Show simple item record

dc.contributor.authorPamuła, Anna
dc.date.accessioned2019-05-13T15:27:29Z
dc.date.available2019-05-13T15:27:29Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationPamuła A., Zaangażowanie odbiorców z grupy gospodarstw domowych w zarządzanie popytem na energię, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, doi: 10.18778/7525-948-3pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-948-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28191
dc.descriptionInteligentne Sieci Elektroenergetyczne na przestrzeni ostatnich lat stały się jednym z najbardziej „gorących” tematów zarówno w Polsce, jak i na świecie. Pojawiają się dziesiątki artykułów i opracowań na ten temat oraz organizowane są liczne konferencje, na których termin ten odmieniany jest przez wszystkie przypadki. Z jednej strony można to traktować jako swoistego rodzaju modę, ale jest to także syndrom XXI w., w którym o pozycji państw i przedsiębiorstw decydują nie tylko zasoby materialne, ale przede wszystkim wiedza, a zwłaszcza innowacyjny sposób jej wykorzystania. W ten kontekst dobrze wpisuje się praca poświęcona opracowaniu podejścia łączącego „dwa światy” - tj. nauk o zarządzaniu i problematyki sieci elektroenergetycznych.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectinteligentne sieci elektroenergetycznepl_PL
dc.subjectenergetykapl_PL
dc.subjectsystemy elektroenergetycznepl_PL
dc.subjectpopyt na energiępl_PL
dc.subjectodbiorcy energiipl_PL
dc.subjectrynek energiipl_PL
dc.titleZaangażowanie odbiorców z grupy gospodarstw domowych w zarządzanie popytem na energiępl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number350pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Informatykipl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteAnna Pamuła jest absolwentką Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, kierunku Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka, specjalność Przetwarzanie Danych i Rachunkowość. Od początku pracy zawodowej jest zatrudniona w Katedrze Informatyki, początkowo jako asystent, a po otrzymaniu tytułu doktora na Wydziale Zarządzania jako adiunkt, a następnie starszy wykładowca. Zainteresowania naukowe dr Anny Pamuły od początku dotyczyły różnych aspektów wykorzystania systemów informatycznych wspomagających pracę organizacji. Udział w projektach analizy systemów w jednostkach sektora energetycznego ukierunkował jej zainteresowania naukowe na możliwości wykorzystania systemów informatycznych zarządzania w przedsiębiorstwach tego sektorapl_PL
dc.referencesAccenture (2010), Understanding Consumer Preferences in Energy Efficiency Accenture Endconsumer Observatory on Electricity Management 2010, http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/PDF/Understanding_Consumer_Preferences_Energy_Efficiency_10-0229_M ar_11.pdf [dostęp 2.07.2012]pl_PL
dc.referencesAccenture (2011a), Achieving High Performance in the Home Energy Services Market. A Review of Opportunities for Energy Service Providers in the United Kingdom, http://www.accenture.com/SiteCollectionImages/Resources_Pull2/Research_and_Insights/Accenture-Achieving-High- Performance-in-the-Home-Energy-Services-Market.pdf [dostęp 2.07.2012]pl_PL
dc.referencesAccenture (2011b), Revealing the Values of the New Energy Consumer Accenture Endconsumer Observatory on Electricity Management 2011, http://www.accenture.com/Microsites/microsoft-dynamics-crm/Documents/pdf/Accenture_Revealing_Values_New_Energy_Consumer.pdf [dostęp 2.07.2012]pl_PL
dc.referencesAccenture (2012a), Actionable Insights for the New Energy Consumer Accenture End-consumer Observatory 2012, http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/PDF/Accenture-Actionable-Insights-New-Energy-Consumer.pdf [dostęp 20.07.2013]pl_PL
dc.referencesAccenture (2012b), The New Energy Consumer Balancing Strategic and Operational Imperatives Reference Guide 2.0, http://nstore.accenture.com/acn_com/PDF/Accenture-Balancing-Strategic-Operational-Imperatives.pdf [dostęp 20.07.2013]pl_PL
dc.referencesAckermann T., Lund P., Martensen N., Tröster E. (2008), Overview of the Danish Cell Project, http://www.energynautics.com/downloads/kompetenzen/Cell_Project_Presentation.pdf [dostęp 10.07.2013]pl_PL
dc.referencesAdamczyk W. (2012), Współczesne problemy zrównoważonej produkcji i zrównoważonej konsumpcji, „Zarządzanie i Finanse”, R. 10, nr 3, cz. 2pl_PL
dc.referencesAghaei J., Alizadeh M.I. (2013), Demand Response in Smart Electricity Grids Equipped with Renewable Sources: A Review, „Renewable and Sustainable Energy Reviews”, Vol. 18pl_PL
dc.referencesAgsten M., Bauknecht D., Becker A., Brinker W., Conrads R., Diebels V., Erge T., Feuerhahn S., Heinemann C., Hermsmeier J., Hollinger R., Klose T., Koch M., Mayer C., Pistoor G., Rosinger C., Rüttinger H., Schmedes T., Stadler M. (2013), eTelligence Final Report. New Energy Resources Requires a New Approach, http://www.e-energy.de/documents/EWE_102189_EVE_eTelligence_Abschlussbericht_Inhalt_GB_Internet_sc_pdf.pdf [dostęp 2.08.2013]pl_PL
dc.referencesAktualizacja prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię do roku 2030, (2011), Agencja Rynku Energii SA na zamówienie Ministerstwa Gospodarki, Warszawa, wrzesień, http://www.mg.gov.pl/files/upload/11099/ARE%20MG_2011_Raport_koncowy_01_09_2011.pdf [dostęp 2.08.2013]pl_PL
dc.referencesAlbadi M.H., El-Saadany E.F. (2008), A Summary of Demand Response in Electricity Markets, „Electric Power Systems Research”, Vol. 78, Issue 11, Novemberpl_PL
dc.referencesAltkorn J., Kramer T. (1988), Leksykon Marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawapl_PL
dc.referencesArabas J., Adamowicz Ł. (2003), Planowanie pozycji kontraktowej przy zróżnicowanych cenach rynku bilansującego, „Elektroenergetyka”, nr 3/2003 (46), PSE SApl_PL
dc.referencesAshton K. (2009), That “Internet of Thing” Thing, „RFID Journal”, June 22, http://www.rfidjournal.com/articles/view?4986 [dostęp 10.07.2013]pl_PL
dc.referencesAssessment of Smart Grid Applications for Palo Alto and Customer Survey Results (2011), RKS Research&Consulting, January, http://archive.cityofpaloalto.org/civica/filebank/blobdload.asp?BlobID=26928 [dostęp 2.08.2013]pl_PL
dc.referencesATKearney (2013), Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci/HAN within Smart Grids. Raport rynkowo-społeczny, http://www.ure.gov.pl/download/1/6347/Raport_rynkowy__final_v4.pdf [dostęp 3.05.2013]pl_PL
dc.referencesAugustyniak Sz. (2013), IT zmienia strategię biznesową, 8-07-2013, http://www.klubcio.pl/artykuly/391059/IT.zmienia.strategie.biznesowa.html [dostęp 2.08.2013]pl_PL
dc.referencesAvery C. (2012), Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie?, Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2_PL/EN/2_PL-EN.PPT [dostęp 2.08.2013]pl_PL
dc.referencesAxsen J., Kurani K.S. (2012), Interpersonal Influence within Car Buyers’ Social Networks: Applying Five Perspectives to Plug-In Hybrid Vehicle Drivers, „Environment and Planning A”, Vol. 44pl_PL
dc.referencesAxsen J., Mountain D.C., Jaccard M. (2009), Combining Stated and Revealed Choice Research to Simulate the Neighbor Effect: The Case of Hybrid-Electric, „Vehicles Resource and Energy Economics”, Vol. 31, Issue 3pl_PL
dc.referencesBaker S., Filipiak N., Timlin K. (2010), In the Dark: Crucial Industries Confront Cyberattacks, McAfee second annual critical infrastructure protection report written with the Center for Strategic and International Studies (CSIS), McAfee, http://www.mcafee.com/us/resources/reports/rp-critical-infrastructure-protection.pdf [dostęp 10.08.2013]pl_PL
dc.referencesBampo M., Ewing M., Mather D, Stewart D., Wallace M., (2008), The Effects of the Social Structure of Digital Networks on Viral Marketing Performance, „Information Systems Research”, No. 3, Vol. 19pl_PL
dc.referencesBando M., Cylwik A., Elżanowski F., Kucińska A., Kilesa M. (2009), Dostosowanie systemu wsparcia dla energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii do zmian zachodzących w kosztach wytwarzania energii z paliw kopalnych, Opracowanie na zlecenie Ministerstwa Gospodarki”, CASE-Doradcy Spółka z o.o, Warszawa, http://www.mg.gov.pl/files/upload/13551/RAPORT%20systemy%20wsparcia%20OZE%20-%20wersja%20ko%C5%84cowa.pdf [dostęp 10.08.2013]pl_PL
dc.referencesBansal R., Pandey J. (2005), Load Forecasting Using Artificial Intelligence Techniques: A Literature Survey, „International Journal of Computer Applications in Technology”, No. 2/3, Vol. 22pl_PL
dc.referencesBarcik R., Jakubiec M. (2012), Analiza rynku i prognozowanie popytu jako niezbędne działania dla prawidłowego funkcjonowania logistyki, „Logistyka”, nr 2pl_PL
dc.referencesBartkiewicz W. (2000), Neuro-Fuzzy Approach to Short-Term Electrical Load Forecasting, [w:] S.I. Amari, C.L. Giles, M. Gori, V. Piuri (eds.), Neural Computing: New Challenges and Perspectives for the New Millenium, Proceedings of the International Joint Conference on Neural Networks, IJCNN2000, Como, Italy, July 24–27, „IEEE Computer Society Press”, Vol. 6pl_PL
dc.referencesBartkiewicz W., Gontar Z., Zieliński J., Bardzki W. (1998), Short-Term Electric Load Forecasting in Transformation Period, [w:] Proceedings International ISCC/IFAC Symposium on Neural Computation, NC’98, Viennapl_PL
dc.referencesBartkiewicz W., Gontar Z., Zieliński J., Bardzki W. (2000), Neural-Heuristic Approach to Short-Term Electrical Load Forecasting Problems, [w:] Proceedings of the Second International ICSC Symposium on Neural Computation, NC’2000, Berlin, Germany, May 21–26, ICSC Academic Presspl_PL
dc.referencesBartkiewicz W., Gontar Z., Zieliński J., Bardzki W. (2000), Uncertainty of the Short-Term Load Forecasting in Utilities, [w:] S.I. Amari, C.L. Giles, M. Gori, V. Piuri (eds.), Neural Computing: New Challenges and Perspectives for the New Millenium, Proceedings of the International Joint Conference on Neural Networks IJCNN2000, Como, Italy, July 24–27, IEEE Computer Society Press, Vol. VIpl_PL
dc.referencesBartush C., Wallin F., Odlare M., Vassileva I., Wester L. (2011), Introducing a Demand-Based Electricity Distribution in the Residential Sector: Demand Response and Customer Perception, „Energy Policy”, Vol. 39, Issue 9pl_PL
dc.referencesBeer M., Eisenstat R., Spector B. (2011), Dlaczego programy transformacyjne nie wywołują postulowanych zmian, [w:] O zmianie, „Harward Business Review Polska”pl_PL
dc.referencesBengtson A. (2013), Implementing Agreement on Demand-Side Management Technologies and Programmes, IEA, January, http://www.ieadsm.org/Files/Exco%20File%20Library/Annual%20Reports/Annual%20report%202012_webb.pdf [dostęp 8.08.2013]pl_PL
dc.referencesBerg P. (2012), Energia odnawialna – branża odporna na kryzys. Szalony wyścig po energię, Polityka.pl, 24.06.2012, http://www.polityka.pl/nauka/ekologia/1528069,1,energia-odnawialna-branza-odporna-na-kryzys.read#ixzz2cJZQ3YbF [dostęp 10.08.2013]pl_PL
dc.referencesBertoldi P., Hirl B., Labanca N. (2013), Energy Efficiency Status Report 2012. Electricity Consumption and Efficiency Trends in the EU-27, European Commission Joint Research Centre Institute for Energy and Transport, http://iet.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/sites/energyefficiency/files/energy-efficiency-status-report-2012.pdf [dostęp 2.08.2013]pl_PL
dc.referencesBeywatch results (2013), http://www.beywatch.eu/results.php [dostęp 20.07.2013]pl_PL
dc.referencesBielewicz K. (2011), Smart metering a sterowanie popytem, „Energetyka”, nr 2–3/2011pl_PL
dc.referencesBielski J. (1998), Podstawy marketingu, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruńpl_PL
dc.referencesBlaik P. (2010), Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawapl_PL
dc.referencesBlaik P., Matwiejczuk R. (2009), Logistyka a inne przekrojowe koncepcje zarządzania w procesie tworzenia wartości, „Logistyka i Transport”, Zeszyty Naukowe Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu, nr 1(8), Materiały konferencyjne z konferencji naukowo-technicznej pt. „Integracja systemów logistycznych”, Wrocławpl_PL
dc.referencesBober D. (2009), Sterowanie popytem na energię elektryczną w sytuacjach niedoboru mocy – przegląd metod, „Rynek Energii”, nr 1pl_PL
dc.referencesBolanowski W. (2012), III Poland and CEE Customer Loyalty Summit – rzecz o NPS, http://bankowymokiem.pl/blog/entry/iii_poland_and_cee_customer [dostęp 20.07.2013]pl_PL
dc.referencesBouffard F., Gonzalez-Longatt F., Su J., Jimeno J., Laresgoiti I., Noce Ch., Russo M. (2010), Application of the ADDRESS Conceptual Architecture in Four Specific Scenarios, http://www.addressfp7.org/config/files/ADD-WP1_ADDRESS_scenarios-v1.0.pdf [dostęp 2.08.2013]pl_PL
dc.referencesBradley P., Leach M., Torriti J. (2013), A Review of Costs and Benefits of Demand Response for Electricity in the UK, „Energy Policy”, Vol. 52pl_PL
dc.referencesBradley T., Frank A. (2009), Design, Demonstrations and Sustainability Impact Assessments for Plug-in Hybrid Electric Vehicles, „Renewable and Sustainable Energy Reviews”, Vol. 13, Issue 1pl_PL
dc.referencesBradley R. (2009), Corporate Social Responsibility and Energy, „Culture and Civilization”, Vol. 1pl_PL
dc.referencesBraithwait S. (2010), Behavior Modification, IEEE Power & Energy Magazine, Vol. 8, Issue 3pl_PL
dc.referencesBremdal B.A. (2011), Prosumer Oriented Business in the Energy Market, Energy and Finance Conference in Rotterdam, The Erasmus School of Economics, October 5–6pl_PL
dc.referencesBreukers S.C., Heiskanen E., Brohmann B., Mourik R.M., Feenstra C.F.J. (2011), Connecting Research to Practice to Improve Energy Demand-Side Management (DSM), „Energy”, Vol. 36, Issue 4pl_PL
dc.referencesBrown R. (2009), Public Relations and Social Media. How to Use Social Media and Web 2.0 in Communications, Kogan Page Ltd, London and Philadelphiapl_PL
dc.referencesBSI (2013), Smart Meter Gateway Protection Profile, https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/SmartMeter/smartmeter_node.html [dostęp 10.07.2013]pl_PL
dc.referencesBurgelman R., Christensen C., Wheelwright S. (2009), Strategic Management of Technology and Innovation, McGraw Hill, New Yorkpl_PL
dc.referencesCavoukian A., Polonetsky J., Wolf C. (2010), Smartprivacy for the Smart Grid: Embedding Privacy into the Design of Electricity Conservation, „IDIS”, Vol. 3, Issue 2pl_PL
dc.referencesCeny energii w Polsce na tle innych krajów Europy (2012), GramwZielone.pl; http://gramwzielone.pl/dom-energooszczedny/2893/ceny-energii-w-polsce-na-tle-innych-krajow-europy [dostęp 8.08.2013]pl_PL
dc.referencesCesarki M. (2011), Mieszkanie i warunki mieszkaniowe jako wyznacznik procesów demograficznych – Polska na tle powojennej Europy Zachodniej, [w:] J. Osiński (red.), Współczesne problemy demograficzne – rzeczywistość i mity. Ujęcie krajowe, regionalne i globalne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawapl_PL
dc.referencesChandler H. (2008), Empowering Variable Renewables: Options for Flexible Electricity Systems, OECD/IEA, http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/Empowering_Variable_Renewables.pdf [dostęp 8.08.2013]pl_PL
dc.referencesChristopher M. (2004), Logistyka marketingowa, PWE, Warszawapl_PL
dc.referencesCiesielski M., Taberski J. (2010), Marketing a Logistyka, „Logistyka”, nr 6/2010pl_PL
dc.referencesCieślak M. (2005), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania”, PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Smart Grids: from Innovation to Deployment (2011), Paper COM (2011) 202 Final, European Commission, Brusselspl_PL
dc.referencesConsumer Pulse Research Program Wave 2 – Summary of Finding (2012), SGCC, January, http://smartgridcc.org [dostęp 8.08.2013]pl_PL
dc.referencesCooper C., Jones K.B. (2012), ComEd’s Smart Grid Innovation Corridor: Piloting the Regulatory Environment in Illinois, Institute for Energy and the Environment Vermont Law School, Smart Grid Case Study Series – Case 4, October, http://www.vermontlaw.edu/Documents/ComEd-Case-Study-Final.pdf [dostęp 8.08.2013]pl_PL
dc.referencesCrossley D., Maloney M., Watt G. (2000), Developing Mechanisms for Promoting Demand-Side Management and Energy Efficiency in Changing Electricity Businesses, Research Report, No 3, Task VI of the International Energy Agency Demand-Side Management Programme, Energy Futures Australia Pty Ltdpl_PL
dc.referencesCyplik P. (2005), Zastosowanie klasycznych metod zarządzania zapasami do optymalizacji zapasów magazynowych – case study, LogForum, No. 4, Vol. 1, Issue 3pl_PL
dc.referencesCzapla T. (2011), Modelowanie kompetencji pracowniczych w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódźpl_PL
dc.referencesDabur P., Singh G., Yadav N. (2012), Electricity Demand Side Management: Various Concept and Prospects, „International Journal of Recent Technology and Engineering”, Vol. 1, Issue 1, Aprilpl_PL
dc.referencesDahlbom B., Greer H., Egmond C., Jonkers R. (2009), Changing Energy Behaviour: Guidelines for Behavioural Change Programmes. Report by the BEHAVE Project; Supported by Intelligent Energy Europe Programme of the European Commission, http://www.cres.gr/behave/pdf/Guidelines_Changing_Energy_Behaviour.pdf [dostęp 8.08.2013]pl_PL
dc.referencesDarby S. (2001), Making it Obvious: Designing Feedback into Energy Consumption, [w:] Energy Efficiency in Household Appliances and Lighting, Januarypl_PL
dc.referencesDarby S. (2006), The Effectiveness of Feedback on Energy Consumption. A Review for Defra of the Literature on Metering, Billing and Direct Displays, http://www.eci.ox.ac.uk/research/energy/downloads/smart-metering-report.pdf [dostęp 8.08.2013]pl_PL
dc.referencesDarby S. (2011), New Practices and Institutions – Developing an Active Electricity Demand Side, University of Oxford, http://www.exeter.ac.uk/few/documents/presentations/Sarah_Darby_New_practices_and_institutions.pdf [dostęp 8.07.2013]pl_PL
dc.referencesDarby S.J., McKenna E. (2012), Social Implications of Residential Demand Response in Cool Temperate Climates, „Energy Policy”, Vol. 49pl_PL
dc.referencesDavid A.K., Li Y.Z. (1992), Consumer Rationality Assumptions in the Real-Time Pricing of Electricity, „IEE Proceedings-C”, Vol. 139, Issue 4, Julypl_PL
dc.referencesDent I., Aickelin U., Rodden T. (2011), The Application of a Data Mining Framework to Energy Usage Profiling in Domestic Residences Using UK Data, Proceedings of the Research Students’ Conference on „Buildings Don’t Use Energy, People Do?” – Domestic Energy Use and CO2 Emissions in Existing Dwellings, 28 June 2011, Bath, UKpl_PL
dc.referencesDent I., Aickelin U., Rodden T., Craig T. (2012), Finding the Creatures of Habit; Clustering Households Based on their Flexibility in Using Electricity, Digital Future, http://arxiv.org/pdf/1307.2111.pdf [dostęp 8.08.2013]pl_PL
dc.referencesDeszczyński B. (2011), CRM-strategia, system, zarządzanie zmianą, Wydawnictwo Oficyna, Warszawapl_PL
dc.referencesDoligalski T. (2013), Internet w zarządzaniu wartością klienta, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawapl_PL
dc.referencesDomańska K. (2009), Kim jest prosument, „Marketing w Praktyce”, nr 2pl_PL
dc.referencesDoyle P., Bridgewater S. (1988), Innovation in Marketing, Butterworth Heinemann marketing series, Routledge Taylor & Francis Group, London and New Yorkpl_PL
dc.referencesDrucker P. (1976), Skuteczne zarządzanie, PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesDryl T., (2012) Zaufanie jako element zarządzania marką, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Nr 2/2pl_PL
dc.referencesDyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE, http://www.ure.gov.pl/portal/pl/234/4351/Dz_U_UE_L_0921155.html [dostęp 8.08.2013]pl_PL
dc.referencesDyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 18.6.2010, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:pl:PDF [dostęp 8.08.2013]pl_PL
dc.referencesDyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, nr L315/1 z dnia 14 listopada 2012 r. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0001:0056:PL:PDF [dostęp 8.08.2013]pl_PL
dc.referencesEfektywność wykorzystania energii w latach 1999–2009 (2011), GUS, Warszawa, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/se_efektywnosc_wykorzystania_energii_1999-2009.pdf [dostęp 8.08.2013]pl_PL
dc.referencesElzen B., Wieczorek A. (2005), Transitions Towards Sustainability Through System Innovation, „Technological Forecasting And Social Change”, Vol. 72, Issue 6, Julypl_PL
dc.referencesEngland M. (2013), Driving Demand Response – Catch 22, White Paper, Sentec, May 2013 http://www.sentec.co.uk/consulting/news-thinking/white-papers/driving-dem-response-catch-22 [dostęp 18.08.2013]pl_PL
dc.referencesEPRI (2008), The Green Grid Energy Savings and Carbon Emissions Reductions Enabled by a Smart Grid 1016905, Electric Power Research Institute, Palo Altopl_PL
dc.referencesEPRI (2012), eTelligence Project Summary, Electric Power Research Institute, Palo Alto, http://smartgrid.epri.com/doc/eTelligence%20Project%20Summary.pdf [dostęp 8.08.2013]pl_PL
dc.referencesErickson F., Klos M., Bryant E., Ringhof S.L. (2008), Communicating Thermostats for Residential Time-of-Use Rates: They Do Make a Difference, ACEEE Summer Study 2008, http://klosenergy.com/ACEEE2008FINAL637TOUCPPppt.pdfpl_PL
dc.referencesErlinghagen S., Markard J. (2012), Smart Grids and the Transformation of the Electricity Sector: ICT Firms as Potential Catalysts for Sectoral Change, „Energy Policy”, Vol. 51pl_PL
dc.referencesEtzioni A. (2002), Towards a Socio-economic Paradigm, [w:] J.R. Hollingsworth, K.H. Müller, E.J. Hollingsworth (eds.), Advancing Socio-economics: An Institutionalist Perspective, Rowman and Littlefield Publishers, Inc., Oxfordpl_PL
dc.referencesEurostat (2009), Harmonised European Time Use Surveys 2008 Guidelines, European Communities, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-08-014/EN/KS-RA-08-014-EN.PDF [dostęp 7.08.2013]pl_PL
dc.referencesExcellence in Consumer Engagement (2011), Smart Grid Consumer Collaborative. October, http://smartgridcc.org/wp-content/uploads/2011/10/SGCC-Excellence-in-Consumer-Engagement.pdf [dostęp 8.08.2013]pl_PL
dc.referencesEyrolles P., Belhomme R., Brown C., Gonzalez R., Delgado I., Valtorta G., De Simone A., Sartore S., Abi Ghanem D., Burgers J., Kropman P., Ectors D. (2011), Description of Test Location and Etailed Test Program for (Limited) Prototype Field Test, Simulations and Hybrid Tests. D6.1., ADDRESS Projectpl_PL
dc.referencesFajfer P., Koliński A. (2012), Problem integracji systemów informatycznych w łańcuchach dostaw, „E-mentor”, nr 1 (43)/2012pl_PL
dc.referencesFaria P., Vale Z. (2011), Demand Response in Electrical Energy Supply: An Optima Real Time Pricing Approach, „Energy”, Vol. 36, Issue 8pl_PL
dc.referencesFaruqui A., Sergici S., Sharif A. (2010), The Impact of Informational Feedback on Energy Consumption – A Survey of the Experimental Evidence, „Energy”, Vol. 35, Issue 4pl_PL
dc.referencesFischer C. (2008), Feedback on Household Electricity Consumption: A Tool for Saving Energy?, Energy Efficiency, http://www.euro-ciss.eu/fileadmin/user_upload/Redaktion/Seco@home/nachhaltiger_Energiekonsum/Literatur/Psychologie/fischer_fulltext.pdf [dostęp 2.08.2013]pl_PL
dc.referencesFlick T., Morehouse J. (2011), Securing the Smart Grid. Next Generation Power Grid Security, Syngress, Burlingtonpl_PL
dc.referencesFranke N., von Hippel E., Schreier S. (2006), Finding Commercially Attractive User Innovations: A Test of Lead User Theory, „Journal of Product Innovation Management”, Vol. 23, Issue 4, Julypl_PL
dc.referencesGajda J.B. (2001), Prognozowanie i symulacja a decyzje gospodarcze, C.H. Beck, Warszawapl_PL
dc.referencesGajewski Ł. (2009), Prosumpcja – praktyki konsumenckiej innowacyjności, „E-mentor”, nr 2 (29)/2009, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/29/id/631 [dostęp 20.08.2013]pl_PL
dc.referencesGazeta Prawna (2013), Inteligentne liczniki prądu w każdym domu. Wszyscy za nie zapłacimy, 26.04.2013, http://serwisy.gazetaprawna.pl/energetyka/artykuly/700627,inteligentne_ liczniki_ pradu_w_kazdym_domu_wszyscy_za_nie_zaplacimy.html [dostęp 20.08.2013]pl_PL
dc.referencesGellings C.W. (2009), The Smart Grid: Enabling Energy Efficiency and Demand Response, The Fairmont Presspl_PL
dc.referencesGeels F. (2005), Processes and Patterns in Transitions and System Innovations: Refining the Co- Evolutionary Multi-Level Perspective, Technol. Forecast. Soc. Change 72pl_PL
dc.referencesGeels F.W. (2011), The Multi-Level Perspective on Sustainability Transitions: Responses to Seven Criticisms, „Environmental Innovation and Societal Transitions”, Vol. 1, Issue 1, Junepl_PL
dc.referencesGeels F.W., Raven R. (2006), Non-Linearity and Expectations in Niche Development Trajectories: Ups and Downs in Dutch Biogas Development (1973–2003), „Technology Analysis and Strategic Management”, Vol. 18, Issue 3–4pl_PL
dc.referencesGibbert M., Leibold M., Probst G. (2002), Five Styles of Customer Knowledge Management and How Smart Companies Use Them to Create Value, „European Management Journal”, Vol. 20, Issue 5pl_PL
dc.referencesGilbert E., Masłowski R., Schare S., Cooney K. (2010), Impacts on Smart Grid Technologies on Residential Energy Efficiency, ACEEE Summer Study on Energy Efficiency in Buildings, http://www.aceee.org/files/proceedings/2010/data/papers/2219.pdf [dostęp 20.08.2013]pl_PL
dc.referencesGiordano V., Gangale F., Fulli G., Jiménez M.S. (2011), Smart Grid Projects in Europe: Lessons Learned and Current Developments, JRC, http://ses.jrc.ec.europa.eu/sites/ses/files/documents/smart_grid_projects_in_europe_lessons_learned_and_current_developments.pdf [dostęp 20.08.2013]pl_PL
dc.referencesGodes D., Mayzlin D. (2004), Using Online Conversations to Study Word-of-Mouth Communication, „Marketing Science”, Vol. 23, No 4pl_PL
dc.referencesGogołek W. (2006), Technologie informacyjne mediów, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawapl_PL
dc.referencesGontar Z. (1998), Sensitivity Analysis Based Variable Selection in Linear Regression and Neural Model Identification a Case Study in Short-Term Electric Peak Load Forecasting, Proceedings 2nd Symposium „Analysis of Model Output”, SAMO’98, Venice, Italypl_PL
dc.referencesGontar Z., Hatziargyriou N. (2001), Short Term Load Forecasting with Radial Basis Function Network, [w:] Power Tech Proceedings, IEEE Porto, Vol. III, 10–13 September, Portopl_PL
dc.referencesGreen L.W., Kreuter M.W. (1999), Health Promotion Planning: An Educational and Environmental Approach, Mayfield Pub. Co.pl_PL
dc.referencesGregor B., Stawiszyński M. (2011), Od e-commerce do social-commerce – zmiany zachodzące w handlu elektronicznym i Internecie a e-klienci (trendy i wyzwania), „Handel wewnętrzny”, nr 9/10pl_PL
dc.referencesGregor B., Stawiszyński M. (2012), Wykorzystanie mediów społecznościowych w przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe, nr 702, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 87, Uniwersytet Szczeciński, Szczecinpl_PL
dc.referencesGrudzewski W., Hejduk I. (2004), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawapl_PL
dc.referencesGrudzewski W., Hejduk I., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2009), Zarządzanie zaufaniem. Wybrane problemy, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 3pl_PL
dc.referencesGudi N., Wang L., Devabhaktuni V. (2012), A Demand Side Management Based Simulation Platform Incorporating Heuristic Optimization for Management of Household Appliances, „Electrical Power and Energy Systems”, Vol. 43, Issue 1pl_PL
dc.referencesGulczyński M. (2011), Harbingers of the Civilization of Rational Prosperity, „ATHENÆUM Polish Political Science Studies”, Vol. 29/2011pl_PL
dc.referencesGulczyński M. (2012), Zadania trzeciej transformacji industrialnej cywilizacji, http://gulmar28.wordpress.com/2012/10/09/zadania-trzeciej-transformacji-industrialnej-cywilizacji/ [dostęp 20.08.2013]pl_PL
dc.referencesGUS (2012), Energia ze źródeł odnawialnych w 2011 roku, GUS, Warszawa, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_3680_PLK_HTML.htm [dostęp 20.08.2013]pl_PL
dc.referencesGUS (2012), Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2009 r., GUS, Warszawa, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/SE_zuzycie_energii_gosp_dom_2009.pdf [dostęp 20.08.2013]pl_PL
dc.referencesHahnel U.J.J., Golz S., Spada H. (2011), Introducing Human Factors Psychology to Vehicale-to-Grid Technologies, konferencja „Smart Grids and E-Mobility”, Munichpl_PL
dc.referencesHajdrowski K. (2006), Tworzenie wspólnego europejskiego rynku energii, Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki, nr 2/2006pl_PL
dc.referencesHaney A.B., Jamasb T., Platchkov L.M., Pollitt M.G. (2010), Demand Side Management Strategies and the Residential Sector: Lessons from International Experience, http://www.dspace.cam.ac.uk/bitstream/1810/242085/1/cwpe1060.pdf [dostęp 10.08.2013]pl_PL
dc.referencesHatziargyriou N. (2009), The More Microgrid Project, http://ec.europa.eu/research/conferences/2009/smart_networks/pdf/microgrids.pdf [dostęp 10.08.2013]pl_PL
dc.referencesHerer K. (2007), Residential Implementation of Critical-Peak Pricing of Electricity, „Energy Policy”, Vol. 35, Issue 4pl_PL
dc.referencesHøgenhaven C., Wise E., Bisgaard T., Rosenstand C., Jensen J., Fridriksson K., Skjetne J., Søndergaard A. (2012), Popytowe podejście do tworzenia innowacji – doświadczenia krajów skandynawskich, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawapl_PL
dc.referencesHollebeek L. (2009), Demystifying Customer Engagement: Toward the Development of a Conceptual Model, Proceedings of ANZMAC 2009 Conference, Melbournepl_PL
dc.referencesHollebeek L. (2013), The Customer Engagement/Value Interface: An Exploratory Investigation, „Australasian Marketing Journal”, Vol. 21, Issue 1pl_PL
dc.referencesHonebein P. (2006), Co-production Experience’ and the Satisfied Customer, MarketingProfs, http://www.marketingprofs.com/6/honebein1.asp [dostęp 20.08.2013]pl_PL
dc.referencesHonebein P.C., Cammarano R.F., Boice C. (2011), Building a Social Roadmap for the Smart Grid, „The Electricity Journal”, Vol. 24, Issue 4 [dostęp 20.08.2013]pl_PL
dc.referencesHoude S., Todd A., Sudarshan A., Flora J.A., Armel K.C. (2011), Real-time Feedback and Electricity Consumption: A Field Experiment Assessing the Potential for Savings and Persistence, Stanford University, http://www.stanford.edu/group/peec/cgibin/docs/behavior/research/FieldExperimentPowermeter_vrevised_May2012_authors_vf_pdf.pdf [dostęp 9.07.2013]pl_PL
dc.referenceshttp://www.addressfp7.orgpl_PL
dc.referencesHuang A.Q., Crow M.L., Heldt G.T., Zheng J.P., Dale S.J. (2009), The Future Renewable Electric Energy Delivery and Management (FREEDM) System: The Energy Internet, http://www.ercassoc.org/sites/default/files/factsheets/FREEDM_Factsheet_2009-final.pdf [dostęp 9.08.2013]pl_PL
dc.referencesHuang S., Hodge B.-M.S., Taheripur F., Pekny J.F., Reklaitis G.V., Tyner W.E. (2011), The Effects of Eletricity Pricing on PHEV Competitiveness, „Energy Policy”, Vol. 39, Issue 3pl_PL
dc.referencesHughes M. (2008), Marketing szeptany. Buzzmarketing, MT Biznes, Warszawapl_PL
dc.referencesIBM (2011), Global Utility Consumer Survey, http://www.smartgridnews.com/artman/uploads/1/IBM_2011_Global_Utility_Survey_Fact_Sheet [dostęp 15.01.2013]pl_PL
dc.referencesInterpretative Note on Directive 2009-72/EC Concerning Common Rules for the International Market in Electricity and Directive 2009/73/EC Concerning Common Rules for the International Market in Natural Gas. Retail Markets (2010), EC Brussels, http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/interpretative_notes/doc/implementation_notes/2010_01_21_the_unb undling_regime.pdf [dostęp 1.06.2013]pl_PL
dc.referencesJakobsson C. (2004), Accuracy of Household Planning of Car Use: Comparing Prospective to Actual Car Logs, „Transportation Research”, Vol. 7, No 1pl_PL
dc.referencesJørgensen U. (2005), Energy Sector in Transition-Technologies and Regulatory Policies in Flux, „Technological Forecasting and Social Change”, Vol. 72, Issue 6pl_PL
dc.referencesKabalski P. (2012), Wybrane problemy stosowania międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej w Polsce. Organizacja, Kultura, Osobowość, Język, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódźpl_PL
dc.referencesKaczmarek-Śliwińska M. (2011), Zarządzanie komunikacją organizacji w obszarze social media, Zeszyty Naukowe, nr 659, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, nr 18, Uniwersytet Szczeciński, Szczecinpl_PL
dc.referencesKarnouskos S. (2011), Future Smart Grid Prosumer Srvices, Conference IEEE PES „Innovative Smart Grid Technologies Europe 2011”, Manchester, 5–7 Decemberpl_PL
dc.referencesKarnouskos S., Serrano M., Marrón P.J., Marqués A. (2011), Prosumer Interactions for Efficient Energy Management in Smartgrid Neighborhoods, http://diktio.dyndns.org/files/2011_CIB.pdf [dostęp 8.06.2013]pl_PL
dc.referencesKatz R., Koutroumpis P. (2012), Measuring Socio-economic Digitization: A Paradigm Shift, http://ssrn.com/abstract=2070035 [dostęp 8.06.2013]pl_PL
dc.referencesKaufmann L., Getachew L., Matos M. (2010), “Top Down” Estimation of DSM Program Impacts on Natural Gas Usage, „Pacific Economics Group Research”, February, http://www.ontarioenergyboard.ca/OEB/_Documents/EB-2008-0346/top_down_estimation_DSM_2010 0319.pdf [dostęp 8.08.2013]pl_PL
dc.referencesKegan R., Laskow Lahey L. (2011), Prawdziwe przyczyny oporu przed zmianą, [w:] O zmianie, „Harward Business Review Polska”pl_PL
dc.referencesKeirstead J. (2007), Behavioural Responses to Photovoltaic System in the UK Domestic Sector, „Energy Policy”, Vol. 35, No 8pl_PL
dc.referencesKierzkowska M., (2013), Obiecujące wyniki programu Inteligentna energia RWE, http://www.eelektryczna.pl/doc/biuletyn_I_2013.pdf [dostęp 15.05.2013]pl_PL
dc.referencesKlein H.K., Kleinmann D.L. (2002), The Social Construction of Technology: Structural Considerations, „Science Technology and Human Values”, Vol. 27pl_PL
dc.referencesKłos M. (2012), Generacja rozproszona w krajowym systemie elektroenergetycznym – korzyści i problemy, [w:] J. Rączka, M. Swora, W. Stawiany (red.), Generacja rozproszona w nowoczesnej polityce energetycznej – wybrane problemy i wyzwania, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawapl_PL
dc.referencesKnecht Z. (2005), Zarządzanie i planowanie marketingowe, C.H. Beck, Warszawapl_PL
dc.referencesKołodziej R. (2011), Innowacja wartości a design, 05.04.2011, http://cocreation.bblog.pl/kategoria,typy;innowacji,10014,strona,2.html [dostęp 8.08.2013]pl_PL
dc.referencesKonrad K., Truffer B., Voß J.P. (2008), Multi-Regime Dynamics in the Analysis of Sectoral Transformation Potentials: Evidence from German Utility Sectors, „Journal of Cleaner Production”, Vol. 16, Issue 11pl_PL
dc.referencesKorzeniowski L. (2010), Menedżment. Podstawy zarządzania, EAS, Krakówpl_PL
dc.referencesKotler P., Armstrong G., Daunders J., Wong V. (2002), Marketing. Podręcznik europejski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawapl_PL
dc.referencesKotler P., Kartajaya H., Setiawan I. (2010), Marketing 3.0, MT Biznes, Warszawapl_PL
dc.referencesKowalczyk A., Nogalski B. (2007), Zarządzanie wiedzą. Koncepcje i narzędzia, Difin, Warszawapl_PL
dc.referencesKrajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (2010), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, http://www.mg.gov.pl/files/upload/12326/KPD_RM.pdf [dostęp 8.08.2013]pl_PL
dc.referencesKrajowy plan rozwoju mikroinstalacji z odnawialnych źródeł energii do 2020 roku. Synteza, (2013), Wiśniewski G. (red.), Instytut Energetyki Odnawialnej i Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej, Warszawa, http://www.pl.boell.org/downloads/Krajowy_Plan_Rozwoju_Mikroinstalacji.pdf [dostęp 8.08.2013]pl_PL
dc.referencesKrzak J., (2012), Ograniczanie emisyjności pojazdów w transporcie drogowym. Pojazdy hybrydowe i elektryczne w Polsce – perspektywy i bariery rozwoju, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu Nr 1(29), Warszawapl_PL
dc.referencesKrysztopik M., Rudzewicz A. (2011), Rola zaufania w gospodarce, Zeszyty Naukowe, nr 662 Ekonomiczne Problemy Usług, nr 7, Uniwersytet Szczeciński, Szczecinpl_PL
dc.referencesKrzyżanowski L.J. (1999), O podstawach kierowania organizacjami, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKulesa M. (2012), Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2012 roku i w latach późniejszych, ECiZ, nr 3, http://www.energetyka.e-bmp.pl/rynek-energii-elektrycznej-w-polsce-w-2012-roku-i-w-latach-pozniejszych,4617,art.html [dostęp 8.08.2013]pl_PL
dc.referencesKwasek A. (2004), Idea zarządzania przez wartość dla klienta, Biuletyn Polish Open University, Wyższa Szkoła Biznesu, „Zarządzanie Zmianami”, nr 4/2004 (33)pl_PL
dc.referencesKwasek A. (2013), Model zarządzania wykorzystujący CRM, Magazyn biznesowy i akademicki „Sztuka Zarządzania”, nr 38/39, http://www.wsz-pou.edu.pl/magazyn/?strona=mag_kwasek 66&nr=66&p= [dostęp 8.08.2013]pl_PL
dc.referencesLampropoulos I., Vanalme G.M.A., Kling W.L. (2010), A Methodology for Modeling the Behavior of Electricity Prosumers within the Smart Grid, Innovative Smart Grid Technologies Conference Europe (ISGT Europe), 2010 IEEE PES, 11–13 Octoberpl_PL
dc.referencesLaurent G., Kapferer J.N. (1985), Measuring Consumer Involvement Profiles, „Journal of Marketing Research”, Vol. 22, No. 1pl_PL
dc.referencesLee H., Lee D., Kim T., Lee J. (2013), The Moderating Role of Socio-Semantic Networks on Online Buzz Diffusion, „Journal of Business Research”, Vol. 66, Issue 9pl_PL
dc.referencesLech T., Podgórski G., Czerwonka P. (2011), Chmura obliczeniowa, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica nr 261/2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódźpl_PL
dc.referencesLevy P., (1997), Collective Intelligence: Mankind’s Emerging World in Cyberspace, Perseus Books, Cambridgepl_PL
dc.referencesLineweber D.C. (2011), Understanding Residential Customer Support for – and Opposition to – Smart Grid Investments, „The Electricity Journal”, Vol. 24, Issue 8pl_PL
dc.referencesLipko K., Parczewski Z., Tatarewicz I., Klimpel A. (2010), Długoterminowe prognozy popytu na energię i moc elektryczną w kraju dla potrzeb rozwojowych PSE Operator SA, „Elektroenergetyka”, nr 1 (3)pl_PL
dc.referencesLipko K., Parczewski Z., Tatarewicz I., Klimpel A. (2010), Długoterminowe prognozy popytu na energię i moc elektryczną w kraju dla potrzeb rozwojowych, „Elektroenergetyka”, nr 1 (3), PSE Operator SApl_PL
dc.referencesLitman, J.A. (2008), Interest and Deprivation Factors of Epistemic Curiosity, „Personality and Individual Differences”, Vol. 44, Issue 7pl_PL
dc.referencesLotko A. (2006), Zarządzanie relacjami z klientem. Strategie i systemy, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radompl_PL
dc.referencesMajewski J. (2006), Informatyka dla logistyki, Instytut Logistyki, Poznańpl_PL
dc.referencesMalko A., Wilczyński A. (2006), Rynki energii – działania marketingowe, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocławpl_PL
dc.referencesMalko J. (2010), Sieci inteligentne jako czynnik kształtowania sektora energii elektrycznej, „Rynek Energii”, nr 4/2010pl_PL
dc.referencesMartin P., Wikler G., Shen B., Ghatikar G., Ni Ch.Ch., Dudley J. (2012), Addressing Energy Demand through Demand Response: International Experiences and Practices, Environmental Energy Technologies Division Lawrence Berkeley National Laboratory, ENERNOC, INC. http://eaei.lbl.gov/sites/all/files/LBL_5580E_Deman_Response_AZURE.June_2012_1.pdf [dostęp 1.08.2013]pl_PL
dc.referencesMartyniuk D., Jar K., Suszek E. (2012), Biznes społecznościowy – nowa era w komunikacji biznesowej, Raport na podstawie badania „Polskie firmy na Facebooku – portale społecznościowe w komunikacji marketingowej polskich przedsiębiorstw”, Deloitte Poland, http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Poland/Local%20Assets/Documents/Raporty,%20badania,%20rankingi/pl_Facebook_2012_PL.pdf [dostęp 1.08.2013]pl_PL
dc.referencesMatamala A. (2011), Web2Energy (W2E) – Smart Grids, Webinar October 26, http://sedccoalition.eu/wp-content/uploads/2011/11/KistersPresentation-W2E_SEDC_V3.pdf [dostęp 1.08.2013]pl_PL
dc.referencesMatusiak B., Pamuła A., (2010), Koncepcje modeli biznesowych z wykorzystaniem rozproszonych źródeł energii, „Rynek Energii”, nr 1/2010pl_PL
dc.referencesMatusiak B., Pamuła A., Zieliński J.S. (2011), Odnawialne źródła energii i ich rola w bilansie energetycznym, [w:] „Aktualne problemy w elektroenergetyce APE’11”, Jubileuszowa XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Gdańsk – Jurata, 8–10 czerwca, T. 4, Energetyka odnawialna i sieci elektroenergetyczne: elektrownie wiatrowe, urządzenia i sieci elektroenergetyczne, Katedra Elektroenergetyki, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Politechnika Gdańska, Gdańskpl_PL
dc.referencesMazurek-Łopacińska K. (2002), Orientacja na klienta w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawapl_PL
dc.referencesMcDonald M. (2013), An Introduction to Market Segmentation Unlocking Value from Enhanced Customer Insight, Malcolm McDonald Marketing Ltd, http://www.marketsegmentation.co.uk/down loads/Market-Segmentation-an-introduction-by-Professor-Malcolm-McDonald-2013.pdf [dostęp 1.08.2013]pl_PL
dc.referencesMeffert H. (1997), Strategie i instrumenty marketingu, [w:] Marketing jako przykład transformacji gospodarski i przedsiębiorstw na przykładzie Niemiec, Fundacja Fredericha Eberta, SGH, Warszawapl_PL
dc.referencesKrzymiński A. (1997), Marketing w transformacji gospodarki polskiej, [w:] Marketing jako przykład transformacji gospodarski i przedsiębiorstw na przykładzie Niemiec, Fundacja Fredericha Eberta, SGH, Warszawapl_PL
dc.referencesMendes G., Ioakimidis C., Ferrao P. (2011), On the Planning and Analysis of Integrated Community Energy Systems: A Review and Survey of Available Tools, „Renewable and Sustainable Energy Reviews”, Vol. 15, Issue 9pl_PL
dc.referencesMichalski E. (2007), Marketing. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesMielczarski W. (2000), Rynki energii elektrycznej – Wybrane aspekty techniczne i ekonomiczne, Agencja Rynku Energii, Warszawapl_PL
dc.referencesMielczarski W. (2013), Smart Energy Meters? No, Thanks, Profesor Władysław Mielczarski Energy Newsletters, 2013/3, http://www.i15.p.lodz.pl/~w.mielczarski/Newsletters_3_Final.pdf [dostęp 1.08.2013]pl_PL
dc.referencesMielczarski W. (2013), Zmiany w systemie subsydiów źródeł odnawialnych, Profesor Władysław Mielczarski Energy Newsletters, 2013/4, http://www.i15.p.lodz.pl/~w.mielczarski/ Newsletters_4_Final.pdf [dostęp 1.08.2013]pl_PL
dc.referencesMielczarski W. (red.) (2004), Rozwój systemów elektroenergetycznych. Wybrane aspekty, Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej, Łódźpl_PL
dc.referencesMielczarski W. (2005), Mniej rewolucji, więcej profesjonalnego działania, http://www.cire.pl/pliki /2/Mniej_rewolucji.pdf [dostęp 1.08.2013]pl_PL
dc.referencesMielczarski W., Kasprzyk S. (2006), Rozwój rynków energii elektrycznej, Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział Łódzki, Łódźpl_PL
dc.referencesModel rynku energii elektrycznej, etap 1 – Kierunki zmian rozwoju rynku energii elektrycznej w Polsce, (2008), Polski Komitet Energii Elektrycznej, Warszawapl_PL
dc.referencesMORE MICROGRIDS – Advanced Architectures and Control Concepts for More Microgrids – Requirements Specifications for Microgrid Control (2006), http://www.microgrids.eu/documents/638.pdf [dostęp 2.08.2013]pl_PL
dc.referencesMoss S., Cubed M. (2008), Market Segmentation and Energy Efficiency, California Institute for Energy and Environment, November, http://uc-ciee.org/downloads/MarketSegmentationWhitePaperSummary.pdf [dostęp 2.08.2013]pl_PL
dc.referencesMurillo M., Annabi H. (2002), Customer Knowledge Management, „Journal of the Operational Research Society”, Vol. 53, No. 8pl_PL
dc.referencesNaruchitparames J., Gunes M.H., Evrenosoglu C.Y. (2011), Secure Communications in the Smart Grid, Consumer Communications and Networking Conference (CCNC), IEEE, 9–12 Januarypl_PL
dc.referencesNgar-yin D., Johannes M., van der Vleuten M., Hills P., Tao J. (2012), Consumer Perceptions of Smart Grid Development: Results of a Hong Kong Survey and Policy Implications, „Energy Policy”, Vol. 49pl_PL
dc.referencesNiedzielska A. (2011), Marketing 3.0 w przedsiębiorstwie jutra (sustainable enterprise), Zeszyty Naukowe, nr 662, Ekonomiczne problemy usług, nr 74, nr 18, Uniwersytet Szczeciński, Szczecinpl_PL
dc.referencesNielsen: Global Consumers’ Trust in ‘Earned’ Advertising Grows in Importance, Nielsen, http://www.nielsen.com/us/en/press-room/2012/nielsen-global-consumers-trust-in-earned-advertising-grows.html [dostęp 2.08.2013]pl_PL
dc.referencesNieżurawski L., Pawłowska B., Witkowska J. (2010), Satysfakcja klienta. Strategia – pomiar – zarządzanie. Koncepcja wewnętrznego urynkowienia współczesnej organizacji, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruńpl_PL
dc.referencesNowicka K. (2011), Współpraca partnerska w łańcuchu dostaw, PWE, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, nr 06/2011pl_PL
dc.referencesOpracowanie modelu stosowania mechanizmów DSR na rynku energii w Polsce. Etap I przegląd mechanizmów DSR (2009), PSE Operator S.A., http://www.piio.pl/dok/DSR_Etap_I_przeglad_mechanizmow_DSR.pdf [dostęp 2.08.2013]pl_PL
dc.referencesOpracowanie modelu stosowania mechanizmów DSR na rynku energii w Polsce. Etap II. Koncepcja mechanizmów DSR dla krajowego rynku energii elektrycznej (2009), PSE Operator S.A., http://www.piio.pl/dok/DSR_etap_II_03032010.pdf [dostęp 2.08.2013]pl_PL
dc.referencesOpracowanie modelu stosowania mechanizmów DSR na rynku energii w Polsce. Etap III. Szczegółowe rozwiązania mechanizmów DSR dla KSE (2009), PSE Operator S.A., http://www.piio.pl/dok/opracowanie_szczegolowego_rozwiazania_mechanizmow_DSR_dla_KSE.pdf [dostęp 2.08.2013]pl_PL
dc.referencesOpracowanie modelu stosowania mechanizmów DSR na rynku energii w Polsce. Etap IV. Opracowanie raportu z realizacji zadania szczegółowego (2010), PSE Operator S.A., http://www.piio.pl/dok/DSR_Etap_I_przeglad_mechanizmow_DSR.pdf [dostęp 2.08.2013]pl_PL
dc.referencesOtto J. (2004), Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, C.H. Beck, Warszawapl_PL
dc.referencesPamuła A. (2011), General Requirements for a Smart Grid Architecture – Remarks on Standards for Implementation, „Przegląd Elektrotechniczny”, R. 87, nr 9a/2011pl_PL
dc.referencesPamuła A. (2012a), Usługi DSM w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych, [w:] J. Buko (red.), Gospodarka elektroniczna – wyzwania rozwojowe, t. II, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 703, Ekonomiczne problemy usług, nr 88, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecinpl_PL
dc.referencesPamuła A. (2012b), Funkcjonalność rozwiązań ICT dla sterowania popytem na energię odbiorców indywidualnych, [w:] T. Prębska-Miąc, H. Sroka, Systemy Wspomagania Organizacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowicepl_PL
dc.referencesPamuła A. (2012c), Inteligentne sieci elektroenergetyczne – uwarunkowania rozwoju dla grupy klientów indywidualnych, Materiały konferencji „Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych – Rzeszów, Lwów, Tarnopol”pl_PL
dc.referencesPamuła A. (2013a), Aspekty komunikacji klient indywidualny – dostawca energii elektrycznej w aktualnych i przyszłych sieciach elektroenergetycznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 763, Ekonomiczne problemy usług, nr 105, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecinpl_PL
dc.referencesPamuła A. (2013b), Becomig a Prosumer New Role of Energy Consumer, Materiały konferencji „International Business Week”, Zeszyty naukowe, seria Administracja i Zarządzanie, Siedlcepl_PL
dc.referencesPamuła A. (2013c), Taryfy i ceny jako narzędzia aktywnego zarządzania popytem odbiorców energii, Folia Oeconomica, nr 287, Łódźpl_PL
dc.referencesPamuła A., Czerwonka P., Zieliński J.S. (2012), Inteligentne sieci rozdzielcze – Aktywacja odbiorców, „Energia elektryczna”, nr 12/2012pl_PL
dc.referencesPamuła A., Gontar B., Gontar Z. (2013), Deployment of Smart City Concept in Poland. Selected Aspects, 12th International Scientific Conference „Management Horizons in Changing Economic Environment: VISIONS AND CHALLENGES”, Kowno, (w druku)pl_PL
dc.referencesPamuła A., Matusiak B. (2011a), Barriers to DER Aggregation Business Related to Different ICT Tools – Two European Countries Review, [w:] Information Systems in Management VIII, Wydawnictwo SGGW – WULS Press, Warszawapl_PL
dc.referencesPamuła A., Matusiak B. (2011b), Smart Grid Deployment – Current State and Recommmendations, [w:] Information Systems in Management XI, SGGW – WULS Press, Warszawapl_PL
dc.referencesPamuła A., Matusiak B., Zieliński J.S. (2008), Rola zarządzania informacją i wiedzą w procesie kreowania wirtualnego rynku elektroenergetycznego, XI konferencja „Komputerowo zintegrowane zarządzanie”, Zakopanepl_PL
dc.referencesPamuła A., Matusiak B., Zieliński J.S. (2010), Technologiczne i inne bariery dla wdrażania OZE i tworzenia nowych modeli biznesowych na krajowym rynku energii, „Rynek Energii”, nr 4pl_PL
dc.referencesPamuła A., Matusiak B., Zieliński J.S. (2011), Narzędzia ICT w sterowaniu zachowaniem klienta w inteligentnych sieciach energetycznych, [w:] R. Knosala (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie, Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Opolepl_PL
dc.referencesPamuła A., Papińska-Kacperek J. (2011), Rozwiązania ICT niezbędne dla skutecznego i bezpiecznego wykorzystania informacji dostępnej dzięki inteligentnemu opomiarowaniu, „Zarządzanie energią i teleinformatyką”, ZET2011, Kaprintpl_PL
dc.referencesPamuła A., Zieliński J.S. (2005), Electric Energy – Importance, Problems and Solutions, Technology Policy and Innovation, 6–8 Julypl_PL
dc.referencesPamuła A., Zieliński J.S. (2009a), Mikrosieci – racjonalne wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej, [w:] J. Gołuchowski i A. Frąckiewicz-Wronka (red.), Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym ‘09, Katowicepl_PL
dc.referencesPamuła A., Zieliński J.S. (2009b), Sterowanie i systemy informatyczne w mikrosieciach, „Rynek Energii”, I(III), lutypl_PL
dc.referencesPapagiannis G., Dagoumas A., Lettas N., Dokopoulos P. (2008), Economic and Environmental Impacts from the Implementation of an Intelligent Demand Side Management System at the European Level, „Energy Policy”, Vol. 36, Issue 1pl_PL
dc.referencesPasierb S. (2003), Nowe możliwości finansowania przedsięwzięć energetycznych. Co to jest ESCO?, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Katowice, http://change.kig.pl/pliki/Co_to_jest_ESCO.pdf [dostęp 2.08.2013]pl_PL
dc.referencesPerechuda K. (2005), Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocławpl_PL
dc.referencesPfeifenberger J., Hajos A. (2011), Demand Response Review, The Brattle Group, Inc, http://www.brattle.com/_documents/UploadLibrary/Upload937.pdf [dostęp 2.08.2013]pl_PL
dc.referencesPhadke A., Throp J. (2009), Computer Relaying for Power Systems, John Wiley & Sons Ltd., Chichesterpl_PL
dc.referencesPiech K. (2009), Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarczym: w kierunku pomiaru i współczesnej roli państwa, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa, http://www.instytut.info/images/stories/ksiazki/wiedza_i_innowacje/book.pdf [dostęp 2.08.2013]pl_PL
dc.referencesPietruszko M. (2012), Perspektywy i bariery rozwoju fotowoltaiki w Polsce, „Czysta Energia”, Nr 1/2012pl_PL
dc.referencesPleatsikas C., Teece D. (2001), The Analysis of Market Definition and Market Power in the Context of Rapid Innovation, „International Journal of Industrial Organization”, Vol. 19, Issue 5pl_PL
dc.referencesPlummer J. (2009), Residential Energy Use Behavior Change Pilot, Franklin Energy, CMFS project code B21383 April 20, 2009 http://opower.com/uploads/library/file/3/residential_energy_use_behavior_change_pilot.pdf [dostęp 2.08.2013]pl_PL
dc.referencesPluta-Zaremba A. (2002), Efekt byczego bicza w łańcuchu dostaw, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, nr 5/2002pl_PL
dc.referencesPodstawowe informacje o rynku OZE w Niemczech w 2012 roku, (2013), Raport analityczny, Polski Komitet Energii Elektrycznej, marzec, http://www.pkee.pl/upload/files/201303_Raport_analityczny_v6__2_.pdf [dostęp 5.08.2013]pl_PL
dc.referencesPolityka energetyczna Polski do 2030 roku (2009), Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, http://www.mg.gov.pl/files/upload/8134/Polityka%20energetyczna%20ost.pdf [dostęp 5.08.2013]pl_PL
dc.referencesPomykalski A. (2001), Nowoczesne strategie marketingowe, Grupa Wydawnicza INFOR Sp. z o.o., Warszawapl_PL
dc.referencesPopczyk J. (2011), Energetyka rozproszona – od dominacji energetyki w gospodarce do zrównoważonego rozwoju, od paliw kopalnych do energii odnawialnej i efektywności energetycznej, Polski Klub Ekologiczny, Okręg Mazowiecki, Warszawapl_PL
dc.referencesPower Smart Pricing 2008 Annual Report, Summit Blue Consulting, LLC, http://www.powersmartpricing.org/about/annual-reports/ [dostęp 5.08.2013]pl_PL
dc.referencesPozycja konsumenta na rynku energii elektrycznej (2011), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa–Wrocławpl_PL
dc.referencesPrahalad C.K., Ramaswamy V. (2004), Co-Creation Experiences: The Next Practice in Value Creation, „Journal of Interactive Marketing”, Vol. 18, Issue 3pl_PL
dc.referencesPratt R.G., Balducci P.J., Gerkensmeyer C., Katipamula S., Kintner-Meyer M.C.W., Sanquist T.F., Schneider K.P., Secrest T.L. (2010), The Smart Grid: an Estimation of the Energy and CO2 Benfits PNNL-19112, http://www.pnl.gov/main/publications/external/technical_reports/PNNL-19112.pdf [dostęp 5.08.2013]pl_PL
dc.referencesPyrko J., Noren C. (1998), Can We Change Residential Customers’ Energy Attitudes Using Information and Knowledge?, http://www.ees.energy.lth.se/fileadmin/ees/Publikationer/1998/dadsm1998.pdf [dostęp 5.08.2013]pl_PL
dc.referencesQuain B. (2002), Era pro-sumenta, InterNet Services Corporation of Poland Sp. z o.o, Warszawapl_PL
dc.referencesQuereshi W.A., Nair N.-K.C., Farid M.M. (2011), Impact of Energy Storage in Buildings on Electricity Demand Side Management, „Energy Conversion and Management”, Vol. 52, Issue 5pl_PL
dc.referencesRączka J. (2013), Gdzie dziś zarabia się w elektroenergetyce, http://cse.ibngr.pl/gdzie-dzis-zarabia-sie-w-elektroenergetyce/ [dostęp 5.08.2013]pl_PL
dc.referencesRasolomampionona D., Robak S., Chmurski P., Tomasik G. (2010), Przegląd istniejących mechanizmów DSR stosowanych na rynkach energii elektrycznej, „Rynek Energii”, nr 4/2010pl_PL
dc.referencesRaven R., Mourik R. (2006), A Practioner’s View on Strategic Niche Management Towards a Future Research Outline, Energy Research Centre of the Netherlands (ECN), December, http://www.ecn.nl/docs/library/report/2006/e06039.pdf [dostęp 5.08.2013]pl_PL
dc.referencesRawicz-Mańkowski D. (2009), Rola zarządzania łańcuchem dostaw i prognozowania popytu we współczesnej gospodarce, Materiały seminarium SAS Institute, 25 czerwca 2009, Warszawa, http://www.sas.com/offices/europe/poland/events/logistyka/present/Intro.pdf [dostęp 2.08.2013]pl_PL
dc.referencesRitzer G., Jurgenson N. (2010), Production, Consumption, Prosumption. The Nature of Capitalism in the Age of Digital “Prosumer”, „Journal of Consumer Culture”, Vol. 10, No. 1pl_PL
dc.referencesRoberts S., Baker W. (2003), Towards Effective Energy Information – Improving Consumer Feedback on Energy Consumption. A Report to Ofgem, http://www.cse.org.uk/pdf/pub1014.pdf [dostęp 5.08.2013]pl_PL
dc.referencesRobeson J., Copacino W. (1994), Zależności między marketingiem i logistyką, The Logistics Handbook, Free Press, New Yorkpl_PL
dc.referencesRogers E.M. (1962), Diffusion of Innovation, Free Press, New Yorkpl_PL
dc.referencesRutkowski K. (2008), Pozwól klientom napędzać łańcuch dostaw twojej firmy, Raport z serii: „Nowe trendy zarządzania”, Specjalny suplement promocyjny do Harvard Business Review Polska, http://www.sgh.waw.pl/katedry/kl/publikacje/raport-cdsn_%20hbrp.pdf [dostęp 5.08.2013]pl_PL
dc.referencesRutkowski K. (red.), (2000), Logistyka dystrybucji, Difin, Warszawapl_PL
dc.referencesRyś M. (2005), Wybrane narzędzia sterowania popytem na energię elektryczną, „Rynek Energii”, nr 4/2005pl_PL
dc.referencesSafko L., Brake D. (2009), The Social Media Bible: Tactics, Tools, and Strategies for Business Success, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jerseypl_PL
dc.referencesSaklani A., Nunna K.H., Doolla, S. (2012), Intelligent Demand Response Approach in Smart Distribution Systems: A Review, Annual IEEE India Conference, INDICON 2012, 7–9 December, Kochi, Kerala, Indiapl_PL
dc.referencesSasin R. (2012), Charakterystyka rynku energii w Polsce, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, http://www.sgh.waw.pl/katedry/kadp/materialy/REwP/RynekenergiiwPolsceijegonajwazniejszeelementyRSasin122012.pdf [dostęp 5.08.2013]pl_PL
dc.referencesSchilpzand W.F., Raven R.P.J.M., van Est Q.C. (2010), Strategic Niche Management (SNM) Beyond Sustainability. An Exploration of Key Findings of SNM through the Lens of ICT and Privacy, http://cms.tm.tue.nl/Ecis/Files/papers/wp2010/wp1007.pdf [dostęp 5.08.2013]pl_PL
dc.referencesSchneider A.,von Krogh G., Jäger P. (2013), What’s Coming Next? Epistemic Curiosity and Lurking Behavior in Online Communities, „Computers in Human Behavior”, Vol. 29, Issue 1pl_PL
dc.referencesSchwartz L. (2010), Is It Smart If It’s Not Clean? Strategies for Utility Distribution Systems Part 1, The Regulatory Assistance Project (RAP), May, http://www.raponline.org [dostęp 5.08.2013]pl_PL
dc.referencesSGCC’s 2012 State of the Consumer Report (2012), Smart Grid Consumer Collaborative, http://smartgridcc.org/sgccs-2012-state-of-the-consumer-report [dostęp 5.08.2013]pl_PL
dc.referencesShandurkova I., Bremdal B.A., Bacher R., Ottesen S., Nilsen A. (2011), A Prosumer Oriented Energy Market Developments and future outlooks for Smart Grid Oriented Energy Markets (2011), http://www.ncesmart.com/Documents/SOTAImprosumeFinalversionB.pdf [dostęp 6.08.2013]pl_PL
dc.referencesShaw P., PingiTore G. (2012), Understanding the Customer Likehood of Engaging in Smart Energy Behavior, Public Utilities Fortnghtly, Aprilpl_PL
dc.referencesShiau C., Samaras C., Hauffe R., Michalek J. (2009), Impact of Battery Weight and Charging Patterns on the Economic and Environmental Benefits of Plug-in Hybrid Vehicles, „Energy Policy”, Vol. 37pl_PL
dc.referencesSiejak M. (2012), Sprzedaż napędzana dobrym słowem, „Marketing w Praktyce”, nr 11pl_PL
dc.referencesSikorski Cz. (2006), Kultura organizacyjna. Efektywnie wykorzystaj możliwości swoich pracowników, C.H. Beck, Warszawapl_PL
dc.referencesSimmins J., Haddad C. (2013), Opportunities and Challenges: Social Media as an Outage Management Tool, http://www.smartgridnews.com/artman/publish/Business_Strategy/Opportunities-and-challenges-social-media-as-an-outage-management-tool-5832.html#.Ugx1bm22-ws [dostęp 5.08.2013]pl_PL
dc.referencesSiuda P. (2012), Mechanizmy kultury prosumpcji, czyli fani i ich globalne zróżnicowanie, Studia socjologiczne 4 (207), http://www.academia.edu/2295308/Mechanizmy_kultury_prosumpcji_czyli_fani_i_ich_globalne_zroznicowanie [dostęp 5.08.2013]pl_PL
dc.referencesSkup M. (red.) (2009), Zrównoważony rozwój – aspekty rozwoju społeczności lokalnych, Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, Białystok, http://www.fir.org.pl/doc/zrownowazony_rozwoj_aspekty_rozwoju_spolecznosci_lokalnych.pdf [dostęp 5.08.2013]pl_PL
dc.referencesSmart Grid Conceptual Model, http://smartgrid.ieee.org/ieee-smart-grid/smart-grid-conceptual-model#customer [dostęp 7.08.2013]pl_PL
dc.referencesSmart Grids w świetle dokumentu CIGRE, (2012), „Energia dla Przemysłu”, nr 3pl_PL
dc.referencesStaniszewski M. (2009), Konsumenci z trzeciej fali, Marketing w praktyce, nr 2, http://marketing.org.pl/index.php/go=2/act=2/aid=m4982e7f35644b [dostęp 5.08.2013]pl_PL
dc.referencesStankiewicz G. (2006), Model otoczenia klienta na rynku energii, „Rynek Energii”, nr 2pl_PL
dc.referencesStanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej nt. zasadności wsparcia kogeneracji w Polsce (2013), Polski Komitet Energii Elektrycznej, http://www.pkee.pl/upload/files/Wystapienie_PKEE_kogeneracja.pdf [dostęp 2.08.2013]pl_PL
dc.referencesStanowisko Prezesa URE w sprawie niezbędnych wymagań dotyczących ram interoperacyjności współpracujących ze sobą elementów sieci Smart Grid oraz elementów sieci domowych współpracujących z siecią Smart Grid (2013), URE, http://www.ure.gov.pl [dostęp 5.08.2013]pl_PL
dc.referencesStanowisko Prezesa URE w sprawie niezbędnych wymagań wobec wdrażanych przez OSD E inteligentnych systemów pomiarowo-rozliczeniowych z uwzględnieniem funkcji celu oraz proponowanych mechanizmów wsparcia przy postulowanym modelu rynku (2011), URE, http://www.ure.gov.pl [dostęp 5.08.2013]pl_PL
dc.referencesStanton-Hoyle D., Oyhenart J., Anderson S., Gerardi R. (2004), „We’ve Never Done That Before:” Making Energy $mart Homes out of Existing Homes in Westchester County NY, ACEEE Buildings Conference Proceedings, http://www.eceee.org/library/conference_proceedings/ACEEE_buildings/2004/Panel_11/p11_16/paper [dostęp 10.08.2013]pl_PL
dc.referencesStar A., Kotewa L., Isaacson M., Ozog M. (2006), Real-Time Pricing is the Real Deal: An Analysis of the Energy Impacts of Residential Real-Time Pricing, ACEEE Buildings Conference Proceedings, http://www.eceee.org/library/conference_proceedings/ACEEE_buildings/2006/Panel_5/p5_27/paper [dostęp 10.08.2013]pl_PL
dc.referencesStrategia zmian wzorców produkcji i konsumpcji na sprzyjające realizacji zasad trwałego, zrównoważonego rozwoju (2003), Dokument rządowy przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 października 2003 roku, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, http://www.mg.gov.pl [dostęp 2.08.2013]pl_PL
dc.referencesStudium wdrożenia inteligentnego pomiaru energii elektrycznej w Polsce (2010), Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, http://www.dehn.pl/docs/ochrona/studium_wdrozenia_inteligentnego_pomiaru.pdf [dostęp 10.08.2013]pl_PL
dc.referencesSuchecki B., Welfe A. (1988), Popyt i rynek w warunkach nierównowagi, PWE, Warszawapl_PL
dc.referencesSummary of Findings Smart Grid Consumer Collaborative Consumer Pulse Research Program – Wave 1 (2011), SGCC, September, http://smartgridcc.org/wp-content/uploads/2011/11/SGCCs-Consumer-Pulse-and-Market-Segmentation-Summary.pdf [dostęp 10.08.2013]pl_PL
dc.referencesSurowiecki J. (2004), The Wisdom of Crowds, New York: Doubledaypl_PL
dc.referencesSwaminathan S., Ting T. (2013), Customer Focused Approach to Implementing Smart Grid Applications for Publicly Owned Utilities, „The Electricity Journal”, Vol. 26, Issue 1pl_PL
dc.referencesSwan L., Ugursal V. (2009), Modeling of End-Use Energy Consumption in the Residential Sector: A Review of Modeling Techniques, „Renewable and Sustainable Energy Reviews”, Vol. 13, Issue 8pl_PL
dc.referencesSzewczyk J. (2002), Prognozowanie i planowanie logistyczne jako system elastycznego reagowania na fluktuacje popytu, Materiały Międzynarodowej Konferencji Logistycznej „Logistics 2002 – Elastyczne łańcuchy dostaw – koncepcje, doświadczenia, wyzwania”, Poznań 14–15 maja 2002 r., http://www.logistyka.net.pl/bank-wiedzy/item/5502-prognozowanie-i-planowanie-logistyczne-jako-system-elastycznego-reagowania-na-fluktuacje-popytu [dostęp 10.08.2013]pl_PL
dc.referencesSzkutnik J. (2005), Logistyka i marketing w polskich przedsiębiorstwach dystrybucji energii elektrycznej, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, nr 4pl_PL
dc.referencesSzkutnik J. (2008), Aktualne uwarunkowania kreowania misji przedsiębiorstw energetycznych w Polsce, „Energia Elektryczna”, nr 6/2008pl_PL
dc.referencesSzutnik J., Motyl R., Ataniel I., Grabara M., Parkitna A. (2008), Metodologia logistycznego przydziału odbiorców energii elektrycznej do obszarów zasilania, Prace naukowe Politechniki Warszawskiej „Transport”, z. 64, http://www.it.pw.edu.pl/prace-naukowe/z64/szkutnik_motyl_ataniel_grabara_parkitna.pdf [dostęp 10.08.2013]pl_PL
dc.referencesSzwarc N. (2010), Od masowej komunikacji marketingowej po personalizację w e-marketingu, „E-mentor”, nr 3 (35)/2010pl_PL
dc.referencesTapscott D. (1997), Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence, McGraw-Hillpl_PL
dc.referencesTapscott D., Williams A. (2006), Wikinomics: How Mass Collaboration Changes Everything, Penguin Group, New Yorkpl_PL
dc.referencesThe Effects of Time-of-Use Rates on Residential Electricity Consumption (2010), Navigant Consulting, 9 April, http://www.nmhydro.ca/pdf/NMH_TOU_FINAL.PDFpl_PL
dc.referencesThe New Conversation, Taking Social Media from Talk to Action (2010), „Harvard Business Review”, October 27pl_PL
dc.referencesTimmerman W. (2012), Energy Management Services for Prosumer Communities, Flexines, http://www.flexines.org/publicaties/eindrapport/BIJLAGE13.pdf [dostęp 2.08.2013]pl_PL
dc.referencesToffler A. (1986), Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawapl_PL
dc.referencesTorriti J. (2012), Demand Side Management for the European Supergrid: Occupancy Variances of European Single-person Households, „Energy Policy”, Vol. 44pl_PL
dc.referencesTorriti J. (2012), Price-Based Demand Side Management: Assessing the Impacts of the Time-of- Use Tariffs on Residential Electricity Demand and Peak Shifting in Northen Italy, „Energy”, Vol. 44, Issue 1pl_PL
dc.referencesTorriti J., Hassan M., Leach M. (2010), Demand response experience in Europe: Policies, programmes and implementation, „Energy”, Vol. 35, Issue 4pl_PL
dc.referencesTruffer B., Voß J.P., Konrad K. (2008), Mapping Expectations for System Transformations: Lessons from Sustainability Foresight in German Utility Sectors, „Technological Forecasting and Social Change”, Vol. 75, Issue 9pl_PL
dc.referencesTrzeciak D. (2009), Innowacyjny Trexy Marketing, „Marketing w Praktyce”, nr 7pl_PL
dc.referencesTsekouras G.J., Tsirekis M.A., Tsaroucha C.D., Salis A.D., Dialynas E.N. Hatziargyriou N.D. (2011), A Database System for Power Systems Customers and Energy Efficiency Programs, „Electrical Power and Energy Systems”, Vol. 33, Issue 6pl_PL
dc.referencesUrban G., von Hippel E. (1988), Lead User Analyses for the Development of New Industrial Products, „Management Science”, Vol. 34, No. 5pl_PL
dc.referencesUrbaniak M. (1999), Marketing przemysłowy, Wydawnictwo Prawno-Ekonomiczne INFOR, Warszawapl_PL
dc.referencesUrbański K. (2004), Pomiary jakości energii elektrycznej z wykorzystaniem techniki mikroprocesorowej, [w:] Z. Skowroński, G. Andrzejewski (red.), KNWS’04: materiały Konferencji Naukowej „Informatyka – sztuka czy rzemiosło”, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Górapl_PL
dc.referencesUS_D, Benefits on Demand Response in Electricity Markets and Recomendation of Achieving Them, Report to United State Congress, (2006), US Departament of Energy, February http://energy.gov/sites/prod/files/oeprod/DocumentsandMedia/DOE_Benefits_of_Demand_Response_in_Electricity_Markets_and_Recommendations_for_Achieving_Them_Report_to_Congress.pdf [dostęp 10.08.2013]pl_PL
dc.referencesVenkatesan N., Solanki J., Solanki K.S. (2012), Residential Demand Response and Impact on Voltage Profile and Losses of an Electric Distribution Network, „Applied Energy”, Vol. 96pl_PL
dc.referencesVerbong G.P.J., Beemsterboer S., Sengers F. (2013), Smart Grids or Smart Users? Involving Users in Developing a Low Carbon Electricity Economy, „Energy Policy”, Vol. 52pl_PL
dc.referencesVerganti R. (2009), Design-Driven Innovation: Changing the Rules of Competition by Radically Innovating what Things Mean, Harvard Business Press, Bostonpl_PL
dc.referencesvon Hippel E. (1986), Lead Users: A Source of Novel Product Concepts, „Management Science”, Vol. 32, Issue 7pl_PL
dc.referencesVoβ A. (2006), Porównanie różnych opcji energetycznych z punktu widzenia ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, Materiały konferencji „Elektrownie Jądrowe dla Polski” Warszawa, 1–2.06.2006, http://apw.ee.pw.edu.pl/tresc/-pol/09-AlfredVoss.doc [dostęp 10.08.2013]pl_PL
dc.referencesWakefield M. (2010), Customer Application Pilot Overview, EPRI 2010, http://www.smartgrid.epri.com/doc/15_ComEd%20Customer%20Application%20Pilot.pdf [dostęp 10.08.2013]pl_PL
dc.referencesWalker G., Cass N. (2007), Carbon Reduction, ‘The Public’ and Renewable Energy: Engaging with Socio-Technical Configurations, „Area”, Vol. 39, Issue 4, Article first published online: 31 OCT 2007 Area, 39: 458–469. doi: 10.1111/j.1475-4762.2007.00772.xpl_PL
dc.referencesWard W. (1997), 50 najważniejszych problemów zarządzania, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Krakówpl_PL
dc.referencesWarrillow J. (2011), One Question Can Predict the Future of Your Company, Inc., http://www.inc.com/articles/201106/whats-your-net-promoter-score.html [dostęp 20.07.2013]pl_PL
dc.referencesWarunki Życia – Dane o Łodzi (2012), Urząd Statystyczny Łódź, http://www.stat.gov.pl/lodz/69_1163_PLK_HTML.htm [dostęp 10.07.2013]pl_PL
dc.referencesWasiak I. (2009), Elektroenergetyka w zarysie przesyłu i rozdział energii elektrycznej, Politechnika Łódzka, Łódźpl_PL
dc.referencesWencong S., Jianhui W. (2012), Energy Management Systems in Microgrid Operations, „The Electricity Journal”, Vol. 25, Issue 8pl_PL
dc.referencesWereda W. (2009), Zarządzanie relacjami z klientem (CRM) a postępowanie nabywców na rynku usług, Difin, Warszawapl_PL
dc.referencesWheatley M. (2006), Sztuka przewidywania popytu, MSI Polska, http://www.msipolska.pl/menugorne/artykul/article/sztuka-przewidywania-popytu/ [dostęp 10.08.2013]pl_PL
dc.referencesWidawska-Stanisz A. (2011), Marketing szeptany w usługach profesjonalnych, [w:] Marketing Przyszłości Trendy. Strategie. Instrumenty, Zeszyty Naukowe, nr 662, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 74, Uniwersytet Szczeciński, Szczecinpl_PL
dc.referencesWindekilde I. (2013), ICT as a Key Enabler of Micro-Generation Renewable Energy Growth. The Case of Denmark, Zeszyty Naukowe, nr 763, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 105, Uniwersytet Szczeciński, Szczecinpl_PL
dc.referencesWiśniewski G., (red.) (2011), Określenie potencjału energetycznego regionów Polski w zakresie odnawialnych źródeł energii – wnioski dla Regionalnych Programów Operacyjnych na okres programowania 2014–2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Documents/raportOZE_druk_korekta_m.pdf [dostęp 10.08.2013]pl_PL
dc.referencesWojtulewicz J., Osicki A., Pasierb S. (2006), Oszacowanie potencjału zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w Polsce, WWF, Katowice, http://zmianyklimatu.pl /test/images/do_pobrania/energia.pdf [dostęp 10.08.2013]pl_PL
dc.referencesWolny W. (2012), Prosumpcja – konsumencka kreatywność w gospodarce elektronicznej, Zeszyty Naukowe, nr 703, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 88, Uniwersytet Szczeciński, Szczecinpl_PL
dc.referencesWolny W. (2013), Zarządzanie prosumpcją w organizacjach gospodarki elektronicznej, Zeszyty Naukowe, nr 762, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 104, Uniwersytet Szczeciński, Szczecinpl_PL
dc.referencesWoo C.K., Greening L. (2010), Demand Response Resources: the US and International Experience, Demand Response Resources: the US and International, „Energy”, Vol. 35, Issue 4pl_PL
dc.referencesWood G., Newbrough M. (2007), Energy–Use Information Transfer for Intelligent Homes: Enabling Energy Conservation with Central and Local Displays, „Energy and Buildings”, Vol. 39, Issue 4pl_PL
dc.referencesWójcik P. (2004), Style życia polskich konsumentów jako metoda segmentacji, Materiały dydaktyczne, Szkoła Główna Handlowa, http://www.sgh.waw.pl [dostęp 2.08.2013]pl_PL
dc.referencesWrycza S. (2010), Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki, PWE, Warszawapl_PL
dc.referencesWyniki narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 2011, Podstawowe informacje o sytuacji demograficzno-społecznej ludności Polski oraz zasobach mieszkaniowych (2012), GUS, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_12766_PLK_HTML.htm [dostęp 10.08.2013]pl_PL
dc.referencesWyzwania i polityka w zakresie energii, (2013), Sprawy przedłożone przez Komisję na posiedzenie Rady Europejskiej w dniu 22 maja 2013, Dokument Komisji Europejskiej, http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/energy2_pl.pdf [dostęp 10.08.2013]pl_PL
dc.referencesXie C., Bagozzi R.P., Troye S.V. (2008), Trying to Prosume: Toward a Theory of Consumers as Co-Creators of Value, „Journal of the Academy of Marketing Science”, Vol. 36, Issue 1pl_PL
dc.referencesYang Y., Litter T., Sezer S., Mclahughlin K. (2011), Impact of Cyber-Security Issues on Smart Grid, „Innovative SG Technologies Europe 2011”, Manchester 5–7 Decemberpl_PL
dc.referencesYork D., Kushler M. (2005), Exploring the Relationship Between Demand Response and Energy Efficiency: a Review of Experience and Discussion of Key Issue, Report Number U052, American Council for an Energy Efficiency Economy, http://aceee.org [dostęp 10.08.2013]pl_PL
dc.referencesZachara M. (2001), Strategia CRM – pomysł na biznes czy system informatyczny, „Modern Marketing”, nr 10 i 11/2001.pl_PL
dc.referencesZaręba K. (2009), Efektywne planowanie systemu elektroenergetycznego i jego znaczenie gospodarcze, [w:] P. Borowski, M. Powałka (red.), Planowanie i zarządzanie w energetyce, SGGW, Warszawapl_PL
dc.referencesZhang Q., Li J. (2012), Demand Response in Electricity Markets. A Review, European Energy Market (EEM), 9th International Conference on the European Energy Market (EEM 2012), 10.1109/EEM.2012.6254817pl_PL
dc.referencesZhang T., Siebers P.O., Aickelin U. (2012), A Three-dimensional Model of Residential Energy Consumer Archetypes for Local Energy Policy Design in The UK, „Energy Policy”, Vol. 47pl_PL
dc.referencesZiemba E. (2011), Prolegomena do zastosowania technologii i systemów informatycznych na potrzeby prosumpcji, „Informatyka Ekonomiczna”, nr 212pl_PL
dc.referencesZiemba E. (2012), Projektowanie portali korporacyjnych dla organizacji opartych na wiedzy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowicepl_PL
dc.referencesZiemba E. (2012), Transformacja zarządzania relacjami z klientami w kierunku zarządzania wiedzą klienta – kanony i technologie informatyczne, [w:] C. Olszak, E. Ziemba (red.), Technologie informacyjne w transformacji współczesnej gospodarki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowicepl_PL
dc.referencesZiemba E. (2013), Conceptual Model of Information Technology Support for Prosumption, Proceedings of International Conference on Management, Leadership and Governance, Bangkok University, Bangkokpl_PL
dc.referencesZrównoważona konsumpcja i produkcja (2007), [w:] Środowisko Europy – Czwarty Raport Oceny, Europejska Agencja Środowiskowa, http://www.eea.europa.eu/pl/publications/state_of _environment_report_2007_2 [dostęp 10.08.2013]pl_PL
dc.referencesZwick D., Bonsu S.K., Darmody A. (2008), Putting Consumers to Work: Co-Creation and New Marketing Govern-Mentality, „Journal of Consumer Culture”, Vol. 8, No. 2pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-948-3


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe