Show simple item record

dc.contributor.authorOlbińska, Katarzyna
dc.date.accessioned2019-06-06T08:32:39Z
dc.date.available2019-06-06T08:32:39Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28773
dc.description.abstractW efekcie dynamicznych procesów urbanizacyjnych, miasta stały się ośrodkami przemian ekonomiczno- społecznych i rozwoju technologii na niespotykaną dotąd skalę. Koncentracja ludności i przedsiębiorstw na niewielkich obszarach niesie szereg korzyści, rodzi jednak również określone konsekwencje. Miasta i ich przestrzeń podlegają ciągłym przekształceniom, które kształtują się zarówno obszary dynamicznego wzrostu, jak i stagnacji, wyróżniające się kumulacją zjawisk kryzysowych charakterystycznych dla procesu degradacji. Odwrócenie lub nawet zatrzymanie procesu degradacji miast wymaga szczególnej interwencji – wszechstronnych, skoncentrowanych, kompleksowych i długotrwałych działań, określanych mianem rewitalizacji. Rozważania niniejszej pracy koncentrują się na planowaniu procesów rewitalizacji, a przedmiotem analiz jest wycinek modelu rewitalizacji odnoszący się do sfery planowania. Celem głównym pracy była weryfikacja zgodności procesów planowania rewitalizacji podjętych w miastach polskich z teoretycznym modelem, stanowiącym przedmiot rozważań w literaturze przedmiotu, wynikającym z istniejących regulacji prawnych oraz doświadczeń krajów rozwiniętych, takich jak Wielka Brytania, Francja, Niemcy czy Stany Zjednoczone. Analizie poddano procesy planowania rewitalizacji prowadzone w 11 największych pod względem liczby ludności miastach w Polsce.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectrewitalizacjapl_PL
dc.subjectplanowaniepl_PL
dc.subjectmodelpl_PL
dc.subjectmiastapl_PL
dc.subjectrewitalizacja miastpl_PL
dc.titlePlanowanie procesów rewitalizacji miast. Teoria i praktykapl_PL
dc.title.alternativeThe Planning of Urban Regeneration Processes. Theory and Practicepl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.rights.holderKatarzyna Olbińskapl_PL
dc.page.number275pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Katedra Inwestycji i Nieruchomościpl_PL
dc.contributor.authorEmailkatarzyna.olbinska@uni.lodz.plpl_PL
dc.dissertation.directorKucharska-Stasiak, Ewa
dc.dissertation.reviewerBelniak, Stanisław
dc.dissertation.reviewerBryx, Marek
dc.date.defence2019


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record