Now showing items 1-1 of 1

    • Segmentacja przestrzenna krajowego rynku turystycznego Ustki 

      Matczak, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
      Na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w dniach 22-24.07.1998 r. z 651 turystami wypoczywającymi na plaży w Ustce dokonano identyfikacji i segmentacji przestrzennej rynku turystycznego (wykorzystując w tym celu ...