Show simple item record

dc.contributor.authorLiszewski, Stanisław
dc.date.accessioned2019-05-15T10:33:53Z
dc.date.available2019-05-15T10:33:53Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28240
dc.description.abstractW artykule przedstawiono koncepcję programową kształcenia uniwersyteckiego na poziomie magisterskim w zakresie geografii turyzmu i hotelarstwa na Uniwersytecie Łódzkim. Szczegółowo zaprezentowano ideę studiów, cechy absolwenta oraz układ i zakres tematyczny programu, a także organizację studiów. W ostatniej części artykułu przedstawiono główne podręczniki z zakresu geografii turyzmu oraz polskie czasopisma naukowe.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesTuryzm;2
dc.subjectgeografia turyzmupl_PL
dc.subjecthotelarstwopl_PL
dc.subjectUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.subjectorganizacja studiówpl_PL
dc.titleStudia z geografii turyzmu i hotelarstwa na Uniwersytecie Łódzkim. Założenia programowe i organizacjapl_PL
dc.title.alternativeLes études de la géographie du tourisme et de l’hôtellerie à l'Université de Łódź. Les principes de programme et l’organisationpl_PL
dc.title.alternativeThe Geography of Tourism and Hotel Management Studies at the University of Łódź. Curriculum Objectives and Organizationpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 1999pl_PL
dc.page.number9-29pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Geografii Miast i Turyzmupl_PL
dc.referencesAltkorn J., 1994, Marketing w turystyce, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBorne H., Doliński A., 1998, Organizacja turystyki, WSiP, Warszawapl_PL
dc.referencesDoliński A., 1988, Organizacja i technika pracy w obiektach gospodnich, Wyd. Spółdzielcze, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDziegieć E., 1995, Podyplomowe Studium Turystyki przy Instytucie Geografii Ekonomicznej i Organizacji Przestrzeni UŁ, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Geographica 20, s. 78-81.pl_PL
dc.referencesDubaniewicz H., Nurek T., Zawadzka A., 1988, Biometeorologia turystyki, część I i II, AWF, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesGaworecki W. W., 1994, Turystyka, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGołembski G., 1998, Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce wolnorynkowej, AWF, Poznań.pl_PL
dc.referencesJackowski A. (red.), 1992, Studium Turyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego (1936-1939), „Prace Geograficzne”, z. 89, „Prace Instytutu Geograficznego UJ”, z. 111.pl_PL
dc.referencesJakóbczyk-Gryszkiewicz J„ 1999, Program kształcenia geografów na geografii turyzmu i hotelarstwa na Uniwersytecie Łódzkim, [w:] Nauki geograjiczne a edukacja społeczeństwa, t. 1: Materiały XLVIII Zjazdu PTG, Lódź, s. 258-264.pl_PL
dc.referencesKowalczyk A., 1997, Geografia turyzmu, UW, Warszawapl_PL
dc.referencesKrzymowska-Kostrowicka A., 1997, Geoekologia turystyki i wypoczynku, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLeszczycki S„ 1937, Współczesne zagadnienia tuiyzmu, „Komunikaty Studium Turyzmu UJ”, z. 3.pl_PL
dc.referencesLijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 1985, Geografia turystyczna Polski, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 1998, Specjalizacja z geografii turyzmu na kierunku geografia na Uniwersytecie Łódzkim (1982-1998), „Turyzm”, t. 8, z. 2, s. 13 1-142.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., Włodarczyk B., 1998, Informator o studiach. Kierunek geografia, specjalność geografia tuiyzmu i hotelarstwa. Łódź.pl_PL
dc.referencesMikulski M., 1981, Badania w zakresie geografii turyzmu, „Prace Geograficzne”, z. 54, „Prace Instytutu Geograficznego UJ”, z. 76, s. 75-81.pl_PL
dc.referencesPrzecławski K., 1986, Humanistyczne podstawy turystyki, Inst. Turystyki, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPrzecławski K., 1997, Etyczne podstawy turystyki, Albis, Kraków.pl_PL
dc.referencesRapacz A., 1994, Przedsiębiorstwo turystyczne - podstawy i zasady działania, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzczeciński R., 1987, Wydawnictwa Instytutu Turystyki w latach 1972-1985. Informator bibliograficzny, Inst. Turystyki, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTuIibacki T., 1992, Organizacja i zarządzanie hotelem, FBC, Warszawapl_PL
dc.referencesTurkowski M., 1993, Hotelarstwo. Elementy marketingu, PWE, Warszawapl_PL
dc.referencesTurkowski M., 1997, Marketing usług hotelarskich, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWarszyńska J., Jackowski A., 1978, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesWarszyńska J. (red.), 1994, 1995, Geografia turystyczna świata, t. 1, 2, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWyrzykowski J., 1981, Dorobek naukowy w zakresie geografii turyzmu, „Prace Geograficzne”, z. 54, „Prace Instytutu Geograficznego UJ”, z. 76, s. 63-74.pl_PL
dc.relation.volume9pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record