Now showing items 1-1 of 1

    • Szanse rozwoju polskiej turystyki wynikające z położenia nad Bałtykiem 

      Szwichtenberg, Aleksander (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
      Artykuł przedstawia szanse rozwoju turystyki, uwarunkowane położeniem nadbałtyckim. Skoncentrowano uwagę na wybranych makro- mezo- i mikroskalowych problemach, których rozwiązanie jest niezbędne dla dalszego rozwoju turystyki ...