Now showing items 1-4 of 4

  • Innowacje, sieci i środowisko innowacyjne a rozwój terytorium 

   Chądzyński, Jacek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   Article presents topics that refer to innovations, innovativness as development factors on the level of particular organizations as well as whole territories. It describes also innovation networks and innovative milieu ...
  • Organizacje pozarządowe i ruchy miejskie 

   Chądzyński, Jacek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  • Władza lokalna a państwo, społeczeństwo i rynek. Współpraca i konkurencja 

   Wojciechowski, Eugeniusz; Podgórniak-Krzykacz, Aldona; Kalisiak-Mędelska, Magdalena; Chądzyński, Jacek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   Przedmiotem rozważań w publikacji jest aktywność polskich gmin w podejmowaniu przedsięwzięć współpracy a także współpraca gmin z administracją rządową, z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, ...
  • Władza lokalna a państwo, społeczeństwo i rynek. Współpraca i konkurencja 

   Wojciechowski, Eugeniusz; Podgórniak-Krzykacz, Aldona; Kalisiak-Mędelska, Magdalena; Chądzyński, Jacek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   Samorząd terytorialny w Polsce znajduje się w fazie modernizacji i dostosowania do wyzwań globalnych i integracji europejskiej. Ponadto ograniczone możliwości finansowe, organizacyjne, techniczne i ludzkie samorządów ...