Show simple item record

dc.contributor.authorWIŚNIEWSKI, JERZY T.
dc.date.accessioned2019-09-04T07:49:25Z
dc.date.available2019-09-04T07:49:25Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationWiśniewski J., Ku harmonii? Poetyckie style słuchania muzyki w wierszach polskich autorów po 1945 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, doi: 10.18778/7525-847-9pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-847-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30050
dc.descriptionKsiążka Jerzego Wiśniewskiego ma szeroki, obejmujący ponad pół wieku zakres historycznoliteracki, a także bardzo wyraźny charakter hermeneutyczny. Autor postanowił przyjrzeć się różnego typu odniesieniom muzycznym, obecnym w tekstach polskich poetów, które powstały w drugiej połowie dwudziestego i na początku obecnego stulecia. To nader ważne decyzje badawcze, determinujące kształt studium oraz w dużej mierze przesądzające o jego wadze naukowej. Wybrany plan czasowy wydaje się dostatecznie rozległy, by można było wyciągać wnioski dotyczące nie tylko jednostkowych upodobań muzycznych i form ich literackiej reprezentacji, lecz także prawidłowości epokowych czy pokoleniowych w sposobach ewokowania muzyki w wierszu. Praca Jerzego Wiśniewskiego nie bada tych zjawisk w perspektywie procesualnej, nie systematyzuje ich w diachronicznym uszeregowaniu, ale nawet jej punktowe oświetlenia dają wyobrażenie różnorodności estetycznych percepcji i literackich przetworzeń muzyki w poezji polskiej ostatnich kilkudziesięciu lat.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectinterpretacjepl_PL
dc.subjectwierszpl_PL
dc.subjectpolscy poecipl_PL
dc.subjectpoezjapl_PL
dc.subjectmuzyka w poezjipl_PL
dc.titleKu harmonii? Poetyckie style słuchania muzyki w wierszach polskich autorów po 1945 rokupl_PL
dc.title.alternativeTowards harmony? Poetic styles of listening to music in poems by Polish authors after 1945pl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number217pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Literatury Polskiej XX i XXI wiekupl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteAutor ukończył filologię polską na Uniwersytecie Łódzkim w 1987 roku, gdzie uzyskał w 1998 roku stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa na podstawie rozprawy O muzyce i instrumentach muzycznych w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Zbigniewa Herberta i Mirona Białoszewskiego, której promotorem był prof. dr hab. Jerzy Poradecki. Od 1998 roku pracował jako adiunkt – najpierw (do 2003 roku) w Katedrze Literatury Romantyzmu i Literatury Współczesnej, a następnie (w latach 2003–2007) w Zakładzie Poezji Katedry Literatury Romantyzmu, Dwudziestolecia Międzywojennego i Literatury Współczesnej; od 2007 roku jest adiunktem w Katedrze Literatury Polskiej XX i XXI wieku Uniwersytetu Łódzkiego. Główny obszar zainteresowań badawczych Jerzego Wiśniewskiego stanowi polska poezja dwudziestego wieku i jej związki z muzyką. Opublikował m. in. studia O dźwiękowym i muzycznym rezonansie w wierszach Baczyńskiego (2002), Muzyka w twórczości Zbigniewa Herberta (2003), Od liry do kołatki. O związkach motywów muzycznych z zagadnieniami metapoetyckimi w wierszach Zbigniewa Herberta (2009) oraz książkę Miron Białoszewski i muzyka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004). Jest także autorem szkiców o polskich piosenkach – o tekstach Wojciecha Młynarskiego i Jeremiego Przybory. Był organizatorem ogólnopolskiej konferencji naukowej Muzyka i muzyczność w literaturze od Młodej Polski do czasów najnowszych (Łódź, 2–4 grudnia 2009 roku) i współredaktorem dwutomowej publikacji, stanowiącej pokłosie tego spotkania literaturoznawców i muzykologów („Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, nr 1–2 (15–16), Łódź 2012). Publikował także recenzje muzyczne w „Ruchu Muzycznym”, „Wychowaniu Muzycznym w Szkole” oraz „Czasie Kultury”.pl_PL
dc.referencesAdorno T. W., Filozofia nowej muzyki, Warszawa 1974.pl_PL
dc.referencesBalbus S., Między stylami, Kraków 1996.pl_PL
dc.referencesBalbus S., Szkic do portretu Wisławy Szymborskiej, „Dekada Literacka” 1996, nr 3.pl_PL
dc.referencesBalbus S., Świat ze wszystkich stron świata. O Wisławie Szymborskiej; aneks: Wisława Szymborska, Dwadzieścia jeden wierszy, Kraków 1996.pl_PL
dc.referencesBalcerzan E., Poezja „słowiarska” – poezja lingwistyczna, [w:] tegoż, Poezja polska w latach 1939–1965, cz. II: Ideologie artystyczne, Warszawa 1988.pl_PL
dc.referencesBalcerzan E., Rzeczywistość zaatakowana, [w:] tegoż, Oprócz głosu. Szkice krytycznoliterackie, Warszawa 1971.pl_PL
dc.referencesBaranowska M., „Tak lekko było nic o tym nie wiedzieć…”. Szymborska i świat, Wrocław 1996.pl_PL
dc.referencesBaranowska M., Aleksander Wat: choroba wieku, [w:] Sporne postaci polskiej literatury współczesnej, red. A. Brodzka, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesBarańczak A., Jak muzyka znaczy, „Teksty” 1976, nr 6.pl_PL
dc.referencesBarańczak A., Poetycka „muzykologia”, „Teksty” 1973, nr 3; [przedr. w:] Muzyka w literaturze. Antologia polskich studiów powojennych, red. A. Hejmej, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesBarańczak S., Język poetycki Mirona Białoszewskiego, Wrocław 1974.pl_PL
dc.referencesBarańczak S., Uciekinier z utopii. O poezji Zbigniewa Herberta, Wrocław 1994pl_PL
dc.referencesBarańczak S., Wat: cztery ściany bólu, [w:] Pamięć głosów. O twórczości Aleksandra Wata, red. W. Ligęza, Kraków 1992.pl_PL
dc.referencesBarańczak S., Witold Wirpsza albo Ironia, [w:] tegoż, Nieufni i zadufani. Romantyzm i klasycyzm w młodej poezji lat sześćdziesiątych, Wrocław 1971.pl_PL
dc.referencesBerkan-Jabłońska M., Wizje sztuki w twórczości Zbigniewa Herberta, Łódź 2008.pl_PL
dc.referencesBiała A., Literatura i muzyka. Korespondencja sztuk, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesBikont A., Szczęsna J., Wisławy Szymborskiej pamiątkowe rupiecie, przyjaciele i sny, wyd. 3, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesBłoński J., Tradycja, ironia i głębsze znaczenie, [w:] Poznawanie Herberta, t. 1, wybór i wstęp A. Franaszek, Kraków 1998.pl_PL
dc.referencesBłoński J., Ut musica poësis?, „Twórczość” 1980, nr 9; [przedr. w:] Muzyka w literaturze. Antologia polskich studiów powojennych, red. A. Hejmej, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesBorowski J., „Między bluźniercą a wyznawcą”. Doświadczenie sacrum w poezji Aleksandra Wata, Lublin 1998.pl_PL
dc.referencesBristiger M., Związki muzyki ze słowem, Kraków 1986.pl_PL
dc.referencesBrzozowicz G., Łobodziński F., Sto płyt, które wstrząsnęły światem. Kronika czasów popkultury, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesBrzozowski J., O dwóch wieczorach autorskich Wisławy Szymborskiej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, nr 1, Łódź 1998.pl_PL
dc.referencesBrzozowski J., O poezji Mirona Białoszewskiego, [w:] O wierszach Mirona Białoszewskiego. Szkice i interpretacje, oprac. naukowe i redakcyjne J. Brzozowski, Łódź 1993.pl_PL
dc.referencesBuchner A., Encyklopedia instrumentów muzycznych, Racibórz 1995.pl_PL
dc.referencesBukofzer M., Muzyka w epoce baroku. Od Monteverdiego do Bacha, tłum. E. Dziębowska, Warszawa 1970.pl_PL
dc.referencesBurkot S., Miron Białoszewski, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesChojnowski Z., „Bawić się niedorzecznościami”. O twórczości poetyckiej Witolda Wirpszy po roku 1968, „Odra” 1995.pl_PL
dc.referencesChomiński J., Historia harmonii i kontrapunktu, t. 1–3, Kraków 1958.pl_PL
dc.referencesChomiński J., Wilkowska-Chomińska K., Historia muzyki cz. I i II, Kraków 1989–90.pl_PL
dc.referencesChomiński J., Wilkowska-Chomińska K., Małe formy instrumentalne, Kraków 1983.pl_PL
dc.referencesChomiński J., Wilkowska-Chomińska K., Opera i dramat, Kraków 1976.pl_PL
dc.referencesChomiński J., Wilkowska-Chomińska K., Pieśń, Kraków 1974.pl_PL
dc.referencesChomiński J., Wilkowska-Chomińska K., Wielkie formy instrumentalne, Kraków 1987.pl_PL
dc.referencesChomiński J., Wilkowska-Chomińska K., Wielkie formy wokalne, Kraków 1984.pl_PL
dc.referencesCieślak T., Prawie haiku Mirona Białoszewskiego, [w:] O wierszach Mirona Białoszewskiego. Szkice i interpretacje, oprac. naukowe i redakcyjne J. Brzozowski, Łódź 1993.pl_PL
dc.referencesCirlot J. E., Słownik symboli, przeł. I. Kania, Kraków 2000.pl_PL
dc.referencesCook N., Muzyka, przeł. M. Łuczak, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesCudak R., Czytając Białoszewskiego, Katowice 1999.pl_PL
dc.referencesCzabanowska-Wróbel A., Piękno i groza zawsze razem. Poetycki dialog Zbigniewa Herberta i Adama Zagajewskiego, [w:] Dialog i spór. Zbigniew Herbert a inni poeci i eseiści, red. J. M. Ruszar, D. Koman, Lublin 2006.pl_PL
dc.referencesCzabanowska-Wróbel A., Poszukiwanie blasku. O poezji Adama Zagajewskiego, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesCzermińska M., Muzyka w zimie, „Tytuł” 1997, nr 2.pl_PL
dc.referencesCzytanie Herberta, red. P. Czapliński, P. Śliwiński, E. Wiegandt, Poznań 1995.pl_PL
dc.referencesDahlhaus C., „Musica poetica” i poezja muzyczna, [w:] tegoż, Idea muzyki absolutnej i inne studia, przeł. A. Buchner, Kraków 1988.pl_PL
dc.referencesDahlhaus C., Eggebrecht H. H., Co to jest muzyka?, przeł. D. Lachowska, wstęp M. Bristiger, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesDahlhaus C., O genezie romantycznej interpretacji Bacha, [w:] tegoż, Idea muzyki absolutnej i inne studia, przeł. A. Buchner, Kraków 1988.pl_PL
dc.referencesDahlhaus C., Paradygmat estetyczny muzyki absolutnej, [w:] tegoż, Idea muzyki absolutnej i inne studia, przeł. A. Buchner, Kraków 1988.pl_PL
dc.referencesDanecka-Szopowa K., Wybrane zagadnienia z psychologii muzyki, Warszawa 1960.pl_PL
dc.referencesDąbrowski S., „Muzyka w literaturze”. (Próba przeglądu zagadnień), „Poezja” 1980, nr 3; [przedr. w:] Muzyka w literaturze. Antologia polskich studiów powojennych, red. A. Hejmej, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesDedecius C., Uprawa filozofii. Zbigniew Herbert w poszukiwaniu tożsamości, [w:] Poznawanie Herberta, t. 1, wybór i wstęp A. Franaszek, Kraków 1998.pl_PL
dc.referencesDembińska-Pawelec J., Danse moriendi. O muzyczno-tantalogicznych aspektach późnej twórczości lirycznej Jarosława Marka Rymkiewicza, [w:] Muzyka i muzyczność w literaturze od Młodej Polski do czasów najnowszych, t. I, pod red. M. Lachman i J. Wiśniewskiego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, nr 1 (15), Łódź 2012.pl_PL
dc.referencesDembińska-Pawelec J., Jak słuchać prozy Jarosława Iwaszkiewicza? O muzyczności „Nieba”, [w:] Skamander, t. 9: Twórczość Jarosława Iwaszkiewicza. Interpretacje, pod red. I. Opackiego przy współudziale A. Nawareckiego, Katowice 1993.pl_PL
dc.referencesDialog i spór. Zbigniew Herbert a inni poeci i eseiści, red. J. M. Ruszar, D. Koman, Lublin 2006.pl_PL
dc.referencesDlaczego Herbert. Wiersze – komentarze – interpretacje, wyd. II poszerzone, red. M. Woźniak-Łabieniec i J. Wiśniewski, Łódź 2004.pl_PL
dc.referencesDrobner M., Instrumentoznawstwo i akustyka, Kraków 1980.pl_PL
dc.referencesDrobner M., Systemy i skale muzyczne, Kraków 1982.pl_PL
dc.referencesDürr A., Kantaty Jana Sebastiana Bacha, tłum. A. A. Teske, Lublin 2004.pl_PL
dc.referencesDziadek A., Rytm i podmiot w „Oktostychach” oraz w „Muzyce wieczorem” Jarosława Iwaszkiewicza, [w:] tegoż, Rytm i podmiot w liryce Jarosława Iwaszkiewicza i Aleksandra Wata, Katowice 1999.pl_PL
dc.referencesDziadek A., Wiersze somatyczne Aleksandra Wata, [w:] tegoż, Rytm i podmiot w liryce Jarosława Iwaszkiewicza i Aleksandra Wata, Katowice 1999, s. 87–134.pl_PL
dc.referencesDziadek A., Wstęp, [w:] A. Wat, Wybór wierszy, Wrocław–Warszawa–Kraków 2008.pl_PL
dc.referencesDziadek M., Jan Sebastian Bach w oczach pisarzy muzycznych Młodej Polski, „Canor” 1994, nr 1 [8].pl_PL
dc.referencesEggebrecht H. H., Czy istnieje muzyka „po prostu”?, [w:] Dahlhaus C., Eggebrecht H. H., Co to jest muzyka?, przeł. D. Lachowska, wstęp M. Bristiger, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesEggebrecht H. H., Muzyka dawna i nowa, [w:] Dahlhaus C., Eggebrecht H. H., Co to jest muzyka?, przeł. D. Lachowska, wstęp M. Bristiger, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesEinstein A., Mozart, przeł. A. Rieger, posłowie S. Jarociński, Kraków 1983.pl_PL
dc.referencesEinstein A., Muzyka w epoce romantyzmu, przeł. M. i S. Jarocińscy, Kraków 1975.pl_PL
dc.referencesElementy do portretu. Szkice o twórczości Aleksandra Wata, pod red. A. Czyżak i Z. Kopcia, Poznań 2011.pl_PL
dc.referencesEncyklopedia instrumentów muzycznych świata, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesEncyklopedia muzyczna PWM, część biograficzna pod red. E. Dziębowskiej, t. A–Z, Kraków 1979–2011.pl_PL
dc.referencesEncyklopedia muzyki, pod red. A. Chodkowskiego, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesFalkowski S., Muzyka sfer ziemskich (O niektórych funkcjach motywów muzycznych w poezji Białoszewskiego), „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza”, R. XXIV [1989], Warszawa–Łódź 1991.pl_PL
dc.referencesFazan J., Ale ja nie Bóg: kontemplacja i teatr w dziele Mirona Białoszewskiego, Kraków 1998.pl_PL
dc.referencesFilozofia muzyki, Studia pod red. K. Guczalskiego, Kraków 2003.pl_PL
dc.referencesFliciński P., Wójtowicz S., Hip-hop słownik, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesForstner D., Świat symboliki chrześcijańskiej, przekł. i oprac. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński, Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesFubini E., Historia estetyki muzycznej, przeł. Z. Skowron, Kraków 1997.pl_PL
dc.referencesFurmanik S., Dzieło literackie a muzyka, „Pion” 1935, nr 37.pl_PL
dc.referencesGadamer H.-G., Aktualność piękna. Sztuka jako gra, symbol i święto, tłum. K. Krzemieniowa, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesGadamer H.-G., Czy poeci umilkną?, wybór i oprac. J. Margański, tłum. M. Łukasiewicz, wstęp K. Bartoszyński, Bydgoszcz 1998.pl_PL
dc.referencesGadamer H.-G., Kim jestem Ja i kim jesteś Ty? Komentarze do cyklu wierszy Celana Atemkristall (1986), [w:] tegoż, Czy poeci umilkną?, wybór i oprac. J. Margański, tłum. M. Łukasiewicz, wstęp K. Bartoszyński, Bydgoszcz 1998.pl_PL
dc.referencesGadamer H.-G., Poetica. Wybrane eseje, tłum. M. Łukasiewicz, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesGadamer H.-G., Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, tłum. B. Baran, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesGadamer H.-G., Rozum, słowo, dzieje. Szkice wybrane, wybór, oprac., wstęp K. Michalski, tłum. M. Łukasiewicz, K. Michalski, Warszawa 1979.pl_PL
dc.referencesGadamer H.-G., Tekst i interpretacja, [w:] tegoż, Język i rozumienie, wybór, tłum. i posłowie P. Dehnel, B. Sierocka, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesGłowiński M., Białoszewskiego gatunki codzienne, [w:] Pisanie Białoszewskiego, Szkice pod red. M. Głowińskiego i Z. Łapińskiego, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesGłowiński M., Literackość muzyki – muzyczność literatury, [w:] Pogranicza i korespondencje sztuk. „Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej” LVI, Studia pod red. T. Cieślikowskiej i J. Sławińskiego, Wrocław 1980, s. 65–81; [przedr. w:] Muzyka w literaturze. Antologia polskich studiów powojennych, red. A. Hejmej, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesGłowiński M., Literatura a muzyka, [w:] Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka, M. Puchalska, M. Semczuk, A. Sobolewska, E. Szary-Matywiecka, Wrocław–Warszawa–Kraków 1992.pl_PL
dc.referencesGłowiński M., Muzyka w powieści, „Teksty” 1980, nr 2; [przedr. w:] Muzyka w literaturze. Antologia polskich studiów powojennych, red. A. Hejmej, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesGłowiński M., Pytania zadawane muzyce, „Ruch Muzyczny” 1993, nr 3.pl_PL
dc.referencesGołąb M., Język i rzeczywistość w twórczości Mirona Białoszewskiego, Łódź 2001.pl_PL
dc.referencesGooch B. N. S., Dryden i Purcell, Trzy ody na dzień św. Cecylii, tłum. C. Zych, „Canor” 1995, nr 2 [13].pl_PL
dc.referencesGórski K., Muzyka w opisie literackim, „Życie i Myśl”, 1952, nr 1/6.pl_PL
dc.referencesGrądziel-Wójcik J., Poezja jako teoria poezji. Na przykładzie twórczości Witolda Wirpszy, Poznań 2001.pl_PL
dc.referencesGutorow J., Wielki Wirpsza, „Tygodnik Powszechny” 2005, nr 44.pl_PL
dc.referencesGutorow J., Urwany ślad: o wierszach Wirpszy, Karpowicza, Różewicza i Sosnowskiego, Wrocław 2007.pl_PL
dc.referencesHabela J., Słowniczek muzyczny, Kraków 1972.pl_PL
dc.referencesHarnoncourt N., Muzyczny dialog, tłum. M. Czajka, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesHarnoncourt N., Muzyka mową dźwięków, tłum. M. Czajka, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesHarper J., Formy i układ liturgii zachodniej od X do XVIII wieku, przeł. M. Kowalska, Kraków 1997.pl_PL
dc.referencesHarrington W. J., Klucz do Biblii, przedm. R. de Vaux OP, przeł. J. Marzęcki, Warszawa 1984.pl_PL
dc.referencesHejmej A., Muzyka w literaturze. Perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej, Kraków 2008.pl_PL
dc.referencesHejmej A., Muzyczność dzieła literackiego, Wrocław 2002.pl_PL
dc.referencesHejmej A., Muzyka w literaturze. (Perspektywy współczesnych badań), „Teksty Drugie” 2000, nr 4.pl_PL
dc.referencesHejmej A., Tekst (dźwiękowy) Mirona Białoszewskiego, [w:] tegoż, Muzyka w literaturze. Perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej, Kraków 2008.pl_PL
dc.referencesHerbert nieznany. Rozmowy, zebrał i oprac. H. Citko, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesHerbert. Poetyka, wartości i konteksty, red. E. Czaplejewicz, W. Sadowski, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesHogwood Ch., Händel, przekł. B. Świderska, Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesHuizinga J., Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, przeł. M. Kurecka i W. Wirpsza, Warszawa 1985.pl_PL
dc.referencesIngarden R,. Utwór muzyczny i sprawa jego tożsamości, Kraków 1973.pl_PL
dc.referencesIngarden R., O zagadnieniu percepcji dzieła muzycznego, [w:] Studia z estetyki, t. 3, Warszawa 1970.pl_PL
dc.referencesIntersemiotyczność. Literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie), red. S. Balbus, A. Hejmej, J. Niedźwiedź, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesIwaszkiewicz J., Jan Sebastian Bach, Warszawa 1951; [przedr. w:] tegoż, Pisma muzyczne, Warszawa 1983.pl_PL
dc.referencesJames J., Muzyka sfer. O muzyce, nauce i naturalnym porządku wszechświata, przeł. M. Godyń, Kraków 1996.pl_PL
dc.referencesJarzębska A., Spór o piękno muzyki. Wprowadzenie do kultury muzycznej XX wieku, Wrocław 2004.pl_PL
dc.referencesJeśli masz dwie drogi (rozmowa ze Zbigniewem Herbertem), [w:] K. Nastulanka, Sami o sobie. Rozmowy z pisarzami i uczonymi, Warszawa 1975.pl_PL
dc.referencesKaliszewski A., Gry Pana Cogito, wyd. II rozszerzone, Łódź 1990.pl_PL
dc.referencesKisielewski S., Perspektywy jazzu, [przedmowa do:] Tyrmand L., U brzegów jazzu, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesKisielewski S., Gwiazdozbiór muzyczny, Kraków 1982.pl_PL
dc.referencesKlejnocki J., „Tak ja mrąc żyję”, „Czas Kultury” 1997, nr 2.pl_PL
dc.referencesKlejnocki J., Bez utopii? Rzecz o poezji Adama Zagajewskiego, Wałbrzych 2002.pl_PL
dc.referencesKolbuszewski J., O romantycznym stylu słuchania muzyki, „Litteraria”, t. XXVIII, 1997.pl_PL
dc.referencesKopaliński W., Słownik symboli, Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesKopciński J., Muzyka w teatrze Białoszewskiego, „Dialog” 1994, nr 11.pl_PL
dc.referencesKornahauser J., Uśmiech Sfinksa. O poezji Zbigniewa Herberta, Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesKoryl J., Chciałbym być dobry (druga rozmowa z Bolesławem Taborskim), [w:] Przez lustra. Pisarstwo Bolesława Taborskiego, pod red. W. Ligęzy i J. Wolskiego, Toruń 2003.pl_PL
dc.referencesKoryl J., Świat nie może być chaosem (rozmowa z Bolesławem Taborskim), [w:] Przez lustra. Pisarstwo Bolesława Taborskiego, pod red. W. Ligęzy i J. Wolskiego, Toruń 2003.pl_PL
dc.referencesKryszak J., Bolesław Taborski: poeta z tego świata, [w:] Przez lustra. Pisarstwo Bolesława Taborskiego, pod red. W. Ligęzy i J. Wolskiego, Toruń 2003.pl_PL
dc.referencesKulawik A., Stylizacja na formę muzyczną, [w:] tegoż, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Kraków 1997.pl_PL
dc.referencesKwiatkowski J., Abulia i liturgia. Analiza peryferyjna, [w:] tegoż, Magia poezji. O poetach polskich XX wieku, wybór M. Podraza-Kwatkowska i A. Łebkowska, posł. M. Stala, Kraków 1995, s. 241–278.pl_PL
dc.referencesKwiatkowski J., Dwie poezje Julii Hartwig, [w:] tegoż, Magia poezji. O poetach polskich XX wieku, wybór M. Podraza-Kwatkowska i A. Łebkowska, posł. M. Stala, Kraków 1995.pl_PL
dc.referencesKwiatkowski J., Imiona prostoty, [w:] Poznawanie Herberta, t. 1, wybór i wstęp A. Franaszek, Kraków 1998.pl_PL
dc.referencesKwiatkowski J., Miejsce Iwaszkiewicza w poezji polskiej, [w:] tegoż, Magia poezji. O poetach polskich XX wieku, wybór M. Podraza-Kwatkowska i A. Łebkowska, posł. M. Stala, Kraków 1995.pl_PL
dc.referencesKwiatkowski J., Poezja Jarosław Iwaszkiewicza na tle dwudziestolecia międzywojennego, Warszawa 1975.pl_PL
dc.referencesKwiatkowski J., Wisława Szymborska, [w:] tegoż, Magia poezji. O poetach polskich XX wieku, wybór M. Podraza-Kwiatkowska i A. Łebkowska, posł. M. Stala, Kraków 1995.pl_PL
dc.referencesLegeżyńska A., Dom Mirona Białoszewskiego, [w:] Pisanie Białoszewskiego. Szkice pod red. M. Głowińskiego i Z. Łapińskiego, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesLegeżyńska A., Powtórka z Szymborskiej, „Polonistyka” 1997, nr 8.pl_PL
dc.referencesLegeżyńska A., Wisława Szymborska, wyd. 3 uzup. Poznań 1997.pl_PL
dc.referencesLeksykon symboli, oprac. M. Oesterreicher-Mollwo, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1992pl_PL
dc.referencesLewis C. S., Odrzucony obraz, przeł. W. Ostrowski, Kraków 1995.pl_PL
dc.referencesLigęza W., „Homo patiens” Aleksandra Wata, „Znak” 1991, nr 2.pl_PL
dc.referencesLigęza W., Historia muzyki według Pana Cogito, [w:] Portret z początku wieku. Twórczość Zbigniewa Herberta – kontynuacje i rewizje, pod red. W. Ligęzy przy współudziale M. Cichej, Lublin 2005.pl_PL
dc.referencesLigęza W., Jerozolima i Babilon. Miasta poetów emigracyjnych, Kraków 1998.pl_PL
dc.referencesLigęza W., Muzyczne tematy i wariacje Bolesława Taborskiego, [w:] Przez lustra. Pisarstwo Bolesława Taborskiego, pod red. W. Ligęzy i J. Wolskiego, Toruń 2003.pl_PL
dc.referencesLigęza W., Świat w stanie korekty. O poezji Wisławy Szymborskiej, Kraków 2003.pl_PL
dc.referencesLigęza W., Trwanie dźwięku. Muzyka i muzyczność w poezji Czesława Miłosza, [w:] Intersemiotyczność Literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie), red. S. Belbus, A. Hejmej, J. Niedźwiedź, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesLipski J. J., Autotematyzm, ekspresja i koncept, „Twórczość” 1967, nr 12.pl_PL
dc.referencesLipski J. J., Pamiętnik z okresu dojrzewania, „Twórczość” 1963, nr 6.pl_PL
dc.referencesLisecki W., Vademecum muzycznej „Ars Oratoria”, „Canor” 1993, nr 3 [6].pl_PL
dc.referencesLissa Z., Zarys nauki o muzyce, Warszawa–Rzeszów 2007.pl_PL
dc.referencesLurker M., Obraz, słowo i dźwięk odsyłają poza siebie, [w:] tegoż, Przesłanie symboli. W mitach, kulturach i religiach, przeł. R. Wojnakowski, Kraków 1994.pl_PL
dc.referencesLurker M., Słownik obrazów i symboli biblijnych, tłum. K. Romaniuk, Poznań 1989.pl_PL
dc.referencesŁobaczewska S., Beethoven, Kraków 1955.pl_PL
dc.referencesŁukasiewicz J., Poeta Białoszewski, [w:] Pisanie Białoszewskiego. Szkice pod red. M. Głowińskiego i Z. Łapińskiego, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesŁuszczykiewicz P., Wieczorna muzyka Jarosława Iwaszkiewicza, [w:] tegoż, Po balu. (Eseje o literaturze polskiej), Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesMakowiecki T., Poezja a muzyka, [w:] tegoż, Muzyka w twórczości Wyspiańskiego, Toruń 1955.pl_PL
dc.referencesMaleszyńska J., Na dachu Łubianki, [w:] Elementy do portretu. Szkice o twórczości Aleksandra Wata, pod red. A. Czyżak i Z. Kopcia, Poznań 2011.pl_PL
dc.referencesMarek G. R., Beethoven. Biografia geniusza, przeł. E. Życińska, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesMatracka-Kościelny A., Komponowanie dźwiękiem i słowem w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza, „Twórczość” 1990, nr 2; [przedr. w:] Muzyka w literaturze. Antologia polskich studiów powojennych, red. A. Hejmej, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesMatracka-Kościelny A., O dźwiękowych transformacjach poezji Jarosława Iwaszkiewicza, „Twórczość” 1988, nr 44.pl_PL
dc.referencesMazurek D., Aleksandra Wata poezja doświadczenia i doświadczania, „Akcent” 1989, nr 4.pl_PL
dc.referencesMichels U., Atlas muzyki, t. I–II, przeł. P. Maculewicz, Warszawa 2002–2003.pl_PL
dc.referencesMicińska A., Aleksander Wat – elementy do portretu, [w:] A. Wat, Poezje zebrane, oprac. A. Micińska i J. Zieliński, Kraków 1992.pl_PL
dc.referencesMikołajczak M., Od Orfeusza do Arijona. Pieśń i muzyka w świecie poetyckim Zbigniewa Herberta, [w:] Niepewna jasność tekstu. Szkice o twórczości Zbigniewa Herberta 1998–2008, red. J. M. Ruszar, Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesMikołajczak M., Pomiędzy końcem i apokalipsą. O wyobraźni poetyckiej Zbigniewa Herberta, Wrocław 2007.pl_PL
dc.referencesMiłosz Cz., O wierszach Aleksandra Wata, [w:] tegoż, Prywatne obowiązki, Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesMiłosz Cz., Poeta Aleksander Wat, „Tygodnik Powszechny” 1992, nr 34.pl_PL
dc.referencesMiłosz Cz., Zapiski o Iwaszkiewiczu, [w:] Miłosz / Iwaszkiewicz, Portret podwójny. Wykonany z listów, wierszy, zapisków intymnych i publikacji, wybór tekstów, układ i red. B. Toruńczyk, oprac. i przyp. R. Papieski, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesMiron. Wspomnienia o poecie, zebrała i oprac. H. Kirchner, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesMitzner P., Na progu. Doświadczenie religijne w tekstach Jarosława Iwaszkiewicza, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesMoje parantele (rozmowa z Jarosławem Iwaszkiewiczem), [w:] K. Nastulanka, Sami o sobie. Rozmowy z pisarzami i uczonymi, Warszawa 1975.pl_PL
dc.referencesMolęda E., Mowa cierpienia. Interpretacja poezji Aleksandra Wata, Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesMuratow P., Wody letejskie, [w:] tegoż, Obrazy Włoch. Wenecja, tłum. P. Herz, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesMuzyka i muzyczność w literaturze od Młodej Polski do czasów najnowszych: t. I–II, pod red. M. Lachman, J. Wiśniewskiego, „Acta Universitatis Lodziensis: Folia Litteraria Polonica”, nr 1–2 (15–16), Łódź 2012.pl_PL
dc.referencesMuzyka w literaturze. Antologia polskich studiów powojennych, red. A. Hejmej, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesNasiłowska A., Poezja jako sposób poznania, „Odra” 1996, nr 5.pl_PL
dc.referencesNastulanka K., Sami o sobie. Rozmowy z pisarzami i uczonymi, Warszawa 1975pl_PL
dc.referencesNawarecki A., Grzebanie w „rzeczach” Jarosława Iwaszkiewicza, [w:] Skamander, Tom 9: Twórczość Jarosława Iwaszkiewicza. Interpretacje, pod red. I. Opackiego przy współudziale A. Nawareckiego, Katowice 1993.pl_PL
dc.referencesNawrocka M., U podstaw romantycznej koncepcji muzyki. Poglądy E. T. A. Hoffmanna, [w:] Z filozoficznych problemów muzyki, pod red. M. Piotrowskiego, Poznań 1989, s. 89–124.pl_PL
dc.referencesNeumayr A., Muzyka i cierpienie, tłum. M. Dudkiewicz, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesNicholson S., Ella Fitzgerald, przeł. A. Schmidt, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesNiepewna jasność tekstu. Szkice o twórczości Zbigniewa Herberta 1998–2008, red. J. M. Ruszar, Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesNycz R., „Szare eminencje zachwytu”. Miejsce epifanii w poetyce Mirona Białoszewskiego, [w:] Pisanie Białoszewskiego. Szkice pod red. M. Głowińskiego i Z. Łapińskiego, Warszawa 1993, s. 179–190.pl_PL
dc.referencesNyczek T., Kos. O Adamie Zagajewskim, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesNyczek T., Tyle naraz świata. 27 x Szymborska, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesO twórczości Jarosława Iwaszkiewicza, red. A. Brodzka, Kraków 1983.pl_PL
dc.referencesO wierszach Mirona Białoszewskiego. Szkice i interpretacje, oprac. naukowe i redakcyjne J. Brzozowski, Łódź 1993.pl_PL
dc.referencesO wierszach Wisławy Szymborskiej. Szkice i interpretacje, pod red. J. Brzozowskiego, Łódź 1996.pl_PL
dc.referencesObniska E., Claudio Monteverdi. Życie i twórczość, Gdańsk 1993.pl_PL
dc.referencesOlejniczak J., W-Tajemniczanie – Aleksander Wat, Katowice 1999.pl_PL
dc.referencesOpalski J., „Cudownie nieartykułowana mowa dźwięków…”, „Teksty” 1972, nr 3.pl_PL
dc.referencesOpalski J., „Sprawiedliwość w pięknie”, czyli o muzyce w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza, [w:] O twórczości Jarosława Iwaszkiewicza, pod red. A. Brodzkiej, Kraków–Wrocław 1983.pl_PL
dc.referencesOpalski J., O sposobach istnienia utworu muzycznego w dziele literackim, [w:] Pogranicza i korespondencje sztuk, „Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej” LVI, Studia pod red. T. Cieślikowskiej i J. Sławińskiego, Wrocław 1980; [przedr. w:] Muzyka w literaturze. Antologia polskich studiów powojennych, red. A. Hejmej, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesPaczkowski Sz., Nauka o afektach w myśli muzycznej I połowy XVII wieku, Lublin 1998pl_PL
dc.referencesPamięć głosów. O twórczości Aleksandra Wata, red. W. Ligęza, Kraków 1992.pl_PL
dc.referencesPeiper T., O dźwięczności i rytmiczności, „Pion” 1935, nr 21.pl_PL
dc.referencesPiątkowski D., Jazz. Encyklopedia muzyki popularnej, Poznań 2005.pl_PL
dc.referencesPietrych K., Co poezji po bólu? Empatyczne przestrzenie lektury, Łódź 2009.pl_PL
dc.referencesPietrych K., O „Wierszach śródziemnomorskich” Aleksandra Wata, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesPiotrowski G., Fortepian ze Sławska. Muzyka w prozie fabularnej Jarosława Iwaszkiewicza, Toruń 2010.pl_PL
dc.referencesPisanie Białoszewskiego, Szkice pod red. M. Głowińskiego i Z. Łapińskiego, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesPociej B., Bach – muzyka i wielkość, Kraków 1972.pl_PL
dc.referencesPociej B., Harmonia świata?, [w:] tegoż, Z perspektywy muzyki, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesPociej B., Jan Sebastian Bach, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesPociej B., Literacka ekspresja językowa a wiedza o muzyce, [w:] O twórczości Jarosława Iwaszkiewicza, pod red. A. Brodzkiej, Kraków–Wrocław 1983.pl_PL
dc.referencesPociej B., Mahler, Kraków 1996.pl_PL
dc.referencesPociej B., Muzyczność i metafizyka muzyki w prozie Iwaszkiewicza, [w:] Miejsce Iwaszkiewicza – w setną rocznicę urodzin, red. M. Bojanowska, Z. Jarosiński, H. Podgórska, Podkowa Leśna 1994.pl_PL
dc.referencesPociej B., Muzyka i myśl oświecenia, [w:] tegoż, Z perspektywy muzyki, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesPociej B., Muzyka w poezji, „Ruch Muzyczny” 1993, nr 4.pl_PL
dc.referencesPociej B., Wagner, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesPodraza-Kwiatkowska M., O muzycznej i niemuzycznej koncepcji poezji, „Teksty” 1980, nr 2; [przedr. w:] Muzyka w literaturze. Antologia polskich studiów powojennych, red. A. Hejmej, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesPoeci czytają Herberta, zebrał i oprac. A. Franaszek, Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesPoprawa A., Motywy muzyczne w pisarstwie Mirona Białoszewskiego, [w:] Intersemiotyczność. Literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie). Studia, red. S. Balbus, A. Hejmej, J. Niedźwiedź, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesPoradecki J., „Ogród, którego nigdy tu nie było”. Interpretacja „Klasyka”, [w:] O wierszach Wisławy Szymborskiej. Szkice i interpretacje, pod red. J. Brzozowskiego, Łódź 1996.pl_PL
dc.referencesPortret z początku wieku. Twórczość Zbigniewa Herberta – kontynuacje i rewizje, pod red. W. Ligęzy przy współudziale M. Cichej, Lublin 2005.pl_PL
dc.referencesPowrót do źródeł (rozmowa z Wisławą Szymborską), [w:] K. Nastulanka, Sami o sobie. Rozmowy z pisarzami i uczonymi, Warszawa 1975.pl_PL
dc.referencesPoznawanie Herberta, t. 1–2, wybór i wstęp A. Franaszek, Kraków 1998–2000.pl_PL
dc.referencesPrószyński S., Poezja, teatr, muzyka, [w:] Miron. Wspomnienia o poecie, zebrała i oprac. H. Kirchner, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesPrzez lustra. Pisarstwo Bolesława Taborskiego, pod red. W. Ligęzy i J. Wolskiego, Toruń 2003.pl_PL
dc.referencesPrzybylski R., Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza 1916–1938, Warszawa 1970.pl_PL
dc.referencesPrzybylski R., Klasycyzm a demuzykalizacja świata, [w:] tegoż, To jest klasycyzm, Warszawa 1978.pl_PL
dc.referencesPrzybylski R., Między chaosem a snem, [w:] tegoż, To jest klasycyzm, Warszawa 1978.pl_PL
dc.referencesPrzybylski R., Między cierpieniem a formą, [w:] tegoż, To jest klasycyzm, Warszawa 1978.pl_PL
dc.referencesPrzybylski R., Myślący badyl, [w:] tegoż, Baśń zimowa. Esej o starości, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesPszczołowska L., Instrumentacja dźwiękowa, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1977.pl_PL
dc.referencesPszczołowska L., Wiersz nieregularny, Wrocław 1987.pl_PL
dc.referencesPszczołowska L., Wiersz polski. Zarys historyczny, Wrocław 2001.pl_PL
dc.referencesRadość czytania Szymborskiej. Wybór tekstów krytycznych (1953–1996), oprac. S. Balbus i D. Wojda, Kraków 1996.pl_PL
dc.referencesReimann A., Strategie oglądu samego siebie we własnej czaszce, „Twórczość” 2006, nr 8.pl_PL
dc.referencesRoland R., Haendel, przeł. M. Jarocińska, Kraków 1985pl_PL
dc.referencesRoss A., Reszta jest hałasem. Słuchając dwudziestego wieku, przeł. A. Laskowski, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesRozmowa z Witoldem Wirpszą. (Rozmawiał W. P. Szymański), „Tygodnik Powszechny” 1965, nr 12.pl_PL
dc.referencesRóżewicz T., «Kto jest ten dziwny nieznajomy», [w:] tegoż, Przygotowanie do wieczoru autorskiego, wyd. II rozszerzone, Warszawa 1977.pl_PL
dc.referencesRóżewicz T., Dźwięk i obraz w poezji współczesnej, [w:] tegoż, Przygotowanie do wieczoru autorskiego, wyd. II rozszerzone, Warszawa 1977.pl_PL
dc.referencesRutkowski K., Wielogłosowość wypowiedzi Białoszewskiego, „Twórczość” 1983, nr 9.pl_PL
dc.referencesRzymowski J., Artyści i dzieła sztuki w poezji Julii Hartwig, [w:] W kręgu współczesnej literatury polskiej. Księga jubileuszowa z okazji 65. rocznicy urodzin prof. dra hab. Tadeusza Błażejewskiego, Włocławek 2009.pl_PL
dc.referencesSachs C., Historia instrumentów muzycznych, przeł. S. Olęcki, Kraków 1989.pl_PL
dc.referencesSacks O., Muzykofilia. Opowieści o muzyce i mózgu, tłum. J. Łoziński, Poznań 2009.pl_PL
dc.referencesSadowski W., Wiersz wolny jako tekst graficzny, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesSandauer A., Na przykład Szymborska, [w:] tegoż, Liryka i logika. Wybór pism krytycznych, Warszawa 1971.pl_PL
dc.referencesSandauer A., Poezja rupieci. Rzecz o Mironie Białoszewskim, [w:] tenże, Liryka i logika. Wybór pism krytycznych, Warszawa 1971.pl_PL
dc.referencesSchweitzer A., Jan Sebastian Bach, przeł. M. Kurecka i W. Wirpsza, Kraków 1987.pl_PL
dc.referencesSimson O. von, Katedra gotycka, przeł. A. Palińska, Warszawa 1989.pl_PL
dc.referencesSkamander, t. 9: Twórczość Jarosława Iwaszkiewicza. Interpretacje, pod red. I. Opackiego przy współudziale A. Nawareckiego, Katowice 1993.pl_PL
dc.referencesSkarbowski J., Literacki koncert polski, Rzeszów 1997.pl_PL
dc.referencesSkarbowski J., Literatura – muzyka, zbliżenia i dialogi, Warszawa 1981.pl_PL
dc.referencesSkarbowski J., Muzyka w poezji Jarosława Iwaszkiewicza, „Poezja” 1978, nr 4.pl_PL
dc.referencesSkarbowski J., Muzyka w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza, [w:] tegoż, Literatura — muzyka, zbliżenia i dialogi, Warszawa 1981.pl_PL
dc.referencesSkarbowski J., O zjawisku muzyczności, [w:] Filozofia muzyki, Studia pod red. K. Guczalskiego, Kraków 2003.pl_PL
dc.referencesSkarbowski J., Poezjo-muzyka Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, [w:] tegoż, Literatura – muzyka, zbliżenia i dialogi, Warszawa 1981.pl_PL
dc.referencesSmolka I., Prawo do sprzeczności, [w:] tejże, Dziewięć światów. Współczesne poetki polskie, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesSobolewska A., „Lepienie widoku z domysłu”. Percepcja świata w prozie Mirona Białoszewskiego, [w:] Pisanie Białoszewskiego, Szkice pod red. M. Głowińskiego i Z. Łapińskiego, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesSobolewska A., Maksymalnie udana egzystencja. Szkice o twórczości Mirona Białoszewskiego, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesSobolewska J., Gra w Wirpszę, „Nowe Książki” 2006, nr 2.pl_PL
dc.referencesSobolewski T., Człowiek Miron, Kraków 2012.pl_PL
dc.referencesSobolewski T., Post scriptum: muzyka u Mirona, [w:] Miron. Wspomnienia o poecie, zebrała i oprac. H. Kirchner, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesSpalski A., Przewodnik dla organistów, Kraków 1880.pl_PL
dc.referencesStala M., Czy Białoszewski jest poetą metafizycznym?, [w:] Pisanie Białoszewskiego, Szkice pod red. M. Głowińskiego i Z. Łapińskiego, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesStala M., Druga strona. Notatki o poezji współczesnej, Kraków 1997.pl_PL
dc.referencesStarzyński J., O romantycznej syntezie sztuk. Delacroix, Chopin, Baudelaire, Warszawa 1965.pl_PL
dc.referencesStelmaszczyk-Świontek B., O muzyczności „Niobe” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, zagadnienie łączności między rodzajami sztuk pięknych, „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych” Łódź 1970, nr 4.pl_PL
dc.referencesSzacunek dla każdego drobiazgu. Rozmowa z Mironem Białoszewskim, [w:] Z. Taranienko, Rozmowy z pisarzami, Warszawa 1986.pl_PL
dc.referencesSzkice o poezji Aleksandra Wata, red. J. Brzozowski, K. Pietrych, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesSzulc T., Muzyka w dziele literackim, „Pion” 1935, nr 28.pl_PL
dc.referencesSzulc T., Muzyka w dziele literackim, Warszawa 1937.pl_PL
dc.referencesTalbot M., Vivaldi, przeł. H. Dunicz-Niwińska, Kraków 1988.pl_PL
dc.referencesTaranienko Z., Rozmowy z pisarzami, Warszawa 1986.pl_PL
dc.referencesTatarkiewicz W., Historia estetyki, t. 1–3, Warszawa 1985–1991.pl_PL
dc.referencesTenczyńska A., Brahms i Rachmaninow Iwaszkiewicza, [w:] Muzyka i muzyczność w literaturze od Młodej Polski do czasów najnowszych, t. I, pod red. M. Lachman i J. Wiśniewskiego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, nr 1 (15), Łódź 2012.pl_PL
dc.referencesTo w czym się jest. Rozmowa z Mironem Białoszewskim w dniu 2 II 1983. Rozmawiała Anna Trznadel-Szczepanek, „Twórczość” 1983, nr 9.pl_PL
dc.referencesTomaszewski M., Chopin. Człowiek. Dzieło. Rezonans, Poznań 1998.pl_PL
dc.referencesTomaszewski M., Muzyka i literatura, [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991.pl_PL
dc.referencesTwórczość Zbigniewa Herberta. Studia, red. M. Woźniak-Łabieniec i J. Wiśniewski, Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesTyrmand L., U brzegów jazzu, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesTyszecka-Grygorowicz, Muzyka w prozie narracyjnej Prousta, Manna, Iwaszkiewicza, Łódź 1995.pl_PL
dc.referencesUrbanowski M., Oczyszczenie, „Arcana” 1997, nr 3.pl_PL
dc.referencesVenclova T., Aleksander Wat – obrazoburca, przeł. J. Goślicki, Kraków 1997.pl_PL
dc.referencesW „antykwariacie anielskich ekstrawagancji”. O twórczości Aleksandra Wata, red. J. Borowski, W. Panas, Lublin 2002.pl_PL
dc.referencesWaschko R., Przewodnik Iskier: muzyka jazzowa i rozrywkowa, Warszawa 1970.pl_PL
dc.referencesWellek R., Warren A., Eufonia, rytm i metrum, [w:] tychże, Teoria literatury, przekład pod red. i z posłowiem M. Żurowskiego, Warszawa 1976.pl_PL
dc.referencesWellek R., Warren A., Literatura wobec innych sztuk, [w:] tychże, Teoria literatury, przekład pod red. i z posłowiem M. Żurowskiego, Warszawa 1976.pl_PL
dc.referencesWesołowski F., Zasady muzyki, Kraków 1980.pl_PL
dc.referencesWestrup J. A., Purcell, przeł. M. Karczyńska-Bielas, Kraków 1986pl_PL
dc.referencesWiegandt E., Problem tzw. muzyczności prozy powieściowej XX wieku, [w:] Pogranicza i korespondencje sztuk, „Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej” LVI, Studia pod red. T. Cieślikowskiej i J. Sławińskiego, Wrocław 1980; [przedr. w:] Muzyka w literaturze. Antologia polskich studiów powojennych, red. A. Hejmej, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesWierszyłowski J., Zarys psychologii muzyki, Warszawa 1968.pl_PL
dc.referencesWirpsza W., Gra znaczeń. szkice literackie, Warszawa 1965.pl_PL
dc.referencesWirpsza W., Poezja a muzyka, [w:] Ruchome granice. Studia i szkice, red. M. Grześczak, Gdynia 1968.pl_PL
dc.referencesWisława Szymborska. Tradice – současnost – recepce. Materiály z mezinárodní vĕdecké konference uskutečnĕné v Ostravĕ ve dnech 4–5 prosince 2003 u příležitosti 80. narozenin Wisławy Szymborské, red. M. Balowski, J. Raclavská, Ostrava 2004.pl_PL
dc.referencesWiśniewski J., Między fuszerką a boską harmonią. Motywy muzyczne w wierszach Bolesława Taborskiego z tomu «Nowa era Big-Brothera…» (2004), [w:] Nowa poezja polska, pod red. T. Cieślaka i K. Pietrych, Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesWiśniewski J., Miron Białoszewski i muzyka, Łódź 2004.pl_PL
dc.referencesWiśniewski J., Muzyka w twórczości Zbigniewa Herberta, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” nr 6, Łódź 2003.pl_PL
dc.referencesWiśniewski J., Od liry do kołatki. O związkach motywów muzycznych z zagadnieniami metapoetyckimi w wierszach Zbigniewa Herberta, [w:] W kręgu współczesnej literatury polskiej. Księga jubileuszowa z okazji 65. rocznicy urodzin prof. dra hab. Tadeusza Błażejewskiego, Włocławek 2009.pl_PL
dc.referencesWojda D., Milczenie słowa. O poezji Wisławy Szymborskiej, Kraków 1996.pl_PL
dc.referencesWolff Ch., Johann Sebastian Bach. Muzyk i uczony, tłum. B. Świderska, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesWoźniakiewicz-Dziadosz M., Kategorie muzyczne w strukturze tekstu narracyjnego (na przykładzie „Kotłów Beethovenowskich” Choromańskiego i „Martwej Pasieki” Iwaszkiewicza), „Pamiętnik Literacki” 1979, z. 4; [przedr. w:] Muzyka w literaturze. Antologia polskich studiów powojennych, red. A. Hejmej, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesWójcicki K., Forma dźwiękowa prozy polskiej i wiersza polskiego, Warszawa 1960.pl_PL
dc.referencesWójcik T., Pociecha mieszka w pięknie. Studia o twórczości Jarosława Iwaszkiewicza, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesWójcik T., Późna twórczość wielkich poetów. Dramat formy, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesZ filozoficznych problemów muzyki, pod red. M. Piotrowskiego, Poznań 1989.pl_PL
dc.referencesZarzycka A., Rewolucja Szymborskiej 1945–1957. O wczesnej twórczości poetki na tle epoki, Poznań 2010.pl_PL
dc.referencesZavarský E., J. S. Bach, przeł. M. Erhardt-Gronowska, Kraków 1979pl_PL
dc.referencesZawada, A., Jarosław Iwaszkiewicz, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesZgorzelski Cz., Elementy „muzyczności” w poezji lirycznej, [w:] Prace ofiarowane Henrykowi Markiewiczowi, red. T. Weiss, Kraków 1984; [przedr. w:] Muzyka w literaturze. Antologia polskich studiów powojennych, red. Andrzej Hejmej, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesZieliński T. A., Czas choroby. Uwagi o kondycji muzyki współczesnej, „Ruch Muzyczny” 1997, nr 14–17.pl_PL
dc.referencesZieniewicz A., Małe iluminacje. Formy prozatorskie Mirona Białoszewskiego, Warszawa 1989.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-847-9


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe