Show simple item record

dc.contributor.authorZasępa, Piotr
dc.contributor.editorDuraj, Jan
dc.contributor.editorSajnóg, Artur
dc.date.accessioned2019-09-17T07:43:54Z
dc.date.available2019-09-17T07:43:54Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationZasępa P., Trendy transakcji IPO i ich wpływ na poziom dezinwestycji funduszy venture capital, [w:] Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Duraj J., Sajnóg A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 355-364, doi: 10.18778/7525-866-0.20pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-866-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30198
dc.description.abstractThis paper examine nature of venture capital activity on IPO markets. It is determine that between main IPO markets we see differences in IPO trends and venture capital activity. Period between 2000–2012 shows how divestments of venture capital change accordingly to capital market behaviour. Changing share of venture capital stake in IPO transaction is quite important for their functioning. This paper shows the changes in field of IPO transaction conducted on US, UE and Polish market.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofDuraj J., Sajnóg A. (red.), Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectventure capitalpl_PL
dc.subjectIPO trendspl_PL
dc.subjectIPOpl_PL
dc.subjectdezinwestycjepl_PL
dc.titleTrendy transakcji IPO i ich wpływ na poziom dezinwestycji funduszy venture capitalpl_PL
dc.title.alternativeIPOs trends and their impact on the level of venture capital divestmentspl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number355-364pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationAkademia im. Jana Długosza w Częstochowiepl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-323-8
dc.referencesChemmanur T., Lotskina E., The role of venture capital backing in initial public offering, Boston Colage, February 2005.pl_PL
dc.referencesGill A., Waltz U., Going public – going private. A case of VC-backed firms, Goethe University 2012.pl_PL
dc.referencesKikieri S., Privatization trends, World Bank, styczeń 2008.pl_PL
dc.referencesKikieri S., Privatization trends, World Bank, maj 2010.pl_PL
dc.referencesLee P., Wahal S., Grandstanding, Certification and the underpricing of venture capital backed IPO, „Journal of Financial Economics” 2004, Vol. 73.pl_PL
dc.referencesMacIntosh J. G., Cumming D., Venture capital exits in Canada and the United States, „University of Toronto Law Journal”.pl_PL
dc.referencesMegginson W., Weiss K., Venture capital certification in Initial Public Offering, „The Journal of Finance”, July 1991, Vol. XLVI, No. 3.pl_PL
dc.referencesMeggision W., Privatization trends and major deals 2010, The 2010 PB Report.pl_PL
dc.referencesPabian A. (red.), Zarządzanie działalnością marketingową w skali krajowej, międzynarodowej i globalnej, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011.pl_PL
dc.referencesRitter J. R., Welch I., A review of IPO Activity, pricing, and allocation, „Journal of Finance” 2002, Vol. 57(4), American Finance Association.pl_PL
dc.referencesZasepa P., Venture Capital – sposoby dezinwestycji, CEDEWU, Warszawa 2010.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-866-0.20


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe