Show simple item record

dc.contributor.authorBielawska, Sylwia
dc.date.accessioned2019-07-04T09:45:56Z
dc.date.available2019-07-04T09:45:56Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn0860-7435
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/29220
dc.description.abstractIn the teenage world, reigned by Facebook, Twitter, Instagram and other social media for years, permanent contacts with reading and books are frequently just incidental, reduced to school reading lists as proven by alarming readership surveys in this age group. On the other hand, however, young fans of the Internet and computer games, intrigued by attractive books, are able to make conscious reading choices and become involved readers. Making the above assumption, an attempt was made at analyzing the book market for teenagers in 2010–2017. Based on data submitted by the Central Statistical Office of Poland, the National Library, Biblioteka Analiz and the Polish Chamber of Books, a quantitative and qualitative analysis of this most demanding, according to Ł. Gołębiewski and P. Waszczyk, market was carried out, the mechanisms governing this sector were identified, and also possible corrective measures were indicated aimed at stimulating and shaping permanent reading interests among adolescents.en_GB
dc.description.abstractW świecie nastolatków, od lat rządzonym przez Facebooka, Twittera, Instagram i inne media społecznościowe, stałe kontakty z czytaniem i książkami są często tylko przypadkowe, sprowadzone do czytania lektur w szkole, czego dowodem są niepokojące badania czytelnictwa w tej grupie wiekowej. Z drugiej strony jednak młodzi fani Internetu i gier komputerowych, zaintrygowani atrakcyjnymi książkami, są w stanie dokonywać świadomych wyborów czytelniczych i angażować się w czytelnictwo. Przyjmując powyższe założenie, podjęto próbę analizy rynku książki dla nastolatków w latach 2010–2017. Na podstawie danych przekazanych przez Główny Urząd Statystyczny, Bibliotekę Narodową, Bibliotekę Analiz i Polską Izbę Książek, przeprowadzono ilościową i jakościową analizę tego najbardziej wymagającego, według Łukasza Gołębiewskiego i Pawła Waszczyka rynku książki, zidentyfikowano mechanizmy rządzące tym sektorem, a także wskazano możliwe działania naprawcze mające na celu stymulowanie i kształtowanie trwałych zainteresowań czytelniczych wśród młodzieży.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Univeristatis Lodziensis. Folia Librorum; 28
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.subjectbook marketen_GB
dc.subjectliterature for teenagersen_GB
dc.subjectquantitative and qualitative analysis of the book market for teenagersen_GB
dc.subjectrynek książkipl_PL
dc.subjectliteratura dla młodzieżypl_PL
dc.subjectilościowa i jakościowa analiza rynku książki dla młodzieżypl_PL
dc.titleWampiry, demony, upadłe anioły… Analiza rynku książki dla młodzieży (2010-2017) – wybrane aspektypl_PL
dc.title.alternativeVampires, demons, fallen angels… Book market analysis for teenagers (2010–2017) – selected aspectsen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number13-32
dc.contributor.authorAffiliationPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
dc.identifier.eissn2450-1336
dc.referencesGołębiewski, Łukasz (2015). Bestseller Keri Smith. Biblioteka Analiz, 5, 3.pl_PL
dc.referencesGołębiewski, Łukasz, Frołow, Kuba & Waszczyk, Paweł (2010). Rynek książki w Polsce 2010. Wydawnictwa. Warszawa: Biblioteka Analiz.pl_PL
dc.referencesGołębiewski, Łukasz, Frołow, Kuba & Waszczyk, Paweł (2011). Rynek książki w Polsce 2011. Wydawnictwa. Warszawa: Biblioteka Analiz.pl_PL
dc.referencesGołębiewski, Łukasz & Waszczyk, Paweł (2012). Rynek książki w Polsce 2012. Wydawnictwa . Warszawa: Biblioteka Analiz.pl_PL
dc.referencesGołębiewski, Łukasz & Waszczyk, Paweł (2013). Rynek książki w Polsce 2013. Wydawnictwa . Warszawa: Biblioteka Analiz.pl_PL
dc.referencesGołębiewski, Łukasz & Waszczyk, Paweł (2014). Rynek książki w Polsce 2014. Wydawnictwa . Warszawa: Biblioteka Analiz.pl_PL
dc.referencesGołębiewski, Łukasz & Waszczyk, Paweł (2015). Rynek książki w Polsce 2015. Wydawnictwa . Warszawa, Biblioteka Analiz.pl_PL
dc.referencesGołębiewski, Łukasz & Waszczyk, Paweł (2016). Rynek książki w Polsce 2016. Wydawnictwa . Warszawa, Biblioteka Analiz.pl_PL
dc.referencesGołębiewski, Łukasz & Waszczyk, Paweł (2017). Rynek książki w Polsce 2017. Wydawnictwa . Warszawa, Biblioteka Analiz.pl_PL
dc.referencesKoryś, Izabela, Kopeć, Jarosław, Zasacka, Zofia & Chymkowski, Roman (2017). Stan czytelnictwa w Polsce w 2016 r. Warszawa: Biblioteka Narodowa.pl_PL
dc.referencesKoryś, Izabela, Michalak, Dominika & Chymkowski, Roman (2015). Stan czytelnictwa w Polsce w 2014 r. Warszawa: Biblioteka Narodowa.pl_PL
dc.referencesKozakiewicz, Mikołaj (1998). Młodzież – teorie młodzieży. W: W. Szewczuk (red.), Encyklopedia psychologii. (s. 224–255). Warszawa: Fundacja Innowacja.pl_PL
dc.referencesLaskowska, Jolanta (2017). Rynek książki dla dzieci i młodzieży w Polsce. Jednak Książki, 7, 201–209.pl_PL
dc.referencesMelosik, Zbyszko (2003). Edukacja, młodzież i kultura współczesna. Kilka uwag o teorii i praktyce pedagogicznej. Chowanna, R. XLVI (LIX), 1 (19), 19–37.pl_PL
dc.referencesMichalak, Dominika, Koryś, Izabela & Kopeć, Jarosław (2016). Stan czytelnictwa w Polsce w 2015 roku: wstępne wyniki. Warszawa: Biblioteka Narodowa.pl_PL
dc.referencesPawliczuk, Witold (2006). Definicje terminu „młodzież” – przegląd koncepcji. Postępy Nauk Medycznych, 6, 311–315.pl_PL
dc.referencesPeterson, Richard A., Kern, Roger M. (1996). Changing Highbrow Taste: From Snob to Omnivore. American Sociological Review, 61, 5, 900–907.pl_PL
dc.referencesPeterson, Valerie (2018). Young Adult and New Adult Book Markets. Facts and Figures to Know the Young Adult Book Market Pobrane 15 kwietnia 2019 z: https://www.thebalancecareers.com/the-young-adult-book-market-2799954.pl_PL
dc.referencesRuch Wydawniczy w Liczbach – Polish Publishing in Figures (2010–2017). R. 56-64, ISSN 2083-6953.pl_PL
dc.referencesSullivan, Edmund V. (1987). Critical Pedagogy and Television. In: Critical Pedagogy and Cultural Power, ed. D.W. Livingstone. South Hadley (Mass.): Bergin & Garvey Publishers.pl_PL
dc.referencesTobera, Marek (2008). Bibliologia wobec polskiego rynku książki w latach 1944–2007. Przegląd Biblioteczny, 1, 37–66.pl_PL
dc.referencesZając, Michał (2012). Bez fajerwerków. Rynek książki dla dzieci i młodzieży. Książki dla Dzieci i Młodzieży, 5(188), 1–4.pl_PL
dc.referencesZając, Michał (2014). Stagnacja? Rynek książki dla dzieci i młodzieży. Książki dla Dzieci i Młodzieży, 5(212), 1–4.pl_PL
dc.referencesZając, Michał (2016). Spokojniejszy rok? Rynek książki dla dzieci i młodzieży. Książki dla Dzieci i Młodzieży, 5(236), 1–4.pl_PL
dc.referencesZając, Michał (2017). W Hogwarcie i w puszczy. Od maja 2016 do maja 2017, czyli rok w książce dla dzieci i młodzieży. Książki dla Dzieci i Młodzieży, 5(248), 1–4.pl_PL
dc.referencesZasacka, Zofia (2014). Czytelnictwo dzieci i młodzieży. Warszawa: IBE.pl_PL
dc.contributor.authorEmails.bielawska@um.walbrzych.pl
dc.identifier.doi10.18778/0860-7435.28.01
dc.relation.volume1pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.