Show simple item record

dc.contributor.authorCap, Piotr
dc.contributor.editorStalmaszczyk, Piotr
dc.date.accessioned2019-10-16T09:04:43Z
dc.date.available2019-10-16T09:04:43Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationCap P., Od mitu do relatywizmu czyli mikro- i makroanaliza w metodologii badań pragmatycznych, [w:] Metodologie językoznawstwa. Od genu języka do dyskursu, Stalmaszczyk P. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 123-135, doi: 10.18778/7525-585-0.08pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-585-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30646
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofStalmaszczyk P. (red.), Metodologie językoznawstwa. Od genu języka do dyskursu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectmitpl_PL
dc.subjectrelatywizmpl_PL
dc.subjectmikroanalizapl_PL
dc.subjectmakroanalizapl_PL
dc.subjectmetodologia badań pragmatycznychpl_PL
dc.titleOd mitu do relatywizmu czyli mikro- i makroanaliza w metodologii badań pragmatycznychpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number123-135pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesAustin, J. 1962. How to Do Things with Words, Oxford: Oxford University Press.pl_PL
dc.referencesCap, P. 2008. „Towards the proximization model of the analysis of legitimization in political discourse”, Journal of Pragmatics 40, 17−41.pl_PL
dc.referencesChilton, P. 2004. Analysing Political Discourse: Theory and Practice, London: Routledge.pl_PL
dc.referencesCummings, L. 2009. Clinical Pragmatics, Cambridge: Cambridge University Press.pl_PL
dc.referencesDijk, T. van. 1977. Text and Context, London: Longman.pl_PL
dc.referencesDijk, T. van. 1980. Macrostructures. An Interdisciplinary Study of Global Structures in Discourse, Interaction, and Cognition, Hillsdale, NJ: Erlbaum.pl_PL
dc.referencesDijk, T. A. van, Kintsch, W. 1983. Strategies of Discourse Comprehension, New York: Academic Press.pl_PL
dc.referencesFairclough, N. 2003. Analyzing Discourse. Textual Analysis for Social Research, London: Routledge.pl_PL
dc.referencesGarrett, M., Harnish, R. M. 2009. „Q-phenomena, I-phenomena and impliciture: some experimental pragmatics”, International Review of Pragmatics 1, 84−117.pl_PL
dc.referencesGrundy, P. 1995. Doing Pragmatics, London: Edward Arnold.pl_PL
dc.referencesHalliday, M. A. K. 1994. An Introduction to Functional Grammar, 2nd ed., London: Edward Arnold.pl_PL
dc.referencesHeidegger, M. [1953] 1996. Being and Time, Albany, NY: SUNY Press.pl_PL
dc.referencesHorn, L., Ward, G. 2004. The Handbook of Pragmatics, Oxford: Blackwell.pl_PL
dc.referencesHowarth, D. 2000. Discourse, Philadelphia: Open University Press.pl_PL
dc.referencesHuang, Y. 2007. Pragmatics, Oxford: Oxford University Press.pl_PL
dc.referencesHusserl, E. [1928] 1991. On the Phenomenology of Consciousness of Internal Time, Dordrecht: Kluwer.pl_PL
dc.referencesKalisz, R. 2006. „Językoznawstwo kognitywne w analizie pragmatyki językowej”, [w:] P. Stalmaszczyk (red.), 234−250.pl_PL
dc.referencesKubiński, W., Stanulewicz, D. (red.), 2001. Językoznawstwo kognitywne II: zjawiska pragmatyczne, Gdańsk: Wydawnictwo UG.pl_PL
dc.referencesLangacker, R. W. 2001. „Discourse in cognitive grammar”, Cognitive Linguistics 12, 143−188.pl_PL
dc.referencesLevinson, S. 1983. Pragmatics, Cambridge: Cambridge University Press.pl_PL
dc.referencesMey, J. 1993. Pragmatics, Oxford: Blackwell.pl_PL
dc.referencesMey, J. 2001. Pragmatics, 2nd ed., Oxford: Blackwell.pl_PL
dc.referencesPost, M. 2001. „Efekty i akty perlokucyjne”, [w:] W. Kubiński, D. Stanulewicz (red.), 135−147.pl_PL
dc.referencesSbisà, M. 2009. „Speech act theory”, [w:] J. Verschueren, J.-O. Ostman (red.), 229−243.pl_PL
dc.referencesSearle, J. 1975. „A taxonomy of speech acts”, Minnesota Studies in the Philosophy of Science 9, 344−369.pl_PL
dc.referencesStalmaszczyk, P. (red.), 2006. Metodologie językoznawstwa: podstawy teoretyczne, Łódź: Wydawnictwo UŁ.pl_PL
dc.referencesTen Have, P. 2007. Doing Conversation Analysis. A Practical Guide, Thousand Oaks, CA: Sage.pl_PL
dc.referencesTsohatzidis, S. (red.), 1994. Foundations of Speech Act Theory: Philosophical and Linguistic Perspectives, London: Routledge.pl_PL
dc.referencesVerschueren, J., Ostman, J.-O. (red.), 2009. Key Notions for Pragmatics, Amsterdam: John Benjamins.pl_PL
dc.referencesWodak, R., Chilton, P. 2005. A New Agenda in (Critical) Discourse Analysis, Amsterdam: John Benjamins.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-585-0.08


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe