Show simple item record

dc.contributor.authorKałaska, Maciej
dc.date.accessioned2019-04-17T15:47:38Z
dc.date.available2019-04-17T15:47:38Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/27874
dc.description.abstractBadania nad ewolucją przestrzeni turystycznej w miastach Maghrebu są utrudnione, ponieważ dostępność do danych zastanych jest ograniczona, a ich wiarygodność wątpliwa. Metoda przewodnikowa, opracowana przez S. LISZEWSKIEGO (1999), jest jednym ze sposobów, które umożliwiają analizę tej przestrzeni. Głównym celem niniejszego opracowania jest wskazanie zalet i ograniczeń wykorzystania tej metody w analizie przemian miejskiej przestrzeni turystycznej w Maghrebie. W artykule przedstawiono wnioski z badań przeprowadzonych na próbie sześciu miejscowości w latach 2012–2014.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesTuryzm/Tourism; 2
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.subjectmiejska przestrzeń turystycznapl_PL
dc.subjectmetoda przewodnikowapl_PL
dc.subjectkoncepcja przestrzeni turystycznejpl_PL
dc.subjectMaghrebpl_PL
dc.titleMożliwości wykorzystania metody przewodnikowej w badaniach nad ewolucją miejskiej przestrzeni turystycznej w krajach Maghrebupl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number17-24
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Zakład Geografii Regionalnej Świata
dc.identifier.eissn2080-6922
dc.referencesBARTHES R., 1957, Mythologies, Points Seuil, Paris.pl_PL
dc.referencesBERTHONNET A., 2006, Le tourisme en Algérie (de 1880 aux années 1940): une histoire à écrire, „Revue Tourisme”, 15, s. 1–15.pl_PL
dc.referencesBOUTBOUQALT T., 2009, Mobilités coloniales et propagande touristique au Maroc: fondements de base et processus d’évolution, [w:] H. Kazdaghli, C. Żytnicki (red.), Le tourisme dans l’empire français: Politiques, pratiques et imaginaires (XIXe-XXe siècles), Société française d’Histoire d’Outre-Mer, Paris, s. 97–109.pl_PL
dc.referencesCHOMĄTOWSKI S., SOKOŁOWSKI A., 1978, Taksonomia struktur, „Przegląd Statystyczny”, 2, s. 217–222.pl_PL
dc.referencesGONIA A., 2010, Znaczenie województwa kujawsko-pomorskiego w turystyce bydgoskich szkół, [w:] W. Żukow, R. Muszkieta, M. Napierała, M. Barczak (red.), Stan i rozwój regionalnej turystyki, rekreacji i rehabilitacji, Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz, s. 66–87.pl_PL
dc.referencesJORDI J.J., 2009, Le temps des hiverneurs: les Anglais en Algérie’ (1880–1914), [w:] H. Kazdaghli, C. Zytnicki (red.), Le tourisme dans l’empire français: Politiques, pratiques et imaginaires (XIXe-XXe siècles), Société française d’Histoire d’Outre-Mer, Paris, s. 29–36.pl_PL
dc.referencesKALASKA M., WITES T., 2015, Perception of the relations between former colonial powers and developing countries, „Third World Quarterly”, 36, 10, s. 1809–1826.pl_PL
dc.referencesKALASKA M., 2015a, Changes in the distribution of quantitative features of guest houses in the Medina of Marrakesh, „Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development”, 19, 1, s. 5–11.pl_PL
dc.referencesKAŁASKA M., 2015b, Teoretyczna i rzeczywista przestrzeń penetracji turystycznej na przykładzie Marrakeszu w czasach kolonialnych. Ujęcie metodologiczne, [w:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (red.), Przestrzeń w turystyce. Znaczenie i wykorzystanie, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, s. 485–514.pl_PL
dc.referencesKAŁASKA M., 2017, Przestrzeń turystyczna w strukturze miasta na wybranych przykładach z państw Maghrebu, praca doktorska w Instytucie Studiów Regionalnych i Globalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKARASEK K., 2013, Przestrzeń turystyczna Bydgoszczy, praca magisterska w Instytucie Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesKIREGYERA B., 2015, The emerging data revolution in Africa: strengthening the statistics, policy and decision-making chain, Sun Press, Stellenbosch.pl_PL
dc.referencesKOWALCZYK A., 2011, Geograficzne aspekty przestrzeni turystycznej (nowe spojrzenia na koncepcję przestrzeni turystycznej), [w:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (red.), Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, s. 29–38.pl_PL
dc.referencesKOWALCZYK A., 2015, Przestrzeń turystyczna – wieloznaczność pojęcia, [w:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (red.), Przestrzeń turystyczna. Znaczenie i wykorzystanie, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, s. 11–26.pl_PL
dc.referencesKOWALCZYK A., DEREK M., 2010, Zagospodarowanie turystyczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLEROUX S., 2008, Le rapport à l’autre à travers le rapport à l’espace: l’example du tourisme français à Marrakech, praca doktorska na Université des Sciences et Technologie Lille 1, Lille.pl_PL
dc.referencesLI Y., XIAO L., YE Y., XU W., LAW A., 2016, Understanding tourist space at a historic site through space syntax analysis: The case of Gulangyu, China, „Tourism Management”, 52, s. 30–43.pl_PL
dc.referencesLISZEWSKI S., 1995, Przestrzeń turystyczna, „Turyzm”, 5, 2, s. 87–103.pl_PL
dc.referencesLISZEWSKI S., 1999, Przestrzeń turystyczna miasta (przykład Łodzi), „Turyzm”, 9, 1, s. 51–73.pl_PL
dc.referencesLISZEWSKI S., 2014, Miejska przestrzeń turystyczna. Metody badań. Ewolucja i jej prawidłowości, „Turyzm/Tourism”, 24, 1, s. 37–47.pl_PL
dc.referencesMAJDOUB W., 2011, Médina de Sousse: les enjeux de la gestion touristique d’une ville historique inscrite au patrimoine mondial, „Téoros”, 30, s. 47–58.pl_PL
dc.referencesMROZIŃSKA J., 2006, Rozwój przestrzeni turystycznej Warszawy w XX wieku w świetle treści przewodników, praca magisterska w Instytucie Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesRICARD P., 1954, Maroc, Hachette, Paris.pl_PL
dc.referencesSZCZEPANIAK A., 2004, Rozwój przestrzeni turystycznej Krakowa na podstawie analizy treści przewodników turystycznych, praca magisterska w Instytucie Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesŚWIESZCZAK M., 2007, Przestrzeń turystyczna Heidelbergu, praca magisterska w Instytucie Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesTRABELSI M., 2011, La médina de Tunis: tourisme, patrimoine et gentrification, praca magisterska na Université Paris 1, Paris.pl_PL
dc.referencesWIDMER-MÜNCH R., 1990, Des Tourismus in Fes und Marrakech: Strukturen und Prozesse in bipolaren Urbanraumen des islamischen Orients, Wepf & Co, Basel.pl_PL
dc.referencesWITES T., 2011, Przestrzeń turystyczna w Brunei, [w:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (red.), Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, s. 413–422.pl_PL
dc.referencesWITES T., 2015, Przestrzeń turystyczna w krajach rozwijających się. 20 lat od koncepcji Martina Oppermanna, [w:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (red.), Przestrzeń turystyczna. Znaczenie i wykorzystanie, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, s. 67–86.pl_PL
dc.referencesWŁODARCZYK B., 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota. Koncepcje. Determinanty rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesŻEBROWSKA A., 1996, Obraz turystyczny Łodzi w świetle analizy zawartości treści przewodników, praca magisterska w Instytucie Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.contributor.authorEmailm.kalaska@uw.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/0867-5856.28.2.02
dc.relation.volume28pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.