Show simple item record

dc.contributor.authorWituła, Roman
dc.contributor.editorFilipczak, Małgorzata
dc.contributor.editorWagner-Bojakowska, Elżbieta
dc.date.accessioned2019-05-28T11:34:34Z
dc.date.available2019-05-28T11:34:34Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationWituła R., Decompositions of permutations of N with respect to divergent permutations, [w:] Traditional and present-day topics in real analysis. Dedicated to Professor Jan Stanisław Lipiński, Filipczak M., Wagner-Bojakowska E. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 473-490, doi: 10.18778/7525-971-1.27pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-971-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28721
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofFilipczak M., Wagner-Bojakowska E. (red.), Traditional and present-day topics in real analysis. Dedicated to Professor Jan Stanisław Lipiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectdivergent permutationspl_PL
dc.subjectconvergent permutationspl_PL
dc.subjectsum-preserving permutationspl_PL
dc.titleDecompositions of permutations of N with respect to divergent permutationspl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number473-490pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationSilesian University of Technology, Institute of Mathematicspl_PL
dc.referencesR. P. Agnew, Permutations preserving convergence of series, Proc. Amer. Math. Soc. 6 (1955), 563–564.pl_PL
dc.referencesA. S. Kronrod, On permutation of terms of numerical series, Mat. Sbornik 60(2) (1946), 237–280 (in Russian).pl_PL
dc.referencesP. A. B. Pleasants, Rearrangements that preserve convergence, J. London Math. Soc. 15, II. Ser. (1977), 134–142.pl_PL
dc.referencesP. A. B. Pleasants, Addendum: Rearrangements that preserve convergence, J. Lond. Math. Soc. 18, II. Ser. (1978), 576.pl_PL
dc.referencesP. Schaefer, Sum-preserving rearrangemments of infinite series, Amer. Math. Monthly 88 (1981), 33–40.pl_PL
dc.referencesP. Schaefer, Sums of rearranged series, College Math. J. 17 (1986), 66–70.pl_PL
dc.referencesR.Wituła, On the set of limit points of the partial sums of series rearranged by a given divergent permutation, J. Math. Anal. Appl. 362 (2010), 542–552.pl_PL
dc.referencesR. Wituła, Permutations Preserving Sums of Rearranged Real Series, Cent. Eur. J. Math. 11 (2013), 956–965.pl_PL
dc.referencesR. Wituła, The family F of permutations of N, Math. Slovaca (in press).pl_PL
dc.referencesR. Wituła, Algebraic and set-theoretical properties of some subsets of families of convergent and divergent permutations, Tatra Mountains Math. Publ. 55 (2013), 27–36.pl_PL
dc.referencesR. Wituła, Algebraic properties of the convergent and divergent permutations, Filomat (in review).pl_PL
dc.referencesR. Wituła, D. Słota, R. Seweryn, On Erdos’ theorem for monotonic subsequences, Demonstratio Math. 40 (2007), 239–259.pl_PL
dc.contributor.authorEmailroman.witula@polsl.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-971-1.27
dc.subject.msc40A05
dc.subject.msc05A99


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe