Show simple item record

dc.contributor.authorLisek, Joanna
dc.date.accessioned2019-06-28T13:26:22Z
dc.date.available2019-06-28T13:26:22Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn2080-8313
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/29075
dc.description.abstractBronia (Brejndl) Baum (1896–1947) was an orthodox writer, activist and publicist. She was born in a Hasidic family in Tomaszów Mazowiecki. She published poems and articles in Yiddish in “Der Jud”, “Dos Jidisze Togblat”, “Bejs Jakow” and in Hebrew in “Bat Izrael”, “Baderech”. In the family archive among the manuscripts of Bronia Baum from 1912–1921, a diary written in Russian has been preserved. Considering the content and form of records, it can be most accurately described as an intimate diary. The notes of Bronia Baum are a valuable source for research in the field of local Jewish history, especially during the First World War, but also for issues related to Jewish orthodoxy, Zionism and religious feminism.en_GB
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesStudia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.subjectBronia Baumen_GB
dc.subjectdiaryen_GB
dc.subjecteditingen_GB
dc.subjecthistory of Jewsen_GB
dc.subjectBronia Baumpl_PL
dc.subjectdziennikpl_PL
dc.subjectedytorstwopl_PL
dc.subjecthistoria Żydówpl_PL
dc.titleBronia Baum, „Dziennik z lat 1912–1921”pl_PL
dc.title.alternativeBronia Baum, “Diary from 1912–1921”en_GB
dc.typeOTHERpl_PL
dc.page.number191-220
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Wrocławski
dc.identifier.eissn2450-6796
dc.references„Dziennik Narodowy”, nr 12, 7 VI 1919.pl_PL
dc.referencesAdler E., Rediscovering Schools for Jewish Girls in Tsarist Russia, „East European Jewish Affairs” 2004, t. 34, nr 2.pl_PL
dc.referencesBaum B., Ketuwim le-bat Jisrael [Pisma córki Izraela], Tel Awiw 1954, s. 4 (tłum. z hebr. A. Zaborska).pl_PL
dc.referencesFeinkind M., Dzieje Żydów w Piotrkowie i okolicy od najdawniejszych czasów do chwili obecnej, Piotrków 1930.pl_PL
dc.referencesFronczkowski M., Rok 1914 – działania wojenne w rejonie Tomaszowa Mazowieckiego, Towarzystwo Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego, http://tptm.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=268:rok-1914-dzialania-wojenne-w-rejonie-tomaszowa-mazowieckiego&catid=97&Itemid=521 .pl_PL
dc.referencesKijek K., „Naród słabych i skrzywdzonych”. Wojny i rewolucje lat 1914–1921 w pamięci młodzieży żydowskiej okresu międzywojennego, „Studia Judaica” 2015, t. 18, nr 1 (134).pl_PL
dc.referencesKorolko G., Operacja łódzka 1914. Najciekawsza batalia pierwszej wojny światowej, Oświęcim 2014.pl_PL
dc.referencesKosmala B., Tomaszów Mazowiecki im Ersten Weltkrieg und in der Zweiten Polnischen Republik bis zum Jahr 1933, [w:] eadem, Juden und Deutsche im polnischen Haus. Tomaszów Mazowiecki 1914–1939, Berlin 2001.pl_PL
dc.referencesLejeune P., Dziewczęce „ja” (O dziennikach panien z XIX wieku), tłum. M. i P. Rodak, „Teksty Drugie” 2003, nr 2/3.pl_PL
dc.referencesLisek J., Kol isze – głos kobiet w poezji jidysz (od XVI w. do 1939 r.), Sejny 2018.pl_PL
dc.referencesNakhmovsky A., Newman R., Dear Mendl, Dear Reyzl. Yiddish Letter Manuals from Russia and America, Bloomington 2014.pl_PL
dc.referencesPajewski J., Pierwsza wojna światowa 1914–1918, wyd. III, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesPrusin A.V., „The Stimulus Qualities” of a Scapegoat: The Etiology of Anti-Jewish Violence in Eastern Poland, 1918–1920, „Simon Dubnow Institute Yearbook” 2005, nr 4.pl_PL
dc.referencesRędziński K., Szkolnictwo żydowskie w Tomaszowie Mazowieckim (1869–1914), „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie” 2009, z. 18.pl_PL
dc.referencesTurnianski Ch., Mejdlech in der altjidiszer literatur [Dziewczęta w dawnej literaturze jidysz], [w:] Jiddische Philologie. Festschrift für Erika Timm, red. W. Röll, S. Nauberg, Tübingen 1999.pl_PL
dc.referencesWodziński M., War and Religion, or How the First World War Changed Hasidism, „Jewish Quarterly Review” 2016, t. 106, nr 3.pl_PL
dc.referencesWróbel P., The „Kaddish” Years: Anti-Jewish Violence in East Central Europe, 1918–1921, „Simon Dubnow Institute Yearbook” 2005, nr 4.pl_PL
dc.referencesZieliński K., Stosunki polsko-żydowskie na ziemiach Królestwa Polskiego w czasie pierwszej wojny światowej, Lublin 2005.pl_PL
dc.referencesŻyndul J., Nadzieje i rozczarowania, [w:] Historia Żydów. Dzieje narodu od Abrahama do Państwa Izrael. Żydzi w Polsce. 1000 lat wspólnych losów, Warszawa 2014.pl_PL
dc.contributor.authorEmailjoanna.degler@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/2080-8313.19.11
dc.relation.volume19pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.