Users of this system, can login to view this document.

Login

Enter the following information to request a copy of the document from the responsible person.

Analiza wpływu postępu technicznego na strukturę zatrudnienia w przedsiębiorstwie przemysłowym (na przykładzie przemysłu przędzalni czesankowej)

This email address is used for sending the document.