Show simple item record

dc.contributor.authorNawrot, Violetta
dc.date.accessioned2019-07-12T08:15:04Z
dc.date.available2019-07-12T08:15:04Z
dc.date.issued1994
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/29376
dc.description.abstractW pracy podjęto próbę określenia funkcji turystyczno-uzdrowiskowej Żegiestowa, jednego z 39 statutowych uzdrowisk polskich. Podstawę analizy stanowią mierniki dotyczące: zagospodarowania turystycznego, udziału badanej funkcji w organizacji przestrzeni Żegiestowa, ruchu turystycznego oraz zatrudnienia w usługach turystycznych.pl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesTuryzm;2
dc.titleFunkcja turystyczno-uzdrowiskowa Żegiestowapl_PL
dc.title.alternativeLa fonction touristique et celle thérapeutique de Żegiestówpl_PL
dc.title.alternativeThe Function of Żegiestów as a Tourist Centre and Health Resortpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number103-116pl_PL
dc.referencesAtlas uzdrowisk polskich, 1990, Warszawa-Wrocław.pl_PL
dc.referencesJackowski A., 1981, Typologia funkcjonalna miejscowości turystycznych (na przykładzie woj. nowosądeckiego), „Rozprawy habilitacyjne”, nr 53, Kraków.pl_PL
dc.referencesKruczek Z., Weseli A., 1987, Uzdrowiska karpackie, Kraków.pl_PL
dc.referencesOlszewska B., 1989, Funkcja turystyczno-wypoczynkowa Mrągowa, „Acta Universitatis Lodziensis”,Turyzm, z. 5.pl_PL
dc.referencesSądecczyzna Południowo-Wschodnia, 1987, „Prace historyczne”, z. 60, Kraków.pl_PL
dc.referencesWarszyńska J., Jackowski A., 1979, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.relation.volume4pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record