Show simple item record

dc.contributor.authorMasiukiewicz, Piotr
dc.contributor.editorUrbanek, Piotr
dc.date.accessioned2019-09-20T07:06:51Z
dc.date.available2019-09-20T07:06:51Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationMasiukiewicz P., Receivership in banking: Theory and practice, [w:] Corporate Governance in the Banking Sector, Urbanek P. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 141-159, doi: 10.18778/7525-976-6.08pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-976-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30228
dc.descriptionThe thesis of the paper is as follows: receivership management is an effective legal and managerial instrument for rehabilitation of banks, but regulations in this field are insufficient in Poland.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofUrbanek P. (red.), Corporate Governance in the Banking Sector, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectreceivership in bankingpl_PL
dc.subjecttheory and practicepl_PL
dc.subjectbank systempl_PL
dc.titleReceivership in banking: Theory and practicepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number141-159pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationWarsaw School of Economicspl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-176-0
dc.referencesAllen, F., and Gale, D. 2000. ‘Financial Contagion’, Journal of Political Economy, Vol. 108, No. 1.pl_PL
dc.referencesAltman, E. I., and Hotchkiss, E. 2007. Trudności finansowe a upadłość firm, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warsaw.pl_PL
dc.referencesBarton, D., Newell, R., and Wilson G. 2004. ‘Pursuing Best Practice in Bank Turnarounds’, The Mc Kinsey Quarterly, July.pl_PL
dc.referencesBCBS 2006. Enhancing Corporate Governance for Banking Organizations, Working Group on Corporate Governance of the Basel Committee on Banking Supervision, Basel, www.bis.org/publ/bcbs122.pdf?noframes=1.pl_PL
dc.referencesCorrigan, G. 1992. ‘Challenges Facing the International Community of Bank Supervisors’, Quarterly Review, Federal Reserve Bank of New York, Autumn.pl_PL
dc.referencesDavies, H., and Green, D. 2008. Global Financial Regulation, Polity Press Ltd. Cambridge.pl_PL
dc.referencesEuropean Commission 2004. Community guidelines on State aid for rescuing and restructuring firms in difficulty, Communication from the Commission, Brussels.pl_PL
dc.referencesEuropean Commission 2010. Bank Resolution Funds, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the European Central Bank, COM 254, Brussels.pl_PL
dc.referencesEuropean Parliament 2001. Directive 2001/24/EC of the European Parliament and of the Council of 4 April 2001 on the reorganization and winding up of credit institutions, (OJ L 125, 5.5.2001).pl_PL
dc.referencesFrysztak, M. 2009. Nadzór bankowy w praktyce, Wydawnictwo CH Beck, Warsaw.pl_PL
dc.referencesGardener, E. P. M., and Molyneux, P. 1998. ‘Powrót do doktryny TBTF: postępowanie wobec banków strategicznych zagrożonych upadłością’, Bezpieczny Bank, No. 1.pl_PL
dc.referencesGreenspan, A. 1988. ‘A Testimony by Alan Greenspan Before the Committee on Banking’, Housing and Urban Affairs of United States Senate.pl_PL
dc.referencesHeffernan, S. 2007. Nowoczesna bankowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw.pl_PL
dc.referencesIwanicz–Drozdowska, M. 2008. Bezpieczeństwo rynku usług finansowych. Perspektywa Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warsaw.pl_PL
dc.referencesJames, C. 1991. ‘The Losses Realized in Bank Failures’, Journal of Finance, No. 9.pl_PL
dc.referencesJerzemowska, M., and Campbell, K. 2008. ‘Nadzór korporacyjny a zagrożenie przedsiębiorstwa bankructwem’, in Mączyńska, E. (ed.), Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warsaw.pl_PL
dc.referencesJournal of Laws 1997. The act of 29 August 1997 – The Banking Law (Journal of Laws No. 72, item. 665 amended).pl_PL
dc.referencesJournal of Laws 2003. The Act of 22 May 2003 on Insurance Activity (Journal of Laws No. 134/2003, pos. 1151, amended).pl_PL
dc.referencesJournal of Laws 2006. The Act of 21 June 2006 on the Supervision of Financial Markets, (Journal of Laws No. 157/2006, pos. 1119, amended).pl_PL
dc.referencesMączyńska, E. 2010. ‘Bankructwa przedsiębiorstw a nadzór właścicielski’, in Mączyńska, E. (ed.), Cykle życie i bankructwa przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warsaw.pl_PL
dc.referencesMasiukiewicz, P. 2006. ‘Dylematy podejmowania decyzji w sanowanym banku’, Prakseologia, PAN, No. 146.pl_PL
dc.referencesMasiukiewicz, P. 2008. ‘Przygotowanie do kryzysu w bankach’, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, No. 3.pl_PL
dc.referencesMasiukiewicz, P. 2009. ‘Kryzys banku a interwencje państwa’, in Lichniak, I. (ed.), Wyzwania ekonomiczne w warunkach kryzysu, Oficyna Wydawnicza SGH, Warsaw.pl_PL
dc.referencesMasiukiewicz, P. 2011b. Zarządzanie sanacją banku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warsaw.pl_PL
dc.referencesMasiukiewicz, P., and Dec, P. 2011. ‘Banking Tax in European Union’, Annals of Dunarea de Jos University of Galati, Fascicle I. Economics and Applied Informatics, No. 2.pl_PL
dc.referencesOECD 2004. Principles of Corporate Governance, OECD, www.oecd.org.pl_PL
dc.referencesPauch, D. 2009. ‘Ubezpieczenie D&O i POSI jako instrumenty ochrony kadry menedżerskiej’, in Pawłowicz, L., and Czerwiński, M. (eds.), ‘Społeczno-ekonomiczne wymiary globalnego kryzysu finansowego’, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, No. 3/1/2009, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.pl_PL
dc.referencesMasiukiewicz, P., and Mackiewicz, S. 2009. ‘Bank Staropolski – specyfika zarządzania lokatami i ich eksport’, in Mączyńska, E. (ed.), Meandry upadłości przedsiębiorstw. Klęska czy druga szansa?, Oficyna Wydawnicza SGH, Warsaw.pl_PL
dc.referencesMasiukiewicz, P. 2011a. ‘Strategic Decision – Bank Rehabilitation or Bankruptcy’, in Domańska-Szaruga, B. (ed.), Management Under Conditions of Risk and Uncertainty, W. Wereda, Wydawnictwo Studio Emka, Warsaw.pl_PL
dc.referencesStocka, A., and Kołacz, J. 2009. Zintegrowany nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce, Wydawnictwo PTM, Warsaw.pl_PL
dc.referencesWorld Bank 2001. Principles and Guidelines for Effective Insolvency and Creditor Rights Systems, April, www.worldbank.org/ifa/Insolvency%20Principles%20and%20Guidelines%20April.pdf , access 10.10.2011.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-976-6.08


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe