Show simple item record

dc.contributor.authorGwarda-Gruszczyńska, Edyta
dc.contributor.editorTrzmielak, Dariusz M.
dc.date.accessioned2019-09-11T11:09:48Z
dc.date.available2019-09-11T11:09:48Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationGwarda-Gruszczyńska E., Tradycyjne venture capital i corporate ventures w komercjalizacji wyników badań naukowych w sektorze ochrony zdrowia, [w:] Innowacje i komercjalizacja w biotechnologii, Trzmielak D. M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 137-149, doi: 10.18778/922375-5-6.08pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-922375-5-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30133
dc.descriptionBiotechnologia jest przyszłościową dziedziną nauki, która ma duże znaczenie dla wielu aspektów życia i sektorów. W sektorze ochrony zdrowia zespoły naukowe posiadające oryginalne wyniki badań w zakresie biotechnologii często spotykają się z barierą w ich komercjalizacji, jaką jest finansowanie. Pomocne w tym zakresie mogą być fundusze typu venture capital. Posiadają one szereg zalet, ale również i wad, jednak ze względu na doświadczenie i umiejętności zarządzania ryzykownymi inwestycjami mogą stanowić pomoc dla firm biotechnologicznych w zaistnieniu na rynku charakteryzującym się dużymi barierami wejścia. W artykule zaprezentowano dwa rodzaje funduszy venture capital – te tradycyjne oraz ostatnio coraz bardziej popularne, tworzone przez duże firmy farmaceutyczne, corporate ventures.pl_PL
dc.description.abstractBiotechnology is a science with huge future potential for human life and industries. In Life Science industry scientists possessing original research results often meet the financing barriers during commercialization process development . Venture capital investors may be helpful here. They have many advantages and some disadvantages. However, the most important is their experience and the ability to manage the risky investments. They can help the small biotechnology companies to skip the barriers of entry such complex industries, as e.g. pharmaceuticals. In this article two kinds of venture capital investors is described: traditional venture capital and very popular in the last few years corporate ventures, created by big pharmaceutical companies.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofTrzmielak D. M. (red.), Innowacje i komercjalizacja w biotechnologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectventure capitalpl_PL
dc.subjectcorporate venturespl_PL
dc.subjectkomercjalizacja wyników badań naukowychpl_PL
dc.subjectsektor ochrony zdrowiapl_PL
dc.titleTradycyjne venture capital i corporate ventures w komercjalizacji wyników badań naukowych w sektorze ochrony zdrowiapl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number137-149pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesAchleitner A., Braun R., Engel N., Figge Ch., Tappeiner F., Value Creation Drivers in Private Equity Buyouts: Empirical Evidence from Europe, “Journal of private Equity”, vol. 13, issue 2, Spring 2010.pl_PL
dc.referencesCumming D., Venture Capital. Investment Strategies, Structures and Policies, John Wiley & Sons, New Jersey 2010.pl_PL
dc.referencesDąbkowski A., Venture Capital – Alternatywne źródło kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw, „MBA” 5/2002.pl_PL
dc.referencesEVCA Yearbook 2011.pl_PL
dc.referencesFeld B., Anderson J., Venture Deals: Be Smarter than Your Lawyer and Venture, John Wiley & Sons, New Jersey 2011.pl_PL
dc.referencesFundusze Venturze capital: wady i zalety dostępne na http://www.finanse.egospodarka.pl/40972,Fundusze-Venture-Capital-wady-i-zalety,1,48,1.html pobrano 8.08.2012r.pl_PL
dc.referencesGlobal Venture Capital insights and trends, Raport Ernst & Young opublikowany marzec 2011 dostępny na http://www.ey.com/GL/en/Services/Strategic-Growth-Markets/Global-venture-capital-insights-and-trends-report pobrano 3.03.2012.pl_PL
dc.referencesHaislip A., Essentials of VC, John Wiley & Sons, New Jersey 2010.pl_PL
dc.referencesHow do private equity investors create value: : a study of 2006 exits in the US and Western Europe, Ernst&Young 2007.pl_PL
dc.referenceshttp://www.bankier.pl/firma/vc/multiarticle.html/2464039,6, poradnik.html z dnia 20.01.2012pl_PL
dc.referenceshttp://www.pi.gov.pl/Finanse/chapter_95011.asp pobrano 27.01.2012.pl_PL
dc.referencesLityńska A., Fundusze private equity/venture capital i ich dostępność dla przedsiębiorstw na terenie Mazowsza, „Innowacje”, nr 33/2007.pl_PL
dc.referencesPark H.D., Steensma H. K., When Does Corporate Capital Add Value for New Ventres, “Strategic Management Jornal”, vol. 33, issue 1, 2012.pl_PL
dc.referencesvon Krogh G., Battistini B., Pachidou F., Baschera P., The changing face of corporate venturing in biotechnology, “Bioentrepreneur”, opublikowano on-line 10.10.2012 dostepne na http://www.nature.com/bioent/2012/121001/full/bioe.2012.9.html.pl_PL
dc.referencesZalety i wady finansowania venture capital dostępne na http://www.ipo.pl/index.php?option=com_poradnik_jak_pozyskac_kapital&Itemid=592182&text=vc_2 pobrano 16.07.2012 r.pl_PL
dc.referenceshttp://www.jciventure.pl/pl/index.php z dnia 15.03.2013pl_PL
dc.referencesPricewaterhouseCoopers & National Venture Capital Association. MoneyTree Report Q2 2012. http://www.nvca.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=99&&Itemid=317 , pobrano 16.07. 2012.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/922375-5-6.08


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe