Show simple item record

dc.contributor.authorŻółtowska, Elżbieta
dc.date.accessioned2019-05-06T10:30:04Z
dc.date.available2019-05-06T10:30:04Z
dc.date.issued1974
dc.identifier.otherRPS2035
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28107
dc.description.abstractCelem pracy jest analiza własności estymatorów parametrów funkcji Newmana-Reada otrzymywanych metodą najmniejszych kwadratów przy różnych poziomach skorelowania zmiennych objaśniających. Nadto praca zawiera propozycję iteracyjnej metody estymacji parametrów funkcji Newmana-Reada w przypadku współliniowości zmiennych objaśniających. Praca składa się z pięciu rozdziałów. Rozdział I jest wprowadzeniem w problematykę funkcji produkcji. Przedmiotem rozważań w rozdziale II są zagadnienia związane z własnościami próby statystycznej w przypadku szacowania funkcji produkcji i przyjmowanymi założeniami o składniku losowym a własnościami estymatorów parametrów funkcji produkcji. W rozdziale III opisana jest konstrukcja modelu cyfrowego odpowiadającego funkcji produkcji przy ogólnych założeniach oraz analizowane są własności estymatorów funkcji produkcji typu Newmana-Reada. Rozważania teoretyczne dotyczące problemów współliniowości w modelach ekonometrycznych ze szczególnym uwzględnieniem modelu regresji z iloczynem zmiennych objaśniających stanowią tematykę rozdziału IV. Rozdział V traktuje o estymacji parametrów funkcji produkcji typu Newmana-Reada. Rezultaty otrzymane w pracy dotyczą wprawdzie problematyki estymacji funkcji produkcji typu Newmana-Reada, ale mogą być zastosowane do innych modeli, w których występuje iloczyn zmiennych objaśniających.pl_PL
dc.subjectanaliza procesów produkcyjnychpl_PL
dc.subjectekonometriapl_PL
dc.subjectfunkcja produkcjipl_PL
dc.subjectmodel ekonometrycznypl_PL
dc.subjectgospodarkapl_PL
dc.titleEkonometryczne metody szacowania parametrów funkcji produkcjipl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.page.number150pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Ekonometrii i Statystykipl_PL
dc.dissertation.directorWelfe, Władysław
dc.date.defence1974


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record