Now showing items 1-1 of 1

    • Przestrzeń turystyczna miasta (przykład Łodzi) 

      Liszewski, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
      Artykuł ma charakter teoretyczno-metodologiczny. Zdefiniowano w nim pojęcie miejskiej przestrzeni turystycznej korelując je z typami przestrzeni miejskiej. W części empirycznej pracy omówiono trzy fazy rozwoju miejskiej ...