Show simple item record

dc.contributor.authorUtnicki, Tadeusz
dc.date.accessioned2019-04-29T13:03:36Z
dc.date.available2019-04-29T13:03:36Z
dc.date.issued1974
dc.identifier.otherRPS2036
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28059
dc.description.abstractCelem pracy jest próba sformułowania modelu zasobów i modelu popytu konsumpcyjnego dla dóbr trwałego użytkowania jako funkcji czasu, połączona z próbą jego praktycznego zastosowania do wyznaczania prognoz krótko- i długoterminowych dotyczących popytu konsumpcyjnego na wybrane dobra. Praca ma układ zgodny z naturalnym planem badania empirycznego w dziedzinie analizy popytu konsumpcyjnego. Cechą szczególną proponowanych w pracy, weryfikowanych i wykorzystanych do obliczania prognoz modeli jest to, że jedyną zmienną objaśniającą jest zmienna czasowa t lub jej funkcją. Fakt ten ma istotne znaczenie, gdyż przy wyznaczaniu prognozy zawsze znana jest wówczas dokładna wartość zmiennej objaśniającej. W tym wyraża się przewaga wyróżnionych modeli trendu nad pozostałymi klasami modeli.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectekonometriapl_PL
dc.subjectmodele popytu konsumpcyjnegopl_PL
dc.subjectdobra trwałego użytkupl_PL
dc.titleEkonometryczne prognozy popytu konsumpcyjnego na dobra trwałego użytkupl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.page.number86pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologicznypl_PL
dc.dissertation.reviewerWelfe, Władysław
dc.date.defence1974


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record