Show simple item record

dc.contributor.authorSztaudynger, Jan Jacek
dc.date.accessioned2019-05-23T12:26:53Z
dc.date.available2019-05-23T12:26:53Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1899-2226
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28451
dc.description.abstractEconomic growth is mostly explained by investments and employment growth. Since the mid-1990s various social categories have been introduced into the economic growth analysis, such as trust, crime and income inequality, etc. According to sociology and psychology, it is the family that constitutes interpersonal relationships and is an indicator of happiness and quality of life. It can be said that happy people better fulfil their social roles and also work better. We put forward the hypothesis that family ties have an influence on economic growth. More precisely: the more divorces (relative to existing marriages) there are, the slower economic growth is. This hypothesis was confirmed in an analysis of Poland’s economy in the years 1995–2017. Due to the disintegration of family ties measured by the divorce rate, Poland’s annual economic growth was slowed by about a 1 percentage point on average. This estimation is based on the productivity (GDP to labor ratio) growth model which, along with the divorce rate, also includes the investment and new marriage rates.en_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesAnnales. Ethics in Economic Life; 8
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.en_GB
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0en_GB
dc.subjecteconomic growthen_GB
dc.subjectfamilyen_GB
dc.subjectWork-Family Balanceen_GB
dc.subjecteconometric modelen_GB
dc.subjectmarriageen_GB
dc.subjectdivorceen_GB
dc.titleFamily and economic growth in Poland. New estimation resultsen_GB
dc.typeArticleen_GB
dc.page.number101-118
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Lodz, Faculty of Economics and Sociology, Department of Econometrics
dc.identifier.eissn2353-4869
dc.referencesAdamski, F. (2002). Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.en_GB
dc.referencesBauman, Z. (2007). Szanse etyki w zglobalizowanym świecie. Kraków: Wydawnictwo Znak.en_GB
dc.referencesBecker, G. S. (1976). The economic approach to human behavior. University of Chicago Press.en_GB
dc.referencesCastells, M. (1997). The power of identity. Malden: Blackwell Publishers Inc.en_GB
dc.referencesCentre for Public Opinion Research (2008). Nie ma jak rodzina. Komunikat z badań nr 40, Warszawa. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2008/K_040_08.PDFen_GB
dc.referencesChen, B. L. (2003). An inverted-U relationship between inequality and long-run growth. Economics Letters, 78, 205212.en_GB
dc.referencesCornia, G. A., & Court, J. (2001). Inequality, growth and poverty in the era of liberalization and globalization. The United Nations University WIDER, Helsinki. https://www.wider.unu.edu/publication/inequality-growth-and-poverty-era-liberalization-and-globalizationen_GB
dc.referencesDivorce and economic growth negatively correlated. (2008, July 24). The Economist. www.economist.com/world/britain/displaystory.cfm?story_id=11792871en_GB
dc.referencesFilek, Jacek (2005). Wzlot i upadek „myślenia według wartości”, W stronę wartości. Wykłady autorskie z lat 2001–2004 (S. Kosz, Ed.). Katowice: Akademia Muzyczna w Katowicach.en_GB
dc.referencesFilek, Janina (2009). Ekonomia społeczna jako nowe wyzwanie. Annales. Ethics in Economic Life, 12(1), 179–188.en_GB
dc.referencesFukuyama, F. (1995). Trust: The social virtues and the creation of prosperity. New York: Free Press.en_GB
dc.referencesGiddens, A. (1991). Modernity and self-identity: Self and society in the late modern age. Cambridge UK: Polity Press.en_GB
dc.referencesGrabowska, B. (2008, July 30). Kobieta raz na zawsze – rzeczywistość, skryte marzenie czy dziwactwo. Rzeczpospolita, A23.en_GB
dc.referencesGryżenia, K. (2007). Dobro wspólne – rozwój osobowy – życie gospodarcze. Annales. Ethics in Economic Life, 10(2), 11–22.en_GB
dc.referencesJohn Paul II (1994). Letter to families Gratissimam sane on the occasion of the Year of the Family. http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/letters/1994/documents/hf_jp-ii_let_02021994_families.htmlen_GB
dc.referencesJohn Paul II (2005, January 1). Do not be overcome by evil but overcome evil with good, Message of His Holiness for the Celebration of the World Day of Pace. http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/messages/peace/documents/hf_jp-ii_mes_20041216_xxxviii-world-day-for-peace.htmlen_GB
dc.referencesKępiński, A. (2015). Autoportret człowieka. Kraków: Wydawnictwo Literackie.en_GB
dc.referencesKochanowski, J. (2002). Najważniejszy z kapitałów. Rzeczpospolita, 203, A8–A9.en_GB
dc.referencesKocik, L. (2006). Rodzina w obliczu wartości i wzorów ponowoczesnego świata. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.en_GB
dc.referencesKowalik, T., & Kozłowski, P. (2007). Czy polski kapitalizm może być etyczny? Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 1, 14–15.en_GB
dc.referencesKoźmiński, A. K. (2008), Economic patriotism. Central European Political Science Review, 33, 9–28.en_GB
dc.referencesKropiwnicki, J. (2002). Dylematy polityki pro-rodzinnej. Annales. Ethics in Economic Life, 5, 330–331.en_GB
dc.referencesKropiwnicki, J. (2008). Rodzina i ochrona życia poczętego na sesjach nadzwyczajnych Narodów Zjednoczonych (Kair +5, Pekin +5, Istambuł +5). Annales. Ethics in Economic Life, 11(2), 183–189.en_GB
dc.referencesKumor, P. (2009). Współzależność nierówności płac ze wzrostem gospodarczym w Polsce. Wiadomości Statystyczne, 7, 10–28.en_GB
dc.referencesKumor, P., & Sztaudynger, J. J. (2007). Optymalne zróżnicowanie płac w Polsce – analiza ekonometryczna. Ekonomista, 1, 45–59.en_GB
dc.referencesLiberda, B. (2000). Oszczędzanie w gospodarce polskiej. Teorie i fakty. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona.en_GB
dc.referencesMariański, J. (1997). Religia i Kościół między tradycją i ponowoczesnością. Studium socjologiczne. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.en_GB
dc.referencesMikołajczyk-Lerman, G. (2006). Mężowie i żony. Realizacja ról małżeńskich w rodzinach wielkomiejskich. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.en_GB
dc.referencesPawlak, W., & Sztaudynger, J. J. (2008). Wzrost gospodarczy a optymalne zróżnicowanie dochodów w USA i Szwecji. Annales. Ethics in Economic Life, 11(1), 259–271.en_GB
dc.referencesPietila, H. (1997). Podstawowe założenia ekonomii humanistycznej. Szkic całościowego obrazu gospodarki człowieka. Elsevier Science. http://kasakobiet.most.org.pl/teksty/hilkka_pietila.htmlen_GB
dc.referencesPółtawska, W. (2005). Przed nami miłość… Częstochowa: Święty Paweł.en_GB
dc.referencesPrzesmycki, P. (2002). W stronę Bogoczłowieczeństwa. Teologicznomoralne studium myśli Nikołaja Bierdiajewa. Łódź: Interdyscyplinarny Zespół Badań Sowietologicznych Uniwersytetu Łódzkiego.en_GB
dc.referencesPutnam, R. D. (2000). Bowling alone. The collapse and revival of American community. New York–London–Toronto–Sydney–Singapore: A Touchstone Book.en_GB
dc.referencesRatnapala, S. (2003). Moral capital and commercial society. The Independent Review: A Journal of Political Economy, 8(2), 213–233.en_GB
dc.referencesSlany, K. (2003). Dylematy i kontrowersje wokół małżeństwa i rodziny we współczesnym świecie. In J. Balicki, E. Frątczak, J. Hryniewicz, A. Jagielski, J. T. Kowaleski, K. Siany, Wybrane problemy współczesnej demografii. Łódź: Zakład Demografii Uniwersytetu Łódzkiego.en_GB
dc.referencesSmith, A. (2006). The theory of moral sentiments. Sao Paulo: MetaLibri. www.ibiblio.org/ml/libri/s/SmithA_MoralSentiments_p.pdfen_GB
dc.referencesStuhr, J. (2008). Stuhrowie. Historie rodzinne. Kraków: Wydawnictwo Literackie.en_GB
dc.referencesSztaudynger, J. J. (2005). Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny, prywatyzacja i inflacja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.en_GB
dc.referencesSztaudynger, J. J. (2009). Rodzinny kapitał społeczny a wzrost gospodarczy w Polsce. Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym, 12(1), 225–244.en_GB
dc.referencesSztaudynger, J. J. (2014). Family and economic growth in Poland. Folia Oeconomica Stetinensia, 14(22), 53–75.en_GB
dc.referencesSztaudynger, J. J., & Sztaudynger, M. (2005). Ekonometryczne modele przestępczości In J. J. Sztaudynger, Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny, prywatyzacja i inflacja (pp. 68–71). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.en_GB
dc.referencesTwardowski, J. (2007). Autobiografia, czyli myśli nie tylko o sobie (vol. 2). Kraków: Wydawnictwo Literackie.en_GB
dc.referencesTyszka, Z. (1980). Socjologiczny punkt widzenia w badaniach nad rodziną. In Z. Tyszka (Ed.), Metodologiczne problemy badań nad rodziną. Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza.en_GB
dc.referencesWallerstein, J. S., & Blakeslee, S. (1989). Second chances. Men, women, and children a decade after divorce. New York: Ticknor&Fields.en_GB
dc.referencesZak, P. J., & Knack, S. (2001). Trust and growth. Economic Journal, 111(470), 295–321.en_GB
dc.referencesZubrzycka, E. (1993). Narzeczeństwo, małżeństwo, rodzina, rozwód? Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.en_GB
dc.contributor.authorEmailjan.jacek.sztaudynger@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1899-2226.21.8.09
dc.relation.volume21en_GB
dc.subject.jelA13en_GB
dc.subject.jelC01en_GB
dc.subject.jelO11en_GB
dc.subject.jelO41en_GB
dc.subject.jelO47en_GB


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.