Now showing items 1-1 of 1

    • Model struktury klastrowej dla korytarza łódzko‑warszawskiego 

      Czapiga, Bogdan Grzegorz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
      Celem artykułu jest zaproponowanie nowego modelu struktury klastrowej, przeznaczonej dla miast łódzko-warszawskiego korytarza współpracy. W modelu ogromne znaczenie przywiązuje się do roli animatora-koordynatora, który ...