Show simple item record

dc.contributor.authorOrzeł, Joanna
dc.date.accessioned2019-10-13T11:19:16Z
dc.date.available2019-10-13T11:19:16Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1644-857X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30614
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Nauk Historycznych; 1
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.titleListy Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego do Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej (1716–1726), z oryginalnych rękopisów odczytali, wstępem i objaśnieniami opatrzyli Kazimierz Maliszewski i Adam Kucharski,pl_PL
dc.title.alternativeListy Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego do Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej (1716–1726), z oryginalnych rękopisów odczytali, wstępem i objaśnieniami opatrzyli Kazimierz Maliszewski i Adam Kucharski,en_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number295-300
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Historii, Katedra Historii Nowożytnej
dc.identifier.eissn2450-7660
dc.referencesKorespondencja Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej, kasztelanowej krakowskiej, t. I (Z serca kochająca żona i uniżona sługa: listy Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej do męża Adama Mikołaja Sieniawskiego z lat 1688–1726), oprac. i wyd. B. Popiołek, U. Kicińska, A. Słaby, Warszawa–Bellerive-sur-Allier 2016.pl_PL
dc.referencesKorespondencja Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej, kasztelanowej krakowskiej, t. II (Jaśnie Oświecona Mościa Księżno Dobrodziejko: informatorzy i urzędnicy), oprac. i wyd. B. Popiołek, U. Kicińska, A. Słaby, Warszawa–Bellerive-sur-Allier 2016.pl_PL
dc.referencesKorespondencja Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej, kasztelanowej krakowskiej, t. III (Jaśnie Oświecona Mościa Księżno Dobrodziejko: rodzina, przyjaciele i klienci [wybór]), oprac. i wyd. B. Popiołek, U. Kicińska, A. Słaby, Warszawa–Bellerive-sur-Allier 2016.pl_PL
dc.referencesKucharski A., O sobie, ludziach i świecie. Listy Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego do Elżbiety Sieniawskiej jako egodokumenty i źródła wiadomości gazetowych (1716–1726), [w:] Kobiece kręgi korespondencyjne XVII–XIX wieku, red. B. Popiołek, U. Kicińska, A. Słaby, Warszawa–Bellerive-sur-Allier 2016, s. 31–44.pl_PL
dc.referencesKucharski A., Pośrednictwo Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego w konserwacji i zakupie książek dla Elżbiety Sieniawskiej w końcu pierwszej ćwierci XVIII w., „Folia Torunensia” 2015, t. XV, s. 43–56.pl_PL
dc.referencesKucharski A., Maliszewski K., Rubinkowski Jakub Kazimierz (1668–1749), pisarz, panegirysta, poczmistrz królewski, rajca i burgrabia toruński, [w:] Toruński słownik biograficzny, t. V, red. K. Mikulski, Toruń 2007, s. 182–192.pl_PL
dc.referencesMaliszewski K., Agencja informacyjna Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego (ze studiów nad dziejami komunikacji społecznej w XVIII w.), „Zapiski Historyczne” 1983, t. XLVIII, z. 3, s. 49–69.pl_PL
dc.referencesMaliszewski K., Jakub Kazimierz Rubinkowski (1668–1749) – poczmistrz królewski, rajca i burgrabia toruński, [w:] Wybitni ludzie Torunia, red. M. Biskup, Warszawa 1982, s. 89–96.pl_PL
dc.referencesMaliszewski K., Jakub Kazimierz Rubinkowski, szlachcic, mieszczanin toruński, erudyta barokowy, Toruń 1982.pl_PL
dc.referencesMaliszewski K., Relacje poczmistrza toruńskiego Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego z „królową bez korony i pierwszą damą Rzeczypospolitej” Elżbietą Sieniawską w latach 1716–1728, [w:] Gospodarka, społeczeństwo, kultura w dziejach nowożytnych. Studia ofiarowane Pani Profesor Marii Boguckiej, red. A. Karpiński, E. Opaliński, T. Wiślicz, Warszawa 2010, s. 121–127.pl_PL
dc.referencesMaliszewski K., Rubinkowski Jakub Kazimierz (1688–1749), [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXXII, Wrocław 1989, s. 567–569.pl_PL
dc.referencesMączak A., Klientela: nieformalny system władzy w Polsce i w Europie XVI–XVIII w., Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesMączak A., Rządzący i rządzeni. Władza i społeczeństwo w Europie wczesnonowożytnej, Warszawa 1986.pl_PL
dc.referencesObremski K., Jakub Kazimierz Rubinkowski. Dziejopisarz i człowiek saskiego półwiecza, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesPopiołek B., Kobiecy świat w czasach Augusta II. Studia nad mentalnością kobiet z kręgów szlacheckich, Kraków 2003.pl_PL
dc.referencesPopiołek B., Królowa bez korony. Studium z życia i działalności Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej ok. 1669–1729, Kraków 1996.pl_PL
dc.referencesSłaby S., Rządzicha oleszycka. Dwór Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej jako przykład patronatu kobiecego w czasach saskich, Kraków 2014.pl_PL
dc.contributor.authorEmailjoanna.orzel@interia.eu
dc.identifier.doi10.18778/1644-857X.18.01.15
dc.relation.volume18pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.