Now showing items 1-1 of 1

    • Rozwój turystyki i jej wpływ na środowisko przyrodnicze Alp 

      Kurek, Włodzimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
      W pierwszej części opracowania przedstawiono rozwój turystyki w Alpach, która jest obecnie główną funkcją tego regionu. Następnie przedmiotem analizy jest zagospodarowanie i ruch turystyczny na tym obszarze, a w szczególności ...