Show simple item record

dc.contributor.authorKochańska, Ewa
dc.contributor.editorTrzmielak, Dariusz M.
dc.date.accessioned2019-09-11T11:04:28Z
dc.date.available2019-09-11T11:04:28Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationKochańska E., Innowacje biotechnologiczne w branży rolno-spożywczej, [w:] Innowacje i komercjalizacja w biotechnologii, Trzmielak D. M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 91-103, doi: 10.18778/922375-5-6.06pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-922375-5-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30131
dc.descriptionPolska jest największym w Europie producentem śmieci, w tym odpadów biodegradowalnych, a jednocześnie takie technologie zagospodarowania odpadów jak spalanie lub zgazowywanie napotykają na powszechny brak akceptacji społecznej. W artykule postawiono tezę, że przeskalowane do mikrorozmiarów technologie biogazowe mogą stanowić nie tylko złagodzenie narastającego problemu odpadów, ale stać się też specjalnością biotechnologiczną i motorem innowacyjności. Omawiane rozwiązanie polega na włączeniu mikrotechnologii produkcji biogazu w ciąg technologiczny przedsiębiorstwa rolno–spożywczego. Instalacja umożliwia nie tylko pokrycie potrzeb energetycznych przedsiębiorstwa w oparciu o produkcję energii odnawialnej – energii elektrycznej, ciepła i chłodu, ale przede wszystkim zapewnia zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych oraz oczyszczenie ścieków do poziomu umożliwiającego odprowadzanie do sieci kanalizacyjnej bez ponoszenia opłat z tytułu zawartych w nich zanieczyszczeń. W artykule zaprezentowano system zarządzania procesami produkcyjnymi w powiązaniu z procesami optymalizacji poziomu zużycia energii elektrycznej, ciepła i chłodu w przedsiębiorstwach w kontekście rozwoju inteligentnych sieci energetycznych, tzw. smart grid.pl_PL
dc.description.abstractThe waste management technologies, such as incineration or gasification face the lack of social acceptance in Poland. Scaling the processes of the waste gasification to micro-scale biogas technology may lead not only to alleviation of the growing problem of waste, but also creation of the Polish biotechnology specialization as an innovation accelerator. The article presents the idea of integrating the micro biogas production process into the technological agri-food industry line and cover the energy needs thanks to production of renewable energy. The management system of biotechnological process can be run in conjunction with the processes of optimizing the consumption of electricity, heat and cooling.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofTrzmielak D. M. (red.), Innowacje i komercjalizacja w biotechnologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectinnowacje biotechnologicznepl_PL
dc.subjectbranża rolno-spożywczapl_PL
dc.titleInnowacje biotechnologiczne w branży rolno-spożywczejpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number91-103pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationCentrum Badań i Innowacji Pro-Akademiapl_PL
dc.referencesCichocka, D. E., European Union research and innovationperspectives on biotechnology, “Journal of Biotechnology”, 156(4),2011.pl_PL
dc.referencesCommision, E., Innovation Union Scoreboard, 2013.pl_PL
dc.referencesĆwik, M., Ogniwa paliwowe - sposoby na kryzys energetyczny.Politechnika Częstochowska, 2011.pl_PL
dc.referencesDeloitte, P., Gospodarka odpadami, Polska 201, Deloitte Polska,Warszawa, 2012.pl_PL
dc.referencesGaskel, G. E., Europeans and Biotechnology in 2010. Winds of change? A report to the European Commission’s Directorate-General for Research. Pobrano z lokalizacji http://ec.europa.eu/publicopinion/archives/ebs/ebs341windsen.pdf, 2011, data pobrania 15.01.2013.pl_PL
dc.referencesKochańska, E., Mikrotechnologie biogazowe jako innowacyjne narzędzie stymulowania rozwoju lokalnego : perspektywy aplikacyjne w województwie łódzkim, PAN i CBI Pro-Akademia, Łódź 2012.pl_PL
dc.referencesKomisja Europejska, Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe {SWD(2012) 11 final}. Pobrano z lokalizacji, http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/201202_innovating_sustainable_growth_en.pdf, 2012, data pobrania 15.01.2013.pl_PL
dc.referencesNOFOŚiGW, http://www.nfosigw.gov.pl. Pobrano z lokalizacji http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ise/ise---konkurs-i/: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki–krajowe/programy–priorytetowe/ise/ise---konkurs-i/, 2013, data pobrania 15.01.2013.pl_PL
dc.referencesRomanowska-Duda, B., Naukowcy dla gospodarki województwa łódzkiego. Opracowanie metodyki kompleksowej, dotyczącej wykorzystania ścieków z zakładów mleczarskich do produkcji biomasy makrofitów, jako nowatorskiego źródła biogazu w odniesieniu do problemu utylizacji odpadów w regionie łódzkim, CBI Pro-Akademia, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesSamson-Bręk Izabela, K. A., Stan obecny sektora biogazu rolniczego w Polsce . Czysta Energia, 2012.pl_PL
dc.referencesSibiński M., Naukowcy dla gospodarki województwa łódzkiego, CBI ProAkademia, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesSobótka, K., Mazowiecka Agencja Energetycza. Pobrano z lokalizacji eko-gminy.pl: http://zielona-energia.ews21.pl/index.php?page=szkolenie_wyklad&id=11&idLecture=103, 2011,data pobrania 03.01.2013.pl_PL
dc.referencesWolf, W., Naukowcy dla gospodarki województwa łódzkiego. Analiza sposobu zagospodarowania i oczyszczania ścieków w zakładach mleczarskich regionu łódzkiego z uwzględnieniem możliwości wykorzystania osadu nadmiernego oraz optymalizacji zużycia energii, CBI Pro-Akademia, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesZnajdek K., Pozyskiwanie energii elektrycznej i cieplnej ze Słońca, [w:] Adrian Ł., Jabłońska M. R., Janicki M., Klimek A. Szubska-Włodarczyk N., Pawlak J., Popławski P., Tkacz E., Znajdek K., Osiedle 2020, PAN i CBIPro-Akademia, Łódź 2012.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/922375-5-6.06


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe