Show simple item record

dc.contributor.authorTrela, Mariusz
dc.date.accessioned2019-08-05T08:16:22Z
dc.date.available2019-08-05T08:16:22Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1429-3730
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/29894
dc.description.abstractEconomic development, on the one hand, is realizing because of development of road transport through increased transport work (in the case of commercial vehicles) but on the other hand – economic development is a base of the development of road transport through the development of technology, increasing the income and expectations of societies. These mutual relations generate both, opportunities and threats to the environment and society resulting from the development of road transport. The purpose of the article is to identify and analyze the opportunities as well as the risks connected with the development of road transport for the environment and society. The analysis covered issues related to environmental protection, supplementing them with technical and social problems. Individual aspects were identified and analyzed within these issues and each time they were classified as an opportunity or a threat. Conclusions were drawn about the direction of road transport development from a social point of view, taking into account the principles of sustainable development.en_GB
dc.description.abstractRozwój gospodarczy z jednej strony jest realizowany w dużej mierze dzięki rozwojowi transportu drogowego poprzez wzrost pracy transportowej (w przypadku pojazdów użytkowych), z drugiej strony to właśnie rozwój gospodarczy umożliwia rozwój transportu drogowego dzięki rozwojowi technologii, przy jednoczesnym wzroście dochodów i oczekiwań społeczeństw. Te obustronne powiązania generują zarówno szanse, jak i zagrożenia dla środowiska i społeczeństwa płynące z rozwoju transportu drogowego. Celem artykułu jest zidentyfikowanie i przeanalizowanie szans i zagrożeń, jakie niesie ze sobą rozwój transportu drogowego dla środowiska i dla społeczeństwa. Analizie poddano zagadnienia związane z ochroną środowiska, uzupełniając je o zagadnienia techniczne oraz społeczne. Wskazano i przeanalizowano poszczególne aspekty w ramach tych zagadnień i każdorazowo zakwalifikowano je jako szansę bądź zagrożenie. Wyciągnięto wnioski dotyczące kierunku rozwoju transportu drogowego ze społecznego punktu widzenia przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesGospodarka w Praktyce i Teorii; 2
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.subjectroad transporten_GB
dc.subjectenvironmental protectionen_GB
dc.subjectsustainable developmenten_GB
dc.subjecttransport drogowypl_PL
dc.subjectochrona środowiskapl_PL
dc.subjectrozwój zrównoważonypl_PL
dc.titleRozwój transportu drogowego – szanse i zagrożenie dla środowiska i społeczeństwapl_PL
dc.title.alternativeThe development of road transport – opportunities and threats to the environment and societyen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number67-77
dc.contributor.authorAffiliationAkademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem
dc.identifier.eissn2450-095X
dc.referencesBank Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl [dostęp: 10.09.2018].pl_PL
dc.referencesEurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/data/database [dostęp: 10.09.2018].pl_PL
dc.referencesHandbook on estimation of external costs In the transport sector, CE Delft, February 2008.pl_PL
dc.referencesNtziachristos L. i in., COPERT: A European Road Transport Emission, Proceedings of the 4th International ICSC Symposium, Thessaloniki 2009.pl_PL
dc.referencesRadzimirski S., Żółtowski A., Taubert S., Praca ITS Nr 7904: „Inwentaryzacja emisji wybranych zanieczyszczeń z sektora transportu drogowego w 2008 r.”.pl_PL
dc.referencesRadzimirski S., Żółtowski A., Taubert S., Praca ITS Nr 9139: „Inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń z sektora transportu drogowego w 2004 r.”.pl_PL
dc.referencesUpdate of the Handbook on External Costs of Transport, Ricardo-AEA, January 2014.pl_PL
dc.referencesWypadki drogowe w Polsce w 2017 roku, Komenda Główna Policji, Warszawa 2018.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmtrela@zarz.agh.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/1429-3730.51.05
dc.relation.volume51pl_PL
dc.subject.jelQ56pl_PL
dc.subject.jelR41pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.