Show simple item record

dc.contributor.authorPietrucha, Tadeusz
dc.contributor.editorTrzmielak, Dariusz M.
dc.date.accessioned2019-09-11T11:02:39Z
dc.date.available2019-09-11T11:02:39Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationPietrucha T., Perspektywy rozwoju biotechnologii w Polsce, [w:] Innowacje i komercjalizacja w biotechnologii, Trzmielak D. M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 83-90, doi: 10.18778/922375-5-6.05pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-922375-5-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30130
dc.descriptionWażnym czynnikiem rozwoju biotechnologii w Polsce są nowoczesne badania naukowe. Artykuł Perspektywy rozwoju biotechnologii w Polsce zwraca uwagę na to, że wiedza z zakresu nauk biologicznych i medycznych przyczynia się do większej konkurencyjności zarówno ośrodków naukowych i badawczych, jak i przedsiębiorstw. Biotechnologiczne projekty naukowo–badawcze realizowane w Polsce nie tworzą jeszcze podstaw do wytwarzania produktów biotechnologicznych w takim zakresie, by polskie przedsiębiorstwa mogły konkurować na rynku międzynarodowych. Jedną z przyczyn, którą analizuje Autor w artykule, jest niewystarczające inwestowanie w rozwój nauki i wsparcie dla małych i średnich firm w sektorze biotechnologii. MSP są najważniejszym elementem rozwoju tego sektora, ponieważ koncentrują się na tworzeniu i rozwoju nowoczesnych produktów biotechnologicznych. Artykuł został podzielony na dwie części: Szanse rozwoju nowoczesnej gospodarki w Polsce bez biotechnologii oraz Edukacja i projekty B+R. Autor finalizuje rozważania, pokazując pozytywny scenariusz dla rozwoju sektora biotechnologicznego w Polsce.pl_PL
dc.description.abstractBiotechnology uses biological processes in the development of technology or manufacture of a product. It is forecasted that Polish biotechnology industry will exceed very quickly. The technology and science parks in Poland have invested millions Euros to build new laboratories. Polish market is fuelled by increased R&D funding, central and regional governments initiatives. The article on “Polish perspectives of biotechnology development” identifies significant factors for biotechnology project development. It also indicates the examples of government biotechnology initiatives in the world. The author focuses on the statistical analysis of the research and development projects conducted by Polish scientist in scientific laboratories. His main conclusion is that biotechnology will be very important in developing Poland, Polish universities, research and development organizations.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofTrzmielak D. M. (red.), Innowacje i komercjalizacja w biotechnologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectperspektywy rozwojupl_PL
dc.subjectbiotechnologia w Polscepl_PL
dc.titlePerspektywy rozwoju biotechnologii w Polscepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number83-90pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Medyczny w Łodzipl_PL
dc.contributor.authorAffiliationBio-Tech Consulting sp. z o.opl_PL
dc.referencesBurrill G. S, Evaluate Pharma, wykład na Bio International Convention, 23.04.2013, Chicago 2013pl_PL
dc.referencesDane prezentowane przez G. S. Burrillana Bio International Convention, 23.04.2013, Chicago 2013pl_PL
dc.referencesDane firmy Bioconsulting Sp. z o.o., 2012pl_PL
dc.referencesRifkin J., The Biotech Century, MACLEAN’S, New York 1998, May 4pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/922375-5-6.05


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe