Show simple item record

dc.contributor.authorKronenberg, Maciej
dc.date.accessioned2019-06-18T10:31:12Z
dc.date.available2019-06-18T10:31:12Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28878
dc.description.abstractThe aim of the article is to compare theoretical and actual tourism penetration areas using the example of Lodz. On the basis of his research, the author draws conclusions regarding the use of theoretical penetration areas in an analysis of tourism penetration space development.pl_PL
dc.description.abstractCelem autora artykułu jest porównanie teoretycznych i rzeczywistych obszarów penetracji turystycznej na przykładzie Lodzi. Na podstawie przeprowadzonego badania autor wnioskuje na temat możliwości wykorzystania teoretycznych obszarów penetracji w analizie rozwoju przestrzeni penetracji turystycznej.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesTuryzm/Tourism;1
dc.subjecttourism spacepl_PL
dc.subjecttourism penetration spacepl_PL
dc.subjectŁódźpl_PL
dc.subjectprzestrzeń turystycznapl_PL
dc.subjectprzestrzeń penetracji turystycznejpl_PL
dc.titleTheoretical and Actual Tourism Penetration Areas in Łódźpl_PL
dc.title.alternativeTeoretyczne i rzeczywiste obszary penetracji turystycznej na terenie Łodzipl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number21-32pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Geografii Miast i Turyzmupl_PL
dc.referencesBródka S., 2004, Przestrzeń rekreacyjna Jako przedmiot badań geograficznych. Badania Fizjograficzne nad Polska Zachodnią, ser. A - Geografia fizyczna, 55, s. 35-51.pl_PL
dc.referencesKaczmarek S., 1998, XIX-wieczne tereny przemysłowe Łodzi jako element potencjału turystycznego, „Turyzm", t. 8, z. 2, s. 85-90.pl_PL
dc.referencesKopaliński W., 1978, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 1995, Przestrzeń turystyczna, „Turyzm", t. 5, z. 2. s. 87-101.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 1999, Przestrzeń turystyczna miasta (przy kład Łodzi), „Turyzm”, t. 9, z. 1, s. 51-70.pl_PL
dc.referencesWarszyńska J., Jackowski A., 1979, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWiuś R., 1998, Wiedza o mieście przemysłowym Łodzi w świetle analizy przewodników turystycznych. „Turyzm", t. 8, z. 2.pl_PL
dc.referencesWitkowska K., 1995, Percepcja przestrzeni turystycznei Łodzi przez jej mieszkańców, maszynopis pracy magisterskiej wykonanej w Katedrze Geografii Miast i Turyzmu UL, Łódż.pl_PL
dc.referencesWłodarczyk B., 1999, Przemiany form aktywności tury stycznej. Przykład krawędzi Wyżyny Łódzkiej, „Szlakami Nauki", nr 26, ŁTN, Łódź.pl_PL
dc.referencesŻebrowska A., 1996, Obraz turystyczny Łodzi w świetle analizy zawartości treści przewodnilców, maszynopis pracy magisterskiej wykonanej w Katedrze Geografii Miast i Turyzmu UL, Łódż.pl_PL
dc.relation.volume16pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record