Show simple item record

dc.contributor.authorDesperak, Iza
dc.contributor.editorKuźma, Inga B.
dc.date.accessioned2019-06-10T07:03:43Z
dc.date.available2019-06-10T07:03:43Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationDesperak I., Płeć, heteronormatywność i inne oczywistości, [w:] Tematy trudne. Sytuacje badawcze, Kuźma I. B. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 91-110, doi: 10.18778/7525-963-6.05pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-963-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28787
dc.description.abstractPaper focuses on the issues of “difficult questions” in research, especially those, concerning gender and sexuality. It points out three main levels of “difficulties”: formulating the research questions, asking the questions during research and analysing the answers. Each of the stages of research may become problem–prone, especially when the issue of gender and sexuality is taken into account. However, if those issues are ignored by the researcher, the difficulties do not disappear. The paper tries to show examples of both good practices and popularly committed mistakes, reminding some of well known researches as well as writers own experience.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00. Publikacja dofinansowana przez MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę oraz Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofKuźma I. B. (red.), Tematy trudne. Sytuacje badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectgenderpl_PL
dc.subjectheteronormativitypl_PL
dc.subjectresearch methodspl_PL
dc.subjectdifficult questionspl_PL
dc.subjectpłećpl_PL
dc.subjectheteronormatywnośćpl_PL
dc.subjectmetody badawczepl_PL
dc.subjecttrudne pytaniapl_PL
dc.titlePłeć, heteronormatywność i inne oczywistościpl_PL
dc.title.alternativeGender, Heteronormativity and Obviousnesspl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number91-110pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii, Katedra Socjologii Polityki i Moralnościpl_PL
dc.referencesAluminium (1999), Trzyha, http://teksty.org/trzyha,aluminium,tekst-piosenki, 01.05.2012.pl_PL
dc.referencesArcimowicz Krzysztof (2003), Obraz mężczyzny w polskich mediach: prawda, fałsz, stereotyp, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesBuczak Dominika, Urbaniak Mike (2008), Gejdar, Korporacja Ha!Art, Kraków.pl_PL
dc.referencesButler Judith (2008), Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesChmura-Rutkowska Iwona, Ostrouch Joanna (2007), Mężczyźni na przełęczy życia: studium socjopedagogiczne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.pl_PL
dc.referencesCzyżewski Marek, Dunin Kinga, Piotrowski Andrzej (1991), Cudze problemy, Ośrodek Badań Społecznych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDesperak Iza (2001), Stereotypy ról kobiet w reklamie telewizyjnej i praktyce rynku pracy, [w:] D. Walczak-Duraj (red.), Wzorce i wzory wybranych ról społecznych, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Sociologica 29, (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź), s. 7–72.pl_PL
dc.referencesDesperak Iza (2008a), Gmina jako środowisko społeczno-politycznej aktywności kobiet wiejskich, [w:] Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce, J. Krzyszkowski (red.), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, s. 107–124.pl_PL
dc.referencesDesperak Iza (2008b), Podwójnie samotne. O wykluczeniu rodzin niepełnych, [w:] Homofobia, mizoginia i ciemnogród? Burzliwe dzieje kontrowersyjnych ustaw, I. Desperak (red.), Katedra Socjologii Polityki i Moralności, Omega PRAKSIS, Łódź, s. 180–191.pl_PL
dc.referencesDesperak Iza (2009), Młodzi zbędni. Graficirze, kibole i neofaszyści, [w:] Wartości i postawy młodzieży polskiej, t. 1, D. Walczak-Duraj (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 293–310.pl_PL
dc.referencesDesperak Iza (2011), Ile to kosztuje, [w:] A jak hipokryzja. Antologia tekstów o aborcji, władzy, pieniądzach i sprawiedliwości, C. Snochowska-Gonzales (red.), Wydawnictwo O Matko!, Warszawa, s. 63–75.pl_PL
dc.referencesDesperak Iza (2012), Audyt społeczny jako propozycja wzbogacenia repertuaru badań społecznych, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, vol. VII, nr 1, dostęp online: http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume18/PSJ_8_1_Desperak.pdf, 23.06.2013.pl_PL
dc.referencesDesperak Iza, Rek-Woźniak Magdalena (2009), Feminizacja biedy w Polsce, [w:] Kobiety dla Polski, Polska dla kobiet. 20 lat transformacji 1989–2009, http://www.stowarzyszeniekongreskobiet.pl/2010/07/raport-kobiety-dla-polski-polska-dla-kobiet-20-lat-transformacji-1989-2009.html, 23.06.2013.pl_PL
dc.referencesDunin Kinga (1998), Tabu, WAB, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFilipiak Izabela (2007), Obszary odmienności. Rzecz o Marii Komornickiej, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesGolczyńska-Grondas Agnieszka (2004), Mężczyźni z enklaw biedy: rekonstrukcja pełnionych ról społecznych, Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Absolwent, Łódź.pl_PL
dc.referencesKażdy ponad każdym (2004), WWO, http://teksty.org/wwo,kazdy-ponad-kazdym,tekst-piosenki, 01.04.2012.pl_PL
dc.referencesMelosik Zbyszko (2002), Kryzys męskości w kulturze współczesnej, Wolumin, Poznań–Koziegłowy.pl_PL
dc.referencesMiasto płynie (2009), reż. Balbina Bruszewska, http://www.youtube.com/watch?v=8YSiq_uzT_8, 04.04.2012.pl_PL
dc.referencesPodziemne państwo kobiet (2009), grupa Entuzjastki, http://www.alterkino.org/gender/podziemne-panstwo-kobiet/, 04.04.2012.pl_PL
dc.referencesRób PLNy (2008), Tede, http://teksty.org/tede,rob-plny,tekst-piosenki, 01.05.2012.pl_PL
dc.referencesRushing Janice Hocker (2006), Erotic mentoring. Women’s transformations in the university, Left Coast Press, Walnut Creek.pl_PL
dc.referencesTitkow Anna, Budrowska Bogusława, Duch-Krzystoszek Danuta (2004), Nieodpłatna praca kobiet. Mity, realia, perspektywy, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTobera Janina (1996), Wrastanie w rolę kobiety na podłódzkiej wsi, [w:] Problematyka kobiet na świecie, E. H. Oleksy (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 54–62.pl_PL
dc.referencesTuraj-Kalińska Katarzyna (2011), Kubuś – szowinista i jego przyjaciele, „Zadra”, z. 1-2, s. 99–103.pl_PL
dc.referencesWejbert-Wąsiewicz Ewelina (2011), Aborcja – między ideologią a doświadczeniem indywidualnym. Monografia zjawiska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.contributor.authorEmailidespera@uni.lodz.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-963-6.05


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe