Praca wykonana w Pracowni Metod i Technik Empirycznych Badań w Socjologii pod kierunkiem Zygmunta Gostkowskiego

Gostkowski Zygmunt (red.): Analizy i próby technik badawczych w socjologii. T. I. Wrocław-Warszawa-Kraków: Ossolineum, 1966, 377s.

Recent Submissions