Now showing items 1-1 of 1

    • Zjawiska biedy i wykluczenia społecznego wśród łódzkich dzieci 

      Chrzanowska, Patrycja (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
      Dzieci i młodzież są grupą, która jest szczególnie narażona na zjawiska biedy i wykluczenia społecznego. Ich status ekonomiczno-społeczny jest silnie zależny od statusu rodziny, w której wychowują się i żyją. W sytuacji, ...