Now showing items 1-1 of 1

    • Model regionalny turystyki Słowacji 

      Mariot, Peter (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
      Autor w artykule przedstawia model regionalny turystyki Słowacji, który składa się z ośrodków, osi wzrostu oraz powierzchni (stref, regionów węzłowych). Na obszarze Słowacji występują cztery podstawowe typy ośrodków turystyki ...