Show simple item record

dc.contributor.authorMarciniak-Kajzer, Anna
dc.date.accessioned2019-10-24T07:51:15Z
dc.date.available2019-10-24T07:51:15Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.citationMarciniak-Kajzer Anna, Fundacje architektoniczne małopolskich Leliwitów, Inicjał, Łódź 2001, ISBN 83-86395-13-3, http://hdl.handle.net/11089/30675pl_PL
dc.identifier.isbn83-86395-13-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30675
dc.descriptionPraca ta jest streszczeniem rozprawy doktorskiej, powstałej w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, pod opieka naukową Profesora Andrzeja Nowakowskiego, któremu serdecznie dziękuję za cenne wskazówki. Rozprawę recenzowali prof. dr hab. Jadwiga Chudziakowa i prof. dr hab. Jan Szymczak, a uwagi zawarte w Ich opiniach przyczyniły się do wyeliminowania szeregu niedociągnięć rozprawy.pl_PL
dc.description.abstractInspiracją do powstania tej rozprawy stała się dwutomowa monografia poświęcona Leliwitom autorstwa W. Dworzaczka. Badacz ten w swojej pracy zebrał imponujący materiał źródłowy dotyczący dziejów małopolskich rodzin pieczętujących się herbem Leliwa i wywodzących się od Spycimira z Piasku (potem z Melsztyna). Omówił zarówno działania polityczne poszczególnych członków rodu, jak i ich działania gospodarcze. W rozprawie swojej starałam się uzupełnić obraz dziejów rodu małopolskich Leliwitów o ich działalność fundacyjną i budowlaną. Pragnęłam prześledzić uwarunkowania, które powodowały, że niektórzy Leliwici podejmowali liczne działania inwestycyjne, a inni się od nich powstrzymywali, a także wykazać, na jak duży wysiłek finansowy stać było rodziny o określonym statusie majątkowym. Dlatego też znaczną część tej rozprawy zajmują zagadnienia dotyczące spraw majątkowych poszczególnych przedstawicieli rodu. Aby wykazać w jaki sposób gromadzili oni swe fortuny, konieczne jest również krótkie omówienie przebiegu ich karier urzędniczych, które pozwalały na bogacenie się i zdobywanie funduszy na interesującą nas działalność. W kolejnych częściach pracy omawiam działalność: Spycimira-protoplasty rodu, Melsztyńskich, Tarnowskich, Jarosławskich oraz osobno dwóch linii na jakie podzielili się Tarnowscy u schyłku XV wieku. Przedstawiam w kolejności chronologicznej działania poszczególnych osób, wraz z krótkim omówieniem ich stanu majątkowego i opisem podjętych działań fundacyjnych i inwestycyjnych. Największą i najbardziej istotną grupę zrealizowanych inwestycji budowlanych stanowiły, mniej lub bardziej obronne, siedziby. Na drugim miejscu lokują się fundacje sakralne - kościoły i klasztory. Kolejna kategorią są różnego rodzaju inwestycje w miastach. Zwykle dotyczą budowy lub rozbudowy murów miejskich i ratusza.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInicjałpl_PL
dc.subjectwielkie rody małopolskiepl_PL
dc.subjectśredniowieczna Polskapl_PL
dc.subjectród Leliwitówpl_PL
dc.subjectdziałalność fundacyjna i budowlana Leliwitówpl_PL
dc.titleFundacje architektoniczne małopolskich Leliwitówpl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Anna Marciniak-Kajzer 2001pl_PL
dc.page.number213pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Archeologiipl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record