Show simple item record

dc.contributor.authorWalęciuk-Dejneka, Beata
dc.date.accessioned2019-07-01T08:43:46Z
dc.date.available2019-07-01T08:43:46Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn2080-8313
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/29086
dc.description.abstractThe article is bringing the issue of the women’s being up in city, according to Heidegger’s concept “of being – in – world”. In this article, I’m demonstrating women’s form of becoming known in culture, literature through the writing and painting. And also, I’m presenting women’s experiencing and the reading of city. To this analysis and interpretations, I chose women’s personal notes from the XIX century: Diaries by Maria Baszkircew, Russian artist, who lived and worked in France, in Paris. Maria wrote about Paris, visiting this city, about travels all over France or to other countries a lot of. She was showing Paris from a perspective of the resident, the tourist and the stroller.en_GB
dc.description.abstractW artykule poruszono kwestię obecności kobiet w mieście, zgodnie z koncepcją Heideggera „bycia w świecie”. Pokazano kobiecą formę poznawania kultury, literatury poprzez pisanie i malowanie. A ponadto autorka artykułu przedstawia doświadczenia kobiet, ich czytanie miasta. Do tej analizy i interpretacji wybrano kobiece zapiski z XIX w. – Dziennik Marii Baszkircew, rosyjskiej artystki, która mieszkała i pracowała we Francji, w Paryżu. Maria pisała o stolicy Francji, odwiedzając to miasto, o podróżach po całym tym państwie lub o podróżach do wielu innych krajów. Pokazała Paryż z perspektywy rezydenta, turystki i spacerowiczki.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesStudia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.subjectParisen_GB
dc.subjectmemoriesen_GB
dc.subjectwomanen_GB
dc.subjectjourneyen_GB
dc.subjectliteratureen_GB
dc.subjectParyżpl_PL
dc.subjectdziennikpl_PL
dc.subjectkobietapl_PL
dc.subjectpodróżpl_PL
dc.subjectliteraturapl_PL
dc.titleKobiece „bycie w mieście”: Paryż. Rozważania na podstawie „Dziennika” Marii Baszkircewpl_PL
dc.title.alternativeFemine concept “of being-in-city”: Paris. Considerations based on “Diaries” by Maria Baszkircewen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number157-167
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
dc.identifier.eissn2450-6796
dc.referencesBaszkircew M., Dziennik, tłum. H. Duninówna, Warszawa 1967.pl_PL
dc.referencesAchtelik A., Sprawcza moc przechadzki, czyli polski literat we włoskim mieście, Katowice 2015.pl_PL
dc.referencesChlebowska A., „Stare panny”, wdowy i rozwiedzione: samotne szlachcianki w Prusach w latach 1815–1914 na przykładzie prowincji Pomorze, Szczecin 2012.pl_PL
dc.referencesCzerska T., Między autobiografią a opowieścią rodzinną. Kobiece narracje osobiste w Polsce po 1944 roku w perspektywie historyczno-kulturowej, Szczecin 2011.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., Czytanie przestrzeni, Kraków 2012.pl_PL
dc.referencesKudelska D., Olgi Boznańskiej widoki Paryża, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio L, 2011, t. 9, nr 2.pl_PL
dc.referencesKuklo C., Kobieta samotna w społeczeństwie miejskim u schyłku Rzeczypospolitej szlacheckiej: studium demograficzno-społeczne, Białystok 1998.pl_PL
dc.referencesMączak A., Peregrynacje, wojaże, turystyka, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesModele kobiece samotności – panny, wdowy, rozwiedzione, red. B. Walęciuk-Dejneka, Kraków 2015.pl_PL
dc.referencesMorzyńska-Wrzosek B., Jakości architektoniczno-urbanistyczne a proces formułowania tożsamości. Na przykładzie „Paryża” Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej [w:] Miasto. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie, red. M. Święcicka, M. Peplińska-Narloch, Bydgoszcz 2014.pl_PL
dc.referencesNawrocka E., Osoba w podróży. Podróże Marii Dąbrowskiej, Gdańsk 2002.pl_PL
dc.referencesNieszczerzewska M., Męskie spojrzenie – kobiece spojrzenie. Inny aspekt wizualności nowoczesnego miasta, [w:] Wizualność miasta. Wytwarzanie miejskiej ikonosfery, red. M. Krajewski, Poznań 2007.pl_PL
dc.referencesOlkuśnik M., Kobieta w podróży na przełomie XIX i XX wieku. Między próbą emancypacji a presją „podwójnej moralności”, [w:] Kobieta i małżeństwo. Społeczno-kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesPerrot M., Moja historia kobiet, tłum. M. Szafrańska-Brandt, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesPoprzęcka M., Inne obrazy. Oko, widzenie, sztuka. Od Albertiego do Duchampa, Gdańsk 2008.pl_PL
dc.referencesRatuszna H., Dziewiętnastowieczny Paryż i jego tajemnice, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Seria: Scripta Humana” 2014, t. 3.pl_PL
dc.referencesRybicka E., Modernizowanie miasta. Zarys problematyki urbanistycznej w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków 2003.pl_PL
dc.referencesSikorska-Kulesza J., Zło tolerowane. Prostytucja w Królestwie Polskim w XIX wieku, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesSzalewska K., Pasaż tekstowy. Czytanie miasta jako forma doświadczenia przeszłości we współczesnym eseju polskim, Kraków 2012.pl_PL
dc.referencesWalęciuk-Dejneka B, Kobiece doświadczanie drogi: „ja” w podróży. Rozważania na podstawie „Wspomnień” Anny Dostojewskiej, „Prace Literaturoznawcze” IV 2016.pl_PL
dc.referencesWalęciuk-Dejneka B., Portret miasta: Petersburg po polsku, „Journal of Urban Ethnology” 2016, nr 14.pl_PL
dc.referencesWolff J., Kobiety i nowoczesne miasto: refleksje na temat flâneuse, [w:] Co to jest architektura? What is Architecture? Antologia tekstów. Anthology of texts, red. A. Budak, Kraków 2002.pl_PL
dc.contributor.authorEmaildejnekab@uph.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/2080-8313.20.08
dc.relation.volume20pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.