Show simple item record

dc.contributor.authorSkładowski, Konrad
dc.contributor.editorGórecki, Dariusz
dc.date.accessioned2019-04-15T13:31:30Z
dc.date.available2019-04-15T13:31:30Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationSkładowski K., Realizacja praw mniejszości polskiej na Ukrainie i mniejszości ukraińskiej w Polsce, [w:] Dziedzictwo pogranicza. Realizacja praw mniejszości polskiej na Litwie Białorusi Ukrainie i w Czechach oraz mniejszości białoruskiej, litewskiej, ukraińskiej i czeskiej w Polsce, Dariusz Górecki (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 141-161, doi: 10.18778/7969-000-8.06pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-000-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/27749
dc.descriptionAutor analizuje realizację praw mniejszości polskiej na Ukrainie i mniejszości ukraińskiej w Polsce opierając się, między innymi na Traktacie między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Ukrainy o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofGórecki D. (red.), Dziedzictwo pogranicza. Realizacja praw mniejszości polskiej na Litwie Białorusi Ukrainie i w Czechach oraz mniejszości białoruskiej, litewskiej, ukraińskiej i czeskiej w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectmniejszość ukraińska w Polscepl_PL
dc.subjectmniejszość polska na Ukrainiepl_PL
dc.subjectprawa mniejszości narodowychpl_PL
dc.titleRealizacja praw mniejszości polskiej na Ukrainie i mniejszości ukraińskiej w Polscepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number141-161pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Konstytucyjnegopl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-278-1
dc.contributor.authorBiographicalnoteDoktor, w 1995 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1995–1999 był słuchaczem studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Konstytucyjnego. Od 1999 r. jest zatrudniony na stanowisku adiunkta. W 2001 r. obronił pracę doktorską pt. "Zasada równości w wyborach do Sejmu i Senatu III RP", nominowaną do nagrody Prezesa Rady Ministrów. Od 2001 r. jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Polskiego Prawa Konstytucyjnego Katedry Prawa Konstytucyjnego. W jego zainteresowaniach badawczych dominuje tematyka prawa wyborczego i systemu konstytucyjnego Republiki Chorwacji. Jest autorem licznych publikacji w wielu opracowaniach naukowych, współautorem trzech podręczników z zakresu prawa konstytucyjnego.pl_PL
dc.references„Biuletyn Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie” 2006, nr 3(35).pl_PL
dc.referencesBonusiak A., Społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania Polaków w niepodległej Ukrainie, [w:] A. Bobryk (red.), Życie społeczne Polaków na wschodzie, wybrane zagadnienia, Siedlce 2008.pl_PL
dc.referencesDrozd R., Stosunek władz centralnych wobec kwestii greckokatolickiej w Polsce w latach 1956–1990, [w:] J. Marszałek-Kawa, Z. Karpus (red.), Stosunki polsko-ukraińskie, wojna i współczesność, Toruń 2008.pl_PL
dc.referencesFilar W., Od antypolskie agitacji i indywidualnego terroru do eksterminacji ludności polskiej (Wołyń 1942–1944), [w:] J. Marszałek-Kawa, Z. Karpus (red.), Stosunki polsko-ukraińskie, wojna i współczesność, Toruń 2008.pl_PL
dc.referencesKersten K., Narodziny systemu władzy. Polska 1943–1948, Poznań 1990.pl_PL
dc.referencesKozłowski A., Karta Polaka – realizacja i oczekiwania, [w:] D. Górecki (red.), Sytuacja ludności polskiej na wschodzie w świetle obowiązującego prawa i praktyki, Toruń 2009.pl_PL
dc.referencesKrzyszycha M., Polacy na Ukrainie, zarys dziejów, Lublin 2003.pl_PL
dc.referencesStowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Polacy na Ukrainie, wybór dokumentów prawnych dotyczących mniejszości narodowych, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesPolityka wschodnia a sytuacja polskiej mniejszości na Wschodzie – propozycje rozwiązań, [w:] Fundacja Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Polska polityka wschodnia, Wrocław 2008.pl_PL
dc.referencesRaport polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych: Raport o sytuacji Polonii i Polaków za granicą 2009, www.msz.pl.pl_PL
dc.referencesSkładowski K., Sytuacja mniejszości polskiej na Ukrainie i Łotwie, [w:] D. Górecki (red.), Sytuacja ludności polskiej na wschodzie w świetle obowiązującego prawa i praktyki, Toruń 2009.pl_PL
dc.referencesSzymański J., Sytuacja prawna mniejszości polskiej na Ukrainie, [w:] A. Bobryk (red.), Życie społeczne Polaków na wschodzie, wybrane zagadnienia, Siedlce 2008.pl_PL
dc.referencesSzymański J., Mniejszość polska na Ukrainie w XX w., [w:] M. Kosman (red.), Kultura polityczna w Polsce, swoi i obcy, Poznań 2005.pl_PL
dc.referencesZwaricz W., Powstanie i rozwój stowarzyszeń polskich we współczesnej Ukrainie, [w:] J. Marszałek-Kawa, Z. Karpus (red.), Stosunki polsko-ukraińskie, wojna i współczesność, Toruń 2008.pl_PL
dc.referenceswww.ekai.pl.pl_PL
dc.referenceswww.fok.com.pl.pl_PL
dc.referenceswww.kresy.pl.pl_PL
dc.referenceswww.kresy24.pl.pl_PL
dc.referenceswww.kuriergalicyjski.com.pl_PL
dc.referenceswww.msz.pl.pl_PL
dc.referenceswww.polskiekresy.pl.pl_PL
dc.referenceswww.ptnz.org.ua.pl_PL
dc.referenceswww.radiolwow.org.pl_PL
dc.referenceswww.stat.gov.pl.pl_PL
dc.referenceswww.wspolnotapolska.org.pl.pl_PL
dc.referenceswww.zakon1.rada.gov.ua.pl_PL
dc.referenceswww.zakon2.rada.gov.ua.pl_PL
dc.referenceswww.zup.ukraina.com.pl.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-000-8.06


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe