Show simple item record

dc.contributor.authorKozłowska, Anna
dc.date.accessioned2019-10-06T09:43:54Z
dc.date.available2019-10-06T09:43:54Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30336
dc.description.abstractRestauracje oraz inne obiekty świadczące usługi gastronomiczne stanowią istotną część hoteli, mogą być ich wizytówką lub decydować o ich niepowtarzalności. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie gestorzy mają obowiązek świadczenia usług gastronomicznych w hotelu. Jednak mimo dynamicznego rozwoju gastronomii w XXI w. prowadzenie obiektów znajdujących się w hotelach jest często dla gestorów obowiązkiem, a nie źródłem dodatkowego dochodu. W niniejszym artykule został zaprezentowany produkt gastronomiczny w łódzkich hotelach, rozumiany jako wszystkie usługi w hotelu związane z gastronomią. Analiza została przeprowadzona pod kątem marki obiektów, oferty związanej z lokalną kuchnią oraz dostępności gastronomii hotelowej dla potencjalnych gości. Ponadto wyróżniono czynniki, które mogą ułatwić dostęp do gastronomii hotelowej, przełamując jej stereotyp jako uznawanej za dostępną tylko dla osób korzystających z noclegu, oraz przedstawiono zalety dobrego wykorzystania możliwości produktu gastronomicznego hotelu.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesTourism; 1
dc.subjectprodukt gastronomiczny hotelupl_PL
dc.subjectrestauracja hotelowapl_PL
dc.subjectgastronomia hotelowapl_PL
dc.subjectŁódźpl_PL
dc.titleProdukt gastronomiczny w hotelach w Łodzipl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number37-45
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Zakład Geografii Hotelarstwa
dc.identifier.eissn2080-6922
dc.referencesBjörk, P., Kauppinen-Räisänen, H. (2017). A destination’s gastronomy as a means for holiday well-being. British Food Journal, 119 (7), 1578–1591.pl_PL
dc.referencesCentralna Ewidencja i Wykazy w Turystyce, Ministerstwo Turystyki. Pobrane z: www.turystyka.gov.pl (20.01.2019).pl_PL
dc.referencesCzarnecka-Skubina, E., Głuchowski, A., Rasińska, E. (2017). Rynek usług gastronomicznych w Polsce na przykładzie Warszawy. Handel Wewnętrzny, 4 (369/2), 118–133.pl_PL
dc.referencesDziennik Łódzki. Pobrane z: www.dzienniklodzki.pl/tradycyjnalodzka-kuchnia-w-hotelu-holiday-inn-zdjeciafilm/ar/3803633 (20.01.2019).pl_PL
dc.referencesGordin, V., Trabskaya, J., Zelenskaya, E. (2016). The role of hotel restaurants in gastronomic place branding. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 10, 81–90.pl_PL
dc.referencesGrand Hotel Łódź. Pobrane z: www.grand.hotel.com.pl (20.01.2019).pl_PL
dc.referencesGrzegorczyk, A. (2005). Marka jest nazwą. Definiens marki. W: A. Grzegorczyk (red.), Instrumenty kształtowania wizerunku marki (s. 1–7). Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji.pl_PL
dc.referencesHorecanet.pl. Pobrane z: www.horecanet.pl/piata-gala-zoltegoprzewodnika-gault-millau-za-nami/ (20.01.2019).pl_PL
dc.referencesHotel Tobaco. Pobrane z: www.hoteltobaco.pl (20.01.2019).pl_PL
dc.referencesInterSIT. Pobrane z: www.mapa.lodz.pl (20.01.2019).pl_PL
dc.referencesJędrysiak, T., Orłowski, D., Woźniczko, M. (2015). Turystyka kulinarna. Warszawa: PWE.pl_PL
dc.referencesKapera, I. (2015). Hotel gastronomy as viewed by customers. Food Journal, 117, 2993–3002.pl_PL
dc.referencesKoper, H. (2018). Coraz więcej łódzkich restauracji wyróżnionych w „Żółtym przewodniku Gault & Millau”. Pobrane z: www.lodz.travel/aktualnosci-lodzkiej-organizacji-turystycznej/artykullot/coraz-wiecej-lodzkich-restauracji-wyroznionych-w-zoltymprzewodniku-gault-millau-id24650/2018/11/29/ (20.01.2019).pl_PL
dc.referencesKotler, P. (1994). Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa: Gebethner & Ska.pl_PL
dc.referencesKozłowska, A. (2015). Wybrane wydarzenia gastronomiczne w Łodzi jako efekt trendów europejskich. W: B. Krakowiak, A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka – wokół wspólnego stołu (s. 333–356). Łódź: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesKrakowiak, B., Stasiak, A. (red.) (2015). Kultura i turystyka – wokół wspólnego stołu. Łódź: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesKuchniewska, M. (2013). Media społecznościowe jako narzędzie nowoczesnego marketingu usług hotelarskich. W: P. Dominik (red.), Innowacyjne rozwiązania we współczesnym hotelarstwie (s. 106–121). Warszawa: Almamer.pl_PL
dc.referencesKwiatkowska, E., Levytska, G. (2009). Rynek usług gastronomicznych w Polsce na początku XXI w. Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej Warszawa, 74, 91–102.pl_PL
dc.referencesMilewska, M., Włodarczyk, B. (2015). Hotelarstwo. Podstawowe wiadomości. Warszawa: PWE.pl_PL
dc.referencesMilewska, M., Prączko, A., Stasiak, A. (2017). Podstawy gastronomii. Od żywności do turystyki kulinarnej. Warszawa: PWE.pl_PL
dc.referencesMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pobrane z: www.gov.pl/web/rolnictwo/produkty-regionalne-i-tradycyjne1 (20.01.2019).pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 19.08.2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. DzU. 2004, nr 188, poz. 1945.pl_PL
dc.referencesSala, J. (2011). Marketing w gastronomii. Warszawa: PWE.pl_PL
dc.referencesStasiak, A. (2007). Gastronomia jako produkt turystyczny. Turystyka i Hotelarstwo, 11, 103–129.pl_PL
dc.referencesStasiak, A. (2015). Gastronomia jako atrakcja turystyczna Łodzi. Turyzm/Tourism, 25 (2), 77–90.pl_PL
dc.referencesTripAdvisor. Pobrane z: www.pl.tripadvisor.com/Attractionsg274837-Activities-Lodz_Lodz_Province_Central_Poland.html (20.01.2019).pl_PL
dc.referencesUstawa z 29.08.1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turtycznych. DzU. 1997, nr 133, poz. 884.pl_PL
dc.referencesVienna House. Pobrane z: www.viennahouse.com (20.01.2019).pl_PL
dc.referencesWłodarczyk, B. (2015). Hotele w przestrzeni miejskiej Łodzi. Turyzm/Tourism, 25 (2), 63–75.pl_PL
dc.referencesWojciechowska, A. (2014). Fifka i żulik, czyli domowa kuchnia łódzka. Łódź: Centrum Inicjatyw na Rzecz Rozwoju „Regio”.pl_PL
dc.referencesWojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi, 2018. Pobrane z: www.wuoz-lodz.pl/Rejestr_i_ewidencja_zabytkow,19 (20.01.2019).pl_PL
dc.referencesWrona, D., Armatys, K. Marka. Pobrane z: https://mfiles.pl/pl/index.php/Marka (20.01.2019).pl_PL
dc.contributor.authorEmailanna.kozlowska@geo.uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/0867-5856.29.1.04
dc.relation.volume29pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record