Now showing items 1-12 of 12

  • Podstawowe cechy reżimu wydajności wybranych źródeł karpackich 

   Jokiel, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
   The above given scientific description contains the analysis of multi-annual and seasonal changes in the outflow of 15 springs which emerge in the Carpathian flysch (fig. l, tab. l). 1979-1991 were the analysed years. A ...
  • Źródła północno-zachodniej części Masywu Śnieżnika 

   Maksymiuk, Zygmunt; Tomaszewski, Edmund (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
   The evaluation of the spring regime lets us characterize some hydrogeological features of the researched area and determine the influence of the so called point drainage on a layout and quantity of water which supplies ...
  • Źródła Masywu Tatrzańskiego 

   Małecka, Danuta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
   The Tatras are characterized by a high springability degree because of its considerable elevation above the surrounding Paleogene basins, deep cuttings in the massif by big river valleys and abundance of rainfall. The ...
  • Źródła, ich rola w środowisku i znaczenie w gospodarce wodnej 

   Jokiel, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  • Wprowadzenie (tekst wprowadzający do tomu nr 02/1997 Folia Geographica Physica) 

   Maksymiuk, Zygmunt (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  • Źródła strefy krawędziowej Wyżyny Łódzkiej i ich gospodarcze wykorzystanie 

   Moniewski, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
   Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozmieszczenia źródeł w strefie krawędziowej Wyżyny Łódzkiej na tIe warunków geomorfologicznych, powiązania z poziomami wodonośnymi oraz dynamiki ich wydajności w oparciu ...
  • Źródła Wyżyny Lubelskiej i Roztocza 

   Michalczyk, Zdzisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
   In the hydrogeological image of Poland the Lublin Upland and the Roztocze stand out with numerous springs of differentiated yields. In the active water circulation zone of this region there are different carbonate rocks. ...
  • Zmiany wydajności Niebieskich Źródeł - przyczyny i skutki 

   Małecka, Danuta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
   The Niebieskie źródła Springs represent a unique site of the karst water type on the Polish Lowlands. Human intervention into the natural environment modyfied its surroundings and hydrological regime, changed output ...
  • Hydrochemiczna charakterystyka Niebieskich Źródeł 

   Małecki, Jerzy J. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
   On the basis of the existing examination results of the hygrological conditions, literature and the author's field research 15 points were chosen for taking water samples to determine, by laboratory tests, their macro- ...
  • Źródła w dorzeczu Widawki 

   Burchard, Janusz; Maksymiuk, Zygmunt (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
   In this article the authors have presented the zones in which springs occur (fig. l). They have divided the researched springs into morphogenetic types and indicated a dependence of the different types of the spring water ...
  • Chemizm wód źródlanych Strugi Dobieszkowskiej (Młynówki) 

   Hereźniak-Ciotowa, Urszula; Ziułkiewicz, Maciej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  • Źródła zlewni Bystrzycy Dusznickiej 

   Bartnik, Adam; Walisch, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
   This article is an attempt of a presentation concerning the springs of the upper part of the Bystrzyca Dusznicka drainage basin against a background of the tectonic structure and geology. All the measurements and mapping ...