Show simple item record

dc.contributor.authorSzubertowska, Elżbieta
dc.contributor.editorZalewska-Pawlak, Mirosława
dc.date.accessioned2019-05-28T11:03:38Z
dc.date.available2019-05-28T11:03:38Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationSzubertowska E., Nauczyciel muzyki – zawód czy misja, [w:] Sztukmistrze XXI wieku. Rzecz o pedagogach wychowujących przez sztukę, Zalewska-Pawlak M. (red), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 43-56, doi: 10.18778/7969-026-8.05pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-026-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28710
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofZalewska-Pawlak M. (red), Sztukmistrze XXI wieku. Rzecz o pedagogach wychowujących przez sztukę, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectedukacjapl_PL
dc.subjectpedagog sztukipl_PL
dc.subjectnauczyciel muzykipl_PL
dc.subjectdoskonalenie zawodowepl_PL
dc.titleNauczyciel muzyki – zawód czy misjapl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number43-56pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczypl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-374-0
dc.referencesDahling P., Uwagi o regionalizmie muzycznym w szkolnictwie polskim okresu międzywojennego, „Wychowanie Muzyczne w Szkole” 2001, nr 5.pl_PL
dc.referencesDawid J. W., O duszy nauczycielstwa, [w:] Osobowość nauczyciela. Rozprawy J. Wł. Dawida, Z. Mysłakowskiego, St. Szumana, M. Kreutza, St. Baleya, oprac. i wstęp W. Okoń, Warszawa 1959.pl_PL
dc.referencesJankowski D., Edukacja kulturalna – aktywność artystyczna, Poznań 1996.pl_PL
dc.referencesKonaszkiewicz Z., Badania odbiorców muzyki – wnioski dla wychowania muzycznego i muzykoterapii, [w:] A. Białkowski (red.), Wychowanie muzyczne. Stan badań a praktyka edukacyjna, Lublin 1995, s. 183–188.pl_PL
dc.referencesKotusiewicz A. A., Kształcenie nauczyciela a problemy współczesnej edukacji, Warszawa 1989.pl_PL
dc.referencesKwaśnica R., Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu, [w:] Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika, t. 2, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesLegowicz J., O nauczycielu. Filozofia nauczania i wychowania, Warszawa 1975.pl_PL
dc.referencesŁobocki M., Pomaganie nauczycielom w postrzeganiu ucznia jako osoby ludzkiej, [w:] W. Hörner, M. S. Szymański (red.), Nauczyciel i kształcenie nauczycieli. Zmiany i wyzwania, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesManturzewska M., Zdolności, kompetencje i postawy muzyczne naszej młodzieży w świetle wyników badań. Dyskusja, [w:] M. Manturzewska (red.), Psychologiczne podstawy kształcenia muzycznego, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesOkoń W., Problem osobowości nauczyciela, [w:] Osobowość nauczyciela. Rozprawy J. Wł. Dawida, Z. Mysłakowskiego, St. Szumana, M. Kreutza, St. Baleya, oprac. i wstęp W. Okoń, Warszawa 1959.pl_PL
dc.referencesProsnak J., Polihymnia ucząca. Wychowanie muzyczne w Polsce od średniowiecza do dni dzisiejszych, Warszawa 1976.pl_PL
dc.referencesPrzychodzińska M., Subkultura młodzieżowa. Muzyka pop a wychowanie muzyczne, [w:] A. Białkowski (red.),Wychowanie muzyczne. Stan badań a praktyka edukacyjna, Lublin 1995.pl_PL
dc.referencesPrzybylski J., Warunki rozwoju i zadania amatorskiego ruchu śpiewaczego w Bydgoszczy w latach 1883–1920, „Studia z Wychowania Muzycznego” 1980, z. 4.pl_PL
dc.referencesRogalski E., Funkcje wychowawcze amatorskiego ruchu chóralnego, Bydgoszcz 1978.pl_PL
dc.referencesSzubertowska E., Edukacja a kultura muzyczna młodzieży, Bydgoszcz 2003.pl_PL
dc.referencesSzubertowska E., Muzyczna aktywność własna a świadoma percepcja muzyki młodzieży szkół średnich, Bydgoszcz 2002.pl_PL
dc.referencesSzuman S., Talent pedagogiczny, [w:] Osobowość nauczyciela. Rozprawy J. Wł. Dawida, Z. Mysłakowskiego, St. Szumana, M. Kreutza, St. Baleya, oprac. i wstęp W. Okoń, Warszawa 1959.pl_PL
dc.referencesSzymanowski K., Wychowawcza rola kultury muzycznej, Warszawa 1984.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-026-8.05


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe