Show simple item record

dc.contributor.authorFiszbak, Jolanta
dc.date.accessioned2019-08-14T11:04:31Z
dc.date.available2019-08-14T11:04:31Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationFiszbak J., Mity "ziemi obiecanej" w regionalnej literaturze Łodzi. Między grą wyobraźni, fikcją literacką a historią, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, doi: 10.18778/7525-859-2pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-859-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/29933
dc.descriptionJolanta Fiszbak przedstawia urozmaicony, nacechowany bogactwem realiów obraz Łodzi. Czytelnik dowiaduje się o dziejach miasta, ludziach, instytucjach, zakładach pracy, karierach i bankructwach, o życiu codziennym mieszkańców, o przybyszach, nacjach zamieszkujących miasto, o obyczajach, trudach życia, rozrywkach. Wiele postaci historycznych i fikcyjnych, scenki rodzajowe, opisy sytuacji, zdarzeń, ich interpretacje, fakty historyczne, polityczne, życie codzienne, relacje międzyludzkie, anegdoty – to wszystko składa się na (…) zawartość faktograficzną.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectŁódźpl_PL
dc.subjectmitpl_PL
dc.subjectmiastopl_PL
dc.subjectliteraturapl_PL
dc.subjecthistoriapl_PL
dc.subjectstereotypypl_PL
dc.titleMity "ziemi obiecanej" w regionalnej literaturze Łodzi. Między grą wyobraźni, fikcją literacką a historiąpl_PL
dc.title.alternativeMythos von „dem gelobten Land“ in der Regionalliteratur von Lodz Zwischen dem Vorstellungsspiel, der literarischen Fiktion und der Geschichtepl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number405pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej, Zakład Dydaktyki Języka i Literatury Polskiejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-276-7
dc.contributor.authorBiographicalnoteJolanta Fiszbak jest od 1987 r. pracownikiem Zakładu Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej. Doktoryzowała się u prof. dr. hab. Sławomira Gali w roku 1995 pracą na temat Procesy ustalania się nazwisk oraz ich derywatów (na przykładzie parafii Mąkolice). Główną sferę jej zainteresowań stanowi szkolna dydaktyka polonistyczna. Opublikowała wiele artykułów z zakresu kształcenia językowego, literackiego i kulturowego. Jest współautorką oraz redaktorem publikacji Łódź i okolice. Konspekty i scenariusze lekcji edukacji regionalnej. Napisała także cykl podręczników do zintegrowanego nauczania języka polskiego, historii i geografii dla szkół polonijnych Trylogia polonijna oraz Z bliska i z daleka.pl_PL
dc.referencesBartkiewicz Z., Złe miasto, Biblioteka „Tygla Kultury”, Łódź 2001. Na podstawie: Z. Bartkiewicz, Złe miasto, „Świat” 1907.pl_PL
dc.referencesDöblin A., Podróż po Polsce, przeł. A. Wołkowicz, posł. H. Grynberg, seria: „Pisarze Języka Niemieckiego”, Wyd. Literackie, Kraków 2000.pl_PL
dc.referencesDłużniewski W., Paweł Łodzia Kubowicz, Warszawa 1857, Cyfrowa Biblioteka Narodowa, www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=20788&dirids=1.pl_PL
dc.referencesDłużniewski W., Wyprawa do Ameryki. Dzieło sceniczne w trzech aktach napisane przez Anastazego Podhalskiego, Quotlibet [!] złożony z żywych obrazów miasta Łodzi (fragmenty), [w:] A. Kowalska, „Wyprawa do Ameryki. Quodlibet z żywych obrazów miasta Łodzi” Wiktora Dłużniewskiego, „Prace Polonistyczne” 1969, seria XXV, s. 92–93, 101–114.pl_PL
dc.referencesFlatt O., Łódź i nowobudująca się do niej droga żelazna, [w:] Łódź, która przeminęła w publicystyce i prozie (antologia), wybór i red. P. Boczkowski, Wyd. Piktor s.c., Łódź 2008, s. 3–6. Na podstawie: O. Flatt, Łódź i nowobudująca się do niej droga żelazna, „Tygodnik Ilustrowany”, 20.01, t. XIII, nr 330, s. 28–29.pl_PL
dc.referencesFlatt O., Opis miasta Łodzi pod względem historycznym, statystycznym i przemysłowym, Warszawa 1853, przedruk: Wyd. Grako, Łódź 2002.pl_PL
dc.referencesFolklor robotniczej Łodzi. Pokłosie konkursu, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, R. XII– XV, Wrocław 1976 (Ballada o Zajdlowej, s. 211–212; Cztery mile lasu, s. 183; Hej na rynku Geyera, s. 199; Łaniucha, s. 214–215; Motor, s. 184–185; Niedziela w Czarnocinie, s. 187; Uwiedziona dziewczyna, s. 226; W czynszowej kamienicy, s. 168– 169; W Helenowie, s. 195–196; W Łagiewnikach na majówce, s. 198; Zapusty, s. 20).pl_PL
dc.referencesGawalewicz M., Wir. Powieść z niedawnych czasów, [w:] Łódź, która przeminęła w publicystyce i prozie (antologia), wybór i red. P. Boczkowski, Wyd. Piktor s.c., Łódź 2008, s. 399–492. Na podstawie: M. Gawalewicz, Wir. Powieść z niedawnych czasów, druk P. Laskauera i S-ki, Warszawa 1908.pl_PL
dc.referencesGeyer H. E., Z mojego życia. Wspomnienia z lat 1855–1914, Literatura, Łódź 2002.pl_PL
dc.referencesGliszczyński A., Łódź po zaburzeniach (1905), [w:] Łódź, która przeminęła w publicystyce i prozie (antologia), wybór i red. P. Boczkowski, Wyd. Piktor s.c., Łódź 2008, s. 493–498. Na podstawie: A. Gliszczyński, Łódź po zaburzeniach, „Kurier Warszawski”, 2.07.1905, s. 2–4.pl_PL
dc.referencesGliszczyński A., Mańka, [w:] Łódź, która przeminęła w publicystyce i prozie (antologia), wybór i red. P. Boczkowski, Wyd. Piktor s.c., Łódź 2008, s. 393–398. Na podstawie: A. Gliszczyński, Obrazki, nakładem Spółki Wydawniczej J. Rowiński i A. Sobieszczański, Warszawa 1907.pl_PL
dc.referencesGliszczyński A., Mieszkowski A., Łódź, miasto i ludzie, [w:] Łódź, która przeminęła w publicystyce i prozie (antologia), wybór i red. P. Boczkowski, Wyd. Piktor s.c., Łódź 2008. Na podstawie: Miasto i ludzie, przez X.Y.Z., odbitka z „Wieku”, nakład Bolesława Londyńskiego, Łódź 1984.pl_PL
dc.referencesGorski S., Łódź spółczesna. Obrazki i szkice publicystyczne, Warszawa 1904.pl_PL
dc.referencesHumnicki A., Wspomnienia z lat 1888–1892, [w:] Łódź, która przeminęła w publicystyce i prozie (antologia), wybór i red. P. Boczkowski, Wyd. Piktor s.c., Łódź 2008, s. 387– 392. Na podstawie: A. Humnicki, Wspomnienia z lat 1888–1892, odbito w drukarni narodowej w Krakowie, Warszawa 1907.pl_PL
dc.referencesKosiakiewicz W., Bawełna, [w:] Łódź, która przeminęła w publicystyce i prozie (antologia), wybór i red. P. Boczkowski, Wyd. Piktor s.c., Łódź 2008, s. 267–386. Na podstawie: W. Kosiakiewicz, Bawełna, Nakładem Księgarni K. Grendyszyńskiego, Petersburg 1895; w 1894 r. powieść publikowana w „Gazecie Polskiej”.pl_PL
dc.referencesLaskowski K., Lokaut, powieść łódzka, [w:] Łódź, która przeminęła w publicystyce i prozie (antologia), wybór i red. P. Boczkowski, Wyd. Piktor s.c., Łódź 2008, s. 499– 532. Na podstawie: K. Laskowski (EL), Lokaut, powieść łódzka, nakład J. Sokolnickiego, Warszawa [1907].pl_PL
dc.referencesŁąpiński S., Tkacz, obrazek z życia łódzkich robotników, [w:] Łódź, która przeminęła w publicystyce i prozie (antologia), wybór i red. P. Boczkowski, Wyd. Piktor s.c., Łódź 2008, s. 47–52. Na podstawie: S. Łąpiński, Tkacz, obrazek z życia łódzkich robotników, nakładem i drukiem „Rozwoju”, Łódź 1898.pl_PL
dc.referencesMarrené-Morzkowska W., Wśród kąkolu, [w:] Łódź, która przeminęła w publicystyce i prozie (antologia), wybór i red. P. Boczkowski, Wyd. Piktor s.c., Łódź 2008, s. 171– 266. Na podstawie: W. Marrené-Morzkowska, Wśród kąkolu, „Biesiada Literacka” 1890.pl_PL
dc.referencesReymont Wł. S., Ziemia obiecana, Świat Książki, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesRowiński Wł., Bez tytułu, [w:] Łódź, która przeminęła w publicystyce i prozie (antologia), wybór i red. P. Boczkowski, Wyd. Piktor s.c., Łódź 2008, s. 161–165. Na podstawie: Wł. Rowiński, W Łodzi: szkice i wrażenia, Księgarnia K. Fiszlera, Warszawa 1905; rok wyd. pierwodruku – 1899.pl_PL
dc.referencesRowiński Wł., Dwa pokolenia, [w:] Łódź, która przeminęła w publicystyce i prozie (antologia), wybór i red. P. Boczkowski, Wyd. Piktor s.c., Łódź 2008, s. 149–156. Na podstawie: Wł. Rowiński, W Łodzi: szkice i wrażenia, Księgarnia K. Fiszlera, Warszawa 1905; rok wyd. pierwodruku – 1899.pl_PL
dc.referencesRowiński Wł., Julka, [w:] Łódź, która przeminęła w publicystyce i prozie (antologia), wybór i red. P. Boczkowski, Wyd. Piktor s.c., Łódź 2008, s. 123–124. Na podstawie: Wł. Rowiński, W Łodzi: szkice i wrażenia, Księgarnia K. Fiszlera, Warszawa 1905; rok wyd. pierwodruku – 1899.pl_PL
dc.referencesRowiński Wł., Kwiaty dla Prusa, [w:] Łódź, która przeminęła w publicystyce i prozie (antologia), wybór i red. P. Boczkowski, Wyd. Piktor s.c., Łódź 2008, s. 167–169. Na podstawie: Wł. Rowiński, W Łodzi: szkice i wrażenia, Księgarnia K. Fiszlera, Warszawa 1905; rok wyd. pierwodruku – 1899.pl_PL
dc.referencesRowiński Wł., Przemówił, [w:] Łódź, która przeminęła w publicystyce i prozie (antologia) , wybór i red. P. Boczkowski, Wyd. Piktor s.c., Łódź 2008, s. 161–166. Na podstawie: Wł. Rowiński, W Łodzi: szkice i wrażenia, Księgarnia K. Fiszlera, Warszawa 1905; rok wyd. pierwodruku – 1899.pl_PL
dc.referencesStarkman A., Łódź i łodzianie (szkic społeczno-obyczajowy), [w:] Łódź, która przeminęła w publicystyce i prozie (antologia), wybór i red. P. Boczkowski, Wyd. Piktor s.c., Łódź 2008, s. 41–43. Na podstawie: A. Starkman, Łódź i łodzianie (szkic społeczno-obyczajowy), druk. Wł. Jasińskiego, Warszawa 1895.pl_PL
dc.referencesStebelski A., Łódź i klucz łódzki u schyłku [pierwszej] Rzeczypospolitej, „Rocznik Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego” 1929–1930, t. 2 (1930), s. 57–159.pl_PL
dc.referencesStrug A., Dzieje jednego pocisku, „Nasza Księgarnia”, Warszawa 1980.pl_PL
dc.referencesTimkowskij-Kostin I., Miasto proletariuszów (Łódź), przeł. S. Lubicz-Majewski, przedm. K. P. Woźniak, Biblioteka „Tygla Kultury”, Łódź 2001.pl_PL
dc.referencesTuwim J., Kwiaty polskie, Wyd. Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, Warszawa 1978 (fragmenty).pl_PL
dc.referencesVimard H., Łódź. Polski Manszester, Biblioteka „Tygla Kultury”, Łódź 2001.pl_PL
dc.referencesWrzosek S., Bunt łódzki w roku 1982, http://lewicowo.pl/bunt-lodzki-w-roku-1892.pl_PL
dc.referencesWybór tekstów języka mówionego mieszkańców Łodzi i regionu łódzkiego. Generacja starsza, średnia i najmłodsza, red. M. Kamińska, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1992.pl_PL
dc.referencesWybór tekstów języka mówionego mieszkańców Łodzi i regionu łódzkiego. Generacja najstarsza, red. M. Kamińska, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1989.pl_PL
dc.referencesŻeromski S., Róża. Dramat niesceniczny, oprac. S. Pigoń, Czytelnik, Warszawa 1966.pl_PL
dc.referencesAdamczyk-Garbowska M., Dwie powieści o jednym mieście, „Tygiel Kultury” 1998, nr 4–5, s. 82–89.pl_PL
dc.referencesArbiszewski K., Splatając na nowo ANT. Wstęp do „Splatając na nowo to, co społeczne”, [w:] B. Latour, Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora- -sieci, przeł. A. Derra, K. Arbiszewski, Universitas, Kraków 2010.pl_PL
dc.referencesArendt H., O wartościach, tłum. M. Jałocho, [w:] Wartości: etyka i estetyka. Antologia tekstów filozoficznych, red. S. Jedynak, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991, s. 419–420.pl_PL
dc.referencesBandurka M., Łodzianie w drodze do szkolnictwa wyższego, [w:] Rola nauczycieli łódzkich w tworzeniu dziedzictwa kulturowego Łodzi, red. S. Gala, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 1998, s. 289–297.pl_PL
dc.referencesBaranowski B., O dawnej Łodzi, Wyd. Łódzkie, Łódź 1976.pl_PL
dc.referencesBartmiński J., Stereotypy mieszkają w języku. Studia etnolingwistyczne, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009.pl_PL
dc.referencesBartyzel J., Pojęcie, geneza i próba systematyki głównych typów nacjonalizmu, [w:] Różne oblicza nacjonalizmów. Polityka – religia – etos, red. B. Grott, Nomos, Kraków 2010, s. 21–48.pl_PL
dc.referencesBauman Z., Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, przeł. E. Klekot, PIW, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesBieńkowska D., Cybulski M., Umińska-Tytoń E., Słownik dwudziestowiecznej Łodzi. Konteksty historyczne, społeczne, kulturowe, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.pl_PL
dc.referencesBłażejewski T., Łódzkie środowisko literackie. [Informator], Łódź 1982.pl_PL
dc.referencesBłażejewski T., Współczesna Łódź literacka. Słownik autorów, Łódź 1989.pl_PL
dc.referencesBokszański Z., Stereotypy a kultura, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997.pl_PL
dc.referencesBokszański Z., Tożsamość grup etnicznych w społeczeństwach wielokulturowych, [w:] Tożsamość a język w perspektywie slawistycznej, red. nauk. S. Gajda, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008, s. 21–33.pl_PL
dc.referencesBonisławski R., Podolska J., Spacerownik łódzki, Agora, Łódź 2008.pl_PL
dc.referencesBonisławski R., Podolska J., Bomanowska M., Spacerownik łódzki, cz. 2, Agora, Łódź 2010.pl_PL
dc.referencesBraun A., Psie Pole, Oficyna Wyd. Agawa, Warszawa 1977.pl_PL
dc.referencesBudrecki L., Władysław Reymont. Zarys monograficzny, Czytelnik, Warszawa 1953.pl_PL
dc.referencesBudziarek M., Łodzianie, Literatura, Łódź 2000.pl_PL
dc.referencesCampbell J., Potęga mitu. Rozmowy Billa Moyersa z Josephem Campbellem, oprac. B. S. Flowers, przeł. I. Kania, Znak, Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesCegiełła J., Dziecko szczęścia. Aleksander Tansman i jego czasy, t. 1–2, Wyd. 86 Press, Łódź 1996.pl_PL
dc.referencesChlewiński Z., Stereotypy: struktura, funkcje, geneza. Analiza interdyscyplinarna, [w:] Stereotypy i uprzedzenia, red. Z. Chlewiński, I. Kurcz, Instytut Psychologii PAN, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesCzapczyński T., Łódź w świetle niektórych utworów literackich, „Prace Polonistyczne” 1937, seria I, s. 303–312.pl_PL
dc.referencesDąbrowski S., Występy Modrzejewskiej w Łodzi i odgłosy w prasie, „Prace Polonistyczne” 1962, seria XVIII, s. 231–240.pl_PL
dc.referencesDelors J. (red.), Edukacja – jest w niej ukryty skarb, Wyd. UNESCO, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesDenek K., Wartości jako źródło edukacji, [w:] K. Denek, U. Morszczyńska, W. Morszczyński, S. C. Michałowski, Dziecko w świecie wartości, cz. 1: Aksjologiczne barwy dziecięcego świata, seria: „Nauczyciele – Nauczycielom”, t. XIV, Oficyna Wyd. Impuls, Kraków 2003, s. 21–40.pl_PL
dc.referencesDenek K., Morszczyńska U., Morszczyński W., Michałowski S. C., Dziecko w świecie wartości, cz. 1: Aksjologiczne barwy dziecięcego świata, seria: „Nauczyciele – Nauczycielom”, t. XIV, Oficyna Wyd. Impuls, Kraków 2003.pl_PL
dc.referencesDomińczak M., Bielnik Kopischa w świetle najnowszych ustaleń badawczych, [w:] Sztuka w Łodzi 2. Materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Łódzki Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 8–9 października 2001 roku, red. M. Wróblewska-Markiewicz, Łódź 2003.pl_PL
dc.referencesDrzewiecki S., Wychowanie obywatelsko-państwowe a nauka języka polskiego, [w:] L. Jazownik, Teoria kształcenia literackiego w latach 1918–1939. Antologia, cz. 1, Wyd. Humanistyczno-Społeczne Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2001, s. 250–263.pl_PL
dc.referencesDziedzictwo kulturowe w regionie. Założenia programowe, „Geografia w Szkole” 1995, nr 2 i 4.pl_PL
dc.referencesDziennikarz w świecie klerków. Rozmowy – szkice – reportaże, wybór i oprac. J. Fiećko, Wyd. WiS, Poznań 2006.pl_PL
dc.referencesEliade M., Aspekty mitu, przeł. P. Mrówczyński, Wyd. KR, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesEliade M., Mity, sny i misteria, przeł. K. Kocjan, Wyd. KR, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesFilipek W., Stereotyp Żyda w kulturze polskiej – rozpoznanie, [w:] Dziennikarz w świecie klerków. Rozmowy – szkice – reportaże, wybór i oprac. J. Fiećko, Wyd. WiS, Poznań 2006, s. 111–118.pl_PL
dc.referencesFromm E., Mieć czy być, przeł. J. Karłowski, wstęp M. Chałubiński, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 1995.pl_PL
dc.referencesFromm E., Ucieczka od wolności, przeł. O. i A. Ziemilscy, przedm. E. Wnuk-Lipiński, Czytelnik, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesFromm E., Wojna w człowieku. Psychologiczne studium istoty destrukcyjności, przeł. P. Kuropatwiński, P. Pankiewicz, wstęp i red. nauk. P. Pankiewicz, Gdańska Inicjatywa Wydawnicza, Gdańsk 1991.pl_PL
dc.referencesFuredi F., Gdzie się podziali wszyscy intelektualiści?, przeł. K. Makaruk, seria: „Biblioteka Myśli Współczesnej”, PIW, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesGołębiowska B., Pasierbowie kultury. Kartka z dziejów inteligencji Łódzkiej, seria XLIV, „Prace Polonistyczne” 1988, s. 57–67.pl_PL
dc.referencesGórecki W., Łódź przeżyła katharsis, Biblioteka „Tygla Kultury”, Łódź 1998.pl_PL
dc.referencesGórecki W., Łódź rosyjska, „Tygiel Kultury” 1999, nr 7–9, s. 17–22.pl_PL
dc.referencesHeidegger M., Bycie i czas, przeł. i przedm. B. Baran, PWN, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesIsajiw W., Definitions of Ethnicity, “Ethnicity” 1974, nr 1.pl_PL
dc.referencesJakubowski J. Z., Posłowie, [w:] A. Strug, Dzieje jednego pocisku, „Nasza Księgarnia”, Warszawa 1980.pl_PL
dc.referencesJęzyk – stereotyp – przekład, red. E. Skibińska, M. Cieński, Dolnośląskie Wyd. Edukacyjne, Wrocław 2002.pl_PL
dc.referencesKaczmarek R., Wiktor Dłużniewski, pierwszy piewca Łodzi, „Prace Polonistyczne” 1955, seria XII, s. 381–402.pl_PL
dc.referencesKalemba-Kasprzak E., Prometeusz z przepiórką. Dramaty Stefana Żeromskiego: od Czarowica do Przełęckiego, Wyd. Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2000.pl_PL
dc.referencesKarwacka H., Łódź w oczach pozytywistki. „Wśród kąkolu” Walerii Marrené-Morzkowskiej – pierwsza powieść o fabrycznym mieście, „Prace Polonistyczne” 1975, seria XXXI, s. 146–174.pl_PL
dc.referencesKarwacka H., „Opis miasta Łodzi” Oskara Flatta początkiem piśmiennictwa przemysłowego miasta, „Prace Polonistyczne” 1976, seria XXXII, s. 250–264.pl_PL
dc.referencesKarwacki W. L., Łódź w latach rewolucji 1905–1907, Wyd. Łódzkie, Łódź 1975.pl_PL
dc.referencesKempa A., Sylwetki łódzkich dziennikarzy i publicystów, Oficyna Bibliofilów, Łódź 1991.pl_PL
dc.referencesKempa A., „Złe miasto” – po wieku latach, [w:] Z. Bartkiewicz, Złe miasto, Biblioteka „Tygla Kultury”, Łódź 2001, s. 9–10.pl_PL
dc.referencesKiedy w Łodzi wypasano owce, rozmowa z Henrykiem Samsonowiczem (rozmawiał Z. Dominiak), „Tygiel Kultury” 1998, nr 4–5, s. 9–12.pl_PL
dc.referencesKleiner J., Godziny języka polskiego a budowanie kultury, [w:] L. Jazownik, Teoria kształcenia literackiego w latach 1918–1939. Antologia, cz. 1, Wyd. Humanistyczno-Społeczne Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2001, s. 247–250.pl_PL
dc.referencesKłoskowska A., Stereotypy a rzeczywistość narodowej identyfikacji i przyswojenia kultury, „Kultura i społeczeństwo” 1993, nr 4.pl_PL
dc.referencesKoc B., O „Ziemi obiecanej” Reymonta, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków 1990.pl_PL
dc.referencesKolega z „Żeromszczaka”, rozmowa z Andrzejem Braunem, pisarzem (rozmawiał Z. Dominiak), „Tygiel Kultury” 1996, nr 6–7, s. 68–71.pl_PL
dc.referencesKołodziej K., Między „ziemią obiecaną” a „złym miastem” – cała (?) prawda o Łodzi w publicystyce i prasie warszawskiej, cz. 1, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2008, nr 10, s. 253–272.pl_PL
dc.referencesKołodziej K., Między „ziemia obiecaną” a „złym miastem” – cała (?) prawda o Łodzi w publicystyce i prasie warszawskiej, cz. 2, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2008, nr 13, s. 177–188.pl_PL
dc.referencesKołodziej K., Motywy wspólne w literackim obrazie strajku i lokautu w Manchesterze (Elizabeth C. Gaskel „Mary Barton”) i w Łodzi (M. Gawalewicz „Wir”, K. Laskowski „Lokaut”), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2007, nr 9, s. 187–201.pl_PL
dc.referencesKołodziej K., Obraz Łodzi w piśmiennictwie pozytywistyczno-młodopolskim, Wyd. Piktor s.c., Łódź 2009.pl_PL
dc.referencesKonflikty współczesnego świata, red. R. Borkowski, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesKorzec P., Szuster E., Łódzkie powstanie zbrojne w czerwcu 1905 r., Warszawa 1956.pl_PL
dc.referencesKossak-Główczewski K., W poszukiwaniu źródeł realizacji poprzez edukację regionalną pedagogii Freineta, [w:] Pedagogia Celestyna Freineta a edukacja regionalna, red. W. Frankiewicz, K. Kossak-Główczewski, Gdańsk 1997.pl_PL
dc.referencesKowalczykowa A., Tuwim – poetyckie wizje Łodzi, „Prace Polonistyczne” 1996, seria LI, s. 7–19.pl_PL
dc.referencesKowalska A., „Wyprawa do Ameryki. Quodlibet z żywych obrazów miasta Łodzi” Wiktora Dłużniewskiego, „Prace Polonistyczne” 1969, seria XXV, s. 83–114.pl_PL
dc.referencesKowalska A., Nieznany łódzki utwór sceniczny o „ziemi obiecanej”, „Prace Polonistyczne” 1966, seria XXII, s. 3–17.pl_PL
dc.referencesKowalska A., Wiktor Dłużniewski, autor „Wyprawy do Ameryki”, „Prace Polonistyczne” 1967, seria XXIII, s. 168–187.pl_PL
dc.referencesKowalska Z., Krzyżacy w innym świetle: od średniowiecza do czasów współczesnych, Biblos, Tarnów; Janineum, Wien 1996.pl_PL
dc.referencesKrajewska H., Życie filmowe Łodzi w latach 1896–1939, seria: „Zeszyty Muzeum Kinematografii”, nr 2, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa–Łódź 1992.pl_PL
dc.referencesKrakowiak J., Od Fiszera do „Pegaza”. 123 lata łódzkiej księgarni. Księgarnie łódzkie okresu międzywojennego, Łódź 2005.pl_PL
dc.referencesKrzyżanowski J., W świecie bajki ludowej, PIW, Warszawa 1980.pl_PL
dc.referencesKuligowska-Korzeniewska A., Scena obiecana. Teatr polski w Łodzi 1844–1918, Łódź 1995.pl_PL
dc.referencesKutz K., Ja jestem Moniuszko, „Fakty” 1997, nr 14.pl_PL
dc.referencesKwiaty łódzkie. Antologia poezji o Łodzi, wstęp i oprac. B. Stelmaszczyk-Świątek, Z. Skibiński, Wyd. Łódzkie, Łódź 1982.pl_PL
dc.referencesLakoff G., Johnson M., Metafory w naszym życiu, przekł. i wstęp T. P. Krzeszowski, PIW, Warszawa 1988.pl_PL
dc.referencesLatour B., Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci, przeł. A. Derra, K. Arbiszewski, wstęp K. Arbiszewski, Universitas, Kraków 2010.pl_PL
dc.referencesLewandowski E., Charakter narodowy Polaków i innych, Wyd. Muza, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesLewandowski E., Pejzaż etniczny Europy, Wyd. Muza, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesLiteratura i język Łodzi. Materiały z sesji naukowej w Muzeum Historii Miasta Łodzi zorganizowanej w dniach 18–20 kwietnia 1978, red. Z. Skwarczyński, Łódź 1978.pl_PL
dc.referencesLodzermensch – historia i mit, „Tygiel Kultury” 1998, nr 4–5, s. 28–38.pl_PL
dc.referencesLynch K., The Image of the City, University of Cambridge, MIT Press, Cambridge 1960.pl_PL
dc.referencesŁempicki Z., Polska i polskość w nauczaniu polskiego, [w:] L. Jazownik, Teoria kształcenia literackiego w latach 1918–1939. Antologia, cz. 1, Wyd. Humanistyczno-Społeczne Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2001, s. 209–225.pl_PL
dc.referencesŁopata A., Dlaczego milczą?, „Polonistyka” 1997, nr 9, s. 529–533.pl_PL
dc.referencesŁódzkie sceny żydowskie, red. M. Leyko, Łódź 2000.pl_PL
dc.referencesŁódź – monografia miasta, red. S. Liszewski, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2009.pl_PL
dc.referencesŁódź – dzieje miasta, red. R. Rosin, t. I: Do 1918, red. B. Baranowski, J. Fijałek, PWN, Warszawa–Łódź 1980.pl_PL
dc.referencesŁódź, która przeminęła w publicystyce i prozie (antologia), wybór i red. P. Boczkowski, Wyd. Piktor s.c., Łódź 2008.pl_PL
dc.referencesMajer A., Miasto osobiste, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica” 2011, nr 36, s. 17–34.pl_PL
dc.referencesMałecki L., Wojalski M. Z., Robak Ł., Łódzkie Stare Miasto, Łódź 2011.pl_PL
dc.referencesMaschke G., Sankt Jürgen und der triumphierende Drache. Anläßlich Habermas’ neuestem Angriff auf Carl Schmitt, [w:] tenże, Der Tod des Carl Schmitt. Apologie und Polemik, Karolinger, Wien 1987, s. 113–164.pl_PL
dc.referencesMączyński J., Nazwiska łodzian (wiek XV–XIX), Łódź 1970.pl_PL
dc.referencesMiasto – kultura – literatura. Wiek XIX. Materiały sesji naukowej, red. J. Data, Wyd. Gdańskie, Gdańsk 1993.pl_PL
dc.referencesMiasto – teren koegzystencji pokoleń. Łódź 19–21 maja 1997, red. Z. Staszewska, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.pl_PL
dc.referencesMiasto jako przedmiot badań naukowych w początkach XXI wieku, red. B. Jałowiecki, Scholar, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesMiasto. Przestrzeń, topos, człowiek, red. A. Gleń, J. Gutorow, I. Jokiel, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005.pl_PL
dc.referencesMity i stereotypy w dziejach Polski, red. J. Tazbir, Polska Agencja Interpress, Warszawa 1991.pl_PL
dc.referencesMuznerowski S., Przyczynki do monografii Łodzi, Łódź 1922.pl_PL
dc.referencesNowaczewski A., Metropolia bez centrum. Trójmiejskie mity przestrzenne w literaturze współczesnej, [w:] Miasto. Przestrzeń, topos, człowiek, red. A. Gleń, J. Gutorow, I. Jokiel, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005, s. 157–166.pl_PL
dc.referencesOberländer J., Łódź mojej młodości, „Tygiel Kultury” 1996, nr 4, s. 52–57.pl_PL
dc.referencesOmelaniuk A. J., Przez kreowanie „małej ojczyzny” budujemy polską przyszłość, [w:] S. Bednarek, W kręgu małych ojczyzn. Szkice regionalistyczne, Wrocław–Ciechanów 1996.pl_PL
dc.referencesPaterek W., Nacjonalizm, [w:] Konflikty współczesnego świata, red. R. Borkowski, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2001, s. 88–97.pl_PL
dc.referencesPawlak W., Minionych zabaw czar, czyli czas wolny i rozrywka w dawnej Łodzi, Oficyna Bibliofilów, Łódź 2001.pl_PL
dc.referencesPod jednym dachem. Niemcy oraz ich polscy i żydowscy sąsiedzi w Łodzi w XIX i XX wieku/Unter einem Dach. Deutsche und ihre polnischen und jüdischen Nachbarn in Lodz im 19. und 20. Jahrhundert, red. K. Radziszewska, K. Woźniak, Łódź 2000.pl_PL
dc.referencesPodolska J., Spacerownik. Cmentarz żydowski w Łodzi, Agora, Łódź 2010.pl_PL
dc.referencesPodolska J., Spacerownik. Łódź żydowska, Agora, Łódź 2009.pl_PL
dc.referencesPodolska J., Jagiełło M., Spacerownik. Rosyjskimi śladami po województwie łódzkim, Biblioteka „Gazety Wyborczej”, Łódź 2012.pl_PL
dc.referencesPolacy, Niemcy i Żydzi w Łodzi w XIX i XX wieku. Sąsiedzi dalecy i bliscy, red. P. Samuś, Wyd. Ibidem, Łódź 1997.pl_PL
dc.referencesPolski słownik biograficzny, t. VII, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Kraków 1948–1958.pl_PL
dc.referencesPotocki W., Moralia (1688), wyd. T. Grabowski, J. Łoś, t. II, seria: „Biblioteka Pisarzów Polskich”, Wyd. Akademii Umiejętności, Kraków 1916.pl_PL
dc.referencesPrus B., Kroniki, oprac. Z. Szweykowski, t. 1–20, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesRatajska K., „Jedyna patriotyczna legenda Łodzi”, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2002, nr 5, s. 115–125.pl_PL
dc.referencesRenner A. E., Deutsche Schicksalswege in Lodz, Berlin 1893.pl_PL
dc.referencesRewers E., Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Universitas, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesRola nauczycieli łódzkich w tworzeniu dziedzictwa kulturowego Łodzi, red. S. Gala, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 1998.pl_PL
dc.referencesRóżne oblicza nacjonalizmów. Polityka – religia – etos, red. B. Grott, Nomos, Kraków 2010.pl_PL
dc.referencesRubinstein A., Moje młode lata, przekł. T. Szafar, Polskie Wyd. Muzyczne, Kraków 1986.pl_PL
dc.referencesRynkowska A., Łódź, jaką widział Reymont, „Osnowa”, wiosna 1967, s. 11–13.pl_PL
dc.referencesRynkowska A., Łódź w latach „Ziemi obiecanej”, „Odgłosy” 1967, nr 6, s. 1–3.pl_PL
dc.referencesRynkowska A., Ulica Piotrkowska, Wyd. Łódzkie, Łódź 1970.pl_PL
dc.referencesSamp J., Obraz Gdańska w relacjach wybranych podróżopisarzy, [w:] Miasto – kultura – literatura. Wiek XIX. Materiały sesji naukowej, red. J. Data, Wyd. Gdańskie, Gdańsk 1993, s. 163–175.pl_PL
dc.referencesSamuś P., Łódź – mała ojczyzna Polaków, Niemców i Żydów, [w:] Polacy, Niemcy i Żydzi w Łodzi w XIX i XX wieku. Sąsiedzi dalecy i bliscy, red. P. Samuś, Wyd. Ibidem, Łódź 1997, s. 118–161.pl_PL
dc.referencesScheler M., Mentalność przemysłowa i kupiecka a wypaczenie hierarchii wartości, przeł. J. Garewicz, [w:] Wartości: etyka i estetyka. Antologia tekstów filozoficznych, red. S. Jedynak, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991, s. 336–339.pl_PL
dc.referencesSchlott W., Antysemityzm w Polsce – widziany z zewnątrz, „Tygiel Kultury” 1997, nr 3, s. 10–20.pl_PL
dc.referencesSinger I. J., Bracia Aszkenazy, przeł. S. Pomer, t. 1–2, Sagitta, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesSkrzydło L., Rody fabrykanckie, cz. I–II, Oficyna Bibliofilów, Łódź 2000.pl_PL
dc.referencesSławek T., Miasto. Próba zrozumienia, [w:] Miasto w sztuce, sztuka miasta, red. E. Rewers, Universitas, Kraków 2010.pl_PL
dc.referencesSobieraj T., O prozie Mariana Gawalewicza, Poznań 1999.pl_PL
dc.referencesSouter T., Tak żyją nowojorscy bogacze, „Marie Claire” 1999, nr 48, s. 38–42.pl_PL
dc.referencesSpodenkiewicz P., Piasek z Atlantydy, rozmowy z Jerzym Grohmanem, Wyd. „Hobo”, Łódź 2006.pl_PL
dc.referencesSpodenkiewicz P., Zaginiona dzielnica żydowska – miejsca i ludzie, Łódzka Księgarnia Niezależna, Łódź 1999.pl_PL
dc.referencesStefański K., Gmachy użyteczności publicznej dawnej Łodzi, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Łodzi, „Zora”, Łódź 2000.pl_PL
dc.referencesStefański K., Piotrkowska 77, Wyd. Wing, Łódź 2005.pl_PL
dc.referencesSteinhagen M. E., Kruschowie. Historia rodu. Wspomnienia, Literatura, Łódź 2003.pl_PL
dc.referencesStolarzewicz L., Literatura Łodzi w ciągu jej istnienia. Szkic literacki i antologia, Łódź [1935].pl_PL
dc.referencesStomma L., Królów polskich przypadki, Wyd. B.G.W., Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesStudium wiedzy o regionie. Informator programowy kształcenia regionalnego w zakresie dziedzictwa kulturowego Łodzi i Polski Środkowej dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i średnich, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 1997.pl_PL
dc.referencesSzczepański M. S., Nawrocki T., „Ludzie bez ojczyzny prywatnej” i edukacja regionalna „Polonistyka” 1998, nr 5, s. 260–264.pl_PL
dc.referencesSzkurłat E., Więzi terytorialne młodzieży z miastem. Uwarunkowania – przemiany, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.pl_PL
dc.referencesŚmiałowski J., Od narodzin do rozkwitu Łodzi przemysłowej. 1820–1870, seria: „Biblioteczka Wiedzy o Łodzi”, z. 4, Łódź 1973.pl_PL
dc.referencesTożsamość a język w perspektywie slawistycznej, red. nauk. S. Gajda, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008.pl_PL
dc.referencesTuan Yi-Fu, Przestrzeń i miejsce, przeł. A. Morawińska, wstęp K. Wojciechowski, seria: „Biblioteka Myśli Współczesnej”, PIW, Warszawa 1977.pl_PL
dc.referencesTuwim J., Juwenilia, t. 1, oprac. T. Januszewski, A. Bałakier, Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesTynecki J., Literatura Łodzi do 1918 roku, [w:] Literatura i język Łodzi. Materiały z sesji naukowej w Muzeum Historii Miasta Łodzi zorganizowanej w dniach 18–20 kwietnia 1978, red. Z. Skwarczyński, Łódź 1978, s. 13–34.pl_PL
dc.referencesTynecki J., Przemysł a kultura. Dzieje imperium bawełnianego w Łodzi dla historyków kultury, „Prace Polonistyczne” 1988, seria XLIV, s. 5–55.pl_PL
dc.referencesW kręgu mitów i stereotypów, red. K. Borowczyk, P. Pawelczyk, Wyd. Marszałek, Poznań–Toruń 1993.pl_PL
dc.referencesWartości: etyka i estetyka. Antologia tekstów filozoficznych, red. S. Jedynak, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991.pl_PL
dc.referencesWielkie Miasto: czynniki integrujące i dezintegrujące, [Łódź, 17–19 maja 1994 r.], cz. 1–2, red. D. Bieńkowska, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1995.pl_PL
dc.referencesWierzbowski R., Łódzkie realia kwiatów polskich, [w:] Literatura i język łodzi. Materiały z sesji naukowej w Muzeum Historii Miasta Łodzi zorganizowanej w dniach 18–20 kwietnia 1978, red. Z. Skwarczyński, Łódź 1978, s. 63–89.pl_PL
dc.referencesWilska-Duszyńska B., Rozważania o naturze stereotypów etnicznych, „Studia Socjologiczne” 1971, nr 3.pl_PL
dc.referencesWojalski M. Z., Kieszonkowa kronika dziejów Łodzi, Widzewska Oficyna Wydawnicza „Zora”, Łódź 1998.pl_PL
dc.referencesZ domu niewoli. Sytuacja polityczna a kultura literacka w drugiej połowie XIX wieku, red. J. Maciejewski, Wrocław 1988.pl_PL
dc.referencesZand A., Łódź, Lwów 1933.pl_PL
dc.referencesZimand R., Szkice, PIW, Warszawa 1965.pl_PL
dc.referencesAdamczyk-Garbowska M., Bracia Singerowie, Biblioteka Wirtualna, http://tnn.pl/tekst.php?s_keyword=am&idt=2563pl_PL
dc.referencesBartmiński J., Jak zmienia się stereotyp Niemca w Polsce, „Obyczaje” 2001, nr 4, http://tnn.pl/tekst.php?idt=311, dostęp: 21.01.2013.pl_PL
dc.referencesBartmiński J., Stereotypy mieszkają w języku, rozmowa z prof. Jerzym Bartmińskim (UMCS), „Scriptores Scholarum” 1998, nr 2/3 (19/20), s. 11–17, www.tnn.pl/tekst.php?idt=322 (dostęp: 10.02.2013).pl_PL
dc.referencesBartyzel J., Wspólne źródła liberalizmu i totalitarnej demokracji, www.legitymizm.org/wspolne-zrodla (dostęp: 10.02.2013); pierwodruk: Totalitaryzm – jawny czy ukryty?, praca zbiorowa: Peter A. Redpath i in., Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”, Wyd. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2011, s. 41–58pl_PL
dc.referencesCentrum Informacji Turystycznej, www.cit.lodz.pl.pl_PL
dc.referencesCzerwona Łódź, http://bibliotekapiosenki.pl/Czerwona_lodz.pl_PL
dc.referencesCzerwony sztandar, [w:] Pieśni młodzieży socjalistycznej, http://spiewnik.mlodzisocjalisci.pl/?s=czerwonysztandar.pl_PL
dc.referencesDeutsche Schicksalswege in Lodz, http://books.google.pl/books/about/Deutsche_Schicksalswege_in_Lodz.html?id=AZ7OSgAACAAJ&redir_esc=y.pl_PL
dc.referencesFestiwal Dialogu Czterech Kultur, http://pl.wikipedia.org/wiki/Festiwal_Dialogu_Czterech_Kultur.pl_PL
dc.referencesFlatt Beniamin, http://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Beniamin_Flatt.pl_PL
dc.referencesFlatt Oskar, http://pl.wikipedia.org/wiki/Oskar_Flatt.pl_PL
dc.referencesHistoria Łodzi, www.historialodzi.obraz.com.pl.pl_PL
dc.referencesHistoria Starej Łodzi, www.astral.lodz.pl/bimar/index.html.pl_PL
dc.referencesHistoria Uniwersytetu Łódzkiego, www.uni.lodz.pl/ouni/historia.pl_PL
dc.referencesIlustrowana encyklopedia historii Łodzi, z. 1, www.uml.lodz.pl/get.php?id=115.pl_PL
dc.referencesIlustrowana encyklopedia historii Łodzi, z. 2, www.uml.lodz.pl/get.php?id=116.pl_PL
dc.referencesIlustrowana encyklopedia historii Łodzi, z. 3, www.uml.lodz.pl/get.php?id=117.pl_PL
dc.referencesIlustrowana encyklopedia historii Łodzi, z. 4, www.uml.lodz.pl/get.php?id=118.pl_PL
dc.referencesKalicka F., Olearczyk E., Polskie pieśni rewolucyjne z lat 1918–1939, Wydział Historii Partii KC PZPR, Książka i Wiedza, Warszawa 1950 (Biblioteka Polskiej Piosenki: Łodzianka, http://bibliotekapiosenki.pl/Lodzianka; Mazur kajdaniarski, http://biblioteka piosenki.pl/Mazur_Kajdaniarski; Czerwona Łódź, http://bibliotekapiosenki.pl/Czerwona_lodz).pl_PL
dc.referencesKieruzel M., Pozostawili zabytki. Fabryki Kindermanna, www.uml.lodz.pl/get.php?id=2133pl_PL
dc.referencesKłuszyńska D., Walka o polityczne prawa kobiet [1911], http://lewicowo.pl/walka-o-polityczne-prawa-kobiet-19-marca.pl_PL
dc.referencesKongres Kultury Polskiej 2009. Raport o stanie i zróżnicowaniach kultury miejskiej, www.kongreskultury.pl/title,pid,397,oid,1045.html.pl_PL
dc.referencesKot A., Oskar Flatt, http://jura-pilica.com/?oskar-flatt,434.pl_PL
dc.referencesKreitman Esther, http://en.wikipedia.org/wiki/Esther_Kreitman.pl_PL
dc.referencesKrzywicki L., Kto winien? [1890], http://lewicowo.pl/kto-winien.pl_PL
dc.referencesKrzywicki L., Socjalizm i rodzina [1884], http://lewicowo.pl/socjalizm-i-rodzina.pl_PL
dc.referencesKuligowska-Korzeniewska A., Łódź teatralna. Od Marzantowicza do Schillera, www.uml.lodz.pl/get.php?id=268.pl_PL
dc.referencesKuligowska-Korzeniewska A., Łódź teatralna: polska, niemiecka i żydowska, www.tygielkultury. eu/1_3_2005/aktual/7ram.htm.pl_PL
dc.referencesKwapiński J., Akcja pod Rogowem, http://lewicowo.pl/akcja-pod-rogowem.pl_PL
dc.referencesKwestia kobieca, http://lewicowo.pl/category/teksty/kwestia-kobieca.pl_PL
dc.referencesLipińska O., Gorsze dziecko, www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,96856,9986145,Olga_Lipinska_gorsze_dziecko.html?as=3.pl_PL
dc.referencesŁódź art, www.lodz-art.eu; www.lodz-art.eu/historia.php; www.lodz-art.eu/architektura/plac/plac.php.pl_PL
dc.referencesŁódź Czterech Kultur, http://pl.4kultury.pl/o-festiwalu.pl_PL
dc.referencesMachlański P., Szlak ulicy Piotrkowskiej, www.ulicapiotrkowska.pl/data/other/szlak_ulicy_piotrkowskiej.pdf.pl_PL
dc.referencesMit Łodzi wielokulturowej, http://gunthera.wordpress.com/category/architektura/page/3.pl_PL
dc.referencesNartonowicz-Kot M., Zapomniani społecznicy, http://topografie.pl/uart-zapomniani_spolecznicy.html.pl_PL
dc.referencesObiektywnie widziane, http://boguslav.blog.onet.pl/.pl_PL
dc.referencesOsiedle Stoki, http://forum.gazeta.pl/forum/w,443,55213833,55232602,Re_Osiedle_Stoki.html?wv.x=1.pl_PL
dc.referencesPierzchała W., Odkopano najstarszą łódzką fabrykę, www.dzienniklodzki.pl/artykul/460498,odkopano-najstarsza-lodzka-fabryke-zdjecia,id,t.html.pl_PL
dc.referencesPosner St., Nad otchłanią (w sprawie handlu żywym towarem) [1903], http://lewicowo.pl/nad-otchlania-w-sprawie-handlu-zywym-towarem-fragment.pl_PL
dc.referencesPróchnik A., Kobieta w polskim ruchu socjalistycznym, http://lewicowo.pl/kobieta-w-polskim-ruchu-socjalistycznym.pl_PL
dc.referencesPuś W., Szkoły żydowskie w Łodzi, „Tygiel Kultury” 2004, nr 4–6, www.tygielkultury.eu/4_6_2004/aktual/15ram.htm.pl_PL
dc.referencesRajski Ogród – Paradyż, Ilustrowana encyklopedia historii Łodzi, z. 4, s. 114, www.uml.lodz.pl/get.php?id=118 lub http://w4u.am.lodz.pl/~jkk/ld/Paradise1.html.pl_PL
dc.referencesRżewski A. Wódz bojowców, http://lewicowo.pl/wodz-bojowcow.pl_PL
dc.referencesSaga rodu Heinzlów, archiwum.polityka.pl/art/saga-rodu-heinzlow,364474.html.pl_PL
dc.referencesSemka P., Skok stulecia, www.rp.pl/artykul/196122.html.pl_PL
dc.referencesSinger Israel Joshua, http://en.wikipedia.org/wiki/Israel_Joshua_Singer.pl_PL
dc.referencesSłownik łódzko-polski, http://sepitaxy.w.interia.pl/sepia/slownik.doc.pl_PL
dc.referencesStowarzyszenie Przyjaciół Starego Miasta, www.staremiasto.lodz.pl.pl_PL
dc.referencesStowarzyszenie Topografie, http://topografie.pl.pl_PL
dc.referencesSzabłowska M., Obraz Żyda w literaturze (rekonesans), 2000, http://tnn.pl/tekst.php?idt=328 (dostęp: 21.01.2013).pl_PL
dc.referencesSzlak ulicy Piotrkowskiej, www.ulicapiotrkowska.pl/data/other/szlak_ulicy_piotrkowskiej.pdf.pl_PL
dc.referencesSzukiewicz W., Obowiązki etyczne [1907], http://lewicowo.pl/obowiazki-etyczne.pl_PL
dc.referencesTowarzystwa Przyjaciół Łodzi, www.tplodzi.eu.pl_PL
dc.referencesTwórcy kultury i sztuki, www.art.intv.pl.pl_PL
dc.referencesUlica Piotrkowska w Łodzi, http://ulicapiotrkowska.blogspot.com.pl_PL
dc.referencesUlica Piotrkowska, www.ulicapiotrkowska.pl.pl_PL
dc.referencesWilmański J., Dzieje prasy łódzkiej (z „Płatków sadzy”), www.art.intv.pl/Wilma%C5% 84ski_J./Czasopisma.pl_PL
dc.referencesWirtualna Łódź, http://historycznie.uni.lodz.pl/index.htm.pl_PL
dc.referencesYiddish literature, www.britannica.com/EBchecked/topic/653224/Yiddishliterature/234160/Writers-in-Poland-and-the-Soviet-Union.pl_PL
dc.referencesZabytki Łodzi, http://zabytki-lodzi.vex.pl/index.html.pl_PL
dc.referencesZieliński J., Kwestia kobieca [1893], http://lewicowo.pl/category/teksty/kwestia-kobieca.pl_PL
dc.referencesZiemia obiecana, http://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemia_obiecana_%28powie%C5%9B%C4%87%29.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-859-2


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe