Now showing items 1-1 of 1

    • Główne problemy badawcze geografii turyzmu 

      Warszyńska, Jadwiga (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
      Autorka omawia definicję i cechy przestrzeni turystycznej oraz rozwój funkcji turystycznej w kontekście jej uwarunkowań środowiskowych i społeczno-ekonomicznych. Porusza również problem ruchu turystycznego, ze szczególnym ...