Show simple item record

dc.contributor.authorJankowiak, Daria
dc.contributor.editorAntczak, Mariola
dc.contributor.editorBrzuska-Kępa, Alina
dc.contributor.editorWalczak-Niewiadomska, Agata
dc.date.accessioned2019-09-23T16:22:30Z
dc.date.available2019-09-23T16:22:30Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationJankowiak D., O efektach aktywizacji czytelniczej młodych – na przykładzie fan fiction i pisania sztafetowego w sieci, [w:] Media a czytelnicy. Studia o popularyzacji czytelnictwa i uczestnictwie kulturowym młodego pokolenia, Antczak M., Brzuska-Kępa A., Walczak-Niewiadomska A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 53-67, doi: 10.18778/7525-990-2.03pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-990-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30238
dc.description.abstractInternet zadziałał na kulturę czytelniczą jak katalizator, pozwalając wyodrębnić się lub przybrać na sile zjawiskom, które nie ograniczają czytelnika do biernej postawy odbioru literatury lub jej krytyki. Aktywny czytelnik obecnie staje się wtórnym kreatorem literatury i samozwańczym jej propagatorem. Na skutek zetknięcia się młodych aktywnych w Sieci z książką można obecnie obserwować rozkwit tworzenia fikcji fanowskich (fan fiction), czyli tekstów opartych na kanwie oryginalnych powieści i innych wytworów kultury (np. filmów czy seriali), a także efekty wirtualnych spotkań amatorów pisania, czyli akcje pisania sztafetowego. Te nowe formy piśmiennictwa mogą stanowić zarówno szansę, jak i zagrożenie dla kultury czytelniczej dzieci i młodzieży.pl_PL
dc.description.abstractThe Internet has greatly influenced the culture of readership and enabled the emergence of several phenomenons that shifted the reader from the position, where he or she could only passively receive literature to the position of an active creator and a self proclaimed promoter of it. We may observe how readers who are active in the web, become engaged in creation of their own fan fiction – new texts based on original ideas (book, films or tv series) and relay writing, when many amateur writers work on a single text. Those new forms of reading and writing may be perceived as an opportunity or as a threat for the reading culture of children and adolescences.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofAntczak M., Brzuska-Kępa A., Walczak-Niewiadomska A. (red.), Media a czytelnicy. Studia o popularyzacji czytelnictwa i uczestnictwie kulturowym młodego pokolenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectczytelnictwo młodzieżypl_PL
dc.subjectfan fictionpl_PL
dc.subjectpisanie sztafetowepl_PL
dc.subjectliteratura w interneciepl_PL
dc.titleO efektach aktywizacji czytelniczej młodych – na przykładzie "fan fiction" i pisania sztafetowego w siecipl_PL
dc.title.alternativeThe effects of activation of a young readership. For example, "fan fiction" and writing a relay in the networkpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number53-67pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Mikołaja Kopernikapl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteMagister socjologii (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej (Uniwersytet Wrocławski). Doktorantka w Katedrze Kulturoznawstwa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Zainteresowania: fan fiction, kreatywne pisanie, literatura fantastyczna dla dzieci i młodzieży.pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteM.A. in Sociology (Adam Mickiewicz University in Poznan), and journalism and social communication (University of Wrocław). Ph.D. student in the Department of Cultural Studies (Nicolaus Copernicus University in Torun). Interests: fan fiction, creative writing, fantastic literature for children and young people.pl_PL
dc.referencesBarney D. (2008), Społeczeństwo sieci, Warszawa, Wydawnictwo Sic, ISBN 978-83-60457-41-2pl_PL
dc.referencesBolter J. D. (1992), Writing Space: The Computer in the History of Contemporary Critical Theory and Technology, Baltimore, The Johns Hopkins University Presspl_PL
dc.referencesCastells M. (2008), Społeczeństwo sieci, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-16294-8pl_PL
dc.referencesCzajka K. (2011), Fikcja po fikcji, „Polityka” nr 28, s. 64-66pl_PL
dc.referencesFrąckowiak T. (2008), Na ile tożsamość współczesnego człowieka jest hiperrnarracją?, [w:] Zimoń-Dubowik B, Gamian-Wilk M. (red.), Oblicza tożsamości: perspektywa interdyscyplinarna, Wrocław, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, s. 221-231pl_PL
dc.referencesGąsowska L. (2009), Fan fiction, czyli złoto dla zuchwałych. Pomiędzy pragnieniem narracji a realizacją opowieści, [w:] Kubicka H., Taranek O. (red), Kody kultury. Interakcja, transformacja, synergia, Wrocław, Wydawnictwo Sutoris, s. 445-454.pl_PL
dc.referencesGrusin R. (2008), Kim jest elektroniczny autor? Teoria i technologiczny fałsz, [w:] Gwóźdź A. (red.), Ekrany piśmienniczości, O przyjemnościach tekstu w epoce nowych mediów, Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, s. 173-191pl_PL
dc.referencesGurycka A. (1979), Struktura i dynamika procesu wychowawczego. Analiza psychologiczna, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 83–01–00417–7pl_PL
dc.referencesKarpovich A. I. (2006), The Audience as Editor: The Role of Beta Readers in Online Fan Fiction Communities, [w:] Busse K., Hellekson K. (red.), Fan Fiction and Fan Communities in the Age of the Internet, Jefferson – London, McFarland, s. 171-188pl_PL
dc.referencesKrzysztofek K. (2007), Wprowadzenie. WEBski świat: mądrość tłumów sieciowych czy zbiorowe nieuctwo?, [w:] Keen A., Kult amatora. Jak internet niszczy kulturę, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, s. 11-23pl_PL
dc.referencesLiterackie Forum Mirriel, [online], [dostęp: 19.03.2012], dostępny w Internecie: <www.forum.mirriel.net>pl_PL
dc.referencesLocha Snejpa, [online], [dostęp: 31.03.2012], dostępny w Internecie: <http://lochasnejpa.blogspot.com/>pl_PL
dc.referencesMałek M. i inni (2011), Nowa Rewolucja, Warszawa, Wydawnictwo Bezkartek.pl, ISBN 978-83-62330-47-8pl_PL
dc.referencesMultipoezja, [online], [dostęp: 19.03.2012], dostępny w Internecie: <www.multipoezja.onet.pl>pl_PL
dc.referencesNiezatapialna Armada Kolonasa Waazona [dostęp: 31.03.2012], dostępny w Internecie: <http://niezatapialna-armada.blogspot.com/>pl_PL
dc.referencesGeraghty T. (2010), Relay Writing – collaborative story telling, [online], [dostęp: 19.03.2012], dostępny w Internecie: <www.tomsblog.posterous.com>pl_PL
dc.referencesPiechota M. (2010), Edurozrywka – przyczynek do opisu zjawiska, [w:] Graszewicz M., Jastrzębski J. (red.), Teorie komunikacji i mediów, t. 2, Wrocław, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, s. 231-239pl_PL
dc.referencesPrzyczajona Logika, Ukryty Słownik, [online], [dostęp: 31.03.2012], dostępny w Internecie: <http://przyczajona-logika.blogspot.com/>pl_PL
dc.referencesRelay Writing, [online], [dostęp: 19.03.2012], dostępny w Internecie: <www.relaywriting.net>pl_PL
dc.referencesSiuda P. (2003), Fanfiction – przejaw medialnych fandomów, [w:] Gruszczyński W., Hebda A. (red), Człowiek a media. Obserwacje – wizje – obawy, Warszawa, Wydawnictwo ASPRAJR, s. 143-157pl_PL
dc.referencesSocha I. (2010), Czytelnik jako interdyscyplinarny przedmiot badań w nauce o książce, literaturoznawstwie, socjologii i psychologii – odrębność czy komplementarność?, [online], [dostęp: 31.03.2012], dostępny w Internecie: <http://skryba.inib.uj.edu.pl/wydawnictwa/e07/n-socha.pdf> [za:] Kuźma E. (2006), Od linearnej do cyrkularnej komunikacji literackiej, a stąd do milczenia. O sytuacji we współczesnych doktrynach literackich, [w:] Burzyńska A., Markowski M. P. (red), Teorie literatury XX wieku. Antologia, Kraków, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, ISBN 83-240-0737-7pl_PL
dc.referencesSzmigielska B. (2009), Internet jako środowisko edukacyjne, [w:] Szmigielska B. (red), Psychologiczne konteksty internetu, Kraków, Wydawnictwo WAM, s. 15-27pl_PL
dc.referencesSzpunar M. (2010), Nowe media a paradygmat kultury uczestnictwa, [w:] Graszewicz M., Jastrzębski J. (red.), Teorie komunikacji i mediów, t. 2, Wrocław, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, s. 251-262pl_PL
dc.referencesŚmigiel Ł. (2010), Opowiadanie historii – narzędzie wpływu w komunikacji z odbiorcą, [w:] Graszewicz M., Jastrzębski J. (red.), Teorie komunikacji i mediów, t. 3, Wrocław, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, s. 421-426pl_PL
dc.referencesTapscott D. (2010), Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat, Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, ISBN 978-83-61408-96-3pl_PL
dc.referencesWallas P. (2001), Psychologia Internetu, Poznań, Wydawnictwo Rebis, ISBN 83-7301-075-0pl_PL
dc.referencesZając J. (2008), Specyfika komunikacji internetowej w kontekście e-learningu, [w:] Muszyński D., Stunża G. (red), Społeczne konteksty internetu. Implikacje dla edukacji, Gdańsk, Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, s. 59-74pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-990-2.03


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe