Show simple item record

dc.contributor.authorNahotko, Marek
dc.date.accessioned2019-07-04T09:45:56Z
dc.date.available2019-07-04T09:45:56Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn0860-7435
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/29221
dc.description.abstractThe rapid but uneven development of electronic publications raises a research question about the pace of their future extension, which depends on the level of acceptance of potential readers. The theory of innovation indicates the existence of a threshold of critical mass of a new technology products acceptance at the level of 16% of the market. After it is exceeded, further dynamics of innovation growth is maintained spontaneously. On this basis, the paper’s author attempts to create the forecast for the development of a selected type of electronic publication – e-books based on the opinions of young readers (students). This context has resulted in a strong focus of research on the educational purposes of using the e-book. The TAM (Technology Acceptance Model) type tool was used to obtain information on the behavioral intentions of students towards using the e-book. The model assumes that the use of new technology can be explained or predicted by determining the user's motivation, which in turn is directly influenced by external stimuli resulting from the real features and capabilities of the technology. The factor of the e-book ease of use felt by the surveyed students was taken into account, which, as it turned out, has a significant impact on the attitude towards use, while having a strong impact on the perceived usefulness of the new technology.en_GB
dc.description.abstractSzybki, ale nierównomierny rozwój publikacji elektronicznych wywołuje pytanie badawcze o tempo ich przyszłego wzrostu, który zależy od poziomu akceptacji przez potencjalnych czytelników. Teoria innowacji wskazuje na istnienie progu masy krytycznej akceptacji produktów nowej technologii na poziomie 16% rynku. Po jego przekroczeniu dalsza dynamika wzrostu innowacji utrzymuje się samorzutnie. Na tej podstawie w referacie podjęto próbę tworzenia prognozy rozwoju wybranego rodzaju publikacji elektronicznej – książki elektronicznej w oparciu o opinie młodych czytelników (studentów). Ten kontekst spowodował silne ukierunkowanie badań na edukacyjne cele stosowania książki elektronicznej. Dla uzyskania informacji o intencji behawioralnej studentów w kierunku stosowania książki elektronicznej zastosowano narzędzie typu TAM (Technology Acceptance Model). W modelu przyjmuje się, że wykorzystanie nowej technologii może być wyjaśnione lub przewidywane przez określenie motywacji użytkownika, a ta z kolei jest pod bezpośrednim wpływem bodźców zewnętrznych, wynikających z rzeczywistych cech i możliwości technologii. Uwzględniony został czynnik odczuwanej przez badanych studentów łatwości użytkowania książki elektronicznej, który, jak się okazało, ma znaczący wpływ na postawę względem użytkowania, przy jednoczesnym silnym wpływie na postrzeganą użyteczność nowej technologii.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Univeristatis Lodziensis. Folia Librorum; 28
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.subjectTechnology Acceptance Model (TAM)en_GB
dc.subjectElectronic booken_GB
dc.subjectReading motivationsen_GB
dc.subjectModel akceptacji technologii (TAM)pl_PL
dc.subjectKsiążka elektronicznapl_PL
dc.subjectMotywacje czytelniczepl_PL
dc.titleModel TAM w badaniach poziomu akceptacji książki elektronicznej przez młodego czytelnikapl_PL
dc.title.alternativeTAM model in research of the level of electronic book acceptance by young readeren_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number33-48
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Jagielloński
dc.identifier.eissn2450-1336
dc.referencesCastells, Manuel (2008). Społeczeństwo sieci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesChen, Shih-Chih, Li, Shing-Han & Li, Chien-Yi (2011). Recent related research in technology acceptance model: a literature review. Australian Journal of Business and Management Research, 1 (9), 124–127.pl_PL
dc.referencesChristensen, Clayton M. (1997). The innovator’s dilemma. Boston: Harvard Business School Press.pl_PL
dc.referencesDavis, Fred D. (1985). A technology acceptance model for empirically testing. New end-user information systems: theory and results. Cambridge: MIT Press.pl_PL
dc.referencesDavis, Fred D., Bagozzi, Richard P. & Warshaw, Paul R. (1989). User acceptance of computer technology: a comparison of two theoretical models. Management Sciences, 35 (8), 982–1003.pl_PL
dc.referencesDillon, Andrew & Morris, Michael G. (1998). From “can they” to “will they?”: extending usability evaluation to address acceptance. In: Hoadley, E., Benbasat, I. (red.), Proceedings Americas Conference on Information Systems (AMCIS). Baltimore: University of Baltimore.pl_PL
dc.referencesFishbein, Martin & Ajzen, Icek (1975). Belief, attitude, intention and behavior: an introduction to theory and research. Reading: Addison-Wesley.pl_PL
dc.referencesFishbein, Martin & Ajzen, Icek (2010). Predicting and changing behavior: the reasoned action approach. New York: Psychology Press.pl_PL
dc.referencesFoster, Richard & Kaplan, Sarah (2001). Creative destruction. New York: Random House Inc.pl_PL
dc.referencesKotuła, Sebastian (2013). Komunikacja bibliologiczna wobec World Wide Web. Lublin: Wydawnictwo UMCS.pl_PL
dc.referencesLee, Younghwa, Kozar, Kenneth & Larsen, Kai (2003). The Technology Acceptance Model: past, present and future. Communications of AIS, 12, 1, 752-780.pl_PL
dc.referencesMoore, Geoffrey A. (1991). Crossing the chasm: marketing and selling high-tech products to mainstream customers. New York: Harper Business.pl_PL
dc.referencesNarojczyk, Krzysztof (2005). Dokument elektroniczny i jego opis bibliograficzny w publikacjach humanistycznych. Olsztyn: Wydawnictwo UWM.pl_PL
dc.referencesNolan, Richard L. & Croson, David C. (1995). Creative destruction: a six-stage process for transforming the organization. Boston: Harvard Business School Press.pl_PL
dc.referencesPearlson, Keri E. & Saunders, Carol S. (2006). Managing and using information systems: a strategic approach. New York: Wiley & Sons.pl_PL
dc.referencesPietrasiński, Zbigniew (1971). Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesReykowski, Janusz (1982). Emocje i motywacja. W: Tomaszewski, T. (red.), Psychologia. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesRogers, Everett M. (2003). Diffusion of innovations. 5th Edition. New York: Simon & Schuster. ISBN 978-0-7432- 5823-4.pl_PL
dc.referencesSchumpeter, Joseph (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesSchumpeter, Joseph (1995). Kapitalizm, socjalizm, demokracja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesShroff, Ronnie H., Deneen, Christopher C. & Ng, Eugenia M. W. (2011). Analysis of the technology acceptance model in examining students’ behavioural intention to use an e-portfolio system. Australasian Journal of Educational Technology. 27, 4, 600–618.pl_PL
dc.referencesTeo, Timothy & Van Schaik, Paul (2009). Understanding technology acceptance in preservice teachers: a structural-equation modeling approach The Asia-Pacific Education Researcher, 18, 1, 47–66.pl_PL
dc.referencesZając, Michał (2013). Aplikacje książkowe dla dzieci młodszych: między książką a grą komputerową. Ars Educandi, 10, 63–70.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmarek.nahotko@uj.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/0860-7435.28.02
dc.relation.volume1pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.