Show simple item record

dc.contributor.authorTrzmielak, Dariusz
dc.contributor.authorWojciechowicz, Jacek
dc.contributor.editorTrzmielak, Dariusz M.
dc.date.accessioned2019-09-16T06:35:23Z
dc.date.available2019-09-16T06:35:23Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationTrzmielak D. M., Wojciechowicz J., Transfer biotechnologi i rola naukowca w komercjalizacji wyników badań na przykładach spółek spin-off / spin-out - Centrum Badań DNA sp. z o.o. oraz Inno-Gene s.a., [w:] Innowacje i komercjalizacja w biotechnologii, Trzmielak D. M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 191-206, doi: 10.18778/922375-5-6.11pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-922375-5-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30138
dc.descriptionPoniższy artykuł wskazuje główne problemy transferu biotechnologii w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Zaprezentowane studium przypadku powstania i rozwoju firm Centrum Badań DNA Sp. z o.o. i Inno-Gene SA uwidacznia trudny proces komercjalizacji idei w sektorze biotechnologii przy wykorzystaniu strategii tworzenia nowej firmy. W artykule dokonano również analizy terminologii spółki akademickiej, spin–off, spin–out i spin–up.pl_PL
dc.description.abstractStart-ups drive technology implementation by playing a significant role in the commercialization process. The article on „ The role of scientist, transfer and biotechnology commercialization – based spin–off/spin–out: case studies from Centrum Badań DNA Sp. z o.o. and Inno–Gene S.A.” shows the successful exploitation of new technology and products in biotechnology sector. In this paper director of Center and Technology Transfer at University of Lodz and owner of the spin–off companies investigate the relation between knowledge and technology transfers and firm development by using the public and privet investments. In addition they explore theory and practice in different academic entrepreneurship interpretation. The case study of two spin–offs indicates that academic entrepreneurs can play a crucial role in productivity of R&D.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofTrzmielak D. M. (red.), Innowacje i komercjalizacja w biotechnologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjecttransfer biotechnologiipl_PL
dc.subjectrola naukowca w komercjalizacji wyników badańpl_PL
dc.subjectspółki spin-off / spin-outpl_PL
dc.subjectCentrum Badań DNApl_PL
dc.subjectInno-Genepl_PL
dc.titleTransfer biotechnologi i rola naukowca w komercjalizacji wyników badań na przykładach spółek spin-off / spin-out - Centrum Badań DNA sp. z o.o. oraz Inno-Gene s.a.pl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number191-206pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.contributor.authorAffiliationCentrum Badań DNA Sp. z o.o.pl_PL
dc.referencesAssociation of University Technology Managers, Hindle R. M., Yencken J., Public research commercialization, entrepreneurship and new technology based firms: an integrated model, “Technovation”, vol. 24, no. 10, October, 2004.pl_PL
dc.referencesBanish R., Barski R., Cieślik J., Głodek P., Gulda K., Guliński J., Koszałka J., Książek E., Lityński K., Matusiak K. B., Nowakowska A., Nowak M., Poznańska K., Mażewska M., Stawasz E., Koch J., Tórz A., Trzmielak D. M., Turyńska A., Wińkowski M., Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, PARP, Warszawa, 2010.pl_PL
dc.referencesBarańska-Fiszer M., Kreowanie i komercjalizacja innowacji produktowych – implikacje dla organizacji, [w:] S. Bakalarczyk, P. Pomykalski (red.), Innowacyjność organizacji, Difin, Warszawa, 2008.pl_PL
dc.referencesCieślik J., Matusiak K., Akademickie firmy odpryskowe, akademickie spin-off, [w:] K. B. Matusiak (red), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa, 2011.pl_PL
dc.referencesCleyn S. H., Tietz R., Braet J., Schefczyck M., Report on the status of academic entrepreneurship in Europe 1985–2008, Universiteit Antwerpen, Technische Universität Dresden, Dresden, 2010.pl_PL
dc.referencesCohen A., Biomedical innovation and the development of medical technology, [in:] A. Cohen (ed.), Technology in American Health Care, The University of Michigan Press, Ann Arbor 2007.pl_PL
dc.referencesDruker P., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa, 1992.pl_PL
dc.referencesGabryelska M. M., Szymański M., Barciszewski J., DNA – cząsteczka, która zmieniła naukę. Krótka historia odkryć, „Nauka”, nr 2, 2009.pl_PL
dc.referencesvan Geenhuizen M., Soetanto D. P., The Netherlands knowledge system: Mix Top-down and bottom-up policies and social networks in supporting university spin-off firm, [w:] D. M. Trzmielak (red.), Transfer technologii, przedsiębiorczość innowacyjna w rozwoju firm, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2011.pl_PL
dc.referencesGłodek P., Guliński J., Firma technologiczna, [w:] K. B. Matusiak (red.) Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa, 2011.pl_PL
dc.referencesGros F., Technology transfer issues in biotechnology: The industry point of view, [in:] P. Ganguli, R. Khanna, B. Prickril (ed.), Technology transfer in Biotechnology. A global perspective, Wiley-VCH, Weinheim 2009.pl_PL
dc.referencesGrudzień E., Mielczarek B., Kopertowski T., Staniec I., Zielińska J., Spin-off/Spin-out step by step, BKPPT Sp. z o.o., Bełchatów, 2012.pl_PL
dc.referencesIsabelle D. I., S&T commercialization strategies and practices, [in:] F. Thérin (ed.), Handbook of Research on Techno-Entrepreneurship, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2007.pl_PL
dc.referencesJasiński A. H., Podstawowe pojęcia dotyczące innowacji, [w:] A. H. Jasiński (red.), Innowacje małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych, Promocja XXI, Warszawa, 2009.pl_PL
dc.referencesJasiński A. H., Proces transformacji wyników badań naukowych do zastosowań praktycznych, [w:] A. H. Jasiński (red.), Zarządzanie wynikami badań naukowych. Poradnik dla innowatorów, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii i Eksploatacji – PIB, Radom, 2011.pl_PL
dc.referencesMatusiak K. B., Uwarunkowania innowacyjne małych firm, [w:] A. H. Jasiński (red.), Innowacje małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych, Promocja XXI, Warszawa, 2009.pl_PL
dc.referencesMinshall T., Valli R., Fraser P., Probert D., Partnerships between technology-based start-ups and established firms: case studies from the Cambridge (U.K.) High-tech Business Center, [in:] M. Hörlesberger, M. El-Nawawi, T. Khalil (ed.), Challenges in the Management of New Technologies, World Scientific, New Jersey, 2007.pl_PL
dc.referencesOliveira M. A., Ferreira J. J. P., Xavier A., de Sousa J. C. P., Meireles G., Sousa M., Trzmielak D., Tomperi S., Salmi P., Torkkeli M., Tolsma A., Ye Q., van Geenhuizen M., SPIN-UP – Creating an Entrepreneurship Coaching and Training Program for University Spin-Offs, artykuł niepublikowany, powstały w ramach projektu Komisji Europejskiej Spin-up, 2012.pl_PL
dc.referencesRoberts E. B., Malone D. E., Policies and structures for spinning off new companies from research and development organizations, “R&D Management”, vol. 26, no, 1, 1996.pl_PL
dc.referencesRogers E., Steffensen M., Spin-offs, [in:] R. C. Dorf (ed.), The technology management. Handbook, CRC Press, Florida, 1999.pl_PL
dc.referencesShane S., Academic Entrepreneurship. University spin-offs and wealth creation, Edward Elgar, Northampton, 2005.pl_PL
dc.referencesSkorokhod O., Biotechnology transfers and models facilitate access to biotechnological invention, [in:] Y. Friedman (ed.), Best practices in biotechnology business development, Logos Press, Washington, 2008.pl_PL
dc.referencesTrzmielak D. M., Komercjalizacja wiedzy i technologii – determinanty i strategie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź [w druku], 2013.pl_PL
dc.referencesTrzmielak D. M., Byczko Sz., Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie i na uczelni, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk, 2010.pl_PL
dc.referencesWarcoin J., Technology transfers in Europe within the life science, [in:] P. Ganguli, R. Khanna, B. Prickril (ed.), Technology transfer in Biotechnology. A global perspective, Wiley-VCH, Weinheim 2009.pl_PL
dc.referencesZasiadły K. Trzmielak D. M., Lokalne, regionalne i narodowe programy wsparcia przedsiębiorczości akademickiej. Doświadczenia amerykańskie, [w:] Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka – światowe doświadczenia. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/922375-5-6.11


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe