Show simple item record

dc.contributor.authorSzczepańska, Barbara
dc.contributor.authorSzczepański, Jacek
dc.date.accessioned2019-05-24T11:59:46Z
dc.date.available2019-05-24T11:59:46Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn0208-600X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28663
dc.description.abstractThe article presents the results of research about activities of farmer’s wives’ association. The work aims to show the main activities undertaken by these organizations. Afterwards, an article features how farmer’s wives’ association develop their role in local communities. The basis of the analysis is qualitative research, 24 free interviews with a list of wanted issues, which were carried out in the area of the Lower Silesia Voivodeship.en_GB
dc.description.abstractArtykuł prezentuje wyniki badań dotyczących działalności kół gospodyń wiejskich. Praca ma na celu przedstawienie głównych działań podejmowanych przez te organizacje. W dalszej części zaprezentowano, jak koła gospodyń wiejskich oceniają swoją rolę w społecznościach lokalnych. Podstawą analizy są badania jakościowe – 24 wywiady swobodne z listą poszukiwanych zagadnień, przeprowadzone na obszarze województwa dolnośląskiego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica; 68
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.subjectfarmer’s wives’ associationen_GB
dc.subjectrural communitiesen_GB
dc.subjectLower Silesiaen_GB
dc.subjectKoła Gospodyń Wiejskichpl_PL
dc.subjectspołeczności lokalnepl_PL
dc.subjectDolny Śląskpl_PL
dc.titleWspółczesne role kół gospodyń wiejskich w społecznościach lokalnych (na przykładzie województwa dolnośląskiego)pl_PL
dc.title.alternativeContemporary roles of farmer’s wives’ association in local communities (using the Lower Silesia Voivodeship)en_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number67-79
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Wrocławski, Instytut Socjologii, ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Wrocławski, Instytut Socjologii, ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław
dc.identifier.eissn2353-4850
dc.referencesAssmann J. (2008), Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBiejat M., Wójcikowska K. (2015), O roli tradycji we współczesnej działalności kół gospodyń wiejskich, „Wieś i Rolnictwo”, nr 1, s. 97–109.pl_PL
dc.referencesBukraba-Rylska I. (2008), Socjologia wsi polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCBOS, BS/18/2015, Kto marzy o życiu na wsi, a kto o życiu w mieście?, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCBOS, BS/50/2012, Kresowe korzenie Polaków, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGrzebisz-Nowicka Z. (1995), Działalność organizacji Kół Gospodyń Wiejskich na rzecz kobiet i ich rodzin, [w:] J. Sawicka (red.), Kobieta wiejska w Polsce: rodzina, praca, gospodarstwo, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 145–190.pl_PL
dc.referencesHerbst J. (2008), Współpraca organizacji pozarządowych i administracji publicznej w Polsce 2008: bilans czterech lat, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.pl_PL
dc.referencesIłowiecka-Tańska I. (2011), Liderzy i działacze. O idei trzeciego sektora w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKajdanek K. (2011), Pomiędzy miastem a wsią: suburbanizacja na przykładzie osiedli podmiejskich Wrocławia, Nomos, Kraków.pl_PL
dc.referencesKamiński R. (2008), Aktywność społeczności wiejskich. Lokalne inicjatywy organizacji pozarządowych, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKostrzewska M. (1992), Koła Gospodyń Wiejskich a oświata w Polsce międzywojennej, [w:] A. Żarnowska, A. Szwarc (red.), Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX w., Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 135–144.pl_PL
dc.referencesKuźma J., Przodujące gospodarstwa rodzinne jako czynnik modernizacji wsi i rolnictwa, „Roczniki Socjologii Wsi” 1972–1974, t. 12, s. 163–172.pl_PL
dc.referencesMakowski G. (2015), Rozwój sektora organizacji pozarządowych w Polsce po 1989, „Studia BAS”, nr 4 (44), s. 57–85.pl_PL
dc.referencesMatysiak I. (2009), Koła Gospodyń Wiejskich i ich funkcje w kontekście specyfiki trzeciego sektora w wybranych społecznościach, [w:] B. Burdowska (red.), Kobiety – feminizm – demokracja, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, s. 220–243.pl_PL
dc.referencesMatysiak I. (2014), Rola sołtysów we współczesnych społecznościach wiejskich. Płeć jako czynnik różnicujący kapitał społeczny, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMatysiak I. (2016), Koła gospodyń wiejskich we współczesnych społecznościach lokalnych – próba diagnozy, [w:] T. Herudziński, P. Swach, Społeczności lokalne wobec wyzwań współczesności, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 268–281.pl_PL
dc.referencesMencwel J., Milczewska K., Wiśniewski J. (2014), Koła Gospodyń wiejskich nie tylko od kuchni. Raport z badania, Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMróz J. (2008), Drogi modernizacji gospodarstwa chłopskiego. W opinii pamiętnikarzy Młodego pokolenia chłopów i Młodego pokolenia wsi Polski Ludowej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Stalowa Wola.pl_PL
dc.referencesRybicka Z. (1970), Innowacje w wiejskim gospodarstwie domowym, „Roczniki Socjologii Wsi”, t. 10, s. 301–306.pl_PL
dc.referencesSawicka J. (1996), Koła Gospodyń Wiejskich jako społeczno-zawodowa organizacja kobiet, „Wieś i Rolnictwo”, nr 2 (91), s. 75–88.pl_PL
dc.referencesStanny M. (2013), Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStyk J. (1999), Chłopi i wieś polska w perspektywie socjologicznej i historycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin.pl_PL
dc.referencesWalczak-Duraj D. (2008), Podstawowe strefy potencjalnego uczestnictwa kobiet wiejskich w życiu społeczno-zawodowym, [w:] J. Krzyszkowski, Diagnoza społeczno-zawodowa kobiet wiejskich w Polsce, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, s. 125–163.pl_PL
dc.contributor.authorEmailbarbara.szczepanska@uwr.edu.pl
dc.contributor.authorEmailjacek.szczepanski@o2.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-600X.68.05


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.