Now showing items 1-2 of 2

  • Dyskryminacja w doświadczeniach starszego pokolenia Warmii i Mazur 

   Butrym, Marek; Czapka, Elżbieta; Subocz, Elżbieta (Zakład Demografii UŁ, 2006-06)
  • Ludzie starzy w migracjach 

   Czapka, Elżbieta (Wydawnictwo Biblioteka, Uniwersytet Łódzki, 2010-06)
   Tekst dotyczy problemów zdrowotnych i społecznych poszczegól-nych kategorii migrantów w starszym wieku, ze szczególnym uwzględnieniem mi-grantów emeryckich i starzejących się migrantów zarobkowych z lat 1950. i 1960. Dopiero ...