CONTENT

 1. Różnorodność biologiczna obszarów rolniczych Polski Środkowej i propozycje jej ochrony - The protection of biodiverity in agricultural areas of Central Poland
  Stanisław Krysiak, Leszek Kucharski, Michael Link, Anna Majchrowska, Elżbieta Papińska, Jarosław Sieradzki
 2. W poszukiwaniu geokompleksów - Searching for geocomplexes
  Grażyna Bezkowska
 3. Środowiskowe skutki melioracji i regulacji rzek w dolinie Bzury w okolicach Łowicza - Environmenlal effects of land reclamation and regulation of rivers in the Bzura valley near Łowicz
  Elżbieta Kobojek
 4. Zmiany środowiska doliny dolnej Luciąży w holocenie - Changes of the environment of the lower Luciąża river valley in Holocene
  Lucyna Wachecka-Kotkowska
 5. Zróżnicowanie krajobrazowe terenów nadpilicznych w okolicach Wielkopola - Landscape diversity of the Pilica river basin near Wielkopole
  Stanislaw Krysiak, Wojciech Tołoczko
 6. Ökologische Bedeutung und Naturschutzpotential linienförmiger Biotope der Agrarlandschaft - Ecological functions and potential for nature conservation of lineare biotops in the agricultural landscape - Znaczenie ekologiczne biotopów linearnych w krajobrazie rolniczym i ich potencjał w zakresie ochrony przyrody
  Michael Link
 7. Integracja informacji pochodzących z dawnych map w systemach geoinformacyjnych - Integration of historical maps into GIS
  Anna Majchrowska
 8. Środowisko geograficzne Łodzi jako tło osadnictwa pradziejowego - Natural environmental of Łódź as a background for prehistoric settlement
  Elżbieta Papińska

NOTATKI NAUKOWE - REPORTSRecent Submissions

 • Różnorodność biologiczna obszarów Polski Środkowej i propozycje jej ochrony 

  Krysiak, Stanisław; Kucharski, Leszek; Link, Michael; Majchrowska, Anna; Papińska, Elżbieta; Sieradzki, Jarosław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  After Poland joins the European Union Polish agriculture will face significant structural changes, with the consequent loss of biological diversity. With the aim of taking actions to prevent the degradation of agricultural ...
 • Zróżnicowanie krajobrazowe terenów nadpilicznych w okolicach Wielkopola 

  Krysiak, Stanisław; Tołoczko, Wojciech (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  The paper presents the results of the studies of diversity of natural environment of the Pilica river basin near Wielkopole. The studied transect covers 5 km2 and stretches from a local watershed in a zone of outcrops ...
 • Zmiany środowiska doliny dolnej Luciąży w holocenie 

  Wachecka-Kotkowska, Lucyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  The subject of the research is the lower Luciąża river valley, located in the central part of Poland. Differentiated geological structure, resulting from base tectonics and relief inherited from middle-polish ice sheets, ...
 • Środowisko geograficzne Łodzi jako tło osadnictwa pradziejowego 

  Papińska, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  Geokomplexes - units of a landscape structure were used as areas of reference for analysis of spatial arrangement of prehistoric archeological sites in Łódź and in its neighborhood. Geocomplex types were grouped into ...
 • Integracja informacji pochodzących z dawnych map w systemach geoinformacyjnych 

  Majchrowska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  Historical maps are precious materials, which show spatial distribution of land use, vegetation, river patterns, and so on at the time the maps were produced. They are used for the reconstruction of past environments or ...
 • Ökologische Bedeutung und Naturschutzpotential linienförmiger Biotope der Agrarlandschaft 

  Link, Michael (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  Na podstawie badań przeprowadzonych w środkowej Hesji Autor dokonał podziału typologicznego linearnych struktur trawiasto-zielnych, przedstawił charakterystykę ekologiczną miedzy typowej i miedzy podlegającej sukcesji ...
 • W poszukiwaniu geokompleksów 

  Bezkowska, Grażyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  In all fields of science, which develop dynamically, methodological issues are regarded as most important. In complex physical geography (landscape ecology) many terms used have several meanings and various definitions. ...
 • Środowiskowe skutki melioracji i regulacji rzek w dolinie Bzury w okolicach Łowicza 

  Kobojek, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  The article shows the influence of land reclamation and regulation of rivers on the transformation of the environment in the Bzura pradolina near Lowicz. At the beginning of the 19th century the Bzura river was of an ...