Show simple item record

dc.contributor.authorGwarda-Gruszczyńska, Edyta
dc.date.accessioned2019-07-30T07:08:11Z
dc.date.available2019-07-30T07:08:11Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationGwarda-Gruszczyńska E., Modele procesu komercjalizacji nowych technologii w przedsiębiorstwach. Uwarunkowania wyboru - kluczowe obszary decyzji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, doi: 10.18778/7525-875-2pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-875-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/29846
dc.descriptionRozwój nowych technologii, skracanie cyklu życia wyrobów, rosnące zróżnicowanie potrzeb klientów powodują, że problematyka komercjalizacji nowych technologii w ostatnich kilkunastu latach stała się bardzo popularna i nabiera coraz to większego znaczenia. Nowe technologie dla wielu przedsiębiorstw, zwłaszcza tych działających w sektorach podlegających szybkim zmianom technologicznym, stanowią podstawę do budowania przewagi konkurencyjnej, wzrostu i zyskowności. Komercjalizację najprościej można określić jako doprowadzenie do sprzedaży. W przypadku nowej technologii lub oryginalnych wyników badań naukowych w procesie tym menadżerowie muszą zmierzyć się z kilkoma ważnymi decyzjami, które często decydują o sukcesie przedsięwzięcia. Kluczowe decyzje dotyczą: przystąpienia do komercjalizacji (komercjalizować czy nie), wyboru sposobu ochrony własności intelektualnej, sposobu finansowania poszczególnych etapów tego procesu, czy wreszcie sposobu wprowadzania nowej technologii na rynek. Skuteczne i przemyślane wybory składające się na kształt procesu komercjalizacji doprowadzą nie tylko do sprzedaży nowej technologii, ale również przyniosą wartość dodaną zarówno inicjatorom tego procesu, jak i innym uczestnikom łańcucha kreowania wartości (klientom, dla których były tworzone, partnerom biznesowym).pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectkomercjalizacjapl_PL
dc.subjectnowe technologiepl_PL
dc.subjectprzedsiębiorstwapl_PL
dc.subjectwłasność intelektualnapl_PL
dc.subjectzarządzanie wiedząpl_PL
dc.titleModele procesu komercjalizacji nowych technologii w przedsiębiorstwach. Uwarunkowania wyboru - kluczowe obszary decyzjipl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number371pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania, Zakład Zarządzania Wiedząpl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteDr Edyta Gwarda-Gruszczyńska ukończyła studia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, na kierunku ekonomika i organizacja produkcji w 1993 r. W roku 1994 podjęła studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, a w 1997 r. została zatrudniona na stanowisku asystenta w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem UŁ. W tym czasie jej zainteresowania naukowe koncentrowały się wokół zarządzania strategicznego przedsiębiorstwami, zwłaszcza zarządzania grupami kapitałowymi. Rezultatem prowadzonych badań była praca doktorska, pt. Rola spółki dominującej w zarządzaniu holdingiem napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Jana Jeżaka i obroniona w 1999 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Edyta Gwarda-Gruszczyńska jest autorką i współautorką ponad 40 publikacji z dziedziny zarządzania organizacjami, w tym szeregu publikacji w języku angielskim wydanych między innymi w wydawnictwie Purdue University Press. Jest pomysłodawcą specjalności „Komercjalizacja innowacji i nowych technologii” realizowanej na Wydziale Zarządzania UŁ.pl_PL
dc.referencesA more research-intensive and integrated European Research Area. Science, Technology and Competitiveness. Key figures report 2008/2009, European Commision, Brussels 2008.pl_PL
dc.referencesAchleitner A., Braun R., Engel N., Figge Ch., Tappeiner F., Value creation drivers in private equity buyouts: empirical evidence from Europe, „Journal of Private Equity” 2010, vol. 13, issue 2.pl_PL
dc.referencesAdner R., Ekosystem innowacji: co może zawieść?, „Harvard Business Review Polska” 2009, wrzesień.pl_PL
dc.referencesAggarwal V.A., Modes of Cooperative R&D Commercialization by Start-ups, Working Paper Wharton School of Management 2008.pl_PL
dc.referencesAldrich H.E., Ruef M., Organizations Evolving, Sage, London 2006.pl_PL
dc.referencesAndersen A., Najlepsze wzorce. Od satysfakcji klienta do sukcesu firmy, Wyd. Studio Emka, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesArora A., Ceccagnoli M., Patent Protection, Complementary Assets, and Firm’s Incentives for Technology Licensing, „Management Science” 2006, vol. 52, no. 2.pl_PL
dc.referencesArora A., Fosfuri A., Gambardella A., Markets for Technology: The Economics of Innovation and Corporate Strategy, MIT Press, Cambridge, MA 2001.pl_PL
dc.referencesArora A., Merges P., Specialized supply firms, property rights and firm boundary, „Industrial and Corporate Change” 2004, vol. 13, no 3.pl_PL
dc.referencesAuerswald P.E., Bramscomb L.M., Demos N., Min B.K., Understanding Private Sector Decision Making for Early-Stage Technology Development, National Institute of Standards and Technology Administration Report. US Department of Commerce. March 2003.pl_PL
dc.referencesBabcock D.L., Managing Engineering Technology: An Introduction to Management for Engineers, Prentice Hall, London 1996.pl_PL
dc.referencesBąk M., Kulawczuk P., Poradnik eksportera z IP dla MSP, Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesBąk M., Kulawczuk P., Przedsiębiorczość intelektualna i technologiczna XXI wieku, IBnDiPP, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesBariery rozwoju aniołów biznesu w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesBarney J.B., Gaining and Sustaining Competitive Advantage, Addison Wesley, New York–Paris 1997.pl_PL
dc.referencesBarta J., Markiewicz R., Fajgielski P., Ochrona danych osobowych. Komentarz, Wolters Kluwer Polska – LEX, Kraków 2011.pl_PL
dc.referencesBarta J., Markiewicz R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Wolters Kluwer , Kraków 2008.pl_PL
dc.referencesBarta J., Markiewicz R., Telewizja interaktywna a prawo autorskie, Warszawa: Wolters Kluwer, Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesBaruk J., Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006.pl_PL
dc.referencesBasenko D., Dranove D., Shanley M., Schaefer S., Economics of Strategy, John Willey & Sons, New York 2004.pl_PL
dc.referencesBatt P., Purchase S., Managing collaboration within networks and relationships, „Industrial Marketing Management” 2004, no. 33.pl_PL
dc.referencesBerk J., DeMarzo P., Corporate Finance, Pearson Education Inc., Boston–Montreal, 2007.pl_PL
dc.referencesBiałoń L., Zarządzanie działalnością innowacyjną, Placet, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesBieguński L., Ochrona własności przemysłowej. Poradnik przedsiębiorcy, PARP, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesBłaszczyk W., Bednarska-Wnuk I., Kuźbik P. (red.), Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu, „Acta Universitatis Lodziensis” 2010, Folia Oeconomica 234.pl_PL
dc.referencesBlattberg R., Getz G., Thomas J., Klient jako kapitał, MT Biznes 2004.pl_PL
dc.referencesBogdan B., R. Villiger, Valuation in Life Science. A Practical Guide, Springer, London–New York 2010.pl_PL
dc.referencesBoldrin M., Levine D. K., Against Intellectual Monopoly, Cambridge University Press, New York 2008.pl_PL
dc.referencesBorowiecki R., Czekaj J. (red.), Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki, Wyd. Difin, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesBower J. L., Christensen C. M., Disruptive technologies: catching the wave, „Harvard Business Review” 1995, vol. 73.pl_PL
dc.referencesBranderburger A.W., Stuart H.W., Value based business strategies, „Journal of Economics and Management Strategy” 1996, no. 5.pl_PL
dc.referencesBrusoni S., Prencipe A., Pavitt K., Knowledge specialization, organizational coupling, and the boundaries of the firm: why do firms know more than they make?, „Administrative Science Quarterly” 2001, no. 46.pl_PL
dc.referencesBrzeziński M., Szlasa R., Zarządzanie organizacjami technicznymi i organizacyjnymi, Wyd. Difin, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesBrzozowska K., Formy działania aniołów biznesu, [w]: P. Karpusia, J. Węcławski, Rynek finansowy. Inspiracje z integracji europejskiej, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008.pl_PL
dc.referencesBuczek K. i inni, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesBuczek K., Haber A.i in., Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesBurgelman R.A., Maidique M.A., Wheelwright S.C., Strategic Management of Technology and Innovation, McGraw-Hill, Boston, MO 1996.pl_PL
dc.referencesButtler J.S., Gibson D.V., Global Perspectives on Technology Transfer and Commercialization, Edward Elgar Publishing, Northampton, MA 2011.pl_PL
dc.referencesByczko S., Trzmielak D., Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwach i na uczelni, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2010.pl_PL
dc.referencesCarter C.F., Williams B.R., The Characteristics of Technically Progressive Firms, „Journal of Industrial Economics” 1957, March.pl_PL
dc.referencesCasadesus-Masanell R., Ricart J. E., Jak skonstruować zwycięski model biznesowy, „Harvard Business Review Polska” 2011, wrzesień.pl_PL
dc.referencesCasswell A., Emerging Trends In ICT 2010-2015, Gartner Consulting – materiały konferencyjne udostępnione w ramach Local Government Association of Queensland. Economic &regional Development Conference, 23–24 February 2006, Rydges Capricorn Resort, Yeppoon, Queensland, Australia.pl_PL
dc.referencesChesbrough H., Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, Boston, MA 2003.pl_PL
dc.referencesChesbrough H., The logic of open innovation: managing intellectual property, „California Management Review” 2003, vol. 45(3).pl_PL
dc.referencesChesbrough H., Vanhaverbeke W., West J., Open Innovation. Researching a New Paradigm, Oxford University Press, New York 2008.pl_PL
dc.referencesChristensen C.M., The Innovator’s Dilemma. When New Technologies Cause Great Firms to Fail, Harvard Business School Press, Boston, MA 1997.pl_PL
dc.referencesChristensen C. M., Przełomowe innowacje, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2010;pl_PL
dc.referencesChristensen C.M., Raynor M.E., Innowacje. Napęd wzrostu, Wyd. Studio Emka, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesChun Yao Tseng, Internal R&D Effort, external imported technology and economic value added: empirical study of Taiwan’s electronic industry, „Applied Economics” 2008, issue 8, vol. 40.pl_PL
dc.referencesClark B., Architectural innovation: the reconfiguration of existing systems and failure of established firms, „Administrative Service Quarterly” 1990, vol. 35.pl_PL
dc.referencesCollins J., Porras J., Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies, Harper Business, New York 1994.pl_PL
dc.referencesCooper R.G., The Stage-Gate Idea-to-Launch Process – update, what’s new and NexGen systems, „Product Innovation Management” 2008, vol. 25(3).pl_PL
dc.referencesCooper R. G., The dimensions of industrial new product success and failure, „Journal of Marketing” 1988, vol. 43(3).pl_PL
dc.referencesCooper R. G., Winning at New Product, Perseus Publishing, Cambridge, MA 2001.pl_PL
dc.referencesCooper R.G., Edgett S. J., Kleinschmidt E.J., Optimizing the Stage-Gate Process: what best practice companies are doing, „Research Technology Management” 2002, vol. 45(5).pl_PL
dc.referencesCooper R.G., How companies are reinventing their idea–to–launch methodologies, „Technology Management” 2009, vol. 52(2).pl_PL
dc.referencesCooper R.G., Stage-Gate Systems: a new tool for managing new products, „Business Horizons” 2001, vol. 33(3).pl_PL
dc.referencesCourtney H., Kirkland J., Viguerie P., Strategy under uncertainty, „Harvard Business Review” 1997, vol. 75.pl_PL
dc.referencesCrowford C.M., The hidden costs of accelerated product development, „Journal of Product Innovation Management” 1992, no. 9.pl_PL
dc.referencesCumming D., Venture Capital. Investment Strategies, Structures and Policies, John Wiley & Sons, New Jersey 2010.pl_PL
dc.referencesCygler J., Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne, Wyd. SGH, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesCzekaj J. (red.), Zarządzanie procesami biznesowymi. Aspekt metodyczny, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesDankbaar B., Patterns of technology management in European firms: an overview, [w:] B. Dankbaar (ed.) Technology Management and Public Policy in the European Union, Office of Official Publications of the European Union, Oxford University Press, New York 1996.pl_PL
dc.referencesD’Aveni R.A., Hypercompetition, Harper Business, New York 1994.pl_PL
dc.referencesDaum J., Intengible Assets and Value Creation, Wiley, Chichester 2003.pl_PL
dc.referencesDavila T., Epstein M.J., Shelton R., Making Innovation Work. How to Manage It, Measure It and profit from It, Wharton School Publishing, New Jersey 2006.pl_PL
dc.referencesDavis E. W., Spekman R.E., The Extended Enterprise. Gaining Competitive Advantage through Collaborative Supply Chains, FT Prentice Hall, New York 2004.pl_PL
dc.referencesDavis J., Harris S., Edison in the Boardroom: How Leading Companies Realize Value from Their Intellectual Assets, Willey, New York–London 2001.pl_PL
dc.referencesDay G. S., Schoemaker P. J. H., Gunther R. E. (eds.), Wharton on Managing Emerging Technologies, John Wiley & Sons, New York 2000.pl_PL
dc.referencesDe Geeter M.J., Technology Commercialization Manual. Strategy, Tactics and Economics for Business Success, Med – Launch, Champaign, IL 2004.pl_PL
dc.referencesDiPiazza S.A., Eccles R.G., Building Public Trust. The Future of Corporate Reporting, John Wiley & Sons, Inc., New York 2002.pl_PL
dc.referencesDogson M., Gann D., Slatter A., The Management of Technological Innovation, Oxford University Press, Oxford 2008.pl_PL
dc.referencesDrucker P., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992;pl_PL
dc.referencesDyer J.H., Does governance matter: keiretsu alliances and asset specificity as source of Japanese competitive advantage, „Organization Science”, 7/1996.pl_PL
dc.referencesDziałalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009–2011, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesDąbkowski A., Venture capital – alternatywne źródło kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw, MBA 2002, nr 5.pl_PL
dc.referencesEarl L., Gault F., , Bordt M., Summary: Meeting on Commercialization Measurement, Indicators, Gaps and Frameworks, Statistics Canada, Working Paper, Catalogue 88F0006XIE-No 007, Ottawa 2005.pl_PL
dc.referencesErnst & Young, Beyond Borders. Global Biotechnology Report 2009, EYGM Limited 2009.pl_PL
dc.referencesEddget S.J., Jones L.M., Ten Tips for Successfully Implementing a Stage-Gate® Product Innovation Process, Product Development Institute, Inc., 2000–2010.pl_PL
dc.referencesEhrbar A., EVA. Strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa, WiG Press, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesElfenbein D. W., Publications, patents, and the market for university inventions, „Journal of Economic Behaviour & Organization” 2007, vol. 63.pl_PL
dc.referencesEncyklopedia popularna, PWN, Warszawa 1982.pl_PL
dc.referencesEttlie J. E., Managing Technological Innovation, Wiley, New York 2000.pl_PL
dc.referencesEVCA Yearbook 2011.pl_PL
dc.referencesFeld B., Anderson J., Venture Deals: Be Smarter than your Lawyer and Venture, John Wiley & Sons, New Jersey 2011.pl_PL
dc.referencesFerguson G. A., Takane Y., Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, PWN, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesFriedman Y., Best Practices in Biotechnology Business Development, Logos Press, Washington 2008.pl_PL
dc.referencesGadde L., Snehota I., Making the most of supplier relationship, „Industrial Marketing Management” 2000, no. 29.pl_PL
dc.referencesGans J. S., Stern S., The product market and the market for “ideas”: commercialization strategies for technology entrepreneurs, „Research Policy” 2003, no. 32.pl_PL
dc.referencesGans J.S., Hsu D.H., Stern S., When does start-up innovation spure the gale of creative destruction, „Randal Journal of Economics” 2002, vol. 33(4).pl_PL
dc.referencesGierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesGlazier S., Patent Strategies for Business, Law and Business Institute, New York 2003.pl_PL
dc.referencesGlobal IPO Trends 2011, Ernst & Young 2011, May.pl_PL
dc.referencesGłodek P., Pietras P., Finansowanie komercjalizacji technologii i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy, PARP, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesGłodek P., Pietras P., Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy, PARP, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesGoldfarb B., Henrekson M., Bottom-up versus top-down policies towards the commercialization of university intellectual property, „Research Policy” 2003, no. 32.pl_PL
dc.referencesGollin M., Driving Innovation. Intellectual Property Strategies for a Dynamic World, Cambridge University Press, New York 2008.pl_PL
dc.referencesGomółka S., Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, CASE, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesGoold M., Campbell A., Alexander M., Corporate-Level Strategy. Creating Value in the Multibusiness Company, John Wiley & Sons, Inc., New York 1994.pl_PL
dc.referencesGrant R.M., Contemporary Strategy Analysis, Wiley, New York 2010.pl_PL
dc.referencesGriffen A., Measuring product development process, Marketing Science Institute Working Paper 1993, report no. 93, October.pl_PL
dc.referencesGrudzewski W. M., Hejduk I. K., Przedsiębiorstwo przyszłości – wizja strategiczna, Wyd. Difin, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesGrudzewski W.M., Hejduk I.K., Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacji, Wyd. Difin, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesGupta A.K., Wilemon D.L., Changing patterns in industrial R&D management, „Journal of Product Innovation Management” 1996, no. 13.pl_PL
dc.referencesGupta A.K., Wilemon D.L., Accelerating the Development of Technology Based Products, „California Management Review” 1990, no. 32.pl_PL
dc.referencesGwarda-Gruszczyńska E., Strategie przedsiębiorstw a ochrona własności intelektualnej, [w:] Komercjalizacja wiedzy i technologii a własność intelektualna, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.pl_PL
dc.referencesGwarda-Gruszczyńska E., Zasady współpracy w ekosystemie innowacji , [w:] A. Adamik (red.), Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi, Monografie Politechniki Łódzkiej, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010pl_PL
dc.referencesGwarda-Gruszczyńska E. Czapla T., Kompetencje menadżera ds. komercjalizacji, PARP, Warszawa 2011. Hagel J., Brown J.S., Produktywne tarcia: jak trudna współpraca pomiędzy firmami sprzyja tworzeniu innowacji, „Harvard Business Review Polska” 2008, styczeń.pl_PL
dc.referencesHaislip A., Essentials of VC, John Wiley & Sons, New Jersey 2010.pl_PL
dc.referencesHamel G., Leading the Revolution, Harvard Business School Press, Boston 2000.pl_PL
dc.referencesHamel G., Opinion: strategy innovation and quest for value, „Sloan Management Review” 1998, vol. 39(2).pl_PL
dc.referencesHamel G., Prahalad C.K., Przewaga konkurencyjna jutra. Strategie przejmowania kontroli nad branżą i tworzenie rynków przyszłości, Business Press, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesHandfield R.B., Bechtel Ch., The Role of the Trust and Relationship Structure in Improving Supply Chain Responsiveness, “Industrial Marketing Management” 31/2002.pl_PL
dc.referencesHigh-Technology Industry. U.S. Office Outlook, Jones Lang LaSalle, Fall 2011.pl_PL
dc.referencesHill C.W.L., Global Business Today, McGraw-Hill, New York 2011.pl_PL
dc.referencesHitt M.A, Ahlstrom D., Dacin T., Levitas E., Svobodina L., The institutional effects on strategic alliance partner selection in transition economies: China vs. Russia, „Organizational Science” 2004, vol. 15(2).pl_PL
dc.referencesHorovitz J., Strategia obsługi klienta, PWE, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesHoskisson R.E., Eden L., Lau C.M., Wright M., Strategies in emerging economies, „Academy of Management Journal” 2000, no. 43.pl_PL
dc.referencesHow Do Private Equity Investors Create Value: : a Study of 2006 Exits in the US and Western Europe, Ernst & Young 2007.pl_PL
dc.referencesHsu D.H., Venture Capitalists and cooperative start-up commercialization strategy, „Management Science” 2006, vol. 52(2).pl_PL
dc.referencesHung S.C., Chu Y.Y., Stimulating new industries from emerging technologies: challenges for the public sector, „Technovation” 2006, no. 26.pl_PL
dc.referencesHutlink E., Robben H.S. J., Measuring new product success: the difference that time perspective makes, „Journal of Product Innovation Management” 1995, no. 12.pl_PL
dc.referencesICT and e-Business for an Innovative and Sustainable Economy. 7th Synthesis Report of Sectoral e-Bussines Watch (2010), European Commission, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2010.pl_PL
dc.referencesIndustry Profile. Global Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences, Datamonitor, January 2012.pl_PL
dc.referencesIndustry Report: Telecoms and Technology August 2011, The Economist Intelligence Unit Limited 2011.pl_PL
dc.referencesIntelektualne złoto. Znaczenie własności intelektualnej w gospodarce oraz w sektorze dóbr konsumpcyjnych, KPMG, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesInvestment for the Future. Benchmarking IT Industry Competitiveness 2011, Business Software Alliance, Washington DC 2011.pl_PL
dc.referencesItami H., Numagami T., Dynamic interaction between strategy and technology, „Strategic Management Journal” 1992, no. 13.pl_PL
dc.referencesJak zostać i pozostać przedsiębiorcą, informator dla nowo powstałych firm, PARP, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesJanasz K., Kapitał w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce. Źródła i modele Wyd. Difin, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesJanasz W. (red.), Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej, Wyd. Difin, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesJanasz W., Innowacje w modelach działalności przedsiębiorstw, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.pl_PL
dc.referencesJanasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesJasiński A. H., Innowacje i polityka innowacyjna, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1997.pl_PL
dc.referencesJasiński A.H. (red.), Zarządzanie wynikami badań naukowych: Poradnik dla innowatorów, Wyd. Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, Radom 2011.pl_PL
dc.referencesJasiński A.H., Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Wyd. Difin, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesJaworowicz P., Przedsiębiorczość akademicka, „Innowacje” 2008, nr 36.pl_PL
dc.referencesJeżak J. (red.), Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego. Doświadczenia polskie i zagraniczne, Wyd. PAM Center, Łódź 2003.pl_PL
dc.referencesJolly A., Od pomysłu do zysku. Jak spieniężyć innowacyjność, Helion, Gliwice 2006.pl_PL
dc.referencesJolly K.V., Commercializing New Technologies, Harvard Business Press, Boston, MA 1997.pl_PL
dc.referencesJones T., Business Economics and Managerial Decision Making, John Willey & Sons, New York 2004.pl_PL
dc.referencesKarpusia P., Węcławski J. (red.), Rynek finansowy. Inspiracje z integracji europejskiej, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008.pl_PL
dc.referencesKassicieh S.K., Kirchhoff B.A., Walsh S.T., McWhorter P.J., The role of small firms in the transfer of disruptive technologies, „Technovation” 2002, no. 22.pl_PL
dc.referencesKay N.M., The Boundaries of the Firm. Critiques, Strategies and Policies, St. Martin’s Press, Inc., London 1999.pl_PL
dc.referencesKessler E., Chakrabarti A., Innovation speed: a conceptual model of context, antecedents and outcomes, „Academy of Management Review” 1996, no. 21.pl_PL
dc.referencesKim R., Van Dam E. (Triple Value Strategy Consulting), The Added Value of Corporate Social Responsibility, NIDO, Leeuwarden 2003, March.pl_PL
dc.referencesKim W. C., Mauborgne R., Innowacja w sferze wartości: logika strategii dynamicznego wzrostu, „Harvard Business Review Polska” 2007, wrzesień.pl_PL
dc.referencesKim W. C., Mauborgne R., Strategia błękitnego oceanu, MT Biznes, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesKlincewicz K., Polska innowacyjność. Analiza bibliometryczna, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesKnight H.J., Patent Strategy for Research Managers, Wiley, New York 1996.pl_PL
dc.referencesKoczanowski J., Funkcje i ochrona prawna znaków towarowych, ZNUJ PWiOWI 1976, z. 8.pl_PL
dc.referencesKogut B., Kulatilaka N., Options thinking and platform investments: investing in opportunity, „California Management Review” 1994, Winter.pl_PL
dc.referencesKomercjalizacja wyników badań naukowych – krok po kroku, Wyd. Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej, Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesKopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1985.pl_PL
dc.referencesKopf D.A., Endogenous growth theory applied: strategies for university R&D, „Journal of Business Research” 2007, vol. 60.pl_PL
dc.referencesKotarba W. (red.), Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji, PWE, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesKothandaraman P., Wilson D.T., The future of competition. value-creating networks, „Industrial Marketing Management” 2001, vol. 30.pl_PL
dc.referencesKozielski R., Wskaźniki marketingowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesKozmetzky G., Williams F., Williams V., New Wealth. Commercialization of Science and Technology for Business and Economic Development, Praeger, Westport 2004.pl_PL
dc.referencesKuligowski Ł., Anioł biznesu pomoże założyć firmę, „Gazeta Prawna” 2009, nr 119.pl_PL
dc.referencesLangford C. H., Hall J., Josty P., Matos S., Jacobson A., Indicators and Outcomes of Canadian University Research: Proxies Becoming Goals?, „Research Policy” 2006, no. 35.pl_PL
dc.referencesLaskowska A., Konkurowanie czasem. Strategiczna broń przedsiębiorstwa, Wyd. Difin, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesLessons from Change. A Changing Environment in the Life Sciences Industry, Ernst & Young 2009.pl_PL
dc.referencesLeyland, K. Bailei K., Obsługa klienta, Oficyna Wydawnicza Read Me, Warszawa 1999pl_PL
dc.referencesLife Science Report 2010. The future of Innovation in the Biotechnology and Pharmaceutical sectors, Merks & Clerk 2010 May.pl_PL
dc.referencesLindgreen A., Palmer R., Vanhamme J., Wouters J., A relationship-management assessment tool: questioning, identifying and prioritizing critical aspects of customer relationship, „Industrial Marketing Management” 2006, no. 35.pl_PL
dc.referencesLityńska A., Fundusze private equity/venture capital i ich dostępność dla przedsiębiorstw na terenie Mazowsza, „Innowacje” 2007, nr 33.pl_PL
dc.referencesLord M., Debethizy D., Wager J., Innovation that Fits. Moving Beyond the Fads to Choose the Right Innovation Strategy for Your Business, Pearson Prentice Hall, Boston–Mexico City 2005.pl_PL
dc.referencesLowe P., Zarządzanie technologią. Możliwości poznawcze i szanse, Wyd. Naukowe Śląsk, Katowice 1995.pl_PL
dc.referencesMaital S., Seshadri D.V.R., Innovation Management. Startegies, Concepts and Tools for Growth and Profit, Response Books, New Delhi–London 2007.pl_PL
dc.referencesMarcinkowska M., Kształtowanie wartości firmy, PWN, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesMarkham S. K., Moving Technologies from Lab to Market, „Research Technology Management” 2002, vol. 45(6).pl_PL
dc.referencesMarkman G.D., Phan P.H., Balkin D.B., Gianiodis P. T., Entrepreneurship and university-based technology transfer, „Journal of Business Venturing” 2005, no. 20.pl_PL
dc.referencesMarkowski T., Sosnowski J., Trzmielak D. (red.), Marketing technologiczny – marketing terytorialny, , Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Biuletyn, z. 235, Warszawa 2007.Matusiak K. B. (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2010, PARP, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesMatusiak K., Guliński J. (red.), System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce – siły motoryczne i bariery, PARP, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesMatusiak K.B., Wysoka technika, [w:] Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesMatusiak K.B. (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesMatusiak K.B., Guliński J. (red.), Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, PARP, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesMażewska M., Stawasz E., Raport o firmach działających w parkach technologicznych w Polsce, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Gdańsk–Łódź–Warszawa–Poznań 2011.pl_PL
dc.referencesMcDougall, Collaborative business, „Information Week” 2001, May 7.pl_PL
dc.referencesMcEvily S., Eisenhardt K., Prescott J., The global acquisition, leverage, and protection of technological competencies, „Strategic Management Journal” 2004, no. 25.pl_PL
dc.referencesMcKinsey Global Survey: Innovation and Commercialization, 2010, McKinsey & Company 2010.pl_PL
dc.referencesMeredith J. R., Shafer S. M., Operations Management for MBAs, John Wiley & Sons, New York 2002.pl_PL
dc.referencesMidgley D., The Innovation Manual. The Tools for Bringing Value Innovation to the Market, John Willey & Sons Ltd., West Sussex 2009.pl_PL
dc.referencesMikołajczyk B., Krawczyk M., Aniołowie biznesu w sektorze MSP, Wyd. Difin, Warszawa, 2007.pl_PL
dc.referencesMillson M.R., Wilemon D., The Strategy of Managing Innovation and Technology, Pearson Prentice Hall, New Jersey 2008.pl_PL
dc.referencesMitchell G. R., Hamilton W. F., Managing R&D as a strategic option, „Research Technology Management” 1988, May–June.pl_PL
dc.referencesMitchell W., Singh K., Survival of businesses using collaborative relationships to commercialize complex goods, „Strategic Management Journal” 1996, vol. 17(3).pl_PL
dc.referencesModele biznesowe w Internecie. Rozwój przedsiębiorczości internetowej w Polsce a polityka regulacyjna, raport. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, kwiecień-czerwiec 2012.pl_PL
dc.referencesMyers S., Determinants of corporate borrowing, „Journal of Financial Economics” 1977, November.pl_PL
dc.referencesMyhrvold N., Funding Eureka!, „Harvard Business Review” 2010, March.pl_PL
dc.referencesNambisan S., Sawhney M.: The Global Brain, Wharton School Publishing, New Jersey 2008.pl_PL
dc.referencesNauka i technika w 2005, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesNauka i technika w 2007, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesNauka i technika w 2009 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesNauka i technika w 2010 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesNegocjacje w transferze technologii. Podręcznik szkoleniowy UNIDO, PARP, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesNevens T.M., Summe G.L., Uttal B., Commercializing technology: what the best companies do, „Harvard Business Review” 1990, May–June.pl_PL
dc.referencesNohria N., Eccles R.G., Networks and Organizations: Structure, Form, and Action, Harvard Business School Press, Boston, MA, 1992.pl_PL
dc.referencesNonaka, D. Teece D.J. (eds.), Managing Industrial Knowledge. Creation, Transfer and Utilization, Sage Publications, London–New Delhi 2001.pl_PL
dc.referencesNorton D. P., Kaplan R.S. , Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesObłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesObłój K., Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesOhio Department of Development, Technology Commercialization Framework, BizLogx LLC, 2004.pl_PL
dc.referencesOkoń-Horodyńska E., Zachorowska-Mazurkiewicz A. (red.) Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw: siły motoryczne i bariery rozwoju, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesOlesiński Z., Szplit A. (red.), Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie, Wyd. Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, Kielce 2004.pl_PL
dc.referencesPanfil M., Fundusze private equity. Wpływ na wartość spółki, Wyd. Difin, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesPark H.D., Steensma H. K., When does corporate capital add value for new ventures, „Strategic Management Journal” 2012, vol. 33, issue 1.pl_PL
dc.referencesPavitt K., Sectoral patterns of technological change: towards a taxonomy and theory, „Research Policy” 1984, no. 13.pl_PL
dc.referencesPfeffer J., Salancik G., The External Control of Organizations: A Source Dependence Perspective, Harper and Raw, New York 1978.pl_PL
dc.referencesPierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesPoirier Ch.: The Supply Chain Manager’s Problem-Solver. Maximizing the Value of Collaboration and Technology, St. Lucie Press, New York 2003.pl_PL
dc.referencesPomykalski A., Zarządzanie innowacjami, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa–Łódź 2001.pl_PL
dc.referencesPorter M., Competitive Strategy, Free Press, New York 1990.pl_PL
dc.referencesPorter M., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesPorter M.E., Competitive Advantage, Free Press, New York 1985.pl_PL
dc.referencesPoznańska K. (red.), Sfera badawczo-rozwojowa i przedsiębiorstwa w działalności innowacyjnej, Wyd. SGH, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesPrahalad C.K., Hamel G., The core competence of the corporation, „Harvard Business Review” 1990, May–June.pl_PL
dc.referencesPrahalad C.K., Hamel G., Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesPrahalad C.K., Learning to lead, „Wilkapa” 2005,vol. 30(2).pl_PL
dc.referencesPrebble D.R., de Waal G. A., de Groot C., Applying multiple perspectives to the design of a commercialization process, „R&D Management” 2008, vol. 38(3).pl_PL
dc.referencesPrince S., Customers: the „new” strategic asset for utility, „The Electricity Journal” 2005, vol. 18, issue 1.pl_PL
dc.referencesPrzewodnik B+R dla praktyków, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesPrzybyłowski K., Hartley S., Kerin R., Rudelius W., Marketing, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesPyrża A. (red.), Poradnik wynalazcy. Procedury zgłoszenia w systemie krajowym, europejskim , międzynarodowym, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesRafinejad D., Innovation, Product Development and Commercialization: Case Studies and Key Practices for Market Leadership, J. Ross Publishing, Fort Lauderdale, FL 2007.pl_PL
dc.referencesRaport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010–2011, PARP, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesRaport. Bariery rozwoju aniołów biznesu w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesRaport: Unsecured Economies: Protecting Vital Information, McAfee, 2009.pl_PL
dc.referencesRasmussen B., Innovation and Commercialization in the Biopharmaceutical Industry, Edward Elgar Publishing, Northampton 2010.pl_PL
dc.referencesRasmussen E., Moen O., Gulbrandsen M., Initiatives to promote commercialization of university knowledge, „Technovation” 2006 no. 26.pl_PL
dc.referencesReilly R., Schweihs R., Valuing Intangible Assets, McGraw-Hill, New York 1999.pl_PL
dc.referencesRemisiewicz M., Energia kinetyczna pod kontrolą, „Innowacyjni” Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2012, nr 1(17).pl_PL
dc.referencesReport on Interviews on the Commercialization of Innovation, Canadian Ministry of Industry, Ottawa 2007.pl_PL
dc.referencesRivette K., Klein D., Rembrandts in the Attic: Unlocking the Hidden Value of Patents, Harvard Business School, Boston, MA 1999.pl_PL
dc.referencesRoberts E. B., Managing Invention and Innovation, “Research Technology Management” 1988, January–February.pl_PL
dc.referencesRogers E. M., Diffusion of Innovation, Free Press, New York 2003.pl_PL
dc.referencesRogers E.M, Diffusion of Innovations, Free Press, New York 1995.pl_PL
dc.referencesRomanowska M., Trocki M. (red.), Zarządzanie procesowe – koncepcje, instrumenty, zastosowanie, Wyd. SGH, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesRosenbloom R.S. (ed.), Research on Technology, Innovation, Management and Policy, JAI, Greenwich, CT 1983.pl_PL
dc.referencesRosenbloom R. S., Burgleman R.A. (eds.), Research on Technology, Innovation, Management and Policy, JAI, Greenwich, CT 1989.pl_PL
dc.referencesRynek farmaceutyczny w Polsce 2011–2013, PMR Publications 2011.pl_PL
dc.referencesRynek sprzętu medycznego w Polsce 2012. Prognozy rozwoju na lata 2012–2014, PMR Publications 2011.pl_PL
dc.referencesSafin K., Zarządzanie małą firmą, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002.pl_PL
dc.referencesSantarek K. (red.), Transfer technologii z uczelni do biznesu. Tworzenie mechanizmów transferu technologii, PARP, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesSantos F. M., Eisenhard K.M., Constructing markets and shaping boundaries: entrepreneurial power in nascent fields, „Academy of Management Journal” 2009, vol. 52(4).pl_PL
dc.referencesSantos F.M., Eisenhardt K.M., Organizational boundaries and theories of organization, „Organization Science” 2005, vol. 16(5).pl_PL
dc.referencesScarff R.C., Dusek V. (eds.), Philosophy of Technology. The Technological Condition, Blackwell Publishing, Oxford 2009pl_PL
dc.referencesSchneider J., Hall J., Dlaczego większość nowych produktów ponosi klapę, „Harvard Business Review Polska” 2011, lipiec–sierpień.pl_PL
dc.referencesSchumpeter J.A., Business Cycles, McGraw-Hill, New York 1939.pl_PL
dc.referencesSchumpeter J.A., Capitalism, Socialism and Democracy, Allen & Unwin, London 1942.pl_PL
dc.referencesSchumpeter J.A., The Theory of Economic Development, Harvard Business Press, Boston 1934.pl_PL
dc.referencesScott W.R., Organizations: Rational, Natural and Open Systems, Prentice Hall, New York 2003.pl_PL
dc.referencesScumpeter J., Teoria wzrostu gospodarczego, PWN, Warszawa 1960;pl_PL
dc.referencesSedaitis J., Technology transfer in transitional economies: a test of market state and organizational models, „Research Policy” 2000, no. 29.pl_PL
dc.referencesSektor farmaceutyczny i biotechnologiczny w Polsce, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesSikorski C., Kultura organizacyjna, C.H. Beck, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesSimon H., Administrative Behavior, Free Press, New York 1957.pl_PL
dc.referencesSkoczylas W. (red.), Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesSlater S.F., Mohr J.J., Successful development and commercialization of technological innovation: insights based on strategy type, „The Journal of Product Innovation Management” 2006, vol. 23, issue 1.pl_PL
dc.referencesSmith G., Parr R., Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets, John Willey & Sons, New York 2000.pl_PL
dc.referencesSonnenberg H., Balancing speed and quality in product innovation, „Canadian Business Review” 1993, vol. 17(3).pl_PL
dc.referencesSosnowska A. i inni, Zarządzanie firmą innowacyjną, Wyd. Difin, Warszawa 2001;pl_PL
dc.referencesSosnowska A., Łobejko S., Kłopotek A., Brdulak J., Rutkowska-Brdulak A., Żbikowska K., Jak wdrażać innowacje technologiczne w firmie. Poradnik dla przedsiębiorców, PARP, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesSozański J., Własność intelektualna i przemysłowa w Unii Europejskiej, Wyd. Prawnicze, Warszawa–Poznań 2008.pl_PL
dc.referencesSpołeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2004–2008, GUS, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesStankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora, Toruń 2002.pl_PL
dc.referencesStarbacka K., Lehtinen J., Sztuka budowania trwałych związków z klientem, Wyd. ABC, Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesStarczewska-Krzysztoszek M., Ranking najbardziej innowacyjnych firm w Polsce. Kamerton Innowacyjności 2008, PKPP Lewiatan, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesStarzyńska W., Statystyka praktyczna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesStawasz E., Innowacje a mała firma, Wyd. UŁ, Łódź 1999.pl_PL
dc.referencesStevens G., et al. , 3000 Raw Ideas = 1 Commercial Success, „Research Technology Management” 1997, vol. 4(3).pl_PL
dc.referencesStewart T., Intellectual Capital, Doubleday, New York 1997.pl_PL
dc.referencesStrużycki M. (red.), Innowacyjność w teorii i praktyce, Wyd. SGH, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesSudarsanam S., Fuzje i przejęcia, WIG Press, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesSudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka zarządzania, Dom Organizatora, Toruń 2002.pl_PL
dc.referencesSun H., Chow A., Lo C., Rapid commercialization of acquired innovations – a collaborative model based on case studies in Chinese companies, „International Journal of Innovation and Technology Management” 2008, vol. 5(3).pl_PL
dc.referencesSuszyński C. (red.), Przedsiębiorstwo, wartość, zarządzanie, PWE, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesŚwiatowy rynek sprzętu medycznego, Pracownia Badań Rynków Zagranicznych, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesŚwitalski W., Innowacje i konkurencyjność, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesSzewc A., Zioło K., Grzesiczak M., Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji, PARP, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesSzymczak M., Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1981.pl_PL
dc.referencesTakuechi H., Nonaka I., The new product development game, „Harvard Business Review” 1986, no. 64.pl_PL
dc.referencesTamowicz P., Rynek kapitału ryzyka w Polsce, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Niebieskie Księgi, nr 4, Gdańsk 2003pl_PL
dc.referencesTamowicz P., Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off w Polsce, PARP, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesTechnology Commercialization Framework, BizLogx 2004.pl_PL
dc.referencesTeece D., Profiting from technological innovation: implications for integration, collaboration, licensing and public policy, „Research Policy” 1986, no. 15.pl_PL
dc.referencesTeece D.J., Pisano G.P., How to Capture Value from Innovation: Shaping Intellectual Property and Industry Architecture, „California Management Review” 2007, no. 50(1).pl_PL
dc.referencesTellis G. J., Golder P. N., Will and Vision, McGraw-Hill, New York 2002.pl_PL
dc.referencesTether B.S., Who cooperates for innovation, and why. an empirical analysis, „Research Policy” 2002, no. 31.pl_PL
dc.referencesThe 2009 Ernst & Young Business Risk Report. Life Science, Ernst & Young 2009.pl_PL
dc.referencesThe 2010 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, Raport, Komisja Europejska, Bruksela 2010.pl_PL
dc.referencesThe Biotechnology to 2030. Designing a Policy Agenda. Main Findings and Policy Conclusions, OECD 2009.pl_PL
dc.referencesThe Life Sciences Report, Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Palo Alto, CA 2011.pl_PL
dc.referencesThomas H., O’Neal D., White R., Hurst D. (eds.), Building the Strategically-Responsive Organization, Wiley, New York 1994.pl_PL
dc.referencesThore S.A. (red.), Technology Commercialization: DEA and Related Analytical Methods for Evaluating the Use and Implementation of Technical Innovation, Kluwer Academic Publishers, Boston–Dordrecht–London 2002.pl_PL
dc.referencesThursby J. G., Kemp S., Growth and productive efficiency of university intellectual property licensing, „Research Policy” 2002, no. 31.pl_PL
dc.referencesTidd J., Bessant J., Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Wolter Kluwers, Warszawa 2011pl_PL
dc.referencesTouhill C.J., Touhill G.J., O'Riordan T.A., Commercialization of Innovative Technologies. Bringing Good Ideas to the Market Place, John Wiley & Sons, New York 2008.pl_PL
dc.referencesTripsas M., Technology, identity and inertia through the lens of “The Digital Photography Company”, „Organization Science” 2009, no. 20.pl_PL
dc.referencesTrocki M., Grucza B., Ogonek K.: Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesTrott P. Innovation Management and New Product Development, Prentice Hall, Harlow–Milan 2008.pl_PL
dc.referencesTrzmielak D. (red.) Transfer technologii, przedsiębiorczość innowacyjna w rozwoju firm, Wyd. Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.pl_PL
dc.referencesTrzmielak D. (red.), Komercjalizacja wiedzy i technologii a własność intelektualna, Wyd. Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.pl_PL
dc.referencesTsai Y., Hsieh L., An innovation knowledge game piloted by merger and acquisition of technological assets: a case study, „Journal of Engineering and Technology Management” 2006, no 23.pl_PL
dc.referencesTucker R., Managing the Future. 10 Driving Forces of Change for the ‘90s, Berkley Books, New York 1991.pl_PL
dc.referencesTuff G., Jak atrakcyjna jest twoja innowacja, „Harvard Business Review Polska” 2011, lipiec– sierpień.pl_PL
dc.referencesTushman M.L., Moor W.L., Readings in the Management of Innovation, HarperCollins, New York, 1978.pl_PL
dc.referencesUnsecured Economies: Protecting Vital Information, McAfee, 2009.pl_PL
dc.referencesUrbanek G., Wycena aktywów niematerialnych, PWE, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesUrbanowska-Sojkin E. (red.), Podstawy wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach, PWE, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesVan Nostrand A.D., Fundable Knowledge: the Marketing of Defense Technology, Lawrence Erlbaum Associates, Mahvah, NJ 1997.pl_PL
dc.referencesVon Hippel E., New product ideas from ‘lead users’, „Research Management” 1989, no. 323.pl_PL
dc.referencesWebster’s Third New International Dictionary, Encyclopedia Britannica, Chicago 1986.pl_PL
dc.referencesWeresa M. A., Poznańska K., Procesy tworzenia wiedzy oraz transferu osiągnięć naukowych i technologicznych do biznesu, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesWeston F.C., ERP II: The Extended Enterprise System, „Business Horizons” 2003, November–December.pl_PL
dc.referencesWhite M. A., Bruton G. D., The Management of Technology and Innovation: A Strategic Approach, Thomson South-Western, Mason 2007.pl_PL
dc.referencesWilemon D., Millson M., The emerging paradigm of New technology development, [w:] Wilemon D., Millson M., The Strategy of Managing Innovation and Technology, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ 2008.pl_PL
dc.referencesWilemon D., Millson M., The Strategy of Managing Innovation and Technology, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ 2008.pl_PL
dc.referencesWilliamson O.E., Comperative economic organization: the analysis of discrete structural alternatives, „Administrative Science Quarterly” 1991, no. 36.pl_PL
dc.referencesWilliamson O.E., The Economics of organizations: the transaction cost approach, „American Journal of Sociology” 1981, no. 87.pl_PL
dc.referencesWiśniewska J., Janasz K. (red.), Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, Wyd. Difin, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesWitkowski J. (red.), Strategie i logistyka organizacji sieciowych, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005.pl_PL
dc.referencesWitkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesWkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki, Raport, Price Waterhous Coopers, wrzesień 2011.pl_PL
dc.referencesWojnicka E., Klimczak P., Wojnicka M., Dąbkowski J., Podsiadła W., Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wysokich Technologii w Polsce do roku 2020, PARP, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesWong P., Ho Y., Singh A., Towards an “entrepreneurial university” model to support knowledgebased economic development: the case of the National University of Singapore, „World Development” 2007, vol. 35(6).pl_PL
dc.referencesWoodward J., Industrial Organization: Theory and Practice, Oxford University Press, Oxford 1965.pl_PL
dc.referencesWorld Health Statistics 2011, WHO, Geneva 2011pl_PL
dc.referencesWorld Intellectual Property Indicators 2011, Series WIPO Economics & Statistics, WIPO 2011.pl_PL
dc.referencesWorld Intellectual Property Indicators 2012, Series WIPO Economics & Statistics, WIPO 2012.pl_PL
dc.referencesWucherer K., Business partnering – a driving force for innovation, „Industrial Marketing Management” 2006, no. 35.pl_PL
dc.referencesYoffie D. B., Copmpeting in the age of digital convergence, „California Management Review” 1996, vol. 38.pl_PL
dc.referencesZahra S. A., Neilsen A. P., Sources of capabilities, integration and technology commercialization, „Strategic Management Journal” 2002, no. 23.pl_PL
dc.referencesZahra S., Covin J., Business strategy, technology, policy and firm performance, „Strategic Management Journal” 1993, no 14.pl_PL
dc.referencesZajączkowski M., Podstawy innowacji i ochrony własności intelektualnej, Economicus, Szczecin 2003.pl_PL
dc.referencesZakrzewska-Bielawska A., Relacje między strategią a strukturą organizacyjną w przedsiębiorstwach sektora wysokich technologii, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2011.pl_PL
dc.referencesZarządzanie kreatywnością i innowacyjnością, Seria Harvard Bussines Essentials, MT Biznes Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesZarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesZarzecki D. (red.), Zarządzanie finansami małych i średnich firm, Drukarnia Wydawnicza im. W.L. Anczyca, Szczecin 2008.pl_PL
dc.referencesZarzecki D., Zarządzanie finansami: inwestycje i wycena przedsiębiorstw, t. 2, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.pl_PL
dc.referencesZien K.A., Dreams to market: crafting a culture of innovation, „Journal of Product Innovation Management” 1997, no 14.pl_PL
dc.referencesZygmunt A., Problematyka finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce, [w:] D. Trzmielak, J. Żurawska (red.), Zarządzanie innowacją. Aspekty komunikacji, finansowania, badania rynku, psychologicznych uwarunkowań, polityki innowacyjnej i infrastruktury, Wyd. Instytut Śląski, Opole 2011pl_PL
dc.referencesArkansas Small Business and Technology Development Center http://asbtdc.org/DocumentMaster.aspx?doc=1032pl_PL
dc.referencesBusiness Angels. Giving ideas wings, “The Economist” Special Raport, www.economist.com/node/7905466pl_PL
dc.referencesCeccagnoli M., Hicks D. M., Mergers, joint ventures, and licensing as commercialization strategies for technology based firms, The Selected Works of Diana Hicks,2009, http://works.bepress.com/diana_hicks/17pl_PL
dc.referencesCollaborative Business Experience www.us.capgemini.compl_PL
dc.referencesEuropean Patent Office Organization www.epo.orgpl_PL
dc.referencesCooper R.G., Kleinschmidt E.J., Stage Gate Process for New Product Success, http://www.u3.dk/articles/stage-gate.pdfpl_PL
dc.referencesFundusze Venture Capital: wady i zalety , http://www.finanse.egospodarka.pl/40972,Fundusze- Venture-Capital-wady-i-zalety,1,48,1.htmlpl_PL
dc.referencesGeiger B., Managing General Partner, Triangle Venture Capital Group, Commercialization Strategies for High-Tech Startups, http://www.triangle-venture.com/download/VCM_startup_06_e.pdfpl_PL
dc.referencesGildia Aniołów Biznesu, http://www.kreatywnie.aniolybiznesu.org/kreatywnosc-w-biznesie/index,szczegoly,id,30,t,motywy-inwestycji-aniolow-biznesu.htmlpl_PL
dc.referencesGlobal Venture Capital insights and trends, Ernst & Young http://www.ey.com/GL/en/Services/Strategic-Growth-Markets/Global-venture-capital-insights-and-trends-reportpl_PL
dc.referencesGłówny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.plpl_PL
dc.referencesGonzalez R. A., From the lab to market: the commercialization strategy of patented inventions, http://www.webmeets.com/files/papers/SAE/2005/307/Gonzalez.pdfpl_PL
dc.referencesHaeussler C., Determinants of commercialization strategy: idiosyncrasies in British and German Biotechnologypl_PL
dc.referencesHaksever C., Chaganti R., Cook R.G., The Model of Corporate Value Creation http://www.sbaer.uca.edu/Research/1999/SBIDA/99sbi195.htmlpl_PL
dc.referenceshttp://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/financing-environment/sme-finance-forum/index_en.htmpl_PL
dc.referenceshttp://e-prawnik.pl/artykuly/wlasnosc-przemyslowa-i-prawa-autorskie/kiedy-nie-mozna-uzyskacpraw-ochronnych-na-znak-towarowy.htmlpl_PL
dc.referenceshttp://www.finanse.egospodarka.pl/40972,Fundusze-Venture-Capital-wady-i-zalety,1,48,1.htmlpl_PL
dc.referenceshttp://www.bankier.pl/firma/vc/multiarticle.html/multiarticle.html/multiarticle.html/2464039,6,poradnik.htmlpl_PL
dc.referenceshttp://www.cerias.purdue.edupl_PL
dc.referenceshttp://www.fractal.org/Life-Science-Technology/Definition.htmpl_PL
dc.referenceshttp://www.ibm.com/ibm/ideasfromibm/us/electriccars/20090928/index.shtml?sa_campaign=message/leaf2/corp/smarterplanet/electriccarpl_PL
dc.referenceshttp://www.ibm.com/news/pl/pl/2010/01/28/n484029r34654f02.htmlpl_PL
dc.referenceshttp://www.inno-tec.bwl.uni-muenchen.de/forschung/publikationen/haeussler/haeusslercomm.pdfpl_PL
dc.referenceshttp://www.ipo.pl/index.php?option=com_poradnik_jak_pozyskac_kapital&Itemid=592182&text=vc_2pl_PL
dc.referenceshttp://www.merriam-webster.com/medical/life%20scienceyusedinpluralpl_PL
dc.referenceshttp://www.mohawkresearch.com/Links.htmlpl_PL
dc.referenceshttp://www.nsf.gov/statistics/nsf01336/p1s3at.htm#annex2pl_PL
dc.referenceshttp://www.oecd.org/document/13/0,3746,en_2649_33703_41892820_1_1_1_1,00.htmlpl_PL
dc.referenceshttp://www.parp.gov.pl/index/index/1415pl_PL
dc.referenceshttp://www.pi.gov.pl/Finanse/chapter_95011.asppl_PL
dc.referenceshttp://www.pi.gov.pl/Finanse/chapter_95013.asp oraz www.bgk.com.plpl_PL
dc.referenceshttp://www.prod-dev.compl_PL
dc.referenceshttp://www.tclearningcenter.com/book.htmlpl_PL
dc.referenceshttps://www.mckinseyquarterly.com/Strategy/Innovation/Wedding_innovation_with_business_value_An_interview_with_the_director_of_HP_Labs_2522pl_PL
dc.referencesInnoSupport: wspieranie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, http://www.pi.gov.pl/innosupport http://kramarz.pl/?p=/pl/publikacje/portfel_patentowypl_PL
dc.referencesOrłowski K., Anioły biznesu, http://www.pi.gov.pl/Finanse/chapter_95012.asppl_PL
dc.referencesKoalicja przeciwko „patentowym trollom” http://kopalniawiedzy.pl/troll-patentowy-patent-prawopatentowe-Google-Microsoft-Red-Hat-Cisco,5138pl_PL
dc.referencesKrajowa Izba Gospodarcza, Projekt: Strategie zarządzania międzynarodowego oparte na własności intelektualnej. Promocja korzyści z ochrony własności intelektualnej w polskich przedsiębiorstwach. http://www.kig.pl/index.php/projekt---wlasnosc-intelektualnapl_PL
dc.referencesLearning and Support System. How to protect innovations and intangible assets, InnoSupport: Supporting Innovation in SMEs, http://www.innosupport.net/pl_PL
dc.referencesLee G.K., Lieberman M.B., Aquisition vs. Internal development as modes of market entry, „Strategic Management Journal”, John Wiley &Sons 2009, www.interscience.wiley.compl_PL
dc.referencesLEWIATAN Business Angels, http://www.lba.pl/dla-pomyslodawcow/podstawowe-informacjepl_PL
dc.referencesLibaers D., Hicks D., Porter A. J., A taxonomy of small firm technology commercialization, “Industrial and Corporate Change” po raz pierwszy opublikowane 4.06.2010, http://icc.oxfordjournals.org/content/early/2010/06/04/icc.dtq039.short?rss=1pl_PL
dc.referencesMajchrzycki M., Apple i Samsung walczą na pozwy, Google wykupuje kolejne patenty, http://www.dobreprogramy.pl/Apple-i-Samsung-walczana-pozwy-Google-wykupuje-kolejnepatenty,Aktualnosc,27799.htmlpl_PL
dc.referencesNarodowe Centrum Badań i Rozwoju http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/program-badanstosowanych/pl_PL
dc.referencesNiemczycka A., Business Angels. Daj pomysł, ja dam pieniądze dostępne na http://www.owocebiznesu.pl/artykuly/pokaz/10824/Anio%C5%82%20Biznesu,%20czyli%20daj%20pomys% C5%82,%20ja%20dam%20pieni%C4%85dzepl_PL
dc.referencesNovelli E., Rao R., Technology Commercialization strategies and complementary assets: an empirical study of innovative SMEs, artykuł konferencyjny z dnia 16.01.2007pl_PL
dc.referencesPithetkly R., IP Strategy, chapt. 5.1, [w:] IP Handbook of Best Practices, http://www.iphandbook.org/handbook/ch05/p01/pl_PL
dc.referencesPodręcznik Oslo http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/43/46/43464/20081117_OSLO.pdfpl_PL
dc.referencesPodręcznik Oslo http://www.oecd.org/dataoecd/35/61/2367580.pdf.pl_PL
dc.referencesPoloczek K., Umowa licencyjna, http://prawo-autorskie.wieszjak.pl/prawa-autorskie/208444,Umowa-licencyjna.htmlpl_PL
dc.referencesRaport Global IPO trends 2011,Ernst & Young, maj 2011, http://www.ey.com/GL/en/Services/Strategic-Growth-Markets/Global-IPO-trends-2011pl_PL
dc.referencesScience and Engineering Indicators 2010, rozdz. 4, http://www.nsf.gov/statistics/seind10/c4/c4s7.htmpl_PL
dc.referencesTechnology Handbook. Technology Transfer Principles and Strategy, Asian and Pacific Centre for Transfer of Technology (APCTT), www.technology4sme.net/tech_handbook.aspxpl_PL
dc.referencesThe World In 2011. ICT facts and figures http://www.itu.intpl_PL
dc.referencesVenture capital/private equity: Finansowanie innowacji, http://www.pi.gov.pl/Finanse/chapter_95011.asppl_PL
dc.referencesWIPO, Effective IP strategies for Business Managers, “IP Frontline – IP & Technology magazine” http://www.ipfrontline.com/depts/article.aspx?id=12839&deptid=6pl_PL
dc.referencesWojnicka E., Raport OECD dotyczący sektora technologii informatycznych. www.pi.gov.plpl_PL
dc.referencesWołosiński W., Transfer technologii, http://www.fundacja-intech.org.pl/forum/2006-08-28_wwlosinski.phppl_PL
dc.referenceswww.ic2.utexas.edupl_PL
dc.referenceswww.inwestycje.plpl_PL
dc.referenceswww.nano-tech.plpl_PL
dc.referenceswww.uprp.plpl_PL
dc.referenceswww.wipo.org oraz www.wipo.intpl_PL
dc.referenceswww2.druid.dk/conferences/viewpaper.php?id=994&cf=10pl_PL
dc.referencesZalety i wady finansowania venture capital, http://www.ipo.pl/index.php?option=com_poradnik_jak_pozyskac_kapital&Itemid=592182&text=vc_2pl_PL
dc.referencesZarzecki D., Metody wyceny wartości niematerialnych i prawnych http://e-rachunkowosc.pl/artykul.php?view=404pl_PL
dc.referencesZarzecki D. (red.), Zarządzanie finansami małych i średnich firm, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2008, nr 515pl_PL
dc.referencesDyrektywa 2006/116/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12.12.2006 r. w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych.pl_PL
dc.referencesDyrektywa 2009/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.04.2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych.pl_PL
dc.referencesDyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22.10.2008 r mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych.pl_PL
dc.referencesKonwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9.09.1886 r;pl_PL
dc.referencesKonwencja związkowa paryska z dnia 20.03.1883 r. o ochronie własności przemysłowej.pl_PL
dc.referencesPorozumienie TRIPS, które ustanowiło dla członków Światowej Organizacji Handlu podstawowe standardy ochrony wiedzy, załącznik do Dz. U. 1996, nr 32, poz.143.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Rady WE nr 6/2002 z dnia 12.12.2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Rady WE nr 207/2009 z dnia 26.02.2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego.pl_PL
dc.referencesUstawa o z dnia 3.02.2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, Dz. U. z dnia 22.04.2011, poz. 457.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 30.06.2000 r. Prawo własności przemysłowej, Dz. U. 2003. nr 119, poz. 1117 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 30.05.2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej przez nową technologię, Dz. U. 2008, nr 116, poz. 730.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83.pl_PL
dc.contributor.authorEmailegwarda@uni.lodz.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-875-2


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe