Show simple item record

dc.contributor.authorSzukalski, Piotr
dc.date.accessioned2019-06-28T11:32:40Z
dc.date.available2019-06-28T11:32:40Z
dc.date.issued2018-12
dc.identifier.citationPiotr Szukalski, Hipotetyczna skala bezdzietności, małodzietności i wielodzietności we współczesnej Polsce: zróżnicowania regionalne, "Demografia i Gerontologia Społeczna. Biuletyn Informacyjny", 2018, nr 12, 1-4pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/29035
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Socjologii UŁpl_PL
dc.relation.ispartofseriesDemografia i Gerontologia Społeczna. Biuletyn Informacyjny;12
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectdzietnośćpl_PL
dc.subjectprzemiany rodzinypl_PL
dc.subjectprzemiany ludnościowepl_PL
dc.subjectbezdzietnośćpl_PL
dc.subjectpłodnośćpl_PL
dc.subjectzróżnicowanie przestrzennepl_PL
dc.subjectPolskapl_PL
dc.subjectXXI wiekpl_PL
dc.titleHipotetyczna skala bezdzietności, małodzietności i wielodzietności we współczesnej Polsce: zróżnicowania regionalnepl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderPiotr Szukalskipl_PL
dc.page.number1-4pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesRRL (Rządowa Rada Ludnościowa), 2018, Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2017-2018, ZWS GUS, Warszawa, s. 240, http://bip.stat.gov.pl/organizacja-statystyki-publicznej/rzadowa-rada-ludnosciowa/publikacje-rzadowej-rady-ludnosciowej/pl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2015, Przestrzenne zróżnicowanie dzietności w Polsce, „Wiadomości Statystyczne”, nr 4, 13-27, http://hdl.handle.net/11089/8118pl_PL
dc.referencesSzukalski. P., 2018, Zachowania prokreacyjne w latach 2016-2017. Kontynuacja trendów czy zmiana?, „Polityka Społeczna”, nr 10, 1-4pl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2018a, Bliżej zastępowalności pokoleń. O przestrzennym zróżnicowaniu zmian poziomu dzietności w latach 2015-2017, „Demografia i Gerontologia Społeczna – Biuletyn Informacyjny”, nr 4, 1-7, http://hdl.handle.net/11089/25096pl_PL
dc.contributor.authorEmailpiotr.szukalski@uni.lodz.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe