Show simple item record

dc.contributor.authorSoszyński, Piotr
dc.contributor.editorZalewska-Pawlak, Mirosława
dc.date.accessioned2019-05-28T11:53:28Z
dc.date.available2019-05-28T11:53:28Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationSoszyński P., Nauczyciel muzyki wobec narzędzi informatycznych – komunikat z badań, [w:] Sztukmistrze XXI wieku. Rzecz o pedagogach wychowujących przez sztukę, Zalewska-Pawlak M. (red), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 223-235, doi: 10.18778/7969-026-8.18pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-026-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28727
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofZalewska-Pawlak M. (red), Sztukmistrze XXI wieku. Rzecz o pedagogach wychowujących przez sztukę, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectedukacjapl_PL
dc.subjectpedagog sztukipl_PL
dc.subjectnauczyciel muzykipl_PL
dc.subjectdoskonalenie zawodowepl_PL
dc.titleNauczyciel muzyki wobec narzędzi informatycznych – komunikat z badańpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number223-235pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-374-0
dc.referencesJenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, tłum. M. Bernatowicz, M. Filipiak, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesKędzierska B., Informatyczne kształcenie i doskonalenie nauczycieli, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesKędzierska B., Kompetencje informatyczne w kształceniu ustawicznym, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesPatora P. (oprac.), Raport z badania realizacji priorytetu MEN „Ocena jakości pracy szkoły w zakresie informatyzacji procesu edukacyjnego – zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej” w województwie łódzkim, http://www.kuratorium.lodz.pl/data/other/raport_2.pdf (dostęp: 22.01.2010).pl_PL
dc.referencesStrykowski W., Rola mediów i edukacji medialnej we współczesnym społeczeństwie, „Chowanna” 2003, t. I (20).pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2004 r., nr 260, poz. 2593).pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U., nr 4, poz. 17, z 15 stycznia 2009).pl_PL
dc.referencesStandardy kształcenia nauczycieli na studiach wyższych zawodowych, uzupełniających studiach magisterskich, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych, Załącznik do Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku (Dz.U. z 2004 r., nr 207, poz. 2110).pl_PL
dc.referencesStandardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Załącznik do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku (Dz.U. z 2012 r., nr 25, poz. 131).pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-026-8.18


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe