Show simple item record

dc.contributor.authorKuźma, Inga B.
dc.contributor.editorKuźma, Inga B.
dc.date.accessioned2019-06-05T06:59:47Z
dc.date.available2019-06-05T06:59:47Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationKuźma I. B., Tematy trudne – pola minowe – tabu w badaniu naukowym. Słowo wstępne, [w:] Tematy trudne. Sytuacje badawcze, Kuźma I. B. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 7-13, doi: 10.18778/7525-963-6.01pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-963-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28767
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00. Publikacja dofinansowana przez MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę oraz Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofKuźma I. B. (red.), Tematy trudne. Sytuacje badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectepistemology problemspl_PL
dc.subjectethic problemspl_PL
dc.subjectempirical knowledgepl_PL
dc.subjectpositionalitypl_PL
dc.subjectproblemy epistomologicznepl_PL
dc.subjectproblemy etycznepl_PL
dc.subjectwiedza empirycznapl_PL
dc.titleTematy trudne – pola minowe – tabu w badaniu naukowym. Słowo wstępnepl_PL
dc.title.alternativeDifficult issues – minefields – taboo in scientific research. Prefacepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number7-13pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Zakład Antropologii Kulturowejpl_PL
dc.referencesAlbera Dionigi, Terrains minés, „Ethnologie Française”, vol. 37, no 2, s. 5‒13.pl_PL
dc.referencesBuliński Tarzycjusz, Kairski Mariusz (red.) (2011), Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.pl_PL
dc.referencesDąbrowski Mieczysław (2005), Projekt krytyki etycznej. Studia i szkice literackie, Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesJanuszkiewicz Michał (2010), Zwrot etyczny w nauce o literaturze, [w:] „Zwroty” badawcze w humanistyce. Konteksty poznawcze, kulturowe i społeczno-instytucjonalne, J. Kowalewski, W. Piasek (red.), ser. „Colloquia Humaniorum”, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, s. 161–184.pl_PL
dc.referencesKaniowska Katarzyna, Modnicka Noemi (red.) (2010), Etyczne problemy badań antropologicznych, ser. „Łódzkie Studia Etnograficzne”, vol. 49, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław–Łódź.pl_PL
dc.referencesŁebkowska Anna (2003), Empatia i stereotypy w prozie współczesnej, [w:] Stereotypy w literaturze (i tuż obok), W. Bolecki, G. Gazda (red.), Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa, s. 83–98.pl_PL
dc.referencesŁebkowska Anna (2008), Empatia. O literackich narracjach przełomu XX i XXI wieku, Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesSawicki Stefan, Tyszczyk Andrzej (red.) (1992), Problematyka aksjologiczna w nauce o literaturze. Studia, Wydawnictwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.pl_PL
dc.referencesSkrendo Andrzej (2003), Dwa typy krytyki etycznej i ich pogranicze, „Teksty Drugie”, nr 2–3, s. 372–381.pl_PL
dc.referencesSzahaj Andrzej, Kola Adam F. (red.) (2007), Filozofia i etyka interpretacji, Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesUlicka Danuta (2005), „Zwrot” etyczny w badaniach literackich, [w:] Polonistyka w przebudowie, t. 1, M. Czermińska, S. Gajda, K. Kłosiński, A. Legeżyńska, A. Z. Makowiecki, R. Nycz (red.), Universitas, Kraków, s. 149–172.pl_PL
dc.referencesWróblewski Filip, Sochacki Łukasz, Steblik Jakub (red.) (2010), Antropologia zaangażowana (?), ser. „Prace Etnograficzne”, z. 38, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.pl_PL
dc.contributor.authorEmailinga.kuzma@uni.lodz.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-963-6.01


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe